Program turnusu rehabilitacyjnegoPobieranie 0,64 Mb.
Strona1/12
Data09.12.2017
Rozmiar0,64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12PROGRAM TURNUSU REHABILITACYJNEGO

USPRAWNIAJĄCO-REKREACYJNEGO

CHOROBA PSYCHICZNA
Stopień i rodzaj niepełnosprawności:

Osoby z chorobą psychiczną z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności


Cel programu:

- ogólne usprawnienie psychofizyczne

- poprawa motywacji do dalszego działania

- poprawa współdziałania w grupie

- wytworzenie się dwustronnej komunikacji

- społeczne uczenie się

- zmniejszenie niepożądanych zachowań związanych z chorobą psychiczną
Formy realizacji:

- indywidualna

- zbiorowa

Elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzajów schorzeń


osób niepełnosprawnych przebywających na turnusie
Rehabilitacja fizyczna:

Klimatoterapia: 2 zabiegi dziennie, czas trwania 1 zabiegu od 15 do 60 minut

wg wskazań lekarza

- kąpiele powietrzne

- kąpiele powietrzno-ruchowe połączone z różnymi formami ruchuKinezyterapia: 2 zabiegi dziennie, czas trwania zabiegu od 15 do 45 minut

wg wskazań lekarza

- ćwiczenia indywidualne i zbiorowe

- ćwiczenia na przyrządach gimnastycznychRehabilitacja psychiczna:


Zabiegi relaksacyjno-koncentrujące: 2 razy dziennie od 15 do 30 min


  • psychogimnastyka

  • tematyczne posiedzenie psychoterapeutyczne

- ćwiczenia z kinezjologii mózgu

- ćwiczenia relaksacyjneZabiegi plastyczne i muzyczne: od 20 do 30 min dziennie


- zajęcia plastyczne , konkursy śpiewu, słuchanie muzyki

głównie spokojnej, przedstawianie ruchem nastrojuZajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne

- ognisko – grill 1 raz

- konkursy 2 razy

- wycieczki piesze i autokarowe - 2 razy

- imprezy sportowe – 5 razy

- prelekcje dla opiekunów – „Życie z chorobą psychiczną”

„Rola rehabilitacji w usprawnieniu osób z chorobą psych.”  • gry i zabawy ruchowe – 7 razy


Kadra

kierownik turnusu, lekarz psychiatra, specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej,

specjalista do spraw rekreacji, psycholog

PROGRAM TURNUSU REHABILITACYJNEGO

USPRAWNIAJĄCO-REKREACYJNEGO


SCHORZENIA UKŁADU KRĄŻENIA
Stopień i rodzaj niepełnosprawności:

Osoby niepełnosprawne z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełno-

sprawności ze schorzeniem układu krążenia:

- przewlekłe choroby mięśnia sercowego

- przewlekłe choroby naczyń wieńcowych

- stany po zawale serca, nadciśnienie tętnicze

- stany po przebytych niektórych ostrych chorobach serca

- stany po operacjach serca, zastawek i dużych naczyń

- choroby układu żylnego
Cel programu:

Poprawa sprawności fizycznej i psychicznej


Forma realizacji zabiegów:

- indywidualna

- zbiorowa
Elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzajów schorzeń

osób niepełnosprawnych przebywających na turnusie
Rehabilitacja fizyczna

Klimatoterapia – kąpiele powietrzne – 2 razy dziennie od 15 do 60 min wg

wskazań lekarza Fizykoterapia – wachlarz zabiegów uzależniony od potrzeb (rodzaju schorzenia)

wg wskazań lekarza (15 do 30 min – jonoforeza, diadynamik,

magnetronik, laser, hydromasaż) Kinezyterapia – gimnastyka indywidualna i zbiorowa (2 razy dziennie od 15

do 40 min wg wskazań lekarza) ćwiczenia oddechowe Rehabilitacja psychiczna: biblioterapia, terenoterapia, indywidualne rozmowy ze

specjalistamiZajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne

- ognisko – grill – 1 raz podczas trwania turnusu

- wieczór poetycki – 1 raz

- wycieczki piesze, rowerowe, autokarem, kutrem, wodolotem – 2 razy

- prelekcje – 2 razy – „Życie chorobą układu krążenia’ –„ Akceptacja i

rola rehabilitacji”

- gry i zabawy ruchowe – 7 razy

Kadra odpowiedzialna – kierownik turnusu, lekarz, specjalista do spraw rehabilitacji

ruchowej, specjalista do spraw rekreacji, pielęgniarka
PROGRAM TURNUSU REHABILITACYJNEGO

USPRAWNIAJĄCO-REKREACYJNEGO

UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE


Stopień i rodzaj niepełnosprawności: osoby niepełnosprawne z lekkim,

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, autyzm, zespół Downa


Cel programu: - ogólne usprawnienie psychofizyczne,

- rozwijanie procesów poznawczych

- rozwijanie słownika biernego i czynnego

- zgodne współdziałanie w grupach

- likwidacja zachowań agresywnych i autoagresywnych - zahamowanie pogłębiania się upośledzenia umysłowego
Formy realizacji zabiegów: indywidualna i zbiorowa

Elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzajów schorzenia

osób niepełnosprawnych przebywających na turnusie
Rehabilitacja fizyczna:

Klimatoterapia

kąpiele powietrzne i powietrzno-ruchowe połączone z różnymi

formami ruchu 2 razy dziennie od 15 do 40 min – wg wskazań lekarzaKinezyterapia - 2 razy dziennie od 15 do 45 min wg wskazań lekarza

- ćwiczenia indywidualne i zbiorowe,

- ćwiczenia na przyrządach gimnastycznych

- ćwiczenia koordynacji ruchu
Rehabilitacja psychiczna: (2 razy dziennie od 15 do 30 min)

Zajęcia indywidualne:

- zajęcia z zakresu stymulacji sensorycznej

- zajęcia z zakresu rozwoju funkcji poznawczych

- zajęcia z zakresu rozwoju komunikacji niewerbalnej i werbalnejZajęcia w małych grupach

- zajęcia z kinezjologii mózgu

- zajęcia relaksacyjne

Zajęcia plastyczne:

- ćwiczenia usprawniające czynności rąkElementy muzykologii:

- słuchanie muzyki relaksującej ( 8 razy)

- konkursy śpiewu ( 2 razy)
Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne


    • - ognisko – grill (1 raz

- wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe ( 2 razy)

- gry i zabawy ruchowe ( 5 razy)

- konkursy ( 2 razy)

- wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe ( 2 razy)

- prelekcje dla opiekunów (2 razy – „Rola rehabilitacji w ogólnym

usprawnieniu osób z upośledzeniem umysłowym”, „Akceptacja

choroby”)

Wykaz zabiegów

klimatoterapia – kąpiele powietrzne i powietrzno-ruchowe

kinezyterapia – gimnastyka indywidualna i zbiorowa, ćwiczenia koordynacji ruchu,

gry i zabawy ruchowe,

meloterapia – zajęcia relaksująco-koncentrujące

zajęcia kulturalno-oświatoweKadra odpowiedzialna za prawidłowy przebieg turnusu

kierownik turnusu, lekarz, pielęgniarka, specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej,

specjalista do spraw rekreacji, pedagog

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna