ProtokóŁ do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący trwałych zanieczyszczeń organicznych (pop)Pobieranie 464,19 Kb.
Strona3/6
Data23.10.2017
Rozmiar464,19 Kb.
1   2   3   4   5   6

ZAŁĄCZNIK I

SUBSTANCJE PRZEZNACZONE DO ELIMINACJI


O ile nie jest to określone inaczej w niniejszym Protokole, niniejszy załącznik nie stosuje się do substancji wymienionych poniżej, kiedy występują one: (i) jako substancje zanieczyszczające w produktach; lub (ii) w artykułach wytworzonych lub używanych do daty wprowadzenia w życie; lub (iii) jako półprodukty chemiczne w lokalnym zakładzie, które są wykorzystywane w produkcji jednej lub kilku różnych substancji i zatem są chemicznie przekształcane. O ile nie jest to określone inaczej, każde poniższe zobowiązanie jest skuteczne z chwilą wejścia w życie tego Protokołu.


Substancja

Wymagania dotyczące wprowadzenia w życie

Zakończenie

Warunki

Aldryna

CAS: 309-00-2Produkcji

Brak

Wykorzystania

Brak

Chlordan

CAS: 57-74-9ProdukcjiF

Brak

Wykorzystania

Brak

Chlordekon

CAS: 143-50-0Produkcji

Brak

Wykorzystania

Brak

DDT

CAS: 50-29-3Produkcji

  1. Zakończenie produkcji w ciągu 1 roku trwania porozumienia Stron mówiącego, że dla ochrony zdrowia publicznego dostępne będą odpowiednie alternatywy dla DDT, aby chronić przed takimi chorobami, jak malaria oraz zapalenie mózgu.

  2. Mając na uwadze jak najszybsze pełne zakończenie produkcji DDT, Strony, nie dłużej niż w ciągu roku, po wejściu w życie niniejszego Protokołu oraz, jeśli będzie to konieczne, okresowo w późniejszym terminie, oraz w konsultacji ze Światową Organizacją Zdrowia, Organizacją Żywności i Rolnictwa ONZ oraz Programem Ochrony Środowiska ONZ, będą sprawdzały dostępność lub możliwość przeprowadzenia alternatyw oraz, w odpowiednim przypadku, wspierały przemysłowe wykorzystanie bezpieczniejszych oraz realnych z gospodarczego punktu widzenia alternatyw dla DDT.

Wykorzystania

Brak, poza tymi wymienionymi w Załączniku II.

Dieldryna

CAS: 60-57-1Produkcji

Brak

Wykorzystania

Brak

Endryna

CAS: 72-20-8Produkcji

Brak

Wykorzystania

Brak

Heptachlor

CAS: 76-44-8Produkcji

Brak

Wykorzystania

Brak, za wyjątkiem wykorzystania przez urzędowo uprawnione osoby do kontroli insektów (fire ants) w zamkniętych przemysłowych elektrycznych skrzynkach przyłączowych. Takie wykorzystanie jest ponownie oceniane na podstawie niniejszego Protokołu nie później niż dwa lata od jego wejścia w życie.

Heksabromobifenyl

CAS: 36355-01-8Produkcji

Brak

Wykorzystania

Brak

Heksachlorobenzen

CAS: 118-74-1Produkcji

Brak, za wyjątkiem produkcji do ograniczonych celów określonych w oświadczeniu przedłożonym przez dane państwo, którego gospodarka jest w okresie przejściowym przy podpisaniu lub przystąpieniu do Protokołu.

Wykorzystania

Brak, za wyjątkiem wykorzystania do ograniczonych celów określonych w oświadczeniu przedłożonym przez dane państwo, którego gospodarka jest w okresie przejściowym przy podpisaniu lub przystąpieniu do Protokołu.

Mirex

CAS: 2385-85-5Produkcji

Brak

Wykorzystania

Brak

Polichlorowane bifenyle (PCB) (a)

Produkcji

Brak, poza krajami, których gospodarki są w okresie przejściowym, które zakończą produkcję tak szybko jak jest możliwe, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2005 i które potwierdzą zamiary tego zakończenia w oświadczeniu, które ma być złożone wraz z dokumentami ratyfikacyjnymi, akceptującymi, zatwierdzającymi lub dotyczącymi przystąpienia.

Wykorzystania

Brak, za wyjątkiem tych określonych w Załączniku II

Toksafen

CAS: 8001-35-2Produkcji

Brak

Wykorzystania

Brak

(a): Na mocy Protokołu, Strony zgadzają się ponownie poddać ocenie produkcję i wykorzystanie terfenyli polichlorowanych oraz „ugilec” do dnia 31 grudnia 2004 r.

1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna