Program szczegóŁowyPobieranie 193,72 Kb.
Data10.01.2018
Rozmiar193,72 Kb.
Opieka nad pacjentem w podeszłym wieku

w onkologii i hematologii
11- 13.09. 2014r

Tuszyn k. Łodzi – Hotel Grzegorzewski

Patronat
Regionalny Ośrodek Onkologiczny WSS. im M. Kopernika w Łodzi
Szanowni Państwo

Drogie Koleżanki i Koledzy

II Konferencja szkoleniowo – naukowa będzie poświęcona opiece nad pacjentem w podeszłym wieku w onkologii i hematologii.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji są publikowane w formie streszczeń.

Pragniemy podziękować wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia, Dyrekcji WSS im M. Kopernika, firmom medycznym, a w szczególności firmie ROCHE, za wsparcie naszych działań.

Życzymy Państwu ,aby podczas konferencji była możliwość prezentacji własnych doświadczeń i opinii związanych nie tylko z pielęgniarstwem onkologicznym. Życzymy wytrwałości w trudzie poszukiwania , zarówno trafnych metod leczenia i pielęgnowania , jak i poszukiwania prawdy o człowieku i właściwej wobec niego opieki.

Z wyrazami szacunku

Zarząd SPIPOZŁ

PROGRAM
11.09.2014r. (czwartek)

17:00 – 17:10 Inauguracja II Regionalnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pielęgniarek i Położnych Onkologicznych Ziemi Łódzkiej
I SESJA - INAUGURACYJNA

Prowadzący: Teresa Grobelna, Pielęgniarka Przełożona Ośrodka Onkologicznego w W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi

mgr Katarzyna Stępień, Prezes SPiPOZŁ

17:10 – 17:20 Uroczyste otwarcieprof.dr hab.n.med. Jacek Fijuth, kierownik Zakładu Teleradioterapii

Wystąpienia zaproszonych gości
17:20 – 17:40 „Ageizm w ochronie zdrowia. Zjawisko marginalne czy problem globalny”

dr n. o zdrowiu Anna Skura-Madziała, Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Wojewódzki Konsultant ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego

17:40 – 18:10 „Właściwe postepowanie z pacjentem onkologicznym w podeszłym wieku”dr n. med. Ewa Kalinka –Warzocha,
Kierownik Pionu Chemioterapii oraz Oddziału Chemioterapii,
W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi

18:10 – 18:40 „Krótko i długodziałające czynniki wzrostu”doc.n.med. Agnieszka Wierzbowska, hematolog, Klinika Hematologii W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi

18:40 – 19:10 „Leczenie i opieka nad pacjentem w wieku podeszłym w przewlekłej białaczce szpikowej”dr n.med. Olga Grzybowska-Izydorczyk, hematolog,

Klinika Hematologii W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi

20:00 Uroczysta kolacja

12.09.2014r. (piątek)


II SESJA, CZĘŚĆ I
Prowadzący: mgr Aleksandra Groblewska

Teresa Wilińska, Wiceprezes SPiPOZŁ

09:30 – 10:00 „Brachyterapia w raku piersi i raku szyjki macicy”dr n. med. Janusz Sobotkowski, Ordynator

Oddziału Brachyterapii, W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi

10:00 – 10:15 „Opieka nad pacjentem po całkowitym usunięciu krtani”

dr n. med. Dariusz Kaczmarczyk,
Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi,
W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi

10:15 – 10:30 „Podskórne przeciwciała monoklonalne – korzyści dla pacjenta i personelu medycznego”dr n. med. Joanna Połowinczak-Przybyłek, Ordynator
Oddziału Chemioterapii Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim,

10:30 – 10:45 „Przygotowanie pacjenta w wieku podeszłym do badań diagnostycznych”mgr Iwona Bartnik,

Zakład Diagnostyki Obrazowej, W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi


10:45 – 11:00 „Radioterapia chorych w wieku podeszłym z guzem mózgu”

dr n.med. Michał Spych, ordynator

Oddział Radioterapii i Onkologii Ogólnej W.S.S. im.

M. Kopernika w Łodzi
11:00 – 11:15 „Podawanie heparyn w profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej- zasady wykonywania iniekcji podskórnych”

mgr Katarzyna Woźnicka, firma ASPEN
11:15 – 11:45 PRZERWA NA KAWĘ
11:45 – 12:00 „Rak piersi u pacjentek w podeszłym wieku”

dr n. med. Justyna Kociołek

Oddział Radioterapii i Onkologii Ogólnej W.S.S. im.

M. Kopernika w Łodzi12:00 – 12:15 „Gdy byłam pacjentem…..”mgr Joanna Zielewska, pielęgniarka, edukator w łódzkiej Fundacji „Kocham Życie”, pacjentka Regionalnego Ośrodka Onkologii w Łodzi
12:15 – 12:30 „Onkologia wieku podeszłego – wyzwanie dla białego personelu”

piel. specj. Magdalena Sołtysiak,

Oddział Chorób Rozrostowych, W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi


12:30 – 12:45 „Specyfika komunikacji z pacjentem onkologicznym z uwzględnieniem wieku chorego”

mgr Elżbieta Narzekalak, psychoonkolog,

Regionalny Ośrodek Onkologiczny w Łodzi

12:45 – 13:00 Firma SKAMEX

13:30 – 14:30 OBIADII SESJA, CZĘŚĆ II
Prowadzący: mgr Barbara Krzemińska

lic.piel. Joanna Bogusławska
15:00 – 15:15 „Obrzęk limfatyczny. Postępowanie”

dr Agnieszka Jakubik,

Wojewódzka Poradnia Rehabilitacyjna w Łodzi, W.S.S. im. M.Kopernika


15:15 – 15:30 firma JANMEDIC, www.perukarnia.pl

Anna Walczyk

15:30 – 15:40 „Udział pielęgniarki w rehabilitacji kobiet w starszym wieku po mastektomii”lic. piel. Lidia Urbaniak

Klinika Ginekologii Onkologicznej W.S.S. im. M. Kopernika


15:40 – 16:00 „Gojenie ran u osób starszych”

dr n.med. Jarosław Jakubik
Klinika Chirurgii Onkologicznej W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi

16:00 – 16:15 „Postępowanie w pielęgnowaniu skóry, ran z procesem infekcji u pacjenta onkologicznego”mgr Marzena Korwacka-Paczkowska ,

SCHULKE POLSKA Sp. z o.o.
16:15 – 16:30 „Opieka nad pacjentem ze szpiczakiem mnogim”

lic. piel. Agnieszka Szuwart

Klinika Hematologii W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi

16:30 – 16:40 Firma NESTLE
16:40 – 17:00 PRZERWA NA KAWĘ

17:00 – 17:15 „Cukrzyca posterydowa”


mgr Sylwia Brzeska, Klinika Hematologii W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi

17:15 – 17:30 „Dieta w chorobach nowotworowych jako integralna część procesu terapeutycznego”mgr Agnieszka Krawczyk, dietetyk,

W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi


17:30 – 17:40 Firma BD
17:40 –18:00 „Rekonstrukcja piersi”

dr n.med. Paweł Szychta, chirurg,

Oddział Chirurgii Sutka ICZMP w Łodzi,


18:00 – 18:15 „Czynniki wzrostu w mobilizacji komórek do przeszczepu szpiku”

dr n.med. Agnieszka Pluta, hematolog

Klinika Hematologii, W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi


18:15 – 18:30 Firma BRAUN
19:30 KOLACJA GRILL

13.09.2014r. (sobota)

III SESJAProwadzący: mgr Bożena Chmielarska

mgr Halina Balcerzak
09:30 – 09:45 „Pielęgnowanie chorych po resekcji żołądka z powodu choroby nowotworowej”

mgr Aneta Poteralska,
Oddział Chirurgii Onkologicznej Szpitala MSW w Łodzi
09:45 – 10:00 „Opieka i towarzyszenie choremu w ostatnich godzinach życia”

lic.piel. Małgorzata Augustyniak,

Oddział Medycyny Paliatywnej W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi


10:00 – 10:15 „Kacheksja w chorobie nowotworowej”

mgr Marta Kaczmarska,
Oddział Medycyny Paliatywnej W.S.S. im. M. Kopernika w Łodz

10:15 – 10:30 „Opieka nad pacjentem onkologicznym w wieku geriatrycznym”mgr Renata Labrych,

Klinika Hematologii W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi


10:30 – 10:45 „Powikłania sercowo - naczyniowe u osób po chemioterapii”dr n.med Sebastian Szmit

Klinika Kardiologii CMPK Otwock

10:45– 11:00 „Pielęgnowanie chorych z nadciśnieniem tętniczym a choroba nowotworowa”

lic.piel. Ewa Kosior,

Klinika Chemioterapii W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi

11:10 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI


Streszczenia prac

Lic. piel. Lidia Urbaniak

Klinika Ginekologii Onkologicznej WSS im M. Kopernika

Udział pielęgniarki w rehabilitacji kobiet w starszym wieku po mastektomii

Wstęp.

Amputacja piersi jest zabiegiem okaleczającym, ograniczającym funkcjonowanie fizyczne, jak również w szczególny sposób wpływa na psychiczne i społeczne relacje z otoczeniem. Rehabilitacja planowa, profilaktyczna sprzyja utrzymaniu dobrej kondycji po operacji mastektomii i szybkiemu powrotowi do samodzielnego funkcjonowania.Cel pracy.

Celem pracy było wykazanie udziału pielęgniarki w procesie rehabilitacji badanych kobiet po mastektomii.Materiał i metoda.

Badania przeprowadzono w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62, w Oddziale Ginekologii Onkologicznej. Jako metodę badawczą wykorzystano ,,Studium przypadku”. Z technik badawczych zastosowano analizę czterech dokumentacji medycznych lekarskich i pielęgniarskich pacjentek po zabiegu mastektomii w roku 2013-2014.Podsumowanie.

Niezależnie od wieku pacjentek, mastektomia ma decydujący wpływ na psychikę kobiety. Edukacja odnośnie możliwości rekonstrukcji piersi wpływa wyjątkowo korzystnie na przebieg rehabilitacji psychicznej. Budowa ciepłej i merytorycznej relacji pomiędzy pacjentką a pielęgniarką daje kobiecie poczucie bezpieczeństwa. Dostarcza wskazówek w procesie leczenia i rehabilitacji, podbudowuje psychicznie i przywraca radość życia.

Mgr Renata Labrych

Klinika Hematologii WSS im M. KopernikaOpieka nad pacjentem onkologicznym w wieku geriatrycznym

JAK POSTEPOWAC W PRZYPADKU ZAOBSERWOWANIA JADŁOWSTRĘTU: 1. Posiłki przyjmowane często w małych ilościach

 2. Konsystencja posiłku dostosowana do jakości uzębienia i stanu jamy ustnej

 3. Posiłki wzbogacane smakowo ziołami i przyprawami pobudzającymi kubki smokowe i ślinianki

 4. Dieta musi być wzbogacona o produkty wysokoenergetyczne

 5. Posiłki przyjmować bez pośpiechu i w milej atmosferze

 6. W ciągu dnia należy dostarczać dużo płynów wartościowych energetycznie
  i smakowo np. jogurty, napary ziołowo-owocowe

 7. W przypadku wystąpienia dolegliwości bólowych lub nudności należy wspomóc pacjenta farmakologicznie.

ZAPARCIA

Zaparcia to dolegliwość często występująca u osób obłożnie chorych. O zaparciu mówimy wtedy, gdy stolec oddawany jest przez pacjenta rzadziej niż 3 razy w tygodniu lub gdy proces defekacji odbywa się tylko po zażyciu środków przeczyszczających.

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY ZAPARĆ:


 1. Unieruchomienie w łóżku lub siedzący tryb życia

 2. Dieta z małą zawartością błonnika

 3. Przeszkody mechaniczne np. nowotwór jelita grubego

 4. Choroby ogólnoustrojowe

 5. Stosowanie leków np. opioidów

 6. Zaburzenia psychiczne, depresja i lęk

POSTĘPOWANIE Z ZAPARCIAMI:

 1. Zmiana nawyków żywieniowych

 2. Modyfikacja leczenia zwłaszcza przy stosowaniu leków p/bólowych

 3. Stosowanie środków przeczyszczających

 4. Aktywność fizyczna

BIEGUNKI

Kolejnym problemem u chorych obłożnie chorych są biegunki. Biegunką nazywamy zwiększoną ilość oddawanych stolców, minimum 3 w ciągu doby. Konsystencja tego stolca jest półpłynna lub płynna niejednokrotnie z domieszką ropy, śluzu lub krwi. Problemowi temu towarzyszy niejednokrotnie ból brzucha, wzdęcia. W skutek przedłużającego się okresu z biegunką może dojść do odwodnienia organizmu i ogólnego osłabienia.

PRZYCZYNY BIEGUNEK:


 1. Zła dieta

 2. Antybiotykoterapia

 3. Działania uboczne chemioterapii lub radioterapii

POSTĘPOWANIE Z BIEGUNKAMI:

 1. Prawidłowe pielęgnowanie skóry

 2. Dieta kleikowa

 3. Nawadnianie organizmu

 4. Farmakoterapia

Magdalena Sołtysiak

Pielęgniarka specjalista

Oddział Chorób Rozrostowych WSS im M. Kopernika w Łodzi

„ Onkologia w podeszłym wieku , czyli wyzwanie dla białego personelu”

Leczenie onkologiczne chorych w podeszłym wieku jest jednym z problemów zdrowotnych w rozwiniętych krajach, co wynika ze starzenia się społeczeństwa i stałego wzrostu zachorowalności na nowotwory związanego z wiekiem. W krajach zachodniej Europy i Ameryki Północnej ponad 60% wszystkich nowotworów występuje u osób powyżej 65. roku życia. Z powodu niewielkiego udziału tej populacji w badaniach klinicznych brak dowodów naukowych pozwalających na opracowanie zaleceń dotyczących przeciwnowotworowego leczenia. Dane z badań obserwacyjnych wskazują, że udział starszych osób w przesiewowych badaniach jest ograniczony, a diagnostyka i leczenie są suboptymalne. Fizjologiczne zmiany związane z procesem starzenia, współistniejące choroby i ich leczenie mogą wpływać na farmakokinetykę leków przeciwnowotworowych, a w konsekwencji na skuteczność i bezpieczeństwo terapii. Dlatego ustalenie optymalnego postępowania wymaga przeprowadzenia kompleksowej oceny chorych uwzględniającej ich stan sprawności ogólnej, samodzielność funkcjonowania, funkcje poznawcze, współistniejące choroby i zespoły geriatryczne, odżywienie oraz możliwe interakcje pomiędzy stosowanymi lekami. Wybór leczenia w tej populacji powinien być uzależniony od prawdopodobieństwa uzyskania realnych korzyści czyli wydłużenia czasu ogólnego przeżycia lub poprawy jego jakości, a także prognozowanej długości życia oraz stanu biologicznego chorych.

Lic. piel. Agnieszka Szuwart

Klinika Hematologii WSS im M. Kopernika w ŁodziOpieka nad pacjentem ze szpiczakiem mnogim

Prezentacja obejmuje:

Wprowadzenie - opisanie czym jest szpiczak mnogi, jakie są objawy chorobowe, jakie badania są wykonywane.

Leczenie – podawanie preparatów cytostatycznych , przeszczep autologiczny.

Zapobieganie powikłaniom wynikających z podawania leków cytostatycznych.

Działania pielęgniarskie w opiece nad pacjentem ze szpiczakiem mnogim

Lic. piel. Ewa Kosior

Klinika Chemioterapii WSS im M. Kopernika w ŁodziOpieka nad pacjentem w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym

W prezentacji omówione zostało jak objawia się nadciśnienie tętnicze, co ma wpływ na powstawanie ,czynniki towarzyszące.

Omówiono dietę , która obecnie jest najbardziej skuteczna i polecana przez lekarzy .

Przykłady produktów, które w sposób naturalny regulują ciśnienie krwi.

Zasygnalizowano , które z chemioterapeutyków są kardiotoksyczne.

Wyłoniono i omówiono najczęstsze problemy pielęgnacyjne i działania pielęgniarskie w nadciśnieniu tętniczym.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna