Projektowanie,kosztorysowaniePobieranie 3,13 Mb.
Strona1/44
Data13.03.2018
Rozmiar3,13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Załącznik nr 1 do SIWZ

FZ-281-19/15
USŁUGI ELEKTROINSTALACYJNE,WYKONASTWO,NADZOROWANIE,

PROJEKTOWANIE,KOSZTORYSOWANIE ,

Czesław Stachowski

F.Nullo 20/44

Kraków 31-543.

INWESTOR:


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SA

31-O60 KRAKÓW

UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13


ZLECENIODAWCA:


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SA

31-O60 KRAKÓW

UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13

OBIEKT:


STACJA OBSŁUGI i REMONTÓW

Kraków ul. Jana Brożka 7


TEMAT:


Zadanie podstawowe - Budowa przybudówki północnej etap II wraz z wyposażeniem technologicznym ul. J. Brożka 7

Opcja - Remont drogi wewnętrznej strona zachodnia i północna ul. J. Brożka 7SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT


SPIS ZAWARTOŚCI


I. Wstęp
II. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru

Robót (ST)
III. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robót (SST)I.WSTĘP

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pn. ,, Przebudowa (modernizacja) z rozbudową hali głównej Stacji Obsługi i Remontów (TR) przy ul.J. Brożka 3, z przebudową wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych, przebudową węzła cieplnego, rozbudową torowisk tramwajowych, przebudową drogi

wewnątrzzakładowej, przebudową zewnętrznych sieci wod.-kan., rozbudową zewnętrznej sieci cieplnej, przebudową kablowych sieci elektrycznych i przebudową przyłącza gazowego, na działkach nr 123/12, 123/13, 123/14, 123/28, 123/32 i 123/43 obr.30 Podgórze’’ i ,,Rozbiórka przybudówki północnej hali głównej, przybudówki południowej hali głównej, budynku warsztatu elektrycznego, części budynku węzła cieplnego ,na działkach nr 123/12,123/13 obr.30 Podgórze, przy ul. J. Brożka 3’’ zwana dalej jako:

Zadanie podstawowe - Budowa przybudówki północnej etap II wraz z wyposażeniem technologicznym ul. J. Brożka 7

Opcja - Remont drogi wewnętrznej strona zachodnia i północna ul. J. Brożka 7

Zakres prac podlegający opracowaniu:
1.Ogólna Specyfikacja Techniczna

2.Roboty budowlane SST -1

3.Roboty instalacyjne SST -2
2. Podstawa opracowania


 • Zlecenie nr II-223-30-1-2014 (nr zam. 57379) z dnia 19.03.2014

 • Zlecenie nr FR/210-3/1/20115 (nr zam. 70871) z dnia 13.01.2015

 • Zlecenie nr FR/210-2/1/20115 (nr zam. 70855) z dnia 13.01.2015

 • Uzgodnienia z inwestorem,

 • Wizja w terenie,

 • Projekt budowlany

 • Projekt Wykonawczy

 • Prawomocne pozwolenie na rozbiórkę wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa
  z dnia 03.01.2006r.znak AU-01-2.MLE.73570-95/05 DECYZJA NR 5/06

 • Prawomocne pozwolenie na budowę wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa znak AU-01-2.MLE.73532-185/06 decyzja nr 549/06 z dnia 29.03.2006r

 • Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej,

 • Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 z późniejszymi zmianami,

 • Obowiązujące normy i przepisy


3.Dane ogólne

3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego.

Nazwa: Stacja Obsługi i Remontów /TR/.
Adres: Kraków ,ul. Jana Brożka 7
3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.

ul. Św. Wawrzyńca 13, 31 – 060 Kraków
Jednostka projektowa Konsorcjum przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo Projektowo-

Wdrożeniowe ,,Koltech’’ Sp z o.o. ul. Malczewskiego 1

47-400 Racibórz oraz Centrum Projektowe Miedzi ,,,Cuprum-

Projekt’’ Sp. z o. o. ul. Wietrzna 10, 53-024 Wrocław


Projekty zamienne :

Tera-Bud Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Teresa Kuśnierz


ul. E. Warchołowskiego 45A 30-399 Kraków
Zakład budowlany ,,KLIER’’ ul.Przemyska 16a ,54-030 Wrocław
Jednostka projektowa

opracowująca specyfikacje techniczne

i kosztorysy

USŁUGI ELEKTROINSTALACYJNE,WYKONASTWO,NADZOROWANIE,

PROJEKTOWANIE,KOSZTORYSOWANIE ,

Czesław Stachowski

F.Nullo 20/44

Kraków 31-543.CZĘŚĆ II – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

CZĘŚĆ OGÓLNA /ST/

1.0 Określenie przedmiotu zamówienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących realizacji projektu

Zadanie podstawowe - Budowa przybudówki północnej etap II wraz z wyposażeniem technologicznym ul. J. Brożka 7

Opcja - Remont drogi wewnętrznej strona zachodnia i północna ul. J. Brożka 71.2 Charakterystyka przedsięwzięcia.

1.2.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe

Etap II – Budowa przybudówki północnej etap II wraz z wyposażeniem technologicznym ul. J. Brożka 7 wraz z remontem drogi wewnętrznej strona zachodnia i północna ul. J. Brożka 7

1.2.2. Ogólny zakres robót

Halę nr 2 projektowana jako jednokondygnacyjna w konstrukcji stalowej obudowanej płytami warstwowymi montowanymi bezpośrednio do konstrukcji stalowej oraz do monolitycznych ścian żelbetowych. Na dwuspadowym dachu w części zachodniej i jednospadowym dachu


w części wschodniej na konstrukcji stalowej i krytym z płyty warstwowej przewiduje się montaż świetlików z poliwęglanu. We fragmentach ścian frontowych projektuje się portale
z cegły klinkierowej stanowiące element dekoracyjny . W części zachodniej hali nr 2 projektuje się dodatkową kondygnację oraz balkon umożliwiający montaż urządzeń rozdzielni. W przybudówce zachodniej przewiduje się wykonanie dodatkowego stropu (kondygnacji) oraz żelbetowej klatki schodowej do wykonania w kolejnych etapach

Podstawowe wymiary

Hala nr 2 – hala projektowana (północna) etap 1 bez części hali tory 1,2 i 3

- liczba kondygnacji 1 (w części zachodniej 2)

- długość 56,05m + 40,29m = 96,34m

- szerokość 21,62m tory 4,5 i 6

- wysokość 9,22 ÷ 10,83m

Roboty budowlane w projektowanej hali nr 2 etap 2:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna