Program kształceniaPobieranie 456.32 Kb.
Strona1/6
Data24.11.2019
Rozmiar456.32 Kb.
  1   2   3   4   5   6


FARMACJA – JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE


  1. Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
1.

Nazwa kierunku studiów:


Farmacja

2.

Poziom kształcenia:


jednolite studia magisterskie


3.

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki


4.

Forma studiów:

stacjonarne


5.

Obszar kształcenia

z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej

6.

Dziedzina nauki oraz dyscyplina naukowych do których odnoszą się efekty kształcenia:


Dziedzina: nauki farmaceutyczne

7.

Tytuł zawodowy absolwenta

Magister farmacji

8.

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z treści humanistyczne lub z zakresu postępu nauk farmaceutycznych

4

9.

Łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

334

10.

Liczba punktów ECTS za zajęcia do wyboru

32
  1. Ogólna charakterystyka programu studiów:Liczba semestrów: 11
Liczba punktów ECTS wynosi 334.

Liczba godzin zajęć kontaktowych wynosi 5440

Liczba godzin zajęć samokształcenia wynosi 3081

Liczba godzin zajęć całkowita wynosi 8521
Język: polskiGrupa treści podstawowych

Grupa szczegółowych treści kształcenia

Liczba godzin kontaktowych

Punkty ECTS

Moduł A. Biomedyczne i humanistyczne podstawy farmacji

660

45

Moduł B. Fizykochemiczne podstawy farmacji

765

53

Razem__1425__98'>Razem

1425

98

Grupa treści kierunkowych

Grupa szczegółowych treści kształceniaModuł C. Analiza, synteza i technologia leków

855

63

Moduł D. Biofarmacja i skutki działania leków

480

38

Moduł E. Praktyka farmaceutyczna

465

32

Moduł F. Metodologia badań naukowych

375

10

Razem

2175

143

Zajęcia fakultatywne

480

32

Grupa treści podstawowych nie wchodzących w standardy nauczania

79

1

Praktyki

Praktyka wakacyjna - miesięczna w aptece ogólnodostępnej (po III roku studiów)

160

5

Praktyka wakacyjna - miesięczna w aptece szpitalnej, z możliwością zastąpienia dwóch tygodni praktyką w przemyśle farmaceutycznym, w laboratoriach kontroli leków lub w stacjach sanitarno-epidemiologicznych (po IV roku studiów)

160

5

Praktyka zawodowa w aptece - 6-miesięczna praktyka w aptece ogólnodostępnej, z możliwością odbycia części praktyki w aptece szpitalnej (po przygotowaniu i obronie pracy magisterskiej)

960

30

Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

1

20
5440

334

Sześciomiesięczna praktyka (staż) w aptece stanowi integralny element procesu kształcenia – zgodnie z art. 2b ust. 1 pkt 1 oraz art. 2c ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z późn. zm.). Powinna ona umożliwiać nabycie umiejętności w zakresie:

1) organizacji pracy w aptece;

2) sporządzania, przechowywania i wydawania produktów leczniczych;

3) udzielania informacji o lekach zgodnie z zasadami dobrej praktyki aptecznej;

4) rozumienia zasad opieki farmaceutycznej;

5) stosowania zasad etyki zawodowej i obowiązującego prawa.  1. Wskazanie związku kierunku studiów z misją uczelni i strategią jej rozwoju:

Jednostka działa w oparciu o Strategię Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2011-2020, przyjętą uchwałą Senatu nr 258/10 z dnia 27 maja 2010 roku. Wszystkie działania podejmowane przez jednostkę wspierają cele strategiczne określone w przedmiotowym dokumencie oraz służą ich efektywnej realizacji, zwłaszcza w obszarach: Kształcenie; Nauka i działalność B+R; Administracja i zarządzanie; Określenie i spełnienie potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego i rynku pracy.

W związku z realizacją strategii rozwoju przyjętej na poziomie całej Uczelni jednostka podejmuje wyłącznie działania zbieżne z misją Uczelni, mające na celu dążenie do efektywnego funkcjonowania i osiągnięcia najwyższego poziomu kształcenia […], rozwijania badań naukowych, zasobów informacyjnych i naukowych […].Directory: wp-content -> uploads -> 2019
2019 -> Stowarzyszenie turkowska unia rozwoju – T. U. R
2019 -> Wojna z putinem the war against putin
2019 -> Stowarzyszenie turkowska unia rozwoju – T. U. R
2019 -> Obowiązek informacyjny poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Warszawie (00-536) przy al. Ujazdowskich 49
2019 -> Zapytania ofertowego
2019 -> Optymalizacja systemów zasilających napędy pracujące w transporcie morskim, drogowym albo kolejowym, które wykorzystują gaz naturalny w postaci skroplonej”, poir. 01. 01. 01-00-0842/16-00
2019 -> Anna Wolska-Bagińska Ochrona danych osobowych świadka I pokrzywdzonego w procesie karnym
2019 -> Istotnych warunków zamówienia zakup wraz z dostawą opatrunkóW, RĘkawic chirurgicznych I diagnostycznych tryb udzielania zamówienia

Pobieranie 456.32 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna