Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy żary o statusie miejskim na lata 2015-2032 Wykonawca: Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzjaPobieranie 1,13 Mb.
Strona1/5
Data09.04.2018
Rozmiar1,13 Mb.
  1   2   3   4   5


Załącznik do Uchwały Nr XIII/145/15

Rady Miejskiej w Żarachz dnia 27 listopada 2015r.

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU

GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM

NA LATA 2015-2032Wykonawca:

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja

Dokument współfinansowany w ramach realizacji zadania wynikającego

z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”
ŻARY 2015

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp 4

1.1 Cel i zakres opracowania 42. Charakterystyka Gminy ŻARY o statusie miejskim 5

2.1. Położenie 5

2.2. Demografia 5

2.3. charakterystyka gleb 5

2.4. Zasoby wodne 5

2.5. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 63. Wiadomości ogólne o azbeście 7

3.1. Budowa i rodzaje azbestu 7

3.2. Właściwości i zastosowanie azbestu 8

3.3 Źródła narażenia na działanie azbestu 9

3.4 Wpływ azbestu na organizm człowieka 10

4. Postępowanie z materiałami zawierającymi azbest 12

4.1. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest 12

4.2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów 13

4.3. Obowiązki podmiotów gospodarczych zajmujących się usuwaniem materiałów zawierających azbest, postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest 15

4.4. Warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest 15

4.5. Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 18

4.6. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 20

5. Kompetencje oraz współpraca poszczególnych oragnów administracji publicznej. 23

6. Gospodarowanie wyrobami i odpadami zawierającymi azbest 25

6.1. Wyroby zawierające azbest 25

6.2 Sposób unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 25

6.3. Harmonogram realizacji Programu 287. Działania informacyjno-edukacyjne, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. 30

8. Koszty realizacji programu 31

8.1. Koszty usunięcia wszystkich wyrobów zawierających azbest 31

8.2. Koszty nowych pokryć dachowych i elewacji 32

8.3. Pozostałe koszty realizacji programu 3333

9. Możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane z usuwaniem azbestu 34

9.1. Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 34

9.2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 35

9.3. Bank Ochrony Środowiska S.A. 35

9.4. Ministerstwo Gospodarki 36

10. Monitoring realizacji Programu 36

11. Podsumowanie 37

12. Streszczenie 38SPIS TABEL:

Tabela 1. Dane demograficzne (stan na 31.XII.2014r.). 6

Tabela 2. Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Miasta Żary. 7

Tabela 3. Charakterystyka obszarów leśnych na terenie Miasta Żary (źródło GUS). 8

Tabela 4. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych wybranych odmian azbestu. 9

Tabela 5. Składowiska odpadów zawierających azbest na terenie województwa lubuskiego.* 21

Tabela 6.Składowisko ogólnodostępne – Chróścik.. 21

Tabela 7.Składowisko ogólnodostępne – Trzebcz. 22

Tabela 8. Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie województwa lubuskiego, prowadzących działalność związaną z unieszkodliwianiem azbestu, posiadających aktualne zezwolenia. 27

Tabela 9. Plan harmonogramu działań na lata 2015-2032 31

Tabela 10. Ceny związane z usuwaniem materiałów azbestowych z terenu Miasta Żary. 32

Tabela 11. Uśrednione ceny związane z usuwaniem materiałów azbestowych z terenu Miasta Żary. 33

Tabela 12. Cena nowego pokrycia dachowego (koszt materiału). 33

Tabela 13. Cena nowego ocieplenia dachu (koszt materiału). 34
SPIS RYSUNKÓW:

Rysunek 1. Schemat procedury dotyczącej obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest. 13

Rysunek 2. Schemat procedury dotyczącej obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów i terenów zlokalizowanych na terenie Miasta Żary. 14

Rysunek 3. Wzór oznakowania opakowań z odpadami zawierającymi azbest. 17

Rysunek 4. Schemat procedury dotyczącej prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzania odpadów niebezpiecznych wraz z oczyszczaniem obiektu/terenu/instalacji. 18

Rysunek 5. Schemat procedury dotyczącej przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 20

Rysunek 6.Lokalizacja składowisk odpadów zawierających azbest na terenie Polski (źródło: bazaazbestowa.gov.pl). 23
ZAŁĄCZNIK:

Wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żary o statusie miejskim

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna