Programowanie Obiektowe Dr inż. Marcin ZiółkowskiPobieranie 12,21 Kb.
Data20.11.2017
Rozmiar12,21 Kb.

Programowanie Obiektowe
Dr inż. Marcin Ziółkowski

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

(budynek WE przy ul. Sikorskiego 37, p. 21-6)

e-mail: mziolkowski@ps.pl
Literatura w języku polskim:


 • Marcin Lis. C# ćwiczenia. Wydanie II. Wyd. Helion, 2006.

 • Marian Mysior. C# w praktyce. Wyd. Mikom,  2005.

 • C#. Programowanie. Jesse Liberty. Wyd. Helion, 2005.

 • Ivor Horton. Visual C++ 2005. Od podstaw, Wyd. Helion 2007.

 • Andrzej Stasiewicz. C++ Ćwiczenia praktyczne, Helion 2004.

 • Jerzy Grębosz. Symfonia C++. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo, Wyd. Oficyna Kallimach


Materiały dostępne w sieci (w języku polskim):


 • Opis platformy .NET – http://www.microsoft.com/poland/developer/net/podstawy/default.mspx (Microsoft)

 • Jak zacząć – http://www.microsoft.com/poland/developer/net/programowanie/default.mspx

 • (Microsoft)

 • Wstęp do programowania obiektowego – http://www.microsoft.com/poland/developer/net/programowanie/programowanie_obiektowe.mspx (Microsoft)

 • Prosta aplikacja okienkowa w języku C# – http://www.microsoft.com/poland/developer/net/programowanie/aplikacja_okienkowa.mspx (Microsoft)

Materiały dostępne w sieci (w języku angielskim):


 

 • Windows Forms FAQ   - poradnik programowania "okienkowego" w formie pytań "jak to zrobić?" i odpowiedzi

 • Common Tasks QuickStart - jak wykonać najbardziej typowe zadania, w formie pytań i odpowiedzi

 • Code Project - bardzo obszerny portal programistyczny, liczne przykłady praktycznych programów z dokładnymi opisami

 • PublicJoe's C# tutorial - dobry poradnik dla początkujących

Zagadnienia do opracowania – referaty na wykłady


 1. Trzy filary programowania obiektowego – omówienie: hermetyzacji, specjalizacji i polimorfizmu

 2. Główne różnice pomiędzy programowaniem obiektowym, a strukturalnym – omówienie problemów, ograniczeń i trudności spotykanych w programowaniu strukturalnym. Wskazanie usprawnień w programowaniu obiektowym, rozwiązania, języki programowania

 3. Typy fundamentalne i pochodne w C++ - deklaracja zmiennych typu wartościowego (np. liczby całkowite) i referencyjnego (np. klasy, interfejsy),

 4. Operatory arytmetyczne, logiczne, operatory bitowe, priorytety operatorów, łącznośc operatorów

 5. Funkcje – zwracanie rezultatu przez funkcję, przesyłanie argumentów przez wartość, przez referencję, funkcje inline, funkcje biblioteczne

 6. Preprocesor – dyrektywa #define, #undef, makrodefinicje

 7. Tablice – elementy tablicy, inicjalizacja tablic, przekazywanie tablicy do funkcji, tablice znakowe, tablice wielowymiarowe

 8. Wskaźniki – definiowanie, praca ze wskaźnikiem, wskaźniki typu void, zastosowania wskaźników

 9. Klasy w C++ - co to jest klasa, klasa a struktura, definiowanie i tworzenie klasy, składniki klasy, klasa a obiekt

 10. Konstruktory, destruktory, przeciążenie konstruktora

 11. Dziedziczenie w C++ - definicja dziedziczenia jako relacji między klasami

 12. Obsługa sytuacji wyjątkowych – opis, przykładowy program, zgłaszanie i przechwytywanie wyjątków, instrukcja throw, try, catch, finally

 13. Delegaty – opis, przykładowy program, cel stosowania delegatów, sposoby wywoływania

 14. Zdarzenia – opis, przykładowy program, ogólna deklaracja

 15. Przeładowanie operatorów – opis, przykładowy program,

 16. Polimorfizm – opis, przykładowy program

 17. Atrybuty – opis, przykładowy program, czym są, do czego służą

 18. Operacje wejścia, wyjścia

 19. Projektowanie programów orientowanych obiektowo


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna