Program konferencji zachód wschóD 27 maja 2011 (piątek) 00 – 30 Otwarcie konferencjiPobieranie 63,71 Kb.
Data01.12.2017
Rozmiar63,71 Kb.

PROGRAM KONFERENCJI

ZACHÓD - WSCHÓD
27 maja 2011 (piątek)

9.00 – 9.30 Otwarcie konferencji

9.30 - 11.25 SESJA I
9.30 – 9.55

Resorbable osteosynthesis systems in midfacial traumatology.

PD Dr Dr Uwe Eckelt

Uniwersity of Dresden

9.55– 10.05Zastosowanie technik cyfrowych w planowaniu leczenia chirurgicznego wad szkieletowych twarzoczaszki

Konrad Walerzak, Danuta Samolczyk-Wanyura, Michał Szałwiński, Piotr Piekarczyk, Marek Rybicki, Ireneusz Damek

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10.05 – 10.20Chirurgia ortognatyczna w leczeniu porozszczepowych deformacji szkieletu czaszkowo-twarzowego.

Maciej Jagielak, Paweł Michalski,

Instytut Matki i Dziecka Warszawa
10.20 – 10.30

Ocena wyników chirurgicznego leczenia wad szczękowo-twarzowych w badaniu ankietowym.

Jan Przybysz, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Tomasz Piętka, Jarosław Dąbrowski, Aldona Chloupek

Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa

10.30 – 10.40

Zaburzenia psychiczne oraz poziom przygotowania praktyczno-emocjonalnego wśród pacjentów w leczeniu chirurgicznym wad szczękowo-twarzowych.

Katarzyna Mika, Danuta Samolczyk-Wanyura, Konrad Walerzak

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10.40 – 10.50

Leczenie zaburzeń układu stomatognatycznego w przebiegu zespołu Eagle’a.

Piotr Arkuszewski, Aleksander Przygoński

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej UM w Łodzi

10.50 – 11.00

Leczenie ortopedyczne złamań wyrostków kłykciowych u dzieci.

Barbara Siemińska-Piekarczyk, Małgorzata Zadurska, Maria Tarnawska, Magdalena Szałwińska

Zakład Ortodoncji IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

11.00 – 11.10

Własny sposób zamknięcia samoistnej przetoki ustno-nosowej.

Bogna Zielińska-Kaźmierska, Joanna Grodecka, Adam Szyszkowski

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej w Łodzi
11.10 – 11.25 Dyskusja


11.30 - 13.15 SESJA II


11.30 – 11.45

Computer assisted oncologic surgery of the anterior and lateral skull base.

PD Dr Dr Robert Mischkowski

Klinikum Ludwigshafen

11.45 – 11.55

Rak skóry twarzy w materiale Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej.

Katarzyna Iwulska, Jan Zapała, Grażyna Wyszyńska-Pawelec

Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IS UJ CM Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej SS im. Ludwika Rydygiera w Krakowie


11.55 – 12.05

Znaczenie PET-CT w ocenie stopnia zaawansowania guzów głowy i szyi.

Tomasz Piętka, Mirosław Dziuk

Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Wojskowego Instytutu Medycznego

Warszawa

12.05 – 12.15

Rehabilitacja protetyczna pacjentów po hemisekcji żuchwy z powodu nowotworu.

Dariusz Rolski, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Jerzy Gładkowski, Stanisław Starościak, Katarzyna Ciechowicz, Dariusz Mateńko

Katedra Protetyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie

Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

12.15 – 12.25

Rehabilitacja protetyczna pacjenta po operacji guza przysadki mózgowej.

Barbara Ciechowicz, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Monika Wojda, Anna Kochanek-Leśniewska, Robert Michalik

Katedra Protetyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

12.25 – 12.35

Interdyscyplinarne postępowanie w leczeniu pacjentów po operacji nowotworów w obrębie części twarzowej czaszki.

Dariusz Rolski, Marta Gładkowska, Katarzyna Ciechowicz, Stanisław Starościak

Katedra Protetyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie

12.35 – 12.45

Choroba refluksowa a zmiany w jamie ustnej.

Anna Wójcicka, Zyta Stanisława Grabowska, Elżbieta Maciorkowska

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej UM w Białymstoku

Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego

UM w Białymstoku

12.45 – 13.00

Wstępne postępowanie lecznicze u osób z objawami dysfunkcji narządu żucia.

Jolanta Kostrzewa- Janicka

Katedra Protetyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13.00 – 13.15 Dyskusja
13.15 -14.00 Lunch

14.00 – 16.15 Sesja III
14.00 – 14.30

Complications Around Dental Implants

Prof. Dr Dr Wilfried Wagner

Uniwersity of Mainz

14.30 – 14.45

Postępy w Implantologii Stomatologicznej na przestrzeni ostatniego 10-lecia i kierunki rozwoju tej dziedziny.

Andrzej Wojtowicz

Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

14.45 – 15.15

Implantologic Treatment Concepts for the Edentutlous Maxilla.

Dr Christian Mertens

Uniwersity of Heidelberg
15.15 – 15.30

Od badań laboratoryjnych do zastosowań klinicznych: augmentacja kości szczęk.

Piotr Wychowański

Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

15.30 – 15.40

Zastosowanie matematycznego modelu funkcjonalnej adaptacji kości do oceny zaniku tkanki kostnej po ekstrakcjach w obrębie żuchwy.

Michał Szałwiński ,Tomasz Lekszycki .

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

15.40 – 16.00

Przetoka szyjno jamista. Etiologia. Objawy. Leczenie - 72 przypadki.

Anatol Dowżenko

Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

16.00 – 16.15 Dyskusja

16.20 – 17.50 Sesja IV

16.20 -16.40

Wpływ systemów adhezyjnych na powstawanie mikroprzecieku na granicy twarde tkanki zęba/wypełnienie.

Elżbieta Jodkowska

Zakład Stomatologii Zachowawczej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
16.40 – 16.50

Zastosowanie metody infiltracji tkanek zębów żywicą ICON w mikroinwazyjnym leczeniu próchnicy początkowej powierzchni gładkich zębów mlecznych.

Anna Turska-Szybka, Dorota Olczak-Kowalczyk

Zakład Stomatologii Dziecięcej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
16.50 – 17.00

Domowe wybielanie zębów a liczebność bakterii próchnicotwórczych i stan próchnicy.

Sylwia Małgorzata Słotwińska, Marcin Majkowski, Ryszard Majkowski

Zakład Stomatologii Zachowawczej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
17.00 – 17.10

E-learning jako narzędzie globalnej wymiany wiedzy medycznej.

Ryszard Majkowski, Anna Choma, Włodzimierz Osko, Mariola Romańska

Zespół Projektu E-Learning w służbie lekarzom. Okręgowa Izba Lekarska Warszawa
17.10 – 17.20

Badanie wpływu wybranych parametrów mierzalnych ruchów żuchwy na geometrię strzałkowej krzywej zwarciowej.

Paweł Piróg, Wojciech Michalski

Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
17.20 – 17.30

Kliniczne wyznaczenie powierzchni zwarcia optymalnego w przybliżeniu do sfery Monsona i stożka zgryzowego Cieszyńskiego.

Rafał Wojda, Wojciech Michalski, Leopold Wagner

Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
17.30 – 17.40

Zastosowanie systemu oscylacyjnych narzędzi endodontycznych w wybranych przypadkach klinicznych.

Łukasz Zadrożny

Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
17.40 – 17.50 Dyskusja

28 maja 2011 (sobota)
9.00 – 11.15 SESJA V
9.00 – 9.20

Advanced computerized tool for dental implantology.

Dr Roman Zolow

Private practice for implantology (Niederbipp/Switzerland)

9.20 – 9.35

Zastosowanie technik ultradźwiękowych (piezo) w chirurgii czaszkowo-szczękowo-twarzowej.

Maciej Jagielak, Paweł Michalski

Instytut Matki i Dziecka Warszawa

9.35 – 9.45

Położenie otworu bródkowego względem kanału żuchwy na podstawie tomografii konwencjonalnej.

Michał Szałwiński

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

9.45 – 9.55

Nadwichnięcie zębów siecznych przyśrodkowych stałych w żuchwie – opis przypadku.

Justyna Grudziąż-Sękowska, Halszka Boguszewska-Gutenbaum, Dorota Olczak-Kowalczyk, Agnieszka Radomska

Zakład Stomatologii Dziecięcej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zakład Ortodoncji IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

9.55 – 10.05

Wpływ niechirurgicznego leczenia choroby przyzębia na stężenie mediatorów zapalnych u pacjentów z chorobą przyzębia i współistniejącą chorobą wieńcową.

Olga Androsz –Kowalska, Krzysztof Jankowski, Zuzanna Rymarczyk, Piotr Pruszczyk, Renata Górska

Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


10.05 – 10.15

Występowanie w ślinie antagonisty receptora interleukliny pierwszej (IL-1Ra) i rozpuszczalnego receptora czynnika martwicy nowotworów (sTNF RI) a stan kliniczny przyzębia.

Sylwia Małgorzata Słotwińska, Anna Maria Wasilewska, Robert Słotwiński, Marzanna Zaleska

Zakład Stomatologii Zachowawczej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zakład Immunologii i Żywienia IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zespół Kliniczno-Badawczy Chirurgii Transplantacyjnej IMDiK PAN

10.15 – 10.25

Występowanie bakterii oportunistycznych w jamie ustnej – czynników ryzyka powikłań około zabiegowych u pacjentów leczonych zespołowo ortodontyczno – chirurgicznie.

Lidia Chomicz, Konrad Perkowski, Małgorzata Zadurska, Bohdan Starościak, Paweł Jaromir Zawadzki, Michał Szałwiński, Bartłomiej Iwańczyk, Piotr Piekarczyk, Gabriela Olędzka

Zakład Biologii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zakład Ortodoncji IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10.25 – 10.40

Zastosowanie systemów numerycznych do wspomagania projektowania protez szkieletowych.

Wojciech Michalski

Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10.40 – 10.50

Mosty kompozytowe wzmocnione włóknem szklanym w obrębie zębów trzonowych i przedtrzonowych – metoda pośrednia.

Renata Lenkiewicz

Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10.50 – 11.00

Ocena wartości siły ścinającej, zrywającej połączenie wkładu koronowo-korzeniowego z zębiną kanałową zacementowanego za pomocą trzech wybranych cementów - badania w warunkach in vitro.

Małgorzata Ponto-Wolska, Adam Jasiniewski, Leopold Wagner, Elżbieta Jodkowska, Zbigniew Raszewski

Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zakład Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dział Badawczo-Rozwojowy Firmy Zhermapol
11.00 – 11.15 Dyskusja
11.15 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 13.30 SESJA VI
11.30 – 11.50

Morfologia twarzowej części czaszki u pacjentów z oligodoncją uzębienia stałego.

Małgorzata Zadurska, Dariusz Gozdowski

Zakład Ortodoncji IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki, Wydział Rolnictwa i Biologii

SGGW

11.50 – 12.00

Siodło tureckie w przypadkach zaburzeń w budowie twarzowej części czaszki.

Patrycja Pietrzak, Janusz Gylger

Zakład Ortodoncji UM w Łodzi

Zakład Diagnostyki Obrazowej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju

12.00 – 12.10

Ocena budowy struktur anatomicznych twarzowej części czaszki pacjentów z całkowitym jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego.

Marzena Onoszko, Anna Wojtaszek-Słomińska

Zakład Ortodoncji SCS GU Med.

12.10 – 12.20

Wpływ choroby przyzębia na powstawanie patologicznych migracji zębów na podstawie badań ankietowych i klinicznych.

Magdalena Dragan, Renata Górska

Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
12.20 – 12.40

Interdyscyplinarne leczenie pacjentów z chorobami przyzębia.

Ewa Czochrowska, Renata Górska

Zakład Ortodoncji IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

12.40 – 12.50

Ocena wczesnej rehabilitacji ortodontycznej z zastosowaniem zmodyfikowanej płytki stymulacyjnej u niemowląt i małych dzieci z zespołem Downa.

Barbara Siemińska-Piekarczyk, Elżbieta Młynarska-Zduniak, Ewa Sobieska, Konrad Perkowski

Zakład Ortodoncji IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


12.50 – 13.00

Siła wiązania zamków ortodontycznych ze szkliwem w zależności do zastosowanego systemu łączącego.

Konrad Małkiewicz, Barbara Pietrzak-Bilińska, Małgorzata Zadurska, Elżbieta Małkiewicz, Elżbieta Jodkowska

Zakład Stomatologii Zachowawczej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zakład Ortodoncji IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia

13.00 – 13.10

Względny wskaźnik drożności jamy nosowo-gardłowej, jako możliwe wskazanie do adenotomii u dzieci z problemami ortodontycznymi.

Marta Krasny, Małgorzata Zadurska, Jarosław Wysocki

Zakład Ortodoncji IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13.10 – 13.20

Zastosowanie maski twarzowej w leczeniu wad klasy III z niedorozwojem szczęki.

Monika Walerzak, Anna Milczarek, Barbara Siemińska-Piekarczyk

Zakład Ortodoncji IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
13.20 -13.30 Dyskusja

27 - 28 maja 2011 (piątek - sobota)
SESJA PLAKATOWA
P-1: Czy warto rozmawiać z dziećmi na temat roli diety w rozwoju choroby próchnicowej?

Ewa Iwanicka-Grzegorek, Sylwia Chroma, Joanna Michalik

Zakład Stomatologii Zachowawczej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

P-2: Ograniczenia w stosowaniu właściwej higieny jamy ustnej u chorych na stwardnienie rozsiane – badanie pilotażowe.

Ewa Iwanicka-Grzegorek, Sylwia Chroma, Karolina Kowalczyk, Joanna Michalik

Zakład Stomatologii Zachowawczej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


P-3: Mnogie pierwotne i wieloogniskowe nowotwory złośliwe w materiale własnym.

Jan Borys, Stanisława Zyta Grabowska, Ewa Hubert, Józef Rybak, Dorota Dziemiańczyk, Bożena Antonowicz, Lech Zimnoch

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej UM w Białymstoku

Zakład Patomorfologii UM w Białymstoku
P-4: Wieloetapowe, zespołowe leczenie obustronnej ankylozy ssż – opis przypadku, doniesienie wstępne.

Jan Borys, Stanisława Zyta Grabowska, Izabela Szarmach

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej UM w Białymstoku

Zakład Ortodoncji UM w Białymstoku

P-5: Ocena skuteczności biopsji szczoteczkowej we wczesnej diagnostyce zmian

chorobowych jamy ustnej (doniesienie wstępne).

Agnieszka Zapała-Pośpiech, Małgorzata Zaleska

Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS UJ CM
P-6: Leczenie ortodontyczne w przebiegu dysplazji obojczykowo-czaszkowej –

opis przypadku.

Karolina Łabędowicz-Gdula, Marcin Mikołajczyk

Zakład Ortodoncji IS UM w Łodzi

P-7: Interdyscyplinarne leczenie pacjentów po urazach zębów.

Justyna Ramocka, Tomasz Czajkowski, Anna Wojtaszek-Słomińska

Zakład Ortodoncji SCS GU Med.
P-8: Zastosowanie porównawczej analizy cefalometrycznej do oceny działania aparatu Jasper Jamper – doniesienie wstępne.

Magdalena Rozenka-Bachar, Bogna Racka-Pilaszak, Anna Wojtaszek-Słomińska

Zakład Ortodoncji SCS GU Med
P-9: Planowanie leczenia u pacjentów z transmigracją kła w żuchwie.

Julita Wojtaszek-Lis, Małgorzata Zadurska, Barbara Siemińska-Piekarczyk, Maria Tarnawska, Elżbieta Młynarska-Zduniak

Zakład Ortodoncji IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

P-10: Przerosty dziąseł u pacjentów leczonych ortodontycznie.

Agnieszka Osmólska-Bogucka, Małgorzata Zadurska, Barbara Siemińska-Piekarczyk

Zakład Ortodoncji IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

P-11: Dwa identyczne przypadki zębów zatrzymanych i nadliczbowych u bliźniąt monozygotycznych.

Joanna Witanowska

Zakład Ortodoncji IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

P-12: Przyczyny zgłaszania się pacjentów a wskazania medyczne do podjęcia leczenia ortodontycznego.

Anna Szpotańska, Dorota Maciejak, Małgorzata Zadurska

Zakład Ortodoncji IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

P-13: Wpływ upływu czasu na zmiany profilu twarzy.

Ewa Widmańska

Zakład Ortodoncji IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

P-14: Mikrostomia.

Małgorzata Zadurska, Marczyńska-Stolarek Magdalena, Barbara Siemińska-Piekarczyk

Zakład Ortodoncji IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
P-15: Wpływ mutanaz pochodzenia grzybowego i bakteryjnego na badaną liczebność bakterii próchnicotwórczych w ślinie stymulowanej.

Maria Dubielecka, Ewa Rusyan, Elżbieta Jodkowska, Małgorzata Pleszczyńska, Adrian Wiater, Janusz Szczodrak

Zakład Stomatologii Zachowawczej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zakład Mikrobiologii Przemysłowej UMCS w Lublinie

Miejsce konferencji: Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawa, ul .Księcia Trojdena 2a.
Dodatkowe informacje: Grażyna Rytel, tel: 48 22 502 17 97©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna