Program praktykiPobieranie 14,21 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar14,21 Kb.

Politechnika Poznańska

Wydział Informatyki i Zarządzania

ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań

PLAN PRAKTYK W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

po II roku (4 semestrze) - kierunek ZARZĄDZANIE


 1. MIEJSCE I TERMIN ODBYWANIA PRAKTYKI
 1. TEMATYKA OBJĘTA PRAKTYKĄ

 • Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.

 • Struktura produkcyjna i formy organizacji produkcji.

 • Badanie pracy na stanowisku produkcyjnym.

 • Ergonomia stanowiska roboczego.
 1. ZALICZENIE PRAKTYKI

Zaliczenie praktyki następuje na podstawie:

 • zaświadczenia z zakładu pracy o odbyciu praktyki (z zaznaczeniem, czy student otrzymał wynagrodzenie z zakładu pracy) – zalicza opiekun praktyk,

 • pozytywnej oceny „Projektu przemysłowego” – ocenia i zalicza opiekun pracy inżynierskiej
 1. FORMA ODBYWANIA PRAKTYKI

 • obserwacje, pomiary, wywiady,

 • analiza dokumentacji organizacyjnej,

 • ewentualna praca na wybranym stanowisku.
 1. PROGRAM

1. Prezentacja podmiotu gospodarczego:

 • forma prawna organizacji,

 • asortyment produkcji,

 • stosowane technologie,

 • formy organizacji produkcji (gniazda, linie).

2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.

3. Analiza wyrobu – analiza jednego wybranego wyrobu spośród wszystkich produkowanych przez dane przedsiębiorstwo • podstawowe funkcje realizowane przez wyrób,

 • rodzaje klientów nabywających wyrób,

 • etapy powstawania wyrobu w danym przedsiębiorstwie – schemat i opis,

 • normy materiałowe i czasowe dla danego wyrobu,

 • cykl życia wyrobu.

 1. Organizacja pracy na stanowisku roboczym:

 • zadania realizowane na wybranym stanowisku produkcyjnym (rodzaje i liczba różnych operacji, podział wybranej operacji na zabiegi, czynności i ruchy robocze).

 • norma pracy (ilościowa lub czasowa), sposób jej ustalania i aktualizacji,

 • plan zagospodarowania przestrzennego stanowiska roboczego,

 • organizacja obsługi stanowiska (zaopatrzenie w materiał i narzędzia, transport, konserwacje i naprawy, kontrola jakości, wydawanie robót na stanowisko i rozliczanie z wykonanych zadań).

5.Ergonomia stanowiska roboczego.

 • postawa przy pracy, strefy zasięgu rąk i nóg, zagrożenia.

 • tempo pracy, monotonia.

 • przerwy w pracy i możliwość odpoczynku.

 • materialne parametry środowiska pracy (mikroklimat, hałas, zanieczyszczenie).

6.Projekt usprawnienia pracy na stanowisku roboczym.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna