Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu WrocławskiegoPobieranie 152,19 Kb.
Data23.10.2017
Rozmiar152,19 Kb.Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

oraz ich małżonków (partnerów życiowych) lub pełnoletnich dzieci.Szanowni Państwo,

Grupa PZU to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce. Działalność Grupy PZU zabezpiecza przyszłość finansową 12 milionów Polaków. Grupa PZU łączy w sobie wieloletnią historię, doświadczenie i efektywność w zarządzaniu finansami swoich klientów, a co drugi ubezpieczający się Polak wybiera usługi świadczone przez Grupę PZU.

W niniejszej ulotce zamieszczono najważniejsze informacje dotyczące nowego programu ubezpieczeniowego oraz zestaw dodatkowych informacji pomocnych przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia.
Zalety korzystania z nowego programu PZU Życie SA dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ich rodzin będących członkami Klubu PZU POMOC w Życiu

 • ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 • możliwość objęcia ubezpieczeniem na prawach pracownika małżonka oraz pełnoletniego dziecka (od 18 do 69 roku życia). Członkowie rodzin mogą wybrać inny wariant niż pracownik.

 • możliwość objęcia ubezpieczeniem partnera życiowego (od 18 do 69 roku życia).

 • wzbogacenie oferty o nowy produkt: wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego – ubezpieczenie obejmuje aż 17 różnych stanów chorobowych, kartę apteczną, trwałą niezdolność do pracy, rozszerzone ubezpieczenie na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby ubezpieczonego. W nowej ofercie występuje aż 17 stanów chorobowych.

 • możliwość rozbudowania propozycji o: leczenie specjalistyczne ubezpieczonego, Medycznego Eksperta Domowego, Asystenta w czasie utraty zdrowia tzn.: pakiet ubezpieczeń zapewniający wsparcie w czasie trudnych sytuacji życiowych oraz operacje chirurgiczne ubezpieczonego.

 • klub PZU POMOC w Życiu dla każdego pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członków ich rodzin.

 • możliwość zgłaszania świadczeń przez Internet (na stronie pzu.pl, należy kliknąć przycisk „zgłoś szkodę lub roszczenie”).

 • możliwość przystąpienia do Opieki Medycznej S niezależnie od ubezpieczenia pracowniczego P Plus.

Przystępując do ubezpieczenia od dnia 1 stycznia 2014 roku korzystamy z preferencyjnych warunków dotyczących karencji:

 • pracownicy, małżonkowie oraz pełnoletnie dzieci przystępują do ubezpieczenia z karencją tylko do pakietu rozszerzonego w postaci operacji chirurgicznych ubezpieczonego (karencja skrócona do 90 dni) oraz Medyczny Ekspert Domowy – 30 dni i Asystent w czasie utraty zdrowia - 1 miesiąc. Pozostałe świadczenia bez karencji.

 • Powyższa promocja nie dotyczy partnerów życiowych. W stosunku do partnerów życiowych zawsze będą miały zastosowanie pełne okresy karencji.

 • Po tym okresie obowiązują zasady zgodne z OWU.


Nowy program jest szczególnie atrakcyjny dla osób, które dotąd nie posiadały ubezpieczenia pracowniczego P Plus oraz dla osób, które będąc pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego opłacają składkę na ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane. Nowy program zapewnia dużo wyższe świadczenia i obejmuje ochroną szerszy zakres zdarzeń losowych.
Zaktualizowana propozycja grupowego ubezpieczenia P Plus w PZU Życie SA stanowi kontynuację obecnych warunków w rozszerzonej wersji i z wyższymi świadczeniami. Dotychczasowe polisy zostaną zamknięte z dniem 01.01.2014 roku. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2009 roku.
W jaki sposób przystąpić do ubezpieczenia:

 1. Wypełnioną deklarację przystąpienia, oświadczenie o przystąpieniu do Klubu PZU Pomoc w Życiu wraz z wnioskiem o dokonywanie potrąceń prosimy przekazać do Działu Płac w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2013 roku.

 2. Nową deklarację przystąpienia należy wypełnić w każdym przypadku – również osoby dziś ubezpieczone tzn. pracownik, małżonek, partner życiowy oraz pełnoletnie dzieci.

 3. Uprzejmie prosimy o pisemne powiadomienie Działu Płac o ewentualnej rezygnacji z ubezpieczenia do dnia 13.12.2013r. Brak takiego powiadomienia będzie oznaczał wyrażenie zgody na kontynuację ubezpieczenia od 01.01.2014r w pakiecie podstawowym oraz zgodę na potrącenie składki.


Klub PZU POMOC w Życiu:

Klub PZU Pomoc w Życiu skierowany jest do pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego i członków ich rodzin. Klubowiczem może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.Klubowicz otrzymuje:

 1. możliwość skorzystania z usług Twojego Asystenta PZU Pomoc,

 2. oferty specjalne,

 3. program rabatowy - zniżki na usługi i towary oferowane przez partnerów PZU Pomoc SA,

 4. możliwość odpłatnego przystąpienia do przedstawionego grupowego ubezpieczenia oraz do Opieki Medycznej S,

PZU Pomoc SA stale rozszerza swoją ofertę dla Klubowiczów.

Członkostwo w Klubie jest wolne od opłat. Płacisz tylko składkę za grupowe ubezpieczenie lub Opiekę Medyczną S.

Korzyści:

 • zyskujesz czas dla siebie – rozwiązaniem wielu problemów codziennego dnia zajmie się Twój Asystent PZU Pomoc, Ty możesz poświęcić uwagę najbliższym i przyjaciołom.

 • otrzymujesz gwarancję jakości – współpracujemy z najlepszymi partnerami, więc masz pewność uzyskania wysokiej jakości obsługi i gwarancję PZU Pomoc wykonania usługi przez pewnego i sprawdzonego partnera.

 • oszczędzasz pieniądze – zamawiając usługi za pośrednictwem Twojego Asystenta PZU Pomoc lub korzystając z programu rabatowego kupujesz towary i usługi, których szukasz w atrakcyjnej cenie dostępnej dla Klubowicza. Jak to możliwe? Korzystamy z efektu skali – PZU posiada dużą bazę klientów, dzięki czemu łatwiej nam negocjować z partnerami oferty przygotowane specjalnie z myślą o naszych klientach.

Szczegóły na stronie www: http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-pomoc/klub-pzu-pomoc-w-zyciu. Regulamin Klubu PZU Pomoc w Życiu znajduje się w Dziale Płac.
Opis pakietu rozszerzonego:

Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego zapewnia dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w przypadku przeprowadzenia: chemioterapii albo radioterapii, terapii interferonowej, wszczepienia kardiowertera/ defibrylatora, wszczepienia rozrusznika serca, ablacji

Medyczny Ekspert Domowy zapewnia m.in. Prywatną Opiekę Domową, Pomoc w Planowaniu Leczenia, Całodobowy Telefoniczny Serwis Medyczny oraz Zagraniczną Konsultację Medyczną tzn.: możliwość skorzystania przez ubezpieczonego z zagranicznej konsultacji medycznej, przeprowadzonej przez lekarza zatrudnionego w jednym z ponad 2,5 tysiąca ośrodków w Europie Zachodniej oraz USA, na podstawie dokumentacji medycznej oraz pierwszej opinii medycznej wydanej przez lekarza prowadzącego.

Asystent w czasie utraty zdrowia - gwarantuje dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w razie: pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą, przeprowadzenia operacji chirurgicznej wymienionej w Wykazie Operacji Chirurgicznych, nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości co najmniej 30%.

Szeroki zakres świadczeń, w ramach którego oferowane są następujące usługi: domowa opieka pielęgniarki, pomoc w prowadzeniu domu, opieka nad dzieckiem, opieka nad osobą niesamodzielną, opieka nad drobnymi zwierzętami domowymi, domowa wizyta psychologa, domowa wizyta rehabilitanta lub masażysty, dostarczenie niezbędnych leków, dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego, dostarczenie do naprawy przedmiotów użytku osobistego, transport medyczny, transport na rehabilitację, drobne naprawy domowe, pomoc osobie wskazanej przez ubezpieczonego, Informacyjny Serwis Medyczny.

Świadczenia realizowane są wyłącznie na podstawie telefonicznego wniosku złożonego w Centrum Pomocy pod czynny całodobowo numer telefonu – 0 801 102 102Operacja chirurgiczna ubezpieczonego - zapewnia wypłatę świadczenia w zależności od przebytej operacji. Operacje podzielone są na 3 klasy: 1 klasy/ 2 klasy / 3 klasy. Wykaz operacji znajduje się w OWU.

Zakres ubezpieczenia:

RODZAJ ŚWIADCZENIA

KWOTA ŚWIADCZENIA

było

będzie

 1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym przy pracy

215 000 zł

234 000 zł

 1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym

170 000 zł

182 000 zł

 1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy

165 000 zł

182 000 zł

 1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

120 000 zł

130 000 zł

 1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

75 000 zł

104 000 zł

 1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana przyczyną naturalną

60 000 zł

65 000 zł

 1. Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie)

5 000 zł

5 500 zł

 1. Śmierć małżonka ubezpieczonego

12 500 zł

13 000 zł

 1. Śmierć małżonka ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

25 000 zł

26 000 zł

 1. Śmierć dziecka

3 750 zł

3 900 zł

 1. Śmierć rodziców

2 500 zł

2 600 zł

 1. Śmierć rodziców małżonka

2 500 zł

2 600 zł

 1. Urodzenie dziecka

2 000 zł

2 100 zł

 1. Urodzenie martwego dziecka

4 000 zł

4 200 zł

 1. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 1% trwałego uszczerbku

500 zł

546 zł

 1. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym - 1% TU

500 zł

520 zł

 1. Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego: anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych by-pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV – dwa przypadki, zawał serca, zgorzel gazowa

5 000 zł (tylko 8 stanów chorobowych)

5 200 zł

 1. Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego: anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych by-pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV – dwa przypadki, zawał serca, zgorzel gazowa

BRAK

2 600 zł

 1. Leczenie szpitalne ubezpieczonego świadczenie płatne za pobyt w szpitalu trwający dłużej niż 3 doby spowodowany:

  1. wypadkiem komunikacyjnym (płatne za pierwsze 14 dni pobytu w szpitalu)

325 zł

337,50 zł

  1. wypadkiem przy pracy (płatne za pierwsze 14 dni pobytu w szpitalu)

325 zł

337,50 zł

  1. zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (płatne za pierwsze 14 dni pobytu w szpitalu)

97,50 zł

101,25 zł

  1. nieszczęśliwym wypadkiem (płatne za pierwsze 14 dni pobytu w szpitalu)

260 zł  1. chorobą oraz zdarzenia a, b, c, d powyżej 14 dni pobytu w szpitalu

65 zł

67,50 zł

 1. Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIT (płatne za pobyt na OIT trwający nieprzerwanie co najmniej 48 godzin)

650 zł

675 zł

 1. Świadczenie za dzień rekonwalescencji - bezpośrednio po pobycie w szpitalu pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez szpital (o ile pobyt w szpitalu trwał co najmniej 14 dni)

32,50 zł

33,75 zł

 1. Karta Apteczna - uprawnia do bezgotówkowego odbioru produktów w aptece (3 razy w ciągu roku polisowego). Warunkiem otrzymania karty aptecznej jest pobyt w szpitalu, za który PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność.

BRAK

200 zł

 1. Niezdolność ubezpieczonego do pracy i samodzielnej egzystencji

BRAK

6 000 zł

 1. Klub PZU Pomoc w Życiu

BRAK

TAK


Składka miesięczna za pakiet podstawowy


56,40zł

64,90zł

 1. Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego - zapewnia dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w przypadku przeprowadzenia: chemioterapii albo radioterapii, terapii interferonowej, wszczepienia kardiowertera/ defibrylatora, wszczepienia rozrusznika serca, ablacji

BRAK

5 000 zł

 1. Medyczny Ekspert Domowy – zakres podstawowy

BRAK

TAK

 1. Asystent w czasie utraty zdrowia

BRAK

TAK

 1. Operacja chirurgiczna ubezpieczonego - zapewnia wypłatę świadczenia w zależności od przebytej operacji. Operacje podzielone są na 3 klasy: 1 klasy/ 2 klasy / 3 klasy. Wykaz operacji znajduje się w OWU.

BRAK

2 500 zł 1 500 zł 500 zł

Dopłata do pakietu rozszerzonego

Brak

+7,40zł

Powyższa propozycja została przygotowana w oparciu o ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus. Jednocześnie informujemy, że powyższa taryfikacja ma charakter wstępny i w przypadku zmiany przyjętych założeń może ulec modyfikacji. Szczegółowe zasady warunków ubezpieczenia, w szczególności dotyczące definicji zdarzeń objętych ochrona, zakresu odpowiedzialności, wypłaty świadczeń określają ogólne warunki ubezpieczenia lub umowa ubezpieczenia oraz inne dokumenty stanowiące integralna cześć stosunku ubezpieczeniowego. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na stronie www.pzu.pl lub w każdym Oddziale PZU. Minimalna liczba osób przystępujących do ubezpieczenia: 2200Partner życiowy czyli wskazana w deklaracji przystąpienia ubezpieczonego podstawowego osoba nie będącą w formalnym związku małżeńskim, pozostającą z ubezpieczonym podstawowym - również nie będącym w formalnym związku małżeńskim - we wspólnym pożyciu; partner życiowy nie może być spokrewniony z ubezpieczonym podstawowym. Ubezpieczony podstawowy może wskazać partnera życiowego wyłącznie raz w danym roku polisowym. Wskazanie partnera życiowego obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wskazania. Kwoty świadczeń w tabeli są skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacane w przypadku zajścia danego zdarzenia

PZU Opieka Medyczna:

Przedstawiamy Państwu informację o przygotowanym dla Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego będących członkami Klubu PZU POMOC w Życiu programie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S w PZU Życie SA, który zastąpi obecnie funkcjonujący program od dnia 01.01.2014 roku.

Ubezpieczenie zdrowotne o zakresie ambulatoryjnym daje poczucie bezpieczeństwa, dzięki zapewnieniu szybkiego dostępu do usług oferowanych w ponad 960 wyselekcjonowanych prywatnych placówkach medycznych, które nawiązały współpracę z PZU Pomoc SA.

Opieka Medyczna to gwarancja skorzystania z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych oraz lekarzy 27 innych specjalizacji – alergolog, audiolog, anestezjolog, chirurg ogólny, chirurg onkolog, chirurg naczyniowy, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, hematolog, hepatolog, kardiolog, lekarz chorób zakaźnych, lekarz specjalista rehabilitacji, nefrolog, neurochirurg, neurolog, okulista, onkolog, ortopeda, otolaryngolog, proktolog, pulmonolog, radiolog, reumatolog, urolog, wenerolog, psychiatra, psycholog w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych.

Dostęp do lekarzy specjalistów jest nielimitowany z wyjątkiem psychiatry, bez konieczności posiadania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo w ramach wybranego zakresu ubezpieczenia, Klient ma możliwość wykonania w krótkim terminie podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych.

Osoby, korzystające z usług medycznych oferowanych w ramach ubezpieczeń zdrowotnych, nie tracą czasu w kolejkach, telefonicznie umawiają się na wizyty w dogodnych dla siebie terminach oraz mają pewność, że ich zdrowie jest pod najlepszą opieką. Dzięki możliwości skorzystania z wizyt domowych mogą czuć się bezpiecznie w każdej nieoczekiwanej sytuacji zdrowotnej.

Program ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna w ramach opieki ambulatoryjnej obejmuje przedstawiony poniżej zakres świadczeń.


Zakres świadczeń nazwa zakresu

KOMFORT PLUS

Nieograniczony dostęp do lekarza rodzinnego, internisty, pediatry

Tak

Dostęp do lekarzy specjalistów (liczba lekarzy specjalistów)

Tak (27)

Zabiegi ambulatoryjne

Tak

Diagnostyka laboratoryjna (liczba grup badań)

Tak (10)

Diagnostyka radiologiczna

Tak

Diagnostyka ultrasonograficzna

Tak

Diagnostyka obrazowa

Tak

Diagnostyka endoskopowa

Tak

Badania czynnościowe

Tak

Szczepienia ochronne

Tak

Prowadzenie ciąży

Tak

Wizyty domowe

Bezpłatnie, 4 razy w roku

Infolinia 24h

Tak

Stomatologia zachowawcza

-20%

Składka miesięczna od pracownika

53,00 zł

Składka dla współubezpieczonych członków najbliższej rodziny pracownika (partnera życiowego i dzieci) wynosi 52,75zł od osoby.

Dodatkowe informacje dotyczące PZU Opieka Medyczna:

1. Szczegółowy, obszerny wykaz testów diagnostycznych oraz zasady dostępności do poszczególnych poziomów usług medycznych zawierają załączniki do oferty.

2. Do opieki medycznej S może przystąpić pracownik oraz jego małżonek lub partner w wieku do 64 lat oraz dziecko. Tylko ubezpieczony pracownik w opiece medycznej S może objąć identycznym pakietem członków rodziny.

3. Dziecko tzn.: dziecko własne, a także przysposobione lub pasierb ubezpieczonego w wieku do 18 lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat.

4. Osoby przystępujące np. od 1 stycznia 2014 roku mogą korzystać z usług placówek medycznych od 1 lutego 2014 roku. W kolejnych miesiącach podobnie. Natomiast po zakończeniu odpowiedzialności można korzystać z usług przychodni jeszcze przez jeden miesiąc licząc od końca okresu, za który została przekazana ostatnia składka.

5. Propozycja przygotowana dla min. 250 pracowników. Do propozycji mają zastosowanie OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S wraz z załącznikami. OWU dostępne są na stronie www.pzu.pl lub w każdym oddziale PZU a także w Dziale Płac.


W jaki sposób przystąpić do Opieki Medycznej S:

 • Należy pobrać deklarację przystąpienia do Opieki Medycznej S z Działu Płac.

 • Wypełnioną deklarację przystąpienia wraz z wpisanymi członkami rodziny, oświadczenie o przystąpieniu do Klubu PZU Pomoc w Życiu oraz wniosek o dokonywanie potrąceń prosimy przekazać do Działu Płac w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2013 roku.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna