Program funkcjonalno-użytkowyPobieranie 2.07 Mb.
Strona8/15
Data14.02.2018
Rozmiar2.07 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Instalacje elektryczne

 1. Sortownia odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Budowlanego, Rysunków Wykonawczych i Robót budowlano montażowych obejmujących:

 • rozdział energii,

 • wyposażenie w instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego,

 • siłową, zasilania urządzeń technologicznych, gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych,

 • ochronę od porażeń,

 • ochronę odgromową, i przepięciową,

 • urządzenia UPS niezbędne dla bezpiecznej pracy systemu komputerowego i alarmowego.

Sterowanie i monitorowanie: Sterowanie linią segregacji odpadów zmieszanych powinno odbywać się za pomocą komputera z wizualizacją instalacji. Komputer centralny zapewnia podstawowe funkcje linii sortowniczej:

 • uruchomienie instalacji,

 • kwitowanie,

 • potwierdzanie wyłączeń awaryjnych i ponownych uruchomień,

 • wizualizacja stanów roboczych poprzez stały podgląd linii technologicznej z podaniem stanów poszczególnych urządzeń,

 • lokalizacja wyłączeń awaryjnych

 • lokalizacja stanów awaryjnych

 • archiwizacja działania instalacji rejestrująca czas działania, załączania i wyłączania instalacji.

Całość urządzeń wyposażona powinna być w sprzężony system wyłączników awaryjnych, wyłączający pracę całej linii w przypadku zagrożeń. Układ logiczny sterowania linii uniemożliwia niekontrolowane zasypywanie przenośników w przypadku zatrzymań. Układ sterujący rozruchem i normalnym trybem zatrzymywania linii umożliwia jej odpowiedni rozruch przewidujący rozruch urządzeń poprzedzających lub opróżnienie taśm przenośników następujących jak również różne tryby pracy np. automatyczny, ręczny, służący np.: do regulacji i naciągu poszczególnych przenośników. Realizowane to być powinno z wykorzystaniem komputera PC z odpowiednim procesorem, z monitorem LCD - 21". Komputer powinien być wyposażony w standardowy system (UPS) zabezpieczający możliwość zapisu danych i normalnego zatrzymania linii. Przed rozpoczęciem rozruchu linii stan ten sygnalizowany jest odpowiednim dźwiękiem i sygnałem świetlnym.
   1. Kompostownia


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Budowlanego, Rysunków Wykonawczych i Robót budowlano montażowych obejmujących:

 • rozdział energii,

 • wyposażenie w instalacje oświetlenia ogólnego, siłową, zasilania urządzeń technologicznych, gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych,

 • ochronę od porażeń,

 • ochronę odgromową, i przepięciową.

Sterowanie i monitorowanie: Sterowanie kompostownią powinno odbywać się pomocą centralnego układu sterowania umieszczonego w części instalacyjnej. Układ sterowniczy powinien zapewniać automatyczny system prowadzenia procesu w zakresie:

 • ilości powietrza,

 • wody dowilżającej,

 • temperatury procesu,

 • archiwizację danych.
   1. Budynek socjalno - sanitarny


Instalacja elektryczna ma być doprowadzona do każdego pomieszczenia - oprócz oświetlenia w każdym pomieszczeniu ma być zaprojektowane po 4 gniazda wtykowe. Przewody instalacji elektrycznej winny być prowadzone w listwach. Oprócz oświetlenia energia elektryczna będzie wykorzystywana do przygotowania posiłków (kuchnie elektryczne 4-palnikowe z piekarnikiem) i wytwarzanie cieplej wody użytkowej (przepływowe ogrzewanie wody) oraz ogrzewania pomieszczeń.
   1. Stacja transformatorowa


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Budowlanego, Rysunków Wykonawczych i Robót budowlano montażowych obejmujących dobór, dostawę i przebudowę stacji transformatorowej 15/0,4kV
   1. Sieci elektryczne zewnętrzne


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Budowlanego, Rysunków Wykonawczych i Robót budowlano montażowych obejmujących:

 • Sieć nn 0,4kV

Dobór i budowę nowych linii kablowych podziemnych 0,4kV dla zasilania projektowanych obiektów ze stacji transformatorowej.
   1. Sieci AKPiA


Dobór i budowę nowych linii kablowych podziemnych sterowniczych i transmisji danych (LAN) dla sterowania i monitorowania obiektów sortowni i kompostowni.
   1. Sieci telekomunikacyjne, instalacji alarmowej i monitoringu


Dobór i budowę nowych linii kablowych podziemnych sterowniczych i transmisji danych dla sterowania i monitorowania projektowanych obiektów sortowni i kompostowni.
   1. Oświetlenie zewnętrzne


Należy dobudować oświetlenie zewnętrzne wzdłuż projektowanych dróg na terenie ZZO, w uzupełnieniu do oświetlenia realizowanego w ramach kontraktu K-8.
 1. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU
  DO WYKOŃCZENIA


Wykończenie ścian

 • szatnie, wc, łazienki - glazura do sufitu,

 • pomieszczenia administracyjne i pozostałe pomieszczenia zaplecza - farba emulsyjna,

 • pomieszczenia technologiczne sortowni odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiorki odpadów, demontażu odpadów wielkogabarytowych ruszt stalowy i okładzina z blachy fałdowej,

 • pomieszczenia technologiczne wiat – betonowe lub siatka ogrodzeniowa na słupach stalowych.

Posadzki

W pomieszczeniach administracyjnych, szatniach, wc, łazienkach i kuchniach - terakota antypoślizgowa.

W pomieszczeniach technologicznych - kwarcowo-eposkydowa posadzka typu zacieranego o grubości 3 mm.

Sufity

Pomieszczenia zaplecza socjalnego z płyt warstwowych. W halach i wiatach sufity zbędne. Pomieszczenia administracyjne i zaplecza socjalnego powinny mieć wysokość 3,0 m. Ograniczenie wysokości można uzyskać stosując sufit podwieszony.Okna i drzwi

Przewiduje się zastosowanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej posiadającej Aprobaty Techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Profile tłoczone np. systemu NC 45 INT, lub porównywalnego, system okienno-drzwiowy przylgowy:

Szczelność na wodę i powietrze otwarte złącza - podwójna uszczelka przylgowa. Mocowanie szyb: za pomocą listwy przyszybowej.

Grubość szklenia 9,5 -36 mm dla ramy gr 45 mm od 12,5-43 mm dla skrzydła okiennego 52 mm.

Podstawowe wymiary profili: rama stała 45 mm gr, skrzydło okienne 45 mm skrzydło drzwiowe 45 mm.

Zakładka przylgi wew: okna 6 mm drzwi 5 mm. Zakładka pomiędzy rama stałą a skrzydłem 7 mm.

System NC 68 STH, lub porównywalny,: podstawowe wymiary profili :rama stała seria płaska 60 mm grubości skrzydło okienne 68, skrzydło drzwiowe 60 mm.Bramy segmentowe

Przewiduje się zastosowanie w halach technologicznych bram segmentowych zbudowanych z sekcji o wysokościach 610 lub 732 mm. Ściany sekcji wykonane są z blach stalowych o grubości 0,5 mm, ocynkowanych ogniowo i powlekanych poliestrem, Wypełnienie sekcji bram stanowi 40 milimetrowa warstwa bezfreonowej pianki poliuretanowej, dopuszczalne jest częściowe przeszklenie bram. Prowadnice bram o szerokości 60 mm.Pomosty, schody, balustrady, poręcze.

Pomosty technologiczne, schody-stal kwasoodporna. Balustrady, poręcze - stal kwasoodporna. Kratki na pomostach - stal kwasoodporna lub tworzywo sztuczne. Dopuszcza się wykonanie schodów i pomostów nie technologicznych z żelbetu.Kolorystyka

Zamawiający wymaga aby kolorystyka zewnętrzna budynków została wykonana w tonacjach jasnych i ciepłych.


 1. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU
  DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU


Ogrodzenie składowiska

Ogrodzenie składowiska będzie wykonane z siatki w zakresie uzupełniającym w stosunku do realizowanego w ramach kontraktu K-8.


Projekt dróg wewnętrznych

Projekt nawierzchni dróg i placów utwardzonych powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami. Jeżeli nie wyszczególniono inaczej, należy założyć eksploatacyjną żywotność nawierzchni równą 50 lat i odporność na ruch wynikający z prowadzonych robót.

Sugerowana konstrukcja dróg wewnętrznych:


 • warstwa odsączająca piaskowa (żwirowa) grubości 10 cm,

 • podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem grubości 15 cm,

 • podbudowa zasadnicza

 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 mm grubości 6 cm według PN-S-96025:2000,

 • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm grubości 5 cm według PN-S-96025:2000,

Konstrukcja i wykończenie dróg i placów utwardzonych powinny być odporne na działanie oleju napędowego i rozlewów chemikaliów.Projekt odwodnienia

Wykonawca powinien zaprojektować i wybudować system kanalizacji do odprowadzania wody deszczowej z dachów i placów utwardzonych.

Powinien on składać się z rynien, rur spustowych, kanalizacji i rowów otwartych i ułożonych z odpowiednimi spadkami. W miejscach gdzie drogi są wykończone po obu stronach wystającymi krawężnikami, drogi i place będą odwodnione przez kratki ściekowe do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej.

 1. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO DOSTAW SPRZĘTU, ŚRODKÓW TRANSPORTU,
  MASZYN I URZĄDZEŃ

  1. MAGAZYN na kontenery na odpady problemowe i niebezpieczne


Na terenie zakładu w celu magazynowania wysortowanych opadów niebezpiecznych, wybranych z dowiezionych odpadów komunalnych, opakowaniowych, sprzętu RTV i AGD, wykonany będzie magazyn, usytuowany w sąsiedztwie wiaty na surowce z selektywnej zbiórki i hali sortowni. Będzie to magazyn z zamykanymi drzwiami z bezpieczną przechwytującą wanną na ciekłe substancje niebezpieczne. Ustawione w nim będą mniejsze pojemniki do tymczasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, np. dla baterii, świetlówek i innych odpadów niebezpiecznych, które mogą znajdować się wśród zmieszanych odpadów komunalnych. Inwestor po zebraniu odpowiedniej ilości lub zapełnieniu w całości pojemników przekaże odpady niebezpieczne do unieszkodliwiania w specjalistycznych firmach po podpisaniu stosowej umowy.

Zamawiający wymaga, aby magazyn na kontenery na odpady problemowe i niebezpieczne był wyposażony w: 1. kontener na odpady problemowe i niebezpieczne x 2 sztuki, o wymiarach 6,00  2,35  2,35 m, kontener metalowy z zamykanymi drzwiami z podłogą rusztową (cynkowane ogniowo), z bezpieczną przechwytującą wanną na ciekłe substancje niebezpieczne;

 • kontenery uniwersalne x 2 sztuki, o wymiarach: 1,2 m x 1,0 m x 0,9 m – kontener stalowy, gwarantowana nośność 1000kg, powierzchnia ocynkowana, wewnątrz wyłożona gumą; przystosowany do operowania dźwigiem i wózkiem widłowym; wieko zaopatrzone w gumową uszczelkę, zabezpieczenie wieka we pozycji „otwarte”;

 • pojemniki z tworzywa x 2 sztuki, o poj. 120 l przeznaczone na duże baterie – pojemnik wykonany z tworzywa, wyposażony w kółka do ręcznego transportu, gwarantowana nośność 70kg,

 • pojemnik z tworzywa x 6 sztuk, o poj. 20 l x 6 sztuk, przeznaczony na małe baterie, pojemnik wykonany z tworzywa, gwarantowana nośność 10kg, wyposażony w uchwyt do przenoszenia, z możliwością mocowania na ścianie;

 • kontenery na gromadzenie świetlówek x 2 sztuki, o wymiarze: 1,6 m x 0,5 m x 0,8 m, o poj. 640 l przeznaczone na gromadzenie świetlówek - kontener stalowy, gwarantowana nośność 200kg, powierzchnia malowana, zabezpieczenie wieka we pozycji „otwarte”;

 • pojemniki na płynne odpady x 2 sztuki, pojemniki na materiały płynne, wykonane z HDPE, z zewnętrznym koszem ochronnym, o poj. 1000 l, obsługiwane za pomocą wózka widłowego. Wymiar pojemnika: 1,2 m x 1,0 m x 1,19 m;

 1. beczki stalowe x 4 sztuki, beczki o poj. 200 l, o wymiarach: Ø 0,595 m, wys. 0,82 m, wykonane ze stali, płaszcz spawany i wzmocniony wytłaczanymi pierścieniami, dno i wieko łączone w sposób zapewniający szczelność, otwory zamykane zakrętkami z możliwością zabezpieczenia plombą, beczki dopuszczone do transportu i składowania wszystkich rodzajów cieczy.
  1. hakowiec do obsługi na terenie ZZO kontenerów typu KP-7 – KP-10 z sortowni


Zamawiający wymaga dostawy 1 hakowca właściwego do obsługi na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów kontenerów typu KP-7 – KP-10 z linii technologicznej sortowni. Zamawiający wymaga, aby samochód spełniał następujące warunki:

 • fabrycznie nowy,

 • podwozie samochodu ciężarowego, wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową,

 • silnik:

  • moc –min. 162 kW (220 KM);

  • klasa – min. EURO 5;

 • skrzynia biegów – manualna min. 6-biegowa,

 • rama z resorowaniem mechanicznym;

 • hamulce tarczowe;

 • kabina kierowcy musi być wyposażona przynajmniej w następujące urządzenia, z których każde powinno być wyraźnie widoczne z miejsca kierowcy i być oznakowane piktogramami:

  • wskaźnik naładowania akumulatora lub miernik prądu ładowania;

  • sterowanie systemem ogrzewania, odmrażania i zapobiegania zaparowaniu szyb;

  • wskaźnik poziomu paliwa;

  • sterowanie wycieraczkami i spryskiwaczami szyb;

  • sygnały dźwiękowe lub wskaźniki wizualne informujące o stanie następujących układów i urządzeń:

   • chłodzenie silnika;

   • smarowanie silnika;

   • sygnalizacja ostrzegawcza świetlna (włączona);

   • reflektor (-y) zewnętrzny (-e) (włączony (-e));

   • główny wyłącznik (włączony);

 • kabina kierowcy musi być wyposażona w:

  • fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,

  • zintegrowane pasy bezpieczeństwa;

  • elektronicznie sterowany tachograf,

 • elementy zewnętrzne kabiny:

  • zawieszenie kabiny – mechaniczne;

  • stalowy zderzak;

  • lusterka wsteczne, lusterko szerokokątne, lusterka krawężnikowe;

  • ogrzewane lusterka;

 • Zabudowa hakowa:

  • urządzenie hakowe przeznaczone do załadunku i wyładunku kontenerów wykonanych o pojemności od 7 do 10 m³;

  • nadbudowa załadowczo-wyładowcza wyposażona w elementy zaczepowo-blokujące;

  • sterowanie urządzeniem hakowym z kabiny kierowcy;

  • dopuszczalna masa całkowita – min.18000 kg.
  1. Kompaktor odpadów


Zamawiający wymaga aby kompaktor odpadów spełniał następujące warunki:

 • fabrycznie nowy,

 • ciężar roboczy – co najmniej 35 000 kg,

 • maksymalne natężenie dźwięku w kabinie nie przekraczało 75dB,

 • w zakresie ekspozycji na drgania mechaniczne o wartości poniżej 0,8 m/s²

 • limity emisji - EU NRMM RZĄD 2, EPA/CARB ETAP 2,

 • bębny do ubijania – 2 sztuki, szerokościowe,

 • prześwit pod kompaktorem – min. 890 mm,

Zamawiający wymaga aby kompaktor zbudowany był na sztywnej ramie, która pozwala na wyeliminowanie nagłego kołysania się maszyny.

Zamawiający wymaga aby kompaktor wyposażony był w szerokościowe bębny, których nacisk kierowany jest bezpośrednio do dołu, uniemożliwiając wyrzucenie odpadów spod kompaktora.Zamawiający wymaga aby wielkość, kształt i konstrukcja, jak i całkowita liczba zębów do kruszenia była zoptymalizowana do potrzeb ubijania i kruszenia odpadów. Wysokość zębów musi pozwalać na głęboką penetrację każdej świeżej warstwy odpadów. Zęby muszą mieć kształt piramidalny i być wykonane ze stali uszlachetnionej, odpornej na zgniatanie i ścieranie.
  1. Koparko - ładowarka


Zamawiający wymaga aby koparko-ładowarka spełniała następujące warunki:

SILNIK:

 • silnik czterocylindrowy, czterosuwowy, o bezpośrednim wtrysku, wyposażony w termiczne wspomaganie rozruchu;

SKRZYNIA BIEGÓW:

 • skrzynia o 4 przełożeniach do przodu i wstecz,

 • wszystkie biegi całkowicie synchronizowane,

 • ręcznie sterowany układ rozłączania napędu,

 • elektryczny układ zmiany kierunku jazdy do przodu/wstecz,

UKŁAD HYDRAULICZNY:

UKŁAD KIEROWNICZY:

 • układ kierowniczy hydrostatyczny, sterowany ręcznym urządzeniem dawkującym;


OSIE:

 • napęd na cztery koła załączany na konsoli lub za pomocą pedału hamulca podczas manewru blokowania wszystkich kół,

ŁYŻKA ŁADOWARKI:

 • Pojemność łyżki – min. 1,0 m³,

 • Udźwig – min. 2,0 t,

 • Wysokość podnoszenia – min. 3,5 m.

OSPRZĘT KOPARKI:

 • szerokość łyżki – min. 400 mm;

 • pojemność nominalna łyżki (SAE) – min. 0,25 m³;

KABINA:

 • konstrukcja kabiny zabezpieczająca przed skutkami wywrotki wg. normy ISO 3471: 1994 oraz przed spadającymi przedmiotami wg. normy ISO 3449:1992;

 • ciśnienie akustyczne w kabinie operatora mierzone zgodnie z normą ISO 6396 nie może przekraczać 78 dB(A); ciśnienie akustyczne zewnętrzne mierzone zgodnie z normą ISO 6395 nie może przekraczać 105 dB(A);

WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE:

 • zaczep do podnoszenia ładunku

 • światła robocze (2 z przodu i 2 z tylu)

 • stabilizatory sterowane za pomocą joysticków;

 • skrzynka narzędziowa, zewnętrzna

 • wycieraczki przedniej i tylnej szyby.
  1. Ładowarka czołowa


Zamawiający wymaga aby ładowarka spełniała następujące warunki:

Silnik:

 • Moc użyteczna - ISO 9249 - min. 150 kW,

Łyżka

 • Pojemność łyżki – min. 2,0 m³,

 • Udźwig – min. 4,0 t,

 • Wysokość podnoszenia – min. 4,0 m.

Skrzynia biegów:

 • skrzynia o 4 przełożeniach do przodu i wstecz,

Kabina

 • konstrukcja kabiny zabezpieczająca przed skutkami wywrotki wg. normy ISO 3471: 1994 oraz przed spadającymi przedmiotami wg. normy ISO 3449:1992,


  1. Pobieranie 2.07 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna