Program w mieście: Lubin Adres kina Centrum Kultury MuzaPobieranie 271,28 Kb.
Data01.11.2017
Rozmiar271,28 Kb.Program w mieście: Lubin


Adres kina
Centrum Kultury Muza
ul. Armii Krajowej 1
59-300 Lubin
tel.: 76 746 22 55, fax: 76 746 22 52
www.ckmuza.eu
Koordynacja
Beata Kurpińska
tel.: 76 746 22 79
kino@ckmuza.pl

Cena biletu dla jednego ucznia na jeden pokaz – 10 zł.
Cena karnetu dla jednego ucznia na siedem pokazów – 49 zł.
Opiekun przed pierwszym pokazem wybiera jedną formę płatności dla całej klasy. Jeśli wybierze bilety, kupuje co miesiąc przed pokazem dla tylu uczniów, ilu będzie obecnych. Jeżeli wybierze karnety, wykupuje je dla wszystkich uczniów w klasie przed pierwszym pokazem.
Karnety nie podlegają zwrotowi (również w przypadku nieobecności ucznia na pokazie). Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej (2-3 os. z klasy, ale maks.10% z grupy, która uczestniczy w seansie) otrzymują darmowe bilety. Prosimy o zaznaczenie ich w formularzu zgłoszeniowym.
Opiekunowie uczestniczą w spotkaniach nieodpłatnie.

Przedszkole

Cykl filmowe przygody 2017/18

Kino i atmosfera, która towarzyszy seansom filmowym, to niezwykły świat, pełen magii i nowych doświadczeń. Warto do niego wprowadzać już najmłodszych widzów. Cykl „Filmowe przygody” prezentuje zarówno filmy krótkie, jak i długometrażowe, pochodzące z rożnych zakątków świata i dobrane tak, aby ich tematyka była bliska widzom, odpowiednia dla odbiorcy w wieku przedszkolnym.


Przedszkole to czas zabawy, radości i nawiązywania pierwszych przyjaźni. Jednocześnie to okres, w którym dzieci poznają, co to praca zespołowa, stają przed pierwszymi ważnymi zadaniami, uczą się odpowiedzialności, doświadczają również pierwszych niepowodzeń. Jednym z podstawowych i najważniejszych celów edukacji przedszkolnej jest rozwijanie umiejętności społecznych, a proponowany zestaw filmów z pewnością pomoże w jego realizacji. Kinowe seanse to dobry wstęp do stworzenia wielu sytuacji wychowawczo-dydaktycznych. Będą pretekstem do rozmowy o sprawach bliskich dzieciom, dotyczących bezpośrednio nich samych lub takich, z któ-rymi mogą się zetknąć. Warsztaty plastyczne nawiązujące do tematyki obejrzanych filmów staną się okazją do poznania rożnych technik plastycznych.
Dzięki cyklowi „Filmowe przygody” dziecko:


 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych
 • łączy przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć
 • zachowuje się odpowiednio na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie
 • wypowiada się w rożnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji

 • nazywa zwierzęta żyjące w rożnych środowiskach przyrodniczych
 • Hokus-pokus, Albercie Albertsonie / Hokus Pokus Albert ?berg, reż. T. Kove, Norwegia 2013, 75'
 • Jill i Joy / Onneli ja Anneli, reż. S. Cantell, Finlandia 2014, 80'
 • Kacper i Emma na safari / Karsten og Petra p? safari, reż. A. L. Naess, Norwegia 2015, 75'
 • Magiczne święta Emmy i Kacpra / Karsten og Petras vidunderlige jul, reż. A. L. Naess, Norwegia 2014, 80'
 • Wielka wyprawa Molly / Molly Monster, reż. T. Siegers, Niemcy 2015, 72'
 • Zestaw filmów krótkich: Kim jestem?, 51'
 • Zestaw filmów krótkich: Wyzwania, 45'Szkoła podstawowa 1-3

Cykl filmowe sekrety 2017/18
Kino jest miejscem magicznym, pozwalającym widzowi zanurzyć się w nieznany wcześniej świat. Chociaż jest to jedna z najbardziej popularnych form rozrywki, mało kto zastanawia się, jak to się dzieje, że naszym oczom ukazuje taki, a nie inny obraz. Oglądając film, rzadko zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób powstał, jak oddziałują na nas jego poszczególne elementy.

Ten cykl to propozycja dla dzieci, które lubią dociekać prawdy i zadają mnóstwo pytań na każdy temat. Specjalnie dobrane filmy cyklu to przepiękne i ciekawe historie, które pozwalają najmłodszym uczestnikom zastanowić się nie tylko nad ich treścią, ale także nad formą. Sprawiają, że uczniowie stają się bardziej świadomymi widzami. Filmy zostały dobrane tak, aby zaprezentować różnorodne techniki. Jak powstaje film animowany? Czy animacja zawsze wygląda tak samo? W jaki sposób film przenosi widza w przeszłość lub w przyszłość? Czy w filmie potrzebne są słowa? Z jakimi wyzwaniami mierzą się aktorzy? To tylko część pytań. Odpowiedzi na nie będzie można poznać podczas spotkań w kinie. Ze względu na tematykę prelekcji cykl jest przeznaczony dla trochę starszych uczniów.


Dzięki cyklowi „Filmowe sekrety” dziecko:


 • rozumie przekaz filmowy (wizualny, słowny, muzyczny), interpretuje go, zbiera na jego podstawie informacje • wyraża swoje spostrzeżenia i przeżycia, podejmując działalność twórczą, stosuje różnorodne środki wyrazu
 • tworzy relacje z rówieśnikami, współpracuje i współdziała w grupie, aby osiągnąć zamierzone cele
 • Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Sekret rodziny Von Broms / Lasse-Majas detektivbyr? – von Broms hemlighet, reż. P. Klänge, W. Söderlund, Francja, Szwecja 2013, 83'
 • Next Door Spy / Nabospionen, reż. K. von Bengtson, Dania 2017, 77'
 • Nocturna, reż. A. Garcia, V. Maldonado, Francja, Hiszpania 2007, 88'
 • Nowe przygody dzieci z Bullerbyn / Mer om oss barn i Bullerbyn, reż. L. Hallström, Szwecja 1987, 95'
 • Sonia / Siv sover vilse, reż. C. Edfeldt, L. H. Clyne, Szwecja 2016, 79'
 • Svein i szczur / Svein og Rotta, reż. V. Ringen, Norwegia 2007, 73'
 • Zestaw filmów krótkich: Bohaterowie dnia codziennego, reż. C. Robach, P. Baynton, N. Chernysheva, A. Quertain, S. Szkiladz, D. Mu?oz, M. Porter, R. Kuwahata, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania, USA 2013 - 2016, 50'


Szkoła podstawowa 4-6

Cykl świat filmu 2017/18
W ramach cyklu „Świat filmu” uczniowie z klas 4–6 szkoły podstawowej poznają podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o filmie, a także mają możliwość omó- wienia kolejnych etapów tworzenia filmu, od pomysłu po skończenie dzieła. Podczas kilku przemyślanie skonstruowanych spotkań w kinie uczniowie poznają twórców, którzy mają wpływ na realizację filmu, od scenarzysty, producenta, reżysera, operatora, monta- żysty, kostiumologa, charakteryzatora, kompozytora po aktorów. Kolejne spotkania mają na celu uświadomienie, że obraz filmowy tworzy zespół ludzi. Film to nie dzieło jednego autora. Każdy z elementów filmu ma bezpośredni wpływ na jego efekt.
Dla współczesnego, młodego widza film stał się nieod- łącznym elementem poznawczym otaczającego świata i źródłem wiedzy o sobie samym. Kino to miejsce nowych doznań i przeżyć. Sztuka filmowa staje się środkiem

wychowania, ponieważ kształtuje postawy człowieka, może stać się kanonem wartości, odradzających się w indywidualnej jakości przeżyć, ekspresji, swobodnego dialogu człowieka z człowiekiem, pełni rolę kompensacyjną, zapewniając potrzeby duchowe i uczuciowe w sferze wyobraźni.


W ramach cyklu propozycje filmowe są dostosowane do wieku w taki sposób, by przeżyte podczas projekcji chwile stały się przyczynkiem realizacji treści zawartych w nowej podstawie programowej.
Dzięki cyklowi „Świat filmu” dziecko:


 • rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne
 • dostrzega i rozumie artystyczną swoistość filmu i sztuk audiowizualnych
 • wyodrębnia elementy dzieła filmowego, w tym scenariusz, reżyserię, ujęcie, grę aktorską, muzykę
 • wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych filmu
 • świadomie i uważnie odbiera i analizuje filmy
 • odnosi teksty kultury do własnego doświadczenia
 • Labirynt / Labyrinthus, reż. D. Boswell, Belgia 2014, 99' • Syn Winnetou / Winnetous Sohn, reż. A. Erkau, Niemcy 2015, 90'
 • Wicher / Ostwind - Zusammen sind wir frei, reż. K. von Garnier, Niemcy 2013, 101'
 • Zestaw filmów krótkich: Filmowe konwencje, 59'
 • Zestaw filmów krótkich: Kino nieme, 66'
 • Zigzag Kid / Nono, het Zigzag Kind, reż. Vincent Bal, Holandia 2012, 95'Szkoła podstawowa kl. 7 oraz Gimnazjum kl. 2 i 3

Cykl świat współczesny 2017/18
„Świat współczesny” to cykl filmów dokumentalnych i fabularnych, które podejmują uniwersalne problemy współczesności. Potrzeba akceptacji, stereotypy i uprzedzenia, godzenie się z historią, poszukiwanie siebie czy dążenie do szczęścia to tylko niektóre z wątków poruszanych przez autorów tytułów wybranych do cyklu.
Cykl „Świat współczesny” to bardzo różnorodny zestaw filmów – zarówno pod względem tematycznym, jak i formalnym. Wszystkie tytuły łączy uniwersalny przekaz i skoncentrowanie na realnych problemach współczesności. Uwaga autorów skupia się przede wszystkim na tematach ważnych dla młodych odbiorców – prezentowane kino porusza zatem wątki takie jak kryzys rodziny, starzenie się społeczeństwa, dyskryminacja ze względu na płeć czy poglądy. „Świat współczesny” podejmuje je w sposób atrakcyjny i zrozumiały, dzięki czemu stanowią odpowiednią propozycję filmową zarówno dla starszych, jak i młodszych gimnazjalistów. Poruszana tematyka wymaga jednak pewnej dojrzałości i przygotowania, zwłaszcza od widzów rozpoczynających naukę w gimnazjum.
Dzięki cyklowi „Świat współczesny” uczeń:

 • omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne

 • dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne
 • dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, kulturowych
 • rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka rozwiązań
 • 4. piętro / Planta 4?, reż. A. Mercero, Hiszpania 2003, 101'
 • Chłopiec i świat / O Menino e o Mundo, reż. A. Abreu, Brazylia 2013, 80'
 • Lek na całe zło / Painkillers, reż. T. Schram, Holandia 2014, 98'
 • Miss Impossible, reż. E. Deleuze, Francja 2016, 90'
 • Nowy / The New Kid, reż. R. Rosenberg, Francja 2015, 76'
 • Operacja hip-hop / Hip hop-eration, reż. B. Evans, Nowa Zelandia 2014, 93'
 • Powrót do Brundibára / Wiedersehen mit Brundibar, reż. D. Wolfsperger, Niemcy, Czechy 2014, 88'Szkoła ponadgimnazjalna

Cykl analiza filmu 2017/18
Zajęcia w tym cyklu odbywają się po projekcji filmu. Uczniowie biorą udział w wykładzie ilustrowanym prezentacją multimedialną. Dowiadują się, jak funkcjonalnie analizować tekst kultury i w jakie pojęcia z zakresu języka filmu należy być wyposażonym.
Cykl „Analiza filmu” wymaga od uczniów zaangażowania i teoretycznego przygotowania. Wśród siedmiu tytułów odnajdziemy różne gatunki, estetyki, sposoby obrazowania, ale wszystkie stanowią przykłady cennych osiągnięć kinematografii europejskiej, amerykańskiej i polskiej ostatniej dekady naszego wieku, wyróżniane najważniejszymi nagrodami filmowymi. Poruszane w trakcie prelekcji tematy związane są z analizą filmowych środków wyrazu, pojęciami z pogranicza filmu i innych sztuk, poszukiwaniem kulturowych kontekstów. Wymienione elementy stanowią dziś niezbędny narzędziownik współczesnego maturzysty, który na ustnym egzaminie dojrzałości z języka polskiego, musi wykazać się umiejętnością analizy kadru i plakatu filmowego, stosując pojęcia z zakresu teorii filmu i wiedzę historyczno-filmową. Uczeń, który zapozna się z filmami tego cyklu i ich problematyką, z pewnością stanie się świadomym odbiorcą dzieł filmowych, a wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie rocznego projektu przełożą się również na doskonalenie umiejętności analizy innych tekstów kultury, takich jak: malarstwo, fotografia, rzeźba i architektura.
Dzięki cyklowi „Analiza filmu” uczeń:


 • doskonali umiejętność analizy i interpretacji dzieła filmowego • wykorzystuje w interpretacji filmu niezbędne pojęcia i konteksty
 • prezentuje własne przeżycia, a także wyszukuje w oglądanych filmach wartości narodowe i uniwersalne

 • Control, reż. A. Corbijn, USA, Japonia, Wielka Brytania, Australia 2007, 121'
 • Ida, reż. P. Pawlikowski, Polska, Dania 2013, 80'
 • La La Land, reż. D. Chazelle, USA 2016, 126'
 • Pokot, reż. A. Holland, Czechy, Polska 2017, 128'
 • Slow West, reż. J. Maclean, Nowa Zelandia, Wielka Brytania 2015, 84'
 • Syn Szawła / Saul fia, reż. L. Nemes, Węgry 2015, 107'
 • Walc z Baszirem / Vals im Bashir, reż. A. Folman, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Szwajcaria, USA, Izrael 2008, 90'

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna