Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPobieranie 403,39 Kb.
Data05.01.2018
Rozmiar403,39 Kb.


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPoddziałanie 8.1.1 (1 i 2 typ operacji)

Lp

Projektodawca (dane teleadresowe, nr telefonu, e-mail)

Nazwa projektu

Okres realizacji projektu

Wartość projektu (zł)

Obszar realizacji projektu (powiaty)

Informacje o projekcie (grupy docelowe, rodzaj oferowanego wsparcia)

Strona internetowa

1.

Akademia Nauki Ireneusz Górski
ul. Żołnierska 11C

10-558 Olsztyn

tel. (89) 535 24 13

olsztyn@efektywna-nauka.plPlaneta Mody

01.10.2010 – 28.02.2011

248 099,76

miasto Olsztyn

Wsparcie szkoleniowe skierowane jest do 48 osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie odzieżowym „Planeta Mody” sp. z o.o. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności ww. firmy poprzez realizację 5-miesięcznego cyklu szkoleń skierowanych do pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstwa.

Łącznie zaplanowano realizację 320 godzin szkoleniowych,


w następującej tematyce:

 • komunikacja i praca w zespole dla 48 osób;

 • zarządzanie czasem i efektywność osobista dla 39 osób;

 • zarządzanie zespołem i motywowanie pracowników dla
  15 osób;

 • zarządzanie projektami dla 20 osób;

 • negocjacje biznesowe dla 20 osób;

 • specjalistyczny język angielski dla 20 osób;

 • zaawansowany kurs Excel dla 20 osób.

Dla uczestników zostanie zapewniony catering i nocleg
w czasie szkoleń wyjazdowych oraz podręczniki.

www.efektywna-nauka.pl

2.

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5

10-548 Olsztyn

tel. (89) 527 67 40

 bp@wmzdz.plZDZ – zmieniamy się dla ciebie”

01.07.2010 – 30.06.2012

1 196 155,59

braniewski, działdowski, iławski, ostródzki, bartoszycki,

kętrzyński,

lidzbarski, mrągowski, nidzicki, szczycieński, olsztyński, m. Olsztyn


Projekt skierowany jest do pracowników administracyjnych
i kadry zarządzającej WMZDZ z siedzibą w Olsztynie – łącznie 72 osób.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące moduły szkoleniowe: • motywacyjne i osobowościowe: współpraca w zespole, świadomość jakości, komunikacja w organizacji, efektywność osobista i zarządzanie czasem, kultura pracy (116h);

 • komputerowe: zaawansowana obsługa narzędzi IT w biurze, ICT w edukacji i marketingu szkoleniowym, Word, Excel, grafika prezentacyjna (184h);

 • sprzedażowe: profesjonalna obsługa klienta, komunikacja
  i techniki sprzedażowe, marketing usług edukacyjnych, wstęp do PR (80h);

 • menedżerskie: negocjacje w biznesie, zarządzanie ludźmi, prezentacje i wystąpienia, finanse i budżetowanie, rachunkowość zarządcza (112h);

 • trenerskie/instruktorskie: osobowościowe gry dydaktyczne (96h).

http://wmzdz.pl

3.

Centrum Nauczania Języka Niemieckiego ANDREAS s.c.
ul. Okopowa 13

10-075 Olsztyn

tel. (89) 534 04 01

andreas@andreas.edu.pl


Rozwój kadr regionalnej gospodarki”

01.09.2010 – 31.07.2011

253 450,00

olsztyński, miasto Olsztyn,

ostródzki, szczycieńskiProjekt ma na celu wzmocnienie potencjału rozwojowego 30 firm: mikro (15), małych (10) i średnich (5), poprzez podniesienie kwalifikacji 60 pracowników i kadry zarządzającej. Rekrutacja ma charakter zamknięty.

Wsparcie szkoleniowe udzielane uczestnikom projektu: • szkolenie kadry kierowniczej „Nowe strategie zarządzania oraz budowanie wizerunku” (12h) dla 20 osób;

 • szkolenie dla pracowników działu kadr i księgowości będących w wieku 45+ (60h) dla 20 osób, z zakresu m.in. prawa pracy, świadczeń socjalnych, uzupełnione modułem związanym z poprawą umiejętności ICT;

 • szkolenie motywacyjne i językowe dla 20 pracowników firm (54h): do wyboru język angielski lub niemiecki oraz moduł obejmujący elementy profesjonalnej reklamy, public relations i sprzedaży.

www.andreas.edu.pl

4.

LB Sp. z o.o.
ul. Pstrowskiego 24

10-602 Olsztyn

tel. (89) 532 11 93

lb-olsztyn@wp.pl


Podniesienie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstwa LB spółka z o.o.”

01.09.2010 – 29.04.2011

215 949,50

woj. warmińsko-mazurskie

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i rozwój umiejętności pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstwa LB Sp. z o.o., łącznie 55 osób.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące szkolenia: • szkolenia menadżerskie dla 18-osobowej kadry zarządzającej, obejmujące moduły: intermentoring, coaching, Techniki Zarządzania Innowacjami;

 • szkolenie z obsługi programu finansowo-księgowego RAKS SQL dla kadry zajmującej się obsługą finansową;

 • szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników: szkolenie z obsługi betoniarki (44h), szkolenie z obsługi zagęszczarki (44h), obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego za pomocą kasety i przewodu (50h), konserwator suwnic na część elektryczną i mechaniczną (54h), wózki jezdniowe napędzane silnikami z bezpieczną wymianą butli gazowych (67h);

 • szkolenia z zakresu kompetencji ICT (32h);

 • szkolenie „Współpraca i zarządzanie w ramach zespołu wielozadaniowego” (16h).

-

5.

Techpal Sp. z o.o.
ul. Barcza 16

10-685 Olsztyn

tel. (89) 542 98 21

techpal@techpal.com.pl


Wzrost kwalifikacji i kompetencji kadr przedsiębiorstw drogą do rozwoju regionu”

01.08.2010 – 31.07.2012

2 577 394,19

woj. warmińsko-mazurskie

Projekt jest skierowany do pracowników i kadry zarządzającej (łącznie 469 osób) 7 średnich przedsiębiorstw, wśród nich Obram Sp. z o.o. i Schwarte-Milfor Sp. z o.o. i inne firmy produkcyjne.

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie 96 sesji szkoleniowych w 50 różnych kierunkach szkoleń stacjonarnych typu ogólnego: • z zakresu zarządzania: organizacja pracy zespołu, zarządzanie metodą Prince2, techniki zarządzania innowacjami;

 • ICT: m.in. Excel, obsługa przetwornic częstotliwości oraz systemów pneumatyki, ZWCAD, AUTOCAD, Inventor Autodesk, Eplan Compact i in.;

 • techniczne: z zakresu spawalnictwa, obróbki skrawaniem, obsługi suwnic, obsługi wózków widłowych;

 • handlowe: negocjacje, obsługa klienta, Management I-First Time Manager, Team Coaching ICC;

 • kadry i płace: prawo pracy, prawo podatkowe i rachunkowe, ewidencja księgowa, program Płatnik.
http://techpal.com.pl

6.

Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury
ul. Ratuszowa 5

10-116 Olsztyn

tel. (89) 527 08 98

sekretariat@frr.olsztyn.pl
Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy”

01.08.2010 – 31.03.2011

166 590,00

woj. warmińsko-mazurskie

Projekt adresowany jest do 20 pracowników biurowych, w tym 14 kobiet i 6 mężczyzn, zatrudnionych w 20 przedsiębiorstwach mikro (15) i małych (5). Rekrutacja do projektu ma charakter zamknięty.

W ramach projektu zostaną zrealizowane szkolenia


w modułach:

 • biurowym (96h), m.in. w tematyce: zagadnienia prawne związane z pracą administracyjną, komunikacja interpersonalna, zarządzanie czasem, etyka biznesu, techniki organizacji pracy biurowej, obsługa nowoczesnych urządzeń biurowych, obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem, asertywność;

 • komputerowym (96h), m.in.: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska
  i prezentacje. Po zdaniu egzaminów uczestnicy otrzymają certyfikat ECDL Core.

Dla uczestników zostaną zapewnione materiały szkoleniowe, catering, a dla osób spoza Olsztyna również nocleg. Wymagany jest wkład prywatny uczestników szkolenia.


http://frr.olsztyn.pl

7.

Grupa Doradcza Primus S.C. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski
ul. Wyzwolenia 15a/2a

10-006 Olsztyn

tel. (89) 678 97 37

biuro@grupaprimus.pl


Na ratunek – szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego”

02.08.2010 – 31.12.2010

153 850,00

woj. warmińsko-mazurskie

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji właścicieli 30 jednoosobowych przedsiębiorstw poprzez uczestnictwo
w szkoleniu z zakresu ratownictwa medycznego.

Planuje się realizację 208-godzinnego kursu z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego. Program szkolenia obejmuje 21h teorii i 31h ćwiczeń dla każdej z 4 grup szkoleniowych. W ramach modułu teoretycznego będzie realizowana następująca tematyka: system ratownictwa medycznego, system powiadamiania ratunkowego, łączność, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, zasady farmakoterapii, medyczne czynności ratunkowe, wsparcie psychologiczne dla ratownika. W module praktycznym: łączność, medyczne czynności ratunkowe, wsparcie psychologiczne dla ratownika.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowany nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.


www.grupaprimus.pl

8.

Europejskie Centrum Doradztwa i Informacji Izabela Ochman
ul. Limanowskiego 25/4

10-342 Olsztyn

tel.: (89) 677 19 07

ecdi@wp.pl


Profesjonalista kadr i BHP

01.07.2010 – 31.05.2012

1 270 620,52

woj. warmińsko-mazurskie

Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą Advisor Consulting. Zakłada on przeszkolenie 156 osób (w tym 146 kobiet i 10 mężczyzn) z 65 mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w zakresie prawa pracy i BHP. 30% uczestników będą stanowiły osoby powyżej 45 roku życia. Preferowane będą kobiety, osoby z niskim wykształceniem,
a także pracownicy mniejszych podmiotów.

Zajęcia dydaktyczne w wymiarze 80h/grupę zostaną podzielone na 6 modułów: • zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

 • rozliczanie czasu pracy,

 • rozliczanie urlopów,

 • zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych,

 • wybrane regulacje z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • praktyczny model rozliczania czasu pracy.

Po każdym module zostanie przeprowadzony egzamin. Przewidziano również akredytację szkolenia w Kuratorium Oświaty. Uczestnikom projektu zostanie zapewniony nocleg, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu. Wymagany jest wkład prywatny w formie pieniężnej lub niepieniężnej beneficjentów pomocy publicznej.

www.ecdi.pl

9.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
ul. Górnośląska 5,

00-443 Warszawa

sekretariat@skwp.pl


Księgowość formą skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem

01.07.2010 – 31.03.2012

668 238,03

woj. warmińsko-mazurskie

Projekt ma na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji
i umiejętności pracowników i kadry zarządzającej księgowości przedsiębiorstw z sektora MŚP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Grupę docelową stanowić będzie łącznie 129 przedsiębiorstw (w tym 50 mikro, 40 małych i 39 średnich). Wsparciem objętych zostanie 309 pracowników tych przedsiębiorstw, przy czym min. 50 osób należeć będzie do kadry zarządzającej. Ponad 90% pracowników księgowości
i kadry zarządzającej przedsiębiorstw przewidzianych do udziału w projekcie stanowiąc kobiety.

W projekcie przewidziano realizację następujących szkoleń: • podstawy rachunkowości z obsługą komputera – szkolenie przewidziane dla 12 osób, w wymiarze 170h;

 • sporządzanie bilansu za 2010 r. – szkolenie wyjazdowe
  z zakresu rachunkowości, podatków dochodowych i VAT-u dla 60 osób w wymiarze 24h (w tym moduł komputerowy), przewidziano również analogiczne szkolenie stacjonarne;

 • sporządzanie bilansu za 2011 r. – jw.;

 • VAT bez tajemnic – szkolenie dla 15 osób z zakresu obowiązku podatkowego, podatku naliczonego, należnego
  i interpretacji organów podatkowych(24h);

 • samodzielny księgowy bilansista – certyfikowany – szkolenie z rachunkowości, rachunkowości informatycznej, etyki, prawa, podatków, finansów, zewnętrznych źródeł finansowania dla 15 osób, w wymiarze 312h;

 • polityka podatkowa w nowoczesnej firmie – szkolenie przewidziane dla 15 właścicieli firm, 70h zajęć z zakresu podatków dochodowych, VAT, ordynacji podatkowej oraz regulacji kodeksu karnego skarbowego;

 • ABC prawa pracy dla kadry zarządzającej z elementami coachingu – 50h szkolenia w zakresie stosowania
  i wdrożenia strategii zarządzania: coaching, dla 12 osób.

www.skwp.pl

10.

ADVISOR Consulting Daniel Budaj

ul. Limanowskiego 25/4

10-342 Olsztyn

tel.: (89) 677 19 08

advisor.consulting@wp.pl


VAT bez tajemnic

01.07.2010 – 30.04.2012

1 274 795,52

woj. warmińsko-mazurskie

Partnerem w projekcie jest Europejskie Centrum Doradztwa
i Informacji. Odbiorcami wsparcia są pracownicy i właściciele 65 firm z sektora MŚP (40 mikro i 25 małych i średnich przedsiębiorstw). Zaplanowano udział w szkoleniach łącznie 156 osób (146 kobiet i 10 mężczyzn), przy czym 47 to osoby
w wieku 45+.

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 86 godzin dydaktycznych na grupę szkolenia z zakresu stosowania ustawy o VAT. Zajęcia podzielone zostaną na 5 dwudniowych zjazdów poza Olsztynem. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców, praktyków i doradców podatkowych. Szkolenie obejmować będzie m.in.: • zakres opodatkowania,

 • podstawa opodatkowania i stawki,

 • zwrot podatku naliczonego,

 • rozliczenie i korekty VAT,

 • transakcje unijne,

 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Po każdym module zaplanowano egzamin. Ponadto zostanie przeprowadzona akredytacja szkolenia w kuratorium Oświaty, dzięki czemu uczestnicy projektu otrzymają powszechnie uznawane zaświadczenie dotyczące szkolenia nt. VAT na druku MEN.

www.advisor.olsztyn.pl

11.

EC Euro Consulting Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 32/103

10-578 Olsztyn

tel. 89 521 00 15

eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl


Z nami nie ryzykujesz! Szkolenie dla kadr Banków Spółdzielczych

02.11.2010 – 31.05.2011

126 700,00

woj. warmińsko-mazurskie

Celem projektu jest wzrost potencjału kadrowego 8 Banków Spółdzielczych zrzeszonych z BPS S.A., tj. 6 małych
i 2 średnich przedsiębiorstw poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych 20 pracowników (16 kobiet i 4 mężczyzn).
W grupie obejmowanej wsparciem znajdzie się 6 osób powyżej 45 roku życia.

Szkolenia i warsztaty zostaną przeprowadzone w trakcie 12-tu dwudniowych zjazdów. Tematyka obejmuje następujące zagadnienia: kredyty w ofercie Banków Spółdzielczych (64h), coaching (24h), techniki sprzedaży produktów finansowych (24h), analiza finansowa przedsiębiorstw (24h), technologia komunikacyjno-informacyjna (32h). Na zajęciach komunikacyjno-informacyjnych zostanie przeprowadzona analiza potrzeb odbiorców szkolenia w dziedzinie ICT, na podstawie której zostanie utworzony profil osobowościowy pracownika w zakresie ICT.

Każdy pracownik otrzyma materiały dydaktyczne, zostanie zapewniony catering oraz nocleg. Wymagany jest wkład prywatny uczestników szkolenia.


www.eceuroconsulting.olsztyn.pl

12.

EC Euro Consulting Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 32/103

10-578 Olsztyn

tel. 89 521 00 15

eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.pl


Profesjonalizacja przedsiębiorstw medycznych Warmii I Mazur

01.10.2010 – 31.05.2011

227 940,00

woj. warmińsko-mazurskie

Wsparciem projektowym objętych zostanie 40 konkretnych: mikro (38) i małych (2) przedsiębiorstw świadczących usługi
z zakresu opieki zdrowotnej, w tym 18 kobiet i 22 mężczyzn.

Zaplanowano następujące szkolenia i warsztaty: • Wykorzystanie technik negocjacyjnych. Efektywne
  i skuteczne negocjacje z partnerem instytucjonalnym
  (16h);

 • Komunikacja interpersonalna i marketingowa w służbie zdrowia (32h);

 • Strategie zarządzania w służbie zdrowia: coaching, intermentoring (16h);

 • Umiejętności ICT (25h).

Zajęcia zrealizowane zostaną w formie dwudniowych zjazdów weekendowych. Podczas zajęć będą wykorzystywane prezentacje multimedialne, prowadzone ćwiczenia, symulacje, sesje coachingowe.

Uczestnikom szkolenia zostanie zapewniony nocleg, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. Przedsiębiorstwa będące beneficjentem pomocy publicznej zostaną zobligowane do wniesienia wkładu prywatnego.
www.eceuroconsulting.olsztyn.pl

13.

Visimind Ltd.

Sp. z o.o.
ul. Jarocka 34

10-699 Olsztyn

biuro@visimind.pl


Geo-Akademia. Szkolenia i profesjonalne doradztwo dla firmy Visimind

01.11.2010 – 30.06.2011

377 167,11

miasto Olsztyn

Projekt ma na celu poprawę konkurencyjności firmy Visimind w Olsztynie poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności 36 pracowników (w tym 14 kobiet) m.in. w zakresie zarządzania personelem, komunikacji interpersonalnej, posługiwania się językiem angielskim/włoskim.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:


 • realizacja szkoleń ogólnych z tematów: komunikacja interpersonalna, twórcze rozwiązywanie problemów, efektywne przywództwo – zarządzanie zespołem, zarządzanie czasem – klucz do efektywności, zarządzanie stresem, skuteczne techniki sprzedaży (po kursie wypracowany zostanie system pomiaru jakości obsługi klienta, który zostanie wdrożony w firmie), kurs ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych, szkolenie ArcGIS Server, AutoCAD Map3D, programowanie w C++
  z wykorzystaniem bibliotek Boost, kurs prawa jazdy kat. B+E, kurs języka angielskiego/włoskiego, kurs operatora systemu w helikopterze;

 • szkolenie dla kadry kierowniczej z Technik Zarządzania Innowacjami (dla 4 osób, 24h);

 • realizacja doradztwa – 120h doradztwa dla kadry odpowiedzialnej za planowanie i rozliczanie finansowe działalności z zakresu zbierania i przetwarzania informacji zarządczej.www.visimind.pl

14.

Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu s. c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek
ul. Murzynowskiego 20
10-684 Olsztyn
tel. 89 542 42 70

osb@osb.edu.plWzrost jakości opieki medycznej na Warmii i Mazurach przez wsparcie szkoleniowe nzoz.

01.11.2010 – 31.08.2011

300 863,88

miasta: Olsztyn i Szczytno

Projekt ma na celu zwiększenie jakości świadczonych usług medycznych w dwóch przedsiębiorstwach przez podniesienie umiejętności zawodowych 45 pracowników (w tym 40 kobiet) ze spółki Elmed ze Szczytna i 23 pracowników (w tym 23 kobiety) ze Szpitala Pomocy Maltańskiej z Olsztyna.

W ramach projektu zrealizowane zostaną niżej wymienione formy wsparcia: • realizacja szkoleń ogólnych dla pracowników firmy Elmed: kurs języka angielskiego (zakończony egzaminem zewnętrznym TOICE), kurs języka migowego (zakończony egzaminem praktycznym), radzenie sobie ze stresem, praca z trudnym pacjentem (wypracowanie i wdrożenie efektywnego systemu pomiaru satysfakcji klienta), asertywność, administracja i konfiguracja programu do obsługi przychodni, szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników administracyjnych i obsługi, szkolenie zaawansowane z pierwszej pomocy dla personelu medycznego, współpraca w grupie (budowanie zespołu, komunikacja interpersonalna);

 • realizacja szkoleń dla firmy Szpital Pomocy Maltańskiej: rozwiązywanie problemów w pielęgniarstwie metodą superwizji, radzenie sobie ze stresem, praca z pacjentem
  i jego rodziną, asertywność, współpraca w grupie;

 • moduł szkoleniowy dla kadry kierowniczej obu firm objętych wsparciem ze strategii zarządzania: coaching
  (8 osób, 16h).

www.osb.edu.pl

15.

Powiat Olecki
ul. Kolejowa 32

19-400 Olecko

tel: 87 520 21 47

starostwo@powiat.olecko.pl


Specjalista

01.11.2010 – 31.07.2011

143 570,00

olecki

Wsparciem szkoleniowym w ramach projektu zostanie objętych 32 pracowników z 5 małych i średnich przedsiębiorstw. Zaplanowano szkolenia w tematyce:

 • operator strugarek wielogłowicowych oraz formatyzerko-czopiarek dla 10 os.: zajęcia teoretyczne i praktyczne na terenie zakładów pracy (100h);

 • montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych dla 12 os. (80h);

 • operator piły mechanicznej dla 12 os. (44h);

 • operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych dla 12 os. (44h);

 • operator betoniarki dla 12 os. (38h);

 • operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 10 os. (67h).
http://powiat.olecko.pl

16.

Techpal sp. z o.o.
ul. Franciszka Barcza 16

10-685 Olsztyn

tel. (89) 542 98 21

techpal@techpal.com.pl


Nowa era usług szkoleniowych w regionie

02.11.2010 – 31.08.2011

93 357,50

miasto Olsztyn

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji personelu Techpal Sp. z o.o. (15 kobiet i 4 mężczyzn). Szkoleniami zostana objęci pracownicy 5 szczebli przedsiębiorstwa: kadra zarządzająca, dział szkoleń, biuro projektów, księgowość
i kadry, koordynatorzy w terenie.

Zaplanowano przeprowadzenie 10 sesji szkoleniowych w 10 różnych kierunkach typu ogólnego: • zarządzanie przez cele;

 • motywowanie zespołu;

 • zarządzanie konfliktem i emocjami własnymi;

 • promocja, marketing i wizerunek firmy;

 • efektywna sprzedaż z obsługą klienta;

 • savoir vivre biznesowy;

 • autoprezentacja;

 • zarządzanie czasem;

 • efektywny zespół;

 • Prince2.

Łącznie przewiduje się realizację 192h trenerskich szkoleń. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, poczęstunek, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.


http://techpal.com.pl

17.

Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury
ul. Ratuszowa 5

10-116 Olsztyn

tel.: 89 527 08 98
sekretariat@frr.olsztyn.pl


LEGAL ENGLISH

01.11.2010 – 31.07.2011

155 244,52

olsztyński, miasto Olsztyn

Wsparcie projektowe skierowane jest do 20 przedsiębiorców


i ich pracowników (30 os. w tym 12 kobiet i 18 mężczyzn) świadczących usługi prawnicze. Celem jest zdobycie wiedzy
i umiejętności z zakresu praktycznego posługiwania się branżowym językiem angielskim, angielskim słownictwem prawniczym, stosowania go w codziennej pracy, komunikowania się, konstruowania korespondencji i innych dokumentów prawniczych oraz posługiwanie się językiem negocjacji.

Kurs odbywać się będzie co tydzień- 2razy w tygodniu po 2h (łącznie 120h na grupę). Materiał składać się będzie z: bloków prawnych obejmujących charakterystyczne słownictwo, umiejętność jego zastosowania w praktyce, podstawy tłumaczenia tekstów prawniczych, symulacji sytuacyjnych. Dla uczestników przewidziano opłacenie egzaminu zewnętrznego TOLES. Pozytywny wynik uprawniać będzie do posługiwania się międzynarodowym certyfikatem językowym potwierdzającym znajomość języka angielskiego prawniczego.
http://frr.olsztyn.pl

18.

BMB Strategie i Finanse Joanna Borkowska
ul. Partyzantów 71/10

10-900 Olsztyn


tel.: 89 521 50 04

joannaborkowska@interia.euRozwój kluczowych kompetencji pracowników sektora MŚP na Warmii i Mazurach

03.01.2011 – 08.08.2011

241 321,71

miasto Olsztyn

Grupa docelowa projektu to 89 pracowników (w tym 49 kobiet) z 10 przedsiębiorstw sektora MMŚP (3 mikro, 6 małych
i 1 średnie). Celem jest podniesienie ich kluczowych kompetencji handlowych i menedżerskich, w następującej tematyce:

 • techniki negocjacji handlowych dla menedżerów
  i sprzedawców dla 30 os. (48h);

 • wykorzystanie zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego do wspomagania zarządzania dla 30 os. (48h);

 • funkcje kierownicze i wykorzystanie modeli kompetencyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi dla 30 os. (48h);

 • obsługa bezpośrednia i telefoniczna klientów dla 30 os. (40h);

 • język angielski dla menedżerów i sprzedawców dla 30 os. (80h);

 • wdrażanie zasad handlu elektronicznego w sektorze MŚP dla 30 os. (48h);

 • optymalizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie i zarządzanie zmianą dla 12 os. (48h).

Zajęcia będą organizowane w Olsztynie. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

-

19.

EC Euro Consulting

Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 32/103

10-578 Olsztyn

tel. 89 521 00 15

eceuro@eceuroconsulting.olsztyn.plWsparcie przedsiębiorstw transportowych woj. warmińsko-mazurskiego - aktualizacja kwalifikacji zawodowych kierowców - II edycja

01.01.2011 – 31.05.2011

57 710,00

warmińsko-mazurskie

Celem projektu jest wsparcie 1 małego i 2 średnich przedsiębiorstw transportowych poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych 49 zatrudnionych tam kierowców
w ramach posiadanego prawa jazdy kat. D lub D1 i/lub C lub C1.

Projekt przewiduje realizację 5-dniowego cyklu szkoleń


o następujących modułach:

 • kwalifikacja wstępna, m.in. stosowanie przepisów, bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, szkolenie zaawansowane
  w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa (21h);

 • bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem (7h);

 • pierwsza pomoc – zajęcia teoretyczne i praktyczne (7h).

Po pozytywnym zaliczeniu testów, uczestnicy otrzymają Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.


www.eceuroconsulting.olsztyn.pl

20.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy
w Olsztynie

ul. Kajki 10/12
10-547 Olsztyn
tel: 89 527 90 50

biuro@olsztyn.skwp.plRekiny księgowości - szkolenia dla kadry zarządzającej

01.04.2011 – 30.11.2011

161 012,36

woj. warmińsko-mazurskie

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji 17 pracowników zajmujących stanowiska kierownicze (w tym 14 kobiet)
z 10 firm z woj. warmińsko-mazurskiego z zakresu księgowości i rachunkowości oraz dostosowanie kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki.

W projekcie przewidziano następujące szkolenia: • sprawozdawczość nie jest trudna – zajęcia z tematów: konsolidacja, bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne, informacja dodatkowa, kapitały (łącznie 80h);

 • czytanie bilansu dla kadry kierowniczej – tematyka: analiza gospodarczo-finansowa małych i średnich firm (32h);

 • odpowiedzialność kadry zarządzającej za prawidłowe
  i rzetelne przygotowanie sprawozdania finansowego
  (16h);

 • procesy połączenia i podziału jednostek (24h);

 • rachunkowość w dobie kryzysu gospodarczego (8h);

 • wykorzystanie technik komputerowych
  w sprawozdawczości i analizie działalności firmy
  (30h).

Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

www.skwp.olsztyn.pl

21.

CZMUDA S.A.
ul. Sokola 6 c 11-041 Olsztyn tel. 89 523 86 86

olsztyn@czmuda.plPodniesienie kompetencji kadr Firmy Czmuda S.A.

05.11.2010 – 29.07.2011

398 729,76

miasto Olsztyn

Projekt skierowany jest do 90 pracowników przedsiębiorstwa Czmuda. Zaplanowano realizację cyklu szkoleń ogólnych
w następującej tematyce:

 • szkolenie z zakresu zintegrowanego programu zarządzania przedsiębiorstwem IMPULS 5;

 • szkolenie z zakresu FIDIC;

 • PRINCE 2 Foundation i PRINCE 2 Practitioner;

 • kurs na kierowcę wózków widłowych;

 • uprawnienia na suwnicę;

 • kurs na dźwig osobowo-towarowy;

 • uprawnienia spawalnicze;

 • standard dopuszczalności IPC-A-610D;

 • montaż/demontaż elementów PTH i SMT oraz naprawa płyt drukowanych;

 • lutowanie ręczne w technologii mieszanej;

 • wymagania i akceptacje dla montażu kabli oraz wiązek przewodów;

 • elektryczność statyczna dla operatorów i koordynatorów RTC.

Po ukończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają certyfikaty.


www.czmuda.pl

22.

Perfecto Usługi Szkoleniowe Anna Bartoszewicz
ul. Św. Wojciecha 3/3a

10-900 Olsztyn tel: 89 535 11 11

szklenia.bartoszewicz@wp.pl


Z nowoczesną kosmetologią za pan brat

01.12.2010 – 31.01.2012

347 910,00

warmińsko-mazurskie

Projekt obejmuje wsparciem 40 mikro przedsiębiorstw branży kosmetycznej. Uczestnikami będzie 56 osób (53 kobiety,
3 mężczyzn) – pracownicy oraz kadra zarządzająca. Zaoferowano dla nich szkolenia w zakresie nowoczesnej kosmetologii oraz zarządzania.

Szkolenia: • makijaż permanentny: wykonywanie makijażu trwałego
  w oparciu o nowe trendy mody (32h);

 • stylizacja brwi i rzęs: nauka przedłużania rzęs metodą indywidualną, dobór zarysu brwi indywidualnie do owalu
  i kształtu twarzy (8h);

 • podologia kosmetyczna: nauka fachowego skracania paznokci (24h);

 • techniki masażu (24h).

Każde szkolenie zakończone będzie dodatkowym zjazdem
z zakresu przedsiębiorczości (w tym sprzedaży usług)
i zarządzania (8h). Każde szkolenie kończy się egzaminem
i wydaniem certyfikatu.

-

23.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT"
ul. Kościuszki 2

14-100 Ostróda tel. 89 646 79 57

sekretariat@atut.org.pl


Czas na rozwój firmy

01.01.2011 – 30.04.2011

104 820,20

woj. warmińsko-mazurskie

Celem ogólnym projektu jest wsparcie w rozwoju na regionalnym rynku 20 firm z sektora MMŚP z woj. warmińsko-mazurskiego poprzez podniesienie kompetencji niezbędnych
w pracy 46 kobiet i 14 mężczyzn zatrudnionych w tych firmach.

Przewidziano następujące szkolenia: • doskonalenie technik sprzedażowych – dodatkowo celem szkolenia jest poprawa komunikacji na linii pracodawca-pracownik oraz pracownik-pracownik (20h);

 • doskonalenie umiejętności menedżerskich – dodatkowo zapoznanie ze strategią zarządzania poprzez intermentoring (16h);

 • motywacyjne systemy wynagrodzeń pracowników – projektowanie systemów wynagrodzeń, wykorzystanie pozapłacowych narzędzi motywacyjnych, dokonywanie oceny okresowej w oparciu o kompetencje pracownika.

Uczestnikom zapewnione zostaną materiały oraz wyżywienie
i nocleg.

www.atut.org.pl

24.

Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług

ul. Mickiewicza 3 10-548 Olsztyn tel. 89 527 33 77zphiu@sprint.com.pl

e-w firmie

01.01.2011 – 31.07.2011

182 091,27

mrągowski, olsztyński, miasto Olsztyn

Projekt ma na celu podniesienie umiejętności wykorzystania systemów informatycznych i zasobów Internetu w działalności 39 firm, w tym 23 właścicieli i 16 pracowników.

Tematyka szkoleń jest oparta na podstawach syllabusa dla ECDL. ECDL start dopuszcza dobór 4 tematów z ICT


z 7 możliwych, w związku z czym każda z grup może zaliczyć inny zestaw tematów, zgodnie z preferencjami.

Na każdą grupę zaplanowano 64h szkolenia i 2h egzaminu


w certyfikowanym ośrodku ECDL.

hwww.zphiu.olsztyn.pl

25.

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego
ul. Sielec 1 A 39-120 Sędziszów Małopolski
tel. 17 22 26 952

crse@crse.org.pl

Profesjonalizacja kadr województwa warmińsko-mazurskiego

01.01.2011 – 30.09.2011

447 703,59

warmińsko-mazurskie

Wsparciem szkoleniowym zostanie objętych 270 pracowników, w tym 201 z sektora mikro i małych firm oraz 69 z sektora średnich przedsiębiorstw.

Celem ogólnym jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych 210 pracowników w zakresie rozpoznawania znaków pieniężnych oraz 60 os. z kadry kierowniczej w zakresie zarządzania, motywowania i coachingu. • rozpoznawanie znaków pieniężnych: m.in. ogólne cechy banknotów, zabezpieczenia, rozpoznawanie autentyczności, elementy prawa dewizowego i bankowego;

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, uczestnicy otrzymają „Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu zawodowego kasjera złotowego + EURO”.

 • szkolenie dla kadry zarządzającej: zarządzanie przez cele, zarządzanie zespołem, motywowanie zespołu, coaching.

Ponad 80% treningu będą stanowić ćwiczenia praktyczne. Szkolenia będą prowadzone metodami warsztatowymi
z wykorzystaniem scen symulacyjnych, case studies, pracy
w podgrupach, zadań indywidualnych, wideotreningu.


www.crse.org.pl

26.

Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie
ul. Okopowa 25 10-075 Olsztyn tel: 89 534 07 80

centrum@pncm.olsztyn.pl

Znajomość języka angielskiego - szansą na rozwój Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie

01.01.2011 – 31.08.2011

51 164,88

miasto Olsztyn

Celem jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji
i umiejętności zawodowych 8 pracowników PNCME (6 kobiet, 2 mężczyzn) w zakresie posługiwania się językiem angielskim, a także w zakresie motywacji do pracy i profesjonalnej obsługi klienta.

Szkolenia realizowane będą w wymiarze średnio 22h/m-c. System realizacji zajęć językowych obejmuje 4 sprawności językowe: słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, mówienie, pisanie (łącznie 120h). Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym, na podstawie którego zostanie wydany certyfikat wraz z podaniem poziomu zaawansowania.

Moduł poświęcony profesjonalnej obsłudze klienta (44h) będzie realizowany w formie praktyczno-warsztatowej. Obszary tematyczne: zasady obsługi klienta, typologia klienta, zasady obsługi klienta przez telefon, klient strategiczny-jego znaczenie i rola dla firmy. Moduł z zakresu motywacji poprowadzi psycholog lub doradca zawodowy.


www.pncm.olsztyn.pl

27.

Techpal sp. z o.o.
ul. Franciszka Barcza 16

10-685 Olsztyn

tel. (89) 542 98 21

techpal@techpal.com.pl


Lepsze kwalifikacje drogą do wzrostu konkurencyjności firm

03.01.2011 – 29.02.2012

600 618,30

miasto Olsztyn, miasto Lidzbark Warmiński

Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji 125 pracowników (w tym 38 kobiet) 2 firm: 1 małego i 1 średniego przedsiębiorstwa, jest celem projektu. Szkoleniami zostaną objęci pracownicy oraz menedżerowie zatrudnieni


w 3 obszarach: zarządzanie, sprzedaż i produkcja.

Projekt zakłada realizację szkoleń typu ogólnego: • ICT – 2 szkolenia: obsługa komputera (MS Excel, Word, Internet) oraz obsługa programu Subiekt (48h);

 • Językowe – 2 szkolenia.: angielski od podstaw (192h);

 • Interpersonalne – 4 szkolenia: obsługa klienta, komunikacja wewnętrzna (64h); 5 szkoleń: budowanie zespołu, prawo pracy (80h); 2 szkolenia: negocjacje handlowe, zarządzanie zespołem produkcyjnym (64h);

 • Branżowe – 8 szkoleń: trendy w modzie, kolorystyka, krój
  i tkaniny, Visual merchandising (128h).

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, poczęstunek, a po szkoleniu zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie.


http://techpal.com.pl

28.

Usługi i Handel Joanna Długosz
Nowa Wieś 39 a 14-200 Iława
tel. 89 648 78 29

joannadlugosz@interia.plSzkolenia z zakresu księgowości szansą na rozwój kadr

01.02.2011 – 31.11.2011

473 649,19

iławski, ostródzki, olsztyński, miasto Olsztyn

Projekt skierowany jest do pracowników i kadry zarządzającej 36 przedsiębiorstw sektora MSP, łącznie 73 osób (70 kobiet


i 3 mężczyzn) pochodzących z 16 mikro, 14 małych i 6 średnich firm.

W ramach projektu będą realizowane szkolenia: • Rachunkowość: tworzenie rezerw, wycena aktywów
  i pasywów, międzyokresowe rozliczenia czynne i bierne, przygotowywanie sprawozdań finansowych, MSR;

 • Kadry i płace: najnowsze zmiany w kodeksie pracy, zmiany w ZUS i naliczaniu podatków;

 • Podatki: teoria podatku i procedura podatkowa, podatki bezpośrednie, pośrednie i opłaty, ordynacja podatkowa, problematyka abolicji i odpowiedzialności karno-skarbowej, postępowanie sądowo-administracyjne.

Szkolenia będą miały charakter teoretyczny (zapoznanie ze stanem wiedzy i zmianami) i praktyczny (analiza orzecznictwa
i rozwiązywanie studiów przypadków). Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym, a po jego zaliczeniu wręczeniem certyfikatów.


-

29.

Powiat Olecki
ul. Kolejowa 32 19-400 Olecko

tel: 87 520 21 47starostwo@powiat.olecko.pl

Księgowość bez tajemnic

01.02.2011 – 31.01.2012

250 660,00

olecki, gołdapski

Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do 30 pracowników zajmujących stanowiska księgowych zatrudnionych w 11 mikro i 7 małych przedsiębiorstwach, posiadających wykształcenie minimum średnie oraz
6 właścicieli biur rachunkowych.

Zaplanowano organizację: • szkolenia modułowego z zakresu księgowości i kadr: „Kadry i płace, BHP” (48h), „PŁATNIK, amortyzacja oraz koszty w firmie” (40h), „Obowiązki podatkowe oraz nowelizacja przepisów” (48h);

 • szkolenia doskonalącego dla właścicieli biur rachunkowych realizowane w 3 modułach: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w firmie, nowe obowiązki biur rachunkowych, czyli jak przeciwdziałać praniu pieniędzy.

Każdy moduł zakończy się egzaminem, a uczestnicy otrzymają zaświadczenia poświadczające zdobyte kwalifikacje.

http://powiat.olecko.pl

30.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy
w Suwałkachul. Utrata 2 B 16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71

biuro@suwalki.skwp.pl


Twoja kariera w Twoich rękach

01.02.2011 – 31.03.2012

392 869,92

woj. warmińsko-mazurskie

Głównym celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych i osobowościowych 138 osób (w tym 124 kobiet) do oczekiwań sektora finansowo-księgowego warmińsko-mazurskiego rynku pracy. Wsparciem objęte zostaną 82 przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Przewidziano następujące szkolenia: • specjalista ds. rachunkowości” (172h) i „główny księgowy” (192h) – szkolenia stacjonarne, kończące się egzaminem przed specjalnie powołaną komisją, dodatkowo zorganizowane zostaną warsztaty psychologiczne (16h) na potrzeby których zostanie opracowany autorski program umożliwiający wdrażanie technik komunikacyjnych kształtujących odpowiednie cechy interpersonalne ; dla osób 45+ dodatkowe konsultacje informatyczne;

 • podatki 2011” i „bilans 2011” (po 24h) – szkolenia wyjazdowe, dodatkowo 6h warsztat psychologiczny oraz warsztaty z intermentoringu dla kadry zarządzającej.

www.suwalki.skwp.pl

31.

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5

10-548 Olsztyn

tel. 89 527 67 62

bp@wmzdz.pl


Akademia Doskonalenia Zawodowego

01.04.2011 – 31.03.2013

4 762 941,86

woj. warmińsko-mazurskie

Projekt ma na celu zwiększenie konkurencyjności 173 przedsiębiorstw z sektora MŚP z terenu woj. warmińsko-mazurskiego poprzez dostosowanie do wymogów rynku kwalifikacji zawodowych 137 kobiet i 708 mężczyzn w nich zatrudnionych.

W ramach projektu planuje się realizację następujących szkoleń i kursów: • operatorzy urządzeń transportowych i przeładunkowych (60h, 9 gr.);

 • pracownicy robót budowlanych stanu surowego (50h,
  16 gr.);

 • pracownicy robót budowlanych wykończeniowych (50h, 12 gr.);

 • monterzy instalacji (60h, 11 gr.);

 • spawacze TIG, MIG, MAG (120h);

 • operatorzy urządzeń i sieci elektroenergetycznych (60h,
  14 gr.);

 • operatorzy przemysłu drzewnego, meblarskiego
  i szkutnictwa
  (60h, 12 gr.);

 • pracownicy usług hotelarskich i gastronomicznych (60h, 22 gr.);

 • pracownicy transportu drogowego (60h, 20 gr.) – prawo jazdy kat. C, CE, przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR);

 • pracownicy handlu i usług (60h, 8 gr.) – nowoczesna kosmetyka i wizaż, obsługa kas fiskalnych, obsługa sprzętu poligraficznego z językiem angielskim.

Po zrealizowaniu programów kursów i zaliczeniu egzaminów, słuchacze otrzymają stosowne zaświadczenia i uprawnienia (UDT, URE, spawalnicze, ADR, prawo jazdy – zależnie od tematu kursu) oraz certyfikaty projektu.

wmzdz.pl

32.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie
ul. 1 Maja 13 10-117 Olsztyn

tel. 89 527 27 53opgk@opgk.olsztyn.pl
Umowa rozwiązana na wniosek Beneficjenta z dniem 19.05.2011 r.

Rozwój kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie

01.03.2011 – 31.08.2012

1 109 091,85

miasto Olsztyn

Głównym założeniem projektu jest wzrost konkurencyjności 111 pracowników OPGK na rynku przez podniesienie kwalifikacji i potencjału pracy.

Zaplanowano realizację szkoleń w następujących tematach: • zagadnienia prawne – m.in. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego, ochrona danych osobowych i dostępu do informacji niejawnych, zamówienia publiczne, zawieranie umów cywilnoprawnych, prawo pracy (łącznie 170h);

 • zarządzanie zasobami ludzkimi – budowanie i efektywne zarządzanie zespołem, poprawa umiejętności negocjacji biznesowych, współczesne metody radzenia sobie ze stresem itp. (łącznie 184h);

 • geodezja i kartografia – wycena nieruchomości, obsługa instrumentów geodezyjnych tachimetrów robotycznych
  i odbiorników GNSS RTK, laserowe skanowanie terenu, praktyka polowa z mobilnym zestawem pomiarowym i in. (272h);

 • zagadnienia ekonomiczne – teoria przedsiębiorstwa, sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło wiedzy
  o przedsiębiorstwie, źródła konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku (110h);

 • informatyka – wykorzystanie w prowadzonej działalności technologii informatycznych i programów narzędziowo-obliczeniowych, programy informatyczne w szkoleniu ustawicznym i podnoszeniu kompetencji zawodowych (200h);

 • geologia – topografia i rodzaj podłoża ziemi, budowa warstwicowa wertykalna (80h);

 • ekologia (70h); hydrologia (100h); epidemiologia (30h); demografia (40h); wytrzymałość materiałów (80h).

Uczestnicy na koniec realizacji każdego zadania otrzymają certyfikaty, poświadczające udział w projekcie i zdobytą wiedzę.

www.opgk.olsztyn.pl

33.

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
ul. Bydgoska 33 10-243 Olsztyn

tel. 89 526 04 00

osw@osw.olsztyn.pl


Podniesienie konkurencyjności Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

01.03.2011 – 31.08.2011

86 125,68

miasto Olsztyn

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności OSW im. Józefa Rusieckiego poprzez realizację szkoleń podnoszących kwalifikacje dla 22 pracowników oraz członków kadry zarządzającej (w tym 8 mężczyzn i 14 kobiet).

Projekt przewiduje przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń: • dla kadry zarządzającej: psychologiczne aspekty zarządzania zespołem z uwzględnieniem zasady równości kobiet
  i mężczyzn (8h), pozafinansowe sposoby motywowania pracowników (8h), warsztaty prowadzenia rozmów oceniających/rozwojowych (8h), przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (8h);

 • dla pracowników administracyjnych (dziekanaty): profesjonalny kontakt z klientem szkół wyższych (16h), savoir-vivre w życiu zawodowym (16h), komunikacja interpersonalna (16h), kreowanie wizerunku firmy (16h);

 • dla pracowników administracyjnych (biuro karier): przepisy regulujące zatrudnianie pracowników (16h), profesjonalny doradca zawodowy (16h), podstawy coachingu (16h), badanie efektywności działań biura karier (16h);

 • dla pracowników administracyjnych (biblioteka): nowoczesna organizacja i zarządzanie biblioteką, pozaczytelnicze funkcje biblioteki, autoprezentacja (łącznie 48h);

 • dla pracowników administracyjnych (księgowość): kurs księgowego rozliczania projektów unijnych, podatek VAT zmiany uchwalone i projektowane, podatek dochodowy od osób fizycznych, kontrola podatkowa prowadzona
  u podatnika (łącznie 64h).

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający uzyskane umiejętności.

www.osw.olsztyn.pl

34.

Itm sp. z o.o.
ul. Górna 9

10-040 Olsztyn

tel. 89 532 90 14

itm@itm.com.pl


Wzmocnienie konkurencyjności ITM sp. z o.o.

01.03.2011 – 31.07.2012

252 120,00

miasto Olsztyn

Realizacja projektu ma na celu wzmocnienie konkurencyjności małego przedsiębiorstwa ITM poprzez realizację szkoleń podnoszących kwalifikacje 16 pracowników oraz 3 członków kadry zarządzającej – łącznie 19 osób (w tym 8 kobiet).

Zaplanowano cykl 16 szkoleń: • szkolenia językowe: kursy z jęz. angielskiego, rosyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego (po ok. 160 h);

 • szkolenia zawodowe: finanse przedsiębiorstwa (24 h) oraz rachunkowość zarządcza (24 h);

 • marketing i e-marketing (48 h);

 • social media (12 h);

 • pozycjonowanie stron www (12 h);

 • zarządzanie projektami (24 h);

 • negocjacje (24 h)

 • logistyka (48 h);

 • DTP (48 h);

 • hurtownie danych (24 h);

 • projektowanie I optymalizacja stron www (48 h).

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i certyfikat potwierdzający uzyskane umiejętności.

www.itm.com.pl

35.

Fundacja Rozwoju Regionalnego “Warmia i Mazury”
ul. Ratuszowa 5

10-116 Olsztyn

tel. 89 527 08 98

sekretariat@frr.olsztyn.pl


Akademia dla prawnika i jego pracownika

01.08.2011 – 31.08.2012

327 356,43

olsztyński, miasto Olsztyn

Projekt oferuje szkolenia ogólne dla 20 mikroprzedsiębiorstw świadczących usługi prawnicze. Przeszkolonych zostanie 30 osób (w tym 12 kobiet).

Zostaną zrealizowane następujące szkolenia: • językowe (120 h/gr.): bloki prawne obejmujące charakterystyczne słownictwo, podstawy tłumaczenia tekstów prawniczych, pisanie pism w jęz. angielskim, symulacje sytuacyjne; zostaną opłacone egzaminy TOLES;

 • rachunkowość prawnicza: obowiązki spółek w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, analiza
  i ocena sprawozdań finansowych, rachunkowość i finanse grupy kapitałowej, rachunkowość transakcji KSH, informacja finansowa spółek publicznych, odpowiedzialność za sprawozdawczość spółek;

 • profesjonalna obsługa klienta biznesowego: komunikacja
  i jej rodzaje, mediacje, zarządzanie czasem, umiejętności interpersonalne, savoir-vivre, radzenie sobie ze stresem, wypalenie zawodowe, kształtowanie obsługi klienta.

http://frr.olsztyn.pl

36.

Biuro Rachunkowe Barbara Kułakow
ul. Lubelska 32 c

10-609 Olsztyn

tel. 89 532 42 75

barbara_kulakow@brbk.plProfesjonalizm metodą na sukces

01.03.2011 – 30.04.2012

581 634,68

miasto Olsztyn

Projekt powstał na potrzeby jednej firmy i obejmuje wsparciem wszystkich pracowników Biura Rachunkowego Barbara Kułakow – 30 osób (w tym 25 pracowników księgowości
i 5 pracowników kadr).

Zaplanowano szereg szkoleń ogólnych, w następujących modułach: • księgowy (176 h): elementy prawa, podatki, KSH, rachunkowość i finanse;

 • kadrowy (128 h): prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, naliczanie płac, ulgi pracodawców w związku
  z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, warsztaty z zakresu organizacji pracy i rozwoju osobowości;

 • obsługa transferu danych (60h/gr): rozpoznanie systemów informatycznych klientów biura i programu księgowego „Symfonia”, praca w systemie on-line;

 • biurowy (60h): obsługa programów Word i Excel;

 • coaching grupowy i executive coaching (64h): zarządzanie czasem pracy I zarządzanie emocjami, komunikacja
  w biznesie, etyka i wizerunek w życiu zawodowym.

-

37.

Coltel Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
ul. Strażacka 63/65

04-462 Warszawa

tel. 22 613 22 82

sylwia.filipiak@qszurich.plAKADEMIA COLTEL – szkolenia wewnętrzne dla telemarketerów oraz kadry zarządzającej dla oddziału w Olsztynie

01.03.2011 – 31.07.2011

123 600,00

miasto Olsztyn

Celem ogólnym jest rozwój kompetencji zawodowych
i umiejętności osobistych 60 pracowników firmy COLTEL oddział w Olsztynie, poprzez ich wsparcie w formie kompleksowych szkoleń zwiększających efektywność pracy.

Wsparcie kierowane jest do telemarketerów (55 os.) i kadry zarządzającej (5 os.)

Zostaną zrealizowane następujące formy wsparcia:


 • szkolenia (wykłady i ćwiczenia): 1) dla telemarketerów – telemarketing, rola pytań w procesie wzbudzania potrzeb zakupu, komunikacja interpersonalna, rozmowy z trudnym klientem, techniki sprzedaży; 2) dla kadry zarządzającej – zarządzanie zespołem z elementami motywacji, coaching, monitoring, udzielanie informacji zwrotnej, zarządzanie czasem i priorytetami;

 • sesje follow-up (warsztaty) mające na celu wzmocnienie
  i utrwalenie efektów szkolenia, w tym: symulacje, case study, konsultacje i on the job training.

-

38.

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo, Łosko sp. jawna
ul. Zientary-Malewskiej 20b

10-305 Olsztyn

tel. 89 532 46 00

biuro@cdef.pl


Akademia Kompetencji i Kwalifikacji CDEF

01.03.2011 – 30.04.2012

109 803,43

miasto Olsztyn

Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji
12 pracowników Centrum Doradztwa Europejskiego
i Finansowego (w tym 9 kobiet) z zakresu działalności firmy. Wsparcie skierowane jest zarówno do kadry zarządzającej, jak również pracowników księgowości, działu dotacji unijnych oraz sekretariatu.

Zaplanowano szkolenia w tematyce: • trening umiejętności interpersonalnych (komunikacja, stres, relacje, zarządzanie) – 2 moduły po 16 h;

 • analiza finansowa, rachunek ekonomiczny, ocena efektywności ekonomicznej i sprawozdania finansowe – 48 h;

 • warsztaty komputerowe, zaawansowane wykorzystanie narzędzi IT – 2 moduły po 32 h;

 • coaching: szkolenie dla kadry kierowniczej i zarządzającej – 2 moduły po 8 h;

 • szkolenia i warsztaty specjalistyczne: oprogramowanie księgowe – 6 modułów po 8 h;

 • ewaluacja projektów – 16 h.

W ramach każdego ze szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w postaci podręczników, skryptów, a także zostanie zapewniony catering.

www.cdef.pl

39

Ośrodek Kształcenia Zawodowego FAKTOR w Olsztynie s.c.

Andrzej Bober, Władysław Żuk
ul. Wyszyńskiego 15

10-456 Olsztyn

fax. 89 534 67 50

szkolenia@okzfaktor.plNowe kwalifikacje pracownic i pracowników gwarancją konkurencyjności firmy

01.03.2011 – 30.09.2012

604 787,15

woj. warmińsko-mazurskie

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji pracowników 6 firm ochroniarskich z obszaru woj. warmińsko-mazurskiego. Wsparciem objęte zostaną 2 małe („Tiger” i „Piorun”) oraz 4 średnie („Konwój”, „Skorpion”, „Feniks”, „Alarmem”) przedsiębiorstwa, które oddelegują na szkolenia łącznie 80 pracowników, w tym 9 kobiet oraz 24 mężczyzn w wieku 45+.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących form wsparcia:

- szkolenie pracowników ochrony fizycznej I-go stopnia (łącznie 245h), obejmujące m.in. zajęcia psychologiczne, w ramach których poruszona zostanie problematyka funkcjonowania stereotypów dotyczących ról społeczno-kulturowych kobiet i mężczyzn, zagadnienia prawne, pierwszą pomoc przedlekarską, ochronę osób i mienia (100h), samoobronę, wyszkolenie strzeleckie;

- szkolenie ICT dla osób w wieku 45+ (30h) mające na celu poprawę umiejętności wykorzystania technik informatyczno-komunikacyjnych.www.okzfaktor.pl

40

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

fax. 89 523 47 84


Zarządzanie finansami – krok w umacnianiu przedsiębiorstw sektora MSP

01.04.2011 – 31.12.2011

176 251,36

olsztyński, m. Olsztyn, ostródzki, iławski, lidzbarski

Celem głównym projektu jest podniesienie/uzupełnienie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i pracowników (14 kobiet i 6 mężczyzn) 16 przedsiębiorstw sektora MŚP z woj. warmińsko-mazurskiego poprzez udział w szkoleniach z zakresu zarządzania finansami.

Tematyka szkolenia będzie obejmowała następujące zagadnienia: zarządzanie płynnością finansową i ryzykiem, planowanie finansowe optymalizację podatków, informację w działalności gospodarczej, pozyskiwanie kapitału, inwestycje rzeczowe i finansowe, przekształcenia firm, zagadnienia zw. z giełdą towarową i papierów wartościowych oraz pozyskiwanie środków z UE na rozwój firm. Szkolenie obejmować będzie część praktyczną i teoretyczną, zakończy się egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem certyfikatów.www.uwm.edu.pl

41

Condohotels Management

Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 11A

14-100 Ostróda

fax. 89 642 46 10


Akademia dobrego hotelarza

01.04.2011 – 31.01.2012

448 431,43

ostródzki

Celem projektu jest zwiększenie jakości świadczonych usług w Condohotels Management Sp. z o.o. w Ostródzie (Hotel Platinum) poprzez zwiększenie umiejętności zawodowych w wyniku cyklu szkoleń 23 pracownic i 13 pracowników.

Uczestnicy projektu skorzystają z następujących szkoleń:

- kurs języka angielskiego (120h);

- kurs języka niemieckiego (120h);

- obsługa klienta (16h) – zwroty zakazane, słowa motywujące, asertywność, komunikacja z klientem;

- savoir-vivre w miejscu pracy (16h);

- etyka w zawodzie (16h);

- szkolenie sommelierskie, refleksologia stóp, masaż orientalny, wizaż, kurs jogi, laseroterapia, zabiegi kosmetyczne dla kobiet w ciąży (każde w wymiarze 16h);

- szkolenie z rozwoju osobistego dla kadry kierowniczej (84h) – budowanie i funkcjonowanie zespołu, efektywna komunikacja, asertywność, planowanie i zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem itp.


www.condohotels.pl

42

Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek
ul. Murzynowskiego 20

10-684 Olsztyn

fax. 89 542 42 74

osb@osb.edu.pl


Najważniejszy jest gość. Podnoszenie umiejętności pracowników w sektorze gastronomiczno-hotelarskim

01.08.2011 – 28.02.2013

1 176 340,00

giżycki,

m. OlsztynProjekt zakłada podniesienie kwalifikacji zawodowych 73 pracowników (w tym 51 kobiet) Hotelu „Zamek Ryn” oraz 63 pracowników (w tym 48 kobiet) Hotelu Anders.

Zaplanowano następujące szkolenia:

- dla pracowników recepcji i portierów: protokół dyplomatyczny i savoir-vivre w hotelarstwie (8h), aktywna sprzedaż (8h);

- dla służby pięter: standardy housekeepingu (16h), rozwiązywanie sytuacji trudnych z gośćmi (8h);

- dla kelnerów: standardy profesjonalnej obsługi w restauracji (16h), protokół dyplomatyczny i savoir-vivre w gastronomii (8h), rozwiązywanie sytuacji trudnych z gośćmi (8h);

- dla kucharzy: system HACCP (8h), doskonalenie technik kuchennych (36h), kuchnia polska w nowych aranżacjach (36h);

- szkolenia językowe (60h) – angielski/niemiecki;

- szkolenia dla działów marketingu: efektywna sprzedaż, sztuka negocjacji, zarządzanie czasem, marketing usług hotelarskich, tworzenie wizerunku firmy (16h każde).

www.osb.edu.pl

43

ONE SCHOOL Monika Sobota
ul. Piłsudskiego 16 lok. 3/23

10-576 Olsztyn

fax. 89 523 12 91


FINANCIAL ENGLISH – kurs języka angielskiego dla osób z branży finansów, rachunkowości

01.07.2011 – 31.05.2012

168 375,00

olsztyński, m. Olsztyn

Projekt ma na celu dostosowanie się 20 przedsiębiorstw z powiatu olsztyńskiego grodzkiego i ziemskiego do wymogów współczesnej gospodarki poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznego posługiwania się branżowym językiem angielskim. W kursie językowym weźmie udział 25 kobiet i 5 mężczyzn zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach.

Kurs zrealizowany będzie w wymiarze 120h/grupę i obejmować będzie: naukę j. angielskiego na danym poziomie zaawansowania (test sprawdzający znajomość języka poprzedzający kurs), bloków tematycznych obejmujących charakterystyczne słownictwo, umiejętność jego zastosowania w praktyce oraz podstawy tłumaczenia tekstów bezpośrednio związanych z pracą w branży finansowej, ćwiczenia praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w trakcie symulacji sytuacyjnych. Kurs przygotowywać będzie do zdania egzaminu TOEIC. Na koniec kursu przeprowadzony zostanie egzamin próbny. Ponadto co miesiąc w trakcie realizacji kursu, przeprowadzane będą testy sprawdzające poziom przyswojonej wiedzy. Uczestnicy projektu po odbytym kursie przystąpią do egzaminu zewnętrznego ETS Global. Pozytywny wynik tego egzaminu uprawniać będzie do posługiwania się międzynarodowym certyfikatem.www.oneschool.pl

44

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5

10-548 Olsztyn

fax. 89 535 39 84

bp@wmzdz.pl


Akademia rozwoju kadr

01.05.2011 – 31.10.2012

1 912 817,74

woj. warmińsko-mazurskie

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności min. 191 przedsiębiorstw z sektora MŚP z woj. warmińsko-mazurskiego poprzez dostosowanie umiejętności/kwalifikacji zatrudnionych w nich 488 kobiet i 95 mężczyzn do wymogów lokalnego rynku pracy. Wsparciem objęte zostaną 74 mikro-, 106 małych oraz 32 średnie przedsiębiorstwa.

Przewidziano realizację następujących szkoleń:

- dla kadry zarządzającej m.in.: prawo handlowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, skuteczna rekrutacja pracowników, efektywne zarządzanie czasem, negocjacje handlowe;

- dla pracowników księgowo-kadrowych m.in.: podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, prawo bilansowe, księga przychodów i rozchodów, rozliczenia z ZUS, naliczanie wynagrodzeń, Excel w obsłudze księgowo-kadrowej, zmiany ustawy VAT, czas pracy kierowców, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zatrudnianie niepełnosprawnych, delegacje krajowe i zagraniczne, rozliczanie nadgodzin itd.;

- dla pracowników sprzedaży: promocja firmy oraz techniki sprzedaży, profesjonalny sprzedawca z obsługą klienta.

Wszystkie kursy będą wspomagane darmową platformą e-learning. Na zakończenie udziału w projekcie uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne z wymogami MEN i certyfikaty projektu.www.wmzdz.pl

Sporządzili: Małgorzata Falkowska, Kamil DobrenkoOlsztyn, 04.07.2011 r.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna