Projekt logiki biznesowejPobieranie 20,47 Kb.
Data20.11.2017
Rozmiar20,47 Kb.

Symbol projektu:


Opiekun projektu:


Nazwa projektu:

Nazwa dokumentu:

Projekt logiki biznesowej

Nr wersji:


Odpowiedzialny za dokument:


Data pierwszego sporządzenia:


Przeznaczenie:


Data ostatniej aktualizacji:


Historia dokumentu

Wersja

Opis modyfikacji

Rozdział / strona

Autor modyfikacji

Data
Projekt logiki biznesowej zawiera specyfikacje klas biznesowych (uzupełniony i uszczegółowiony model klas wynikających z analizy) oraz specyfikacje komponentów usługowych (realizujących logikę dziedziny projektu).

Spis treści

1. Klasy biznesowe 2

1.1. Diagram klas 2

1.2. Specyfikacje klas biznesowych 2

1.3. Modele stanów 2

2. Komponenty usługowe 3

2.1. Warstwa usług 3

2.2. Diagramy 3

2.3. Specyfikacje komponentów usługowych 32.4. Modele interakcji 3 1. Klasy biznesowe


W tym miejscu wstawia się model klas z analizy i uzupełnia się go o klasy właściwe dla fazy projektowania. Również wcześniej zdefiniowane klasy analityczne uzupełnia się o właściwości i operacje charakterystyczne dla fazy projektowania.
  1. Diagram klas  1. Specyfikacje klas biznesowych  1. Modele stanów


Opcjonalnie podaje się modele stanów dla pewnych klas.
 1. Komponenty usługowe

  1. Warstwa usług


Przedstawia się koncepcyjnie sposób realizacji logiki biznesowej
  1. Diagramy


Diagram komponentów i/lub diagram klas dla warstwy biznesowej.
  1. Specyfikacje komponentów usługowych


Komponenty usługowe reprezentują logikę wynikającą z dziedziny problemu. Pośredniczą między warstwą prezentacji (interfejsem użytkownika) a warstwą danych. Usługi są realizowane za pomocą operacji. Komponenty mogą być powiązane ze sobą, co oznacza korzystanie z operacji jednego komponentu przez drugi.

SERV_001

Obsługa zamówień

Opis:

Komponent realizujący operacje związane z zamówieniami

Operacje:

Złożenie zamówienia (ID_klienta: Integer)

Sprawdzenie zamówień (ID_klienta: Integer)

Zmiana zamówienia (ID_klienta: Integer)

Anulowanie zamówienia (ID_klienta: Integer)

Powiązania:

SERV_001 Obsługa klientów
SERV_002

Obsługa klientów

Opis:

Komponent realizujący operacje związane z danymi klientów

Operacje:

Rejestracja klienta

Zmiana danych klienta (ID_klienta: Integer)
  1. Modele interakcji


Opcjonalnie zamieszcza się modele interakcji dla złożonych operacji.

/ 2017-11-20 / 15:28:17

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna