Projekt pn.: „sis, vis, Biometria oraz System Pobyt gwarancją szczelności granic zewnętrznych uePobieranie 398,61 Kb.
Data09.03.2018
Rozmiar398,61 Kb.

Dostawa sprzętu komputerowego dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w ramach projektu „SIS, VIS, Biometria oraz System Pobyt gwarancją szczelności granic zewnętrznych UE”


OA.OD.272.13.13/ZP/PN
Projekt pn.: „SIS, VIS, Biometria oraz System Pobyt gwarancją szczelności granic zewnętrznych UE


Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ
I. DANE WYKONAWCY

1.


Nazwa wykonawcy…………………………………………………………………………..….......

Adres:…………………………………………………………………..…………………………….

NIP:……………………………………….… REGON………………….………………………

Telefon ………………………………. Faks ……………..………………..……….

e-mail: ………………………………........................................................................................

2.


* Nazwa wykonawcy……………..…………………….………………………….………………

Adres: ………………………………………..……………………………….….………………….

NIP:…………………………………………. REGON:………………..…..…………………..

Telefon ………………………………. Faks ………………….……..……….…….

e-mail: ……………………………….......................................................................................

* wypełnić w przypadku złożenia oferty wspólnej
...........................................................

miejscowość i data

II. OFERTA

Nawiązując do przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia


publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu informatycznego dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
w ramach projektu „SIS, VIS, Biometria oraz System Pobyt gwarancją szczelności granic zewnętrznych UE
oferujemy wykonanie powyższej dostawy w cenie:


L.p.

Oznaczenie części zamówienia

Cena brutto

za 1 sztukęIlość sztuk

Cena ogółem brutto

w ramach danej części (w zł)**1.

Część I zamówienia:

a)

- jednostka komputerowa
16
b)

- monitor

hytnik biometryczny do linii papilarny ż I do IVwiu
ości granic zewnętrznych UE""ódzkiego we Wrocławiu

8
Kwota brutto dla I części zamówienia

(cena ogółem brutto poz. a + cena ogółem brutto poz. b):
2.

Część II zamówienia
- czytnik biometryczny do dokumentów
2
……….……………………..

podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę

3.

Część III zamówienia
- czytnik biometryczny do linii papilarnych
3
4.

Część IV zamówienia

a)

- urządzenie wielofunkcyjne
2
b)

- skaner komputerowy A4
10
Kwota brutto dla IV części zamówienia

(cena ogółem brutto poz. a + cena ogółem brutto poz. b):
**Cena oferty brutto zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT), cena do dwóch miejsc po przecinku.
    1. SPECYFIKACJA

Sprzęt powinien posiadać parametry techniczne i technologiczne nie gorsze niż podane poniżej:

A) Parametry techniczne przedmiotu zamówienia – dla części I

1. Jednostka komputerowa – (kod CPV 30213300-8) – 16 szt.

Nazwa producenta, dystrybutora (jeżeli występuje):

 

Model, numer (jeżeli występuje):

 

Inne oznaczenia (jeżeli występują)
Rok produkcji:

 


L.p.

Specyfikacja parametrów

Jednostka komputerowa o parametrach nie gorszych niż wymienione poniżej : (np. Lenovo

ThinkCentre M92p) 

1.

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
2.

Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej
3.

Procesor

procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych ,

procesor o wydajności nie gorszej niż 6,620 pkt. w teście Passmark (High End CPU's) http://www.cpubenchmark.net na dzień 5.04.2013r.(w załączeniu do SIWZ wydruk strony z tej daty)


4.

Pamięć operacyjna

min. 4 GB, możliwość rozbudowy do min. 32GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę
5.

Dysk twardy

min. 500 GB
6.

Grafika

Zintegrowana z płytą główną, z rozdzielczością min. 1920x1080@60Hz
7.

Karta sieciowa

min 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z płytą główną wspierająca obsługę technologii WoL.
8.

Napędy optyczne

Nagrywarka DVD +/- R/RW Dual Layer z oprogramowaniem do nagrywania płyt
9.

Wyposażenie multimedialne

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
10.

Porty wejścia/wyjścia

- min. 1 szt VGA i min. 1 szt Display Port

- min. 8 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: minimum 2 porty USB 2.0 z przodu i min. 6 portów USB z tyłu w tym min 4 szt USB 3.0,

- min 1 x port sieciowy RJ-45 10/100/1000 Mbit,

- porty audio: min. 1 x wyjście słuchawek i min. 1 x wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy

- min 1 x serial port (RS-232)

- min. 2 x PS/2

- sloty: min. 1 szt. PCIe x16,min. 1 szt. PCIe x1, min. 1 szt. PCI 2.3

- min. 3 złącza SATA w tym min. 2 szt SATA III

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

11.

BIOS

Możliwość odczytania z Bios informacji o:

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni

- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem,

- stanie wentylatorów (procesora, zainstalowanego w obudowie, zasilacza)

- napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA

Możliwość z poziomu Bios:

- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA

- zmiany pracy wentylatorów między trybem optymalizacji głośności lub

temperatury

- monitoringu parametrów termicznych wraz z alertowaniem

- zarządzania czytnikiem linii papilarnych,

- wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów

- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu

(administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w

przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS,

- wyłączenia/włączenia poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,

podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.


12.

Zarządzanie

Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje oprogramowania oraz skanowanie dysku z poziomu podsystemu bezpieczeństwa (nie systemu operacyjnego). Konieczna jest również możliwość dostępu do Internetu z poziomu w/w podsystemu. Podsystem ten musi być kompatybilny z MS Active Directory.

Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji.

Możliwość monitorowania na poziomie sprzętu poprzez mechanizm watchdog pracy co najmniej jednego programu np. programu antywirusowego.
W przypadku wykrycia braku działa monitorowanego programu narzędzie zarządzające wysyła alert w postaci wiadomości email lub SNMP PET (Platform Event Trap) na wybrany komputer.

Możliwość sprzętowego uruchamiania komputera (ze stanu pełnego wyłączenia - soft off S5) o zadanej godzinie innej dla każdego dnia tygodnia.

Przechowywanie logów operacji zarządzania z możliwością zdalnego przeglądania
Możliwość zdalnego przejęcia konsoli graficznej systemu operacyjnego
Możliwość zdalnego zablokowania obsługi urządzeń dołączanych do portów USB

13.

Certyfikaty
i standardy

- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.2

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w

internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub

http://www.energystar.gov – Dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

- Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla

Polski

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej-Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z

normą ISO-9001 (lub równoważny). Dokument należy załączyć do oferty.

-Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z

normą ISO-14001 (lub równoważny). Dokument należy załączyć do oferty.

-Deklaracja zgodności CE. Dokument należy załączyć do oferty.

- certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli

komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony

Microsoft WHCL)


14.

Obudowa
i zasilacz

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki (złącze blokady Kensingtona)

Zasilacz o mocy max 280W i sprawności min 85%

Obsługa kart PCI oraz PCI Express o niskim profilu

15.

Klawiatura
i mysz

Klawiatura USB w układzie polski programisty umożliwiająca odczyt kart inteligentnych SMartCard

Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll), o rozdzielczości min. 1000 dpi i długości kabla min. 1,8 m


16.

Wyposażenie dodatkowe

Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2);
17.

Warunki gwarancji

3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia.

Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowane przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty).

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Możliwość rozbudowy sprzętu przez Odbiorcę bez utraty gwarancji. Dyski twarde nie mogą opuszczać siedziby zamawiającego. W przypadku uszkodzenia dysku twardego, pozostaje on u zamawiającego.


18.

System operacyjny

Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit
Komplet nośników oraz sterowników. Oprogramowanie zainstalowane, aktywowane oraz zaktualizowane. 1. Monitor LCD (kod CPV 30231300-0) – 8 szt.
Nazwa producenta, dystrybutora (jeżeli występuje):

 

Model, numer (jeżeli występuje):

 

Inne oznaczenia (jeżeli występują)
Rok produkcji:

 
L.p.

Specyfikacja parametrów

Monitor LCD o parametrach nie gorszych niż wymienione poniżej: (np. BENQ GW2250M) 1.

Rodzaj /wielkość

LCD, min. 21,5"


2.

Rozdzielczość

min. 1920 x1080

3.

Kontrast

min. 20000000:1 (dynamiczny), min. 5000:1 (statyczny)

4.

Jasność

min. 250 cd / m2

5.

Czas reakcji

max.4ms (GtG)

6.

Kąt widzenia (H/V)

min. 1780 / 1780

7.

Złącza

min.1xDVI-D, min. 1xVGA

8.

Głośniki

Wbudowane o mocy min. 2x 1 W

9.

Dołączone akcesoria

Kabel zasilający, odpowiedni kabel do podłączenia monitora do jednostki komputerowej

10.

Certyfikaty i standardy

Zgodność z CE, TCO 5.0

11.

Gwarancja

3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia.

Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowane przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty).B) Parametry techniczne przedmiotu zamówienia – dla części II

Dostawa czytników biometrycznych do dokumentów (kod CPV 30216100-7) – 2 szt.


Nazwa producenta, dystrybutora (jeżeli występuje):

 

Model, numer (jeżeli występuje):

 

Inne oznaczenia (jeżeli występują)
Rok produkcji:

 
L.p.

Specyfikacja parametrów

Czytnik do dokumentów o parametrach nie gorszych niż wymienione poniżej: (np.3M AT9000) 1.

Typ urządzenia

Pełno-stronnicowy czytnik dokumentów, obsługujący bezstykowe układy scalone dokumentów biometrycznych oraz odczyt danych w kodzie maszynowym (MRTD)

2.

Rozdzielczość optyczna

rozdzielczość obrazu min. 400 DPI, czujnik min 3.1 Megapixels, CMOS, RGB 24 bit color

3.

Charakterystyka dla stykowych kart elektronicznych

Obsługa protokołu T=0, T=1

Prędkość komunikacji min. do 344,105 b/s (PPS, parametr FI)

Częstotliwość min. do 8 MHz (PPS, parametr DI)

Obsługa kart elektronicznych ISO 7816 Klasy A i B

8 styków – lokalizacja ISO

Styk ślizgowy4.

Charakterystyka dla paszportu biometrycznego (RFID)

Dostępny odczytu i zapis na bezstykowe układy scalone zgodnie z ISO 14443 Typ A i Typ B oraz wymogami ICAO.

Obsługa PKI 1.15.

Podświetlenie

Możliwe podświetlenie dokumentów min.:

- w bliskiej podczerwieni B900, zakres widmowy 880 nm, +/-5%

- świetle białym, zakres widmowy 430-700nm,

- promieniowanie ultrafioletowe A (UVA): zakres widmowy 365nm
6.

Blat wizyjny

Powłoka szklana odporna na zarysowania

7.

Interfejs komunikacyjny

min. USB 2.0

8.

Dodatkowe złącza

wbudowany hub USB min. 2.0

9.

Rodzaje odczytywanych dokumentów

- zgodne z ICAO 9303 w bliskiej podczerwieni (NIRS)

- kody kreskowe 1D (2 z 5 przeplotów, Kod 128, Kod 39)

- kody kreskowe 2D (formaty min. PDF 417, QR, DataMatrix i Aztec) z dokumentów papierowych oraz urządzeń przenośnych


10.

Oprogramowanie

Oprogramowanie do rozpoznawania tekstu (OCR),
sterowniki,

11.

Obsługiwane systemy operacyjne

min. Windows® 2000-SP4,Windows XP, Vista 32/64 bit, Win7 32/64 bit.

12.

Dołączone akcesoria

zasilacz, instrukcja, kabel USB, odłączany przewód zasilania

13.

Dodatkowe funkcje

- aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą interfejsu USB 2.0

- możliwość konfiguracji za pomocą interfejsu USB 2.0

- możliwość zapisu konfiguracji do pliku dla celów kopii zapasowej lub konserwacji


14.

Warunki pracy

Wilgotność min. od 20 do 95 % (wilgotność względna)

Temperatura: pracy: min. od -10 ºC do 50 ºC; przechowywania min. od -20 ºC do 50 ºC15.

Zabezpieczenia

Blokada Keystone Lock

16.

Zasilanie

Sieciowe: 100 - 240 VAC

Włącznik zasilania dostępny na obudowie urządzenia

Zużycie energii max. 12 W


17.

Waga

maks. 1,1 kg

18.

Gwarancja

3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji urządzenia.

Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowane przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty).C) Parametry techniczne przedmiotu zamówienia – dla części III

Dostawa czytników biometrycznych do linii papilarnych (kod CPV 30233310-7) - 3 szt.


Nazwa producenta, dystrybutora (jeżeli występuje):

 

Model, numer (jeżeli występuje):

 

Inne oznaczenia (jeżeli występują)
Rok produkcji:

 
L.p.

Specyfikacja parametrów

Czytnik biometryczny o parametrach nie gorszych niż wymienione poniżej: (np.DactyScan 84c) 1.

Typ czytnika:

Czytnik linii papilarnych umożliwiający pobieranie odcisków płasko położonych palców

Możliwe sekwencje skanowani w trybie 4 palce jednej reki , 4 palce drugiej ręki oraz w kolejnym kroku skanowanie kciuków obu rąk (czytnik 4-4-2 lub trójfazowy – odczyt linii papilarnych w 3 fazach przetwarzania)2.

Rozdzielczość skanowania:

min. 500 dpi (horizontal),

min. 500 dpi (vertical)3.

Oprogramowanie:

- aplikacja umożliwiająca pobieranie odcisków płasko położonych palców i zapisywanie do pliku graficznego

- aplikacja czytnika musi umożliwiać wybór skanowanych palców przez operatora, skanowanie następuje dopiero po wyborze

- odciski palców muszą być pobierane zgodnie z normami ICAO (International Civil Aviation Organization) i decyzją Komisji 2006/648/WE z dnia 22 września 2006r.

- automatyczna redukcja negatywnego wpływu: zabrudzeń, suchej, przetłuszczonej lub nadmiernie wilgotnej skóry palców oraz pozostałości wcześniej pobieranych odcisków palców na powierzchni obszaru skanowania poprawiającą jakość obrazów pobieranych odcisków palców.

- automatyczna kontrola czystości powierzchni obszaru skanowania

- oprogramowanie czytnika musi dokonywać ocenę jakości skanu tak by wstępnie odrzucić skany słabej jakości i powtórzyć proces skanowania. Dane biometryczne pobrane przez czytnik muszą być wysokiej jakości

- aplikacja czytnika powinna zapewniać segmentację1

- aplikacja czytnika powinna zapewniać tworzenie sekwencji obrazów2

- aplikacja demonstracyjna producenta czytnika

- możliwość zaprogramowania pojedynczych kroków sekwencji poprzez wybór skanowanych palców oraz wybór ilości jednocześnie skanowanych odcisków palców, tj. pobieranie palców pojedynczo, pobieranie dwóch, trzech lub czterech palców w pojedynczym kroku

- możliwość pracy w trybie automatycznego pobierania odcisków(tzw. Autocapture), bez konieczności ingerencji operatora urządzenia w trakcie pobierania odcisków w pojedynczym kroku sekwencji. Pobieranie odcisków palców w sekwencji 4+4+2 w trybie Autocapture musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 15 sekund

- możliwość pobierania odcisków z uwzględnianiem przypadków, w których zebranie części odcisków jest niemożliwe (brak palca lub palec jest w opatrunku) lub gdy kontrola jakości powinna być pominięta (odcisk nieczytelny z powodu uszkodzenia naskórka)

- panel kontrolny, który umożliwi zobrazowanie w przejrzysty sposób, które palce z zaprogramowanej sekwencji mają być w danej chwili przyłożone

- sygnalizacja za pomocą panelu kontrolnego w trakcie procesu pobierania odcisków, które z palców są przykładane nieprawidłowo, w celu ułatwienia osobie składającej odciski palców korygowanie na bieżąco sposobu przyłożenia palców4.

Zapis danych biometrycznych:

- pliki graficzne mogą być zapisane w jednym formatów: JPG,JPEG2000

- pliki graficzne muszą być zapisywane w nominalnej rozdzielczości minimum 500dpi (dopuszczalne odchylenie (+/- 5dpi)

- zapis w min 256 odcieniach szarości


5.

Interfejs:

min. USB 2.0

6.

Waga

maks. 2,6 kg

7.

Zakres pracy

Temp. pracy min. od 0 do 50 ºC, temp. przechowywania min. od -20 do 60 ºC

Wilgotność względna min. 10%-90%8.

Obszar skanowania

min. 80 mm x min. 75 mm, zeskanowane obrazy odcisków palców muszą być pobierane z jednakową precyzją i jakością niezależnie od miejsca przyłożenia palców do aktywnej powierzchni obszaru skanowania

9.

Zgodność ze standardami:

- ważny certyfikat stwierdzający zgodność ze specyfikacją FBI jakości rejestrowanych obszarów odcisków palców dla potrzeb IAFIS (FBI Electronic Fingerprint Transmission Spécification (EFTS) Appendix F IAFIS IQS).

ISO/IEC 19794-4:2005 (Biometrie data interchange formats - Part 4: Finger image data).

- jakość zebranych obrazów musi spełniać wymagania normy ISO/IEC 19794-4:2005 oraz standardu ANSI/NIST-ITL 1-2000 (Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, Scarmark & Tattoo (SMT) Information).


10.

Obudowa:

Szczelna obudowa zabezpieczająca wnętrze przed skutkami działania wilgoci, kurzu oraz wstrząsów

11.

Obsługiwane systemy operacyjne

min. Windows XP, Vista 32/64 bit, Win7 32/64 bit

12.

Gwarancja:

3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji urządzenia.

Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowane przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty).

D) Parametry techniczne przedmiotu zamówienia – dla części IV - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów komputerowych


    1. Urządzenie wielofunkcyjne (kod CPV 30232110-8) – 2 szt.Nazwa producenta, dystrybutora (jeżeli występuje):

 

Model, numer (jeżeli występuje):

 

Inne oznaczenia (jeżeli występują)
Rok produkcji:

 
L.p.

Specyfikacja parametrów

Urządzenie wielofunkcyjne o parametrach nie gorszych niż wymienione poniżej : (np. OKI MB471dn) 1.

Rodzaj / Format

laser, mono, max A4

2.

Funkcje

drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faks

3.

Rozdzielczość drukowania w pionie / w poziomie

minimum 1200dpi / 1200 dpi

4.

Rozdzielczość skanowania

min. 600 dpi

5.

Wydajność miesięczna

min. 5000 stron rekomendowane

min. 70000 stron maksymalne6.

Prędkość druku

min. 33 str/min

7.

Prędkość skanowania

min. 37,5 stron/min w czerni

min. 10 stron/min kolor8.

Prędkość faksu

min. 33.6kbps

9.

Czas pierwszego wydruku

max. 5 s.

10.

Pojemność podajników papieru
10.1

Standardowy

min. 250 arkuszy

10.2

Uniwersalny

min. 100 arkuszy

10.3

ADF

min. 50 arkuszy

11.

Pojemność tacy odbiorczej

min. 150 arkuszy

12.

Gramatura papieru

min. 60-163 g/m2

13.

Druk dwustronny

automatyczny (sprzętowy)

14.

Pamięć RAM

min. 256 MB

15.

Pamięć faksu

min. 4 MB

16.

Port komunikacyjny

min. USB 2.0, min. Ethernet 10/100, min. RJ11

17.

Kabel komunikacyjny w zestawie

tak

18.

Sterowniki

min. Windows XP,Vista (32/64 bit),7(32/64 bit) + nośnik

19.

Waga urządzenia

maksymalnie 21 kg

20.

Zużycie energii (typowe/maksymalne)

maks. 580 W / maks. 950 W

21.

Materiały drukujące

oryginalne tonery o wydajności min. 7000 stron

22.

Instrukcja eksploatacji

podręcznik użytkownika lub literatura dotycząca tego produktu (w j. polskim)

23.

Warunki gwarancji

3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji urządzenia. Usunięcie awarii – maksymalnie 3 dni robocze po otrzymaniu zgłoszenia.

Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowane przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty).
2. Skaner komputerowy A4 (kod CPV 30216110-0) – 10 szt.Nazwa producenta, dystrybutora (jeżeli występuje):

 

Model, numer (jeżeli występuje):

 

Inne oznaczenia (jeżeli występują)
Rok produkcji:

 
L.p.

Specyfikacja parametrów

Skaner A4 o parametrach nie gorszych niż wymienione poniżej : (np.HP ScanJet G3110) 1.

Typ skanera

skaner A4 płaski, kolorowy

2.

Optyczna rozdzielczość skanowania

min 4800 dpi

3.

Obszar skanowania

A4

4.

Prędkość skanowania
4.1

Zdjęcie kolorowe w formacie 10x15 cm

do 9 s w przypadku skanowania kilku obrazów, do 28 s w przypadku skanowania jednego obrazu

4.2

Slajdy 35 mm

do 7 s w przypadku skanowania kilku obrazów, do 26 s w przypadku skanowania jednego obrazu

5.

Kodowanie koloru

min 48 bit

6

Poziomy odcieni szarości

min. 256

7.

Interfejs

min. USB 2.0
Format pliku zawierającego zeskanowany obraz

min. PDF, PDF z możliwością wyszukiwania danych, TIFF, skompresowany TIFF, JPG, BMP, PNG, GIF

8.

Oprogramowanie

oprogramowanie do rozpoznawania tekstu (OCR),
sterowniki

9.

Obsługiwane systemy operacyjne

min. Windows 2000/XP oraz Vista/7/8 w wersjach 32 i 64-bit

10.

Dołączone akcesoria

zasilacz, instrukcja, kabel USB, płyty instalacyjne


11.

Pobór mocy

max. 15 W

12.

Adapter do folii

wbudowana przystawka do przeźroczy


13.


Gwarancja

3-roczna gwarancja producenta. Czas naprawy – maksymalnie 3 dni robocze. Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera

serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowane przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty).

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.


IV. OŚWIADCZENIA

 1. Deklarujemy wykonanie zadania objętego zamówieniem zgodnie z wymogami SIWZ
  oraz akceptujemy termin dostawy wymagany przez Zamawiającego:

- dla części I, III, IV – 30 dni od dnia podpisania umowy,

- dla części II – 84 dni od dnia podpisania umowy. 1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i na potwierdzenie powyższego dołączamy do niniejszej oferty wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ.

 2. Oświadczamy, że na dostarczony sprzęt udzielamy min. 36- miesięcznej gwarancji.

 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, akceptujemy ją i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, a także zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.

 4. Oświadczamy, że cena brutto zamówienia podana w niniejszym formularzu zawiera w sobie podatek od towarów i usług VAT oraz wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

 5. W przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Jednocześnie akceptujemy załączony do SIWZ projekt umowy dla część I, części II, części III, części IV.

 6. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

 7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 8. Oświadczamy, że uwzględniliśmy w swojej ofercie wszystkie zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych pismach, a także tych umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.duw.pl).

 9. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……..….. stronach.

 10. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/z udziałem podwykonawców.***

Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom obejmuje:

L.p.

Zakres usług powierzonych do wykonania podwykonawcom

1.


V. POZOSTAŁE DOKUMENTY

Jednocześnie do oferty dołączamy następujące wymagane w SIWZ dokumenty: 1. Dla części od I do IV zamówienia dołączamy do oferty (poniższe dokumenty wymagane są dla każdej części zamówienia):

    1. oświadczenie dla każdej pozycji sprzętu informatycznego, że oferowany sprzęt będzie pochodził z autoryzowanego kanału dystrybucji, nie będzie używany we wcześniejszych projektach, będzie fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem dostawy;

    2. oświadczenie, że serwis urządzenia będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

    1. Dla części I dołączamy do oferty (poniższe dokumenty wymagane są w przypadku złożenia oferty na I część zamówienia):

  1. Certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wydruk ze strony internetowej.

  2. Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie
   z normą
   ISO - 9001 (lub równoważny).

  3. Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie
   z normą
   ISO-14001 (lub równoważny).

  4. Deklaracja zgodności CE.

  5. Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (wydruk ze strony Microsoft WHCL).

  6. Certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov. Jednocześnie oświadczamy, że komputer będzie spełniać wymogi normy Energy Star 5.2

  7. Certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.netwydruk ze strony internetowej. Jednocześnie oświadczamy, że komputer będzie spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski.

  8. Dokument potwierdzający, że firma serwisująca posiada certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta komputera.

VI. WYKAZ INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH

Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach:


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

*** niepotrzebne skreślić

VII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do oferty są następujące dokumenty:


1) …………………………………………….........................................................

2) …………………………………………….........................................................

3) …………………………………………….........................................................

4) …………………………………………….........................................................

5) …………………………………………….........................................................

…) …………………………………………….......................................................Załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp

Nazwa Wykonawcy

......................................................................

Adres Wykonawcy

......................................................................

Numer telefonu

............................ Numer fax ..............................


Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy do wykluczenia z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiłby nie mniej niż 5% wartości zrealizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku


z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku


z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione


w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.)”.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:


 1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,
  z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

 2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub
  w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

 3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

 4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

 5. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski
  o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamówienia.


Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………..............…….,(imię i nazwisko)

prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności


gospodarczej1) numer ……......................................................................................... prowadzonej
przez……………..........................................................................................................……….
pod nazwą: ………….........................………………….………….................…………………………

z siedzibą w(e) ….....……………………………. ul. ................................................................................


oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ:

 • nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji,

 • nie ogłoszono w stosunku do mnie upadłości,

 • po ogłoszeniu upadłości zawarto ze mną układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego1).


1) niewłaściwe skreślić


Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………….………………...


Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………….
Numer telefonu …………………………… Numer fax ……………….……..………………………


Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia, ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Załącznik nr 5 do SIWZ
LISTA PODMIOTÓW

należących do tej samej grupy kapitałowej

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………….………………...


Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………….
Numer telefonu …………………………… Numer fax ……………….……..………………………

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu informatycznego dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w ramach projektu SIS, VIS, Biometria oraz System Pobyt gwarancją szczelności granic zewnętrznych UE”, oświadczam, że podmiot, który reprezentuję:


1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)*
2. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), w której skład wchodzą poniższe podmioty:*
1) …………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………………

4) …………………………………………………………………………………………

5) …………………………………………………………………………………………

6) …………………………………………………………………………………………

7) …………………………………………………………………………………………

8) …………………………………………………………………………………………

9) …………………………………………………………………………………………

…) ……………………………………………………………………………………….* niewłaściwe skreślić

……….……………………..

podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna