Projekt urząd Marszałkowski Województwa MazowieckiegoPobieranie 3,08 Mb.
Strona1/15
Data09.03.2018
Rozmiar3,08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013POLSKA

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego
2007 - 2013
PROJEKT

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2007Spis treści


Wstęp 4

I. Sytuacja społeczno - gospodarcza województwa mazowieckiego 5

II. Strategia 62

III. Priorytety 83

IV. Finansowanie 133

V. Wdrażanie 143

VI. Wnioski i rekomendacje z oceny ex-ante 165

VII. Prognoza oddziaływania programu na środowisko 168

VIII. Konsultacje społeczne 185

Załącznik nr 1. Indykatywny wykaz dużych projektów. 187

Załącznik nr 2. Schemat instytucjonalny RPO WM 188

Załącznik nr 3. Schemat organizacyjny wskazujący rozmieszczenie Instytucji Zarządzającej RPO WM, Instytucji Koordynującej RPO WM, Instytucji Certyfikującej i Instytucji Audytowej oraz instytucji odpowiedzialnej za otrzymywanie płatności z KE. 189

Załącznik nr 4. Główne, europejskie korytarze transportowe, na tle systemów infrastruktury technicznej województwa 190

Załącznik nr 5. Lista wskaźników kontekstowych 191

Załącznik Nr 6. Województwo Mazowieckie – Gminy według kategorii 196

Załącznik nr 7. Słownik pojęć 197

Załącznik nr 8. Wykaz skrótów 201

Załącznik nr 9. Bibliografia 202

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna