Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: specjalista ds rozliczeń księgowo-finansowych projektu pnPobieranie 73,71 Kb.
Data22.12.2017
Rozmiar73,71 Kb.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: specjalista ds. rozliczeń księgowo-finansowych projektu pn. „Łask – Łódź – Piotrków Trybunalski – ku demokracji, humanizmowi, wielokulturowości – stworzenie trzech centrów idei”, złożonego przez Archidiecezję Łódzką

.

Informacje ogólne:Rodzaj umowy: na czas określony

Miejsce pracy: Łódź

Czas trwania umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbiorów końcowych

(planowy termin zakończenia zadania 31.12 2013 roku).

Wymiar czasu pracy: nienormowany

Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za:

• rozliczanie projektu zgodnie z wytycznymi PO RPO WŁ

• analiza i zatwierdzanie wydatków w projekcie zgodnie z budżetem

• sporządzanie cyklicznej informacji kwartalnej o postępach w przygotowaniu projektu,

• prowadzenie rejestru wszystkich transakcji finansowych oraz poszczególnych operacji

bankowych związanych z projektem,

• sporządzanie niezbędnych sprawozdań i opracowywanie raportów w toku realizacji

zadania,


• Prowadzenie rozliczeń zadania zgodnie z wymogami Instytucji udzielających

dofinansowania i umowy partnerskiej (raporty, sprawozdania, harmonogramy, wnioski o

płatność)

• Kontrola prawidłowego wydatkowania środków finansowych zgodnego z umowa o

dofinansowanie i umowa partnerska oraz nadzór nad ich terminowością

Opracowywanie, nadzór, archiwizacja dokumentacji rozliczeniowej projektów

• Współpraca z Partnerami projektu, Wykonawcami

• Monitorowanie przepisów i wytycznych mających wpływ na prawidłowe rozliczanie

projektu

Od kandydata oczekujemy:

• Wykształcenia wyższego (preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość)

• Udokumentowanych sukcesów w rozliczaniu projektów unijnych

• Doświadczenia w pracy na analogicznym, samodzielnym stanowisku min. 2 lata

• Bardzo dobrej znajomości programów dotacyjnych Unii Europejskiej

• Znajomości zasad rachunkowości i przepisów podatkowych

• Wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych

• Samodzielności i dobrej organizacji pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

przestępstwo popełnione umyślnie,

• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

• życiorys i list motywacyjny,

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

celów rekrutacji,

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

kopie świadectw pracy

Kandydatom oferujemy:

• Możliwość rozwoju

• Samodzielne stanowisko

Przyjazna atmosferę pracyOpis sposobu rekrutacji:

Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji i oceny formalnej złożonych ofert na podstawie, których zostaną wyłonione osoby spełniające warunki zawarte w ogłoszeniu.

W przypadku spełnienia warunków formalnych, Komisja rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy z kandydatami. Z kandydatem podpisana zostanie umowa o prace na warunkach określonych w ogłoszeniu.

O wynikach konkursu wszyscy kandydaci zostaną poinformowani w ciągu tygodnia od jego zakończenia.Osoba do kontaktu: Jacek Zieliński telefon 609 138 034 , tel/fax 42 6630563

Prosimy o przesłanie CV oraz dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie na adres e-mail biuroprojektu@archidiecezja.lodz.pl lub dostarczyć osobiście na adres:, ks Skorupki 7, Łódź 90-458, piętro IV w Biurze Projektu (w godz 9-13.30) dopiskiem konkurs do dnia 31.01.2011 do godziny 10.00©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna