Program funkcjonalno-użytkowyPobieranie 2.07 Mb.
Strona1/15
Data14.02.2018
Rozmiar2.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


CZĘŚĆ III

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
NAZWA ZAMÓWIENIA: Kontrakt nr K-9 obejmujący projekt i roboty budowlane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo realizowany w ramach przedsięwzięcia Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II
ZAMAWIAJĄCY: BIOM Spółka z o.o.

Dolistowo Stare I 144

19-124 Jaświły
ADRES OBIEKTU: Składowisko odpadów w miejscowości Koszarówka,

gmina Grajewo
Kod zamówienia według CPV:

45000000-7

Roboty budowlane

34000000-7

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

34200000-9

Nadwozia pojazdów, przyczepy lub naczepy

45213250-0

Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych

45222110-3

Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

45253800-3

Roboty budowlane w zakresie zakładów kompostowania

43250000-0

Ładowarki czołowe

45233226-9

Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

34144510-6

Pojazdy do transportu odpadów

34223300-9

Przyczepy

42415110-2

Wózki widłowe

16710000-5

Ciągniki rolnicze pedałowe

34223370-0

Przyczepy z wywrotnicami

44613000-0

Duże pojemniki

44613800-8

Pojemniki na tworzywa odpadowe

44614000-7

Beczki

16100000-6

Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby

71320000-7

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowaniaAUTORZY OPRACOWANIA:


Lp.

Imię i nazwisko

1.

Andrzej Lićwinko

2.

Mirosław Bałakier

3.

Bogdan Wojsławowicz


Zawartość

1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ZAMÓWIENIA 8

1.1 Cele budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo 9

1.2 Zakres przedmiotu zamówienia 10

1.2.1Projektowanie 10

1.2.2Roboty budowlane, dostawa i montaż linii technologicznych, sprzętu, maszyn i urządzeń 12

2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 15

2.1 Lokalizacja i warunki gruntowo-wodne 16

2.2 Stan prawny terenu 17

2.3 Obecny stan zagospodarowania terenu 172.3.1Obiekty technologiczne 17

2.3.2Obiekty zaplecza technicznego 17

2.3.3Infrastruktura techniczna 18

2.4 Wyposażenie techniczne 18

2.5 Załoga Zamawiającego 18

2.6 Charakterystyka morfologiczna odpadów na terenie BSGO II 182.6.1Ilości odpadów obecnie dostarczanych 20

2.7 Prognoza ilości powstawania odpadów 22

2.8 Dokumenty warunkujące wykonanie zadania 27

3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE ZZO W KOSZARÓWCE 28

3.1 Zagospodarowanie przestrzenne i bilans terenu 29

3.2 Ogólne wymagania eksploatacyjne 29

4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 31

4.1 Sortownia odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki. 324.1.1Budynek sortowni 32

4.1.2Instalacje sortownicze 34

4.1.3Kontenerowy budynek socjalno – sanitarny z łącznikiem 36

4.2 Obiekty procesów kompostowania i stabilizacji odpadów biodegradowalnych 37

4.3 magazyn na kontenery na odpady problemowe i niebezpieczne 40

4.4 Parking na samochody osobowe 40

4.5 przebudowa stacji transformatorowej 41

4.6 Instalacje odprowadzajace wody opadowe pochodzące z dróg i placów oraz dachów 41

4.7 Drogi i place wewnętrzne utwardzone 41

4.8 Drogi i place wewnętrzne nieutwardzone 42

4.9 Zieleń niska 42

4.10 Przyłącza elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, alarmowe i monitoringu 42

4.11 Przyłącza i sieci sanitarne 42

4.12 Adaptacja kwatery składowej odpadów iii do dalszej eksploatacji 435 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZYGOTOWANIA TERENU PRAC 45

6 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO ARCHITEKTURY 45

7 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCJI 45

8 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO UŻYTYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 46

9 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO WYKOŃCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH 47

10 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO INSTALACJI 48

10.1 Instalacje wodociągowe 48

10.2 Instalacje kanalizacji sanitarnej 48

10.2.1 Wyposażenie sanitarne 48

10.3 Instalacje wentylacji 49

10.4 Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne 49

10.4.1 Sortownia odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki 49

10.4.2 Kompostownia 49

10.4.3 Plac gotowego kompostu 50

10.4.4 Budynek socjalno-sanitarny 50

10.4.5 Instalacje na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 50

10.5 Instalacje elektryczne 5110.5.1 Sortownia odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki 51

10.5.2 Kompostownia 52

10.5.3 Budynek socjalno - sanitarny 52

10.5.4 Stacja transformatorowa 52

10.5.5 Sieci elektryczne zewnętrzne 52

10.5.6 Sieci AKPiA 52

10.5.7 Sieci telekomunikacyjne, instalacji alarmowej i monitoringu 52

10.5.8 Oświetlenie zewnętrzne 53

11 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO WYKOŃCZENIA 53

12 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 54

13 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO DOSTAW SPRZĘTU, ŚRODKÓW TRANSPORTU, MASZYN I URZĄDZEŃ 54

13.1 MAGAZYN na kontenery na odpady problemowe i niebezpieczne 54

13.2 hakowiec do obsługi na terenie ZZO kontenerów typu KP-7 – KP-10 z sortowni 55

13.3 Kompaktor odpadów 56

13.4 Koparko - ładowarka 56

13.5 Ładowarka czołowa 57

13.6 Urządzenie do zamiatania posadzek w halach 57

13.7 Urządzenie do czyszczenia wodą pod ciśnieniem 58

13.8 Wózek widłowy 58

13.9 Ciągnik rolniczy 58

13.10 Przyczepa samowyładowcza 59

13.11 Przerzucarka Kompostu 59

13.12 rozdrabniacz do drewna 60

13.13 prasa do odpadów opakowaniowych 6061

POZOSTAŁE, ISTOTNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 61

13.14 WW-00.00.00 - WARUNKI OGÓLNE 61

13.14.1 Przedmiot niniejszych wymagań 61

13.14.2 Zakres stosowania Wymagań. 61

13.14.3 Przedmiot Kontraktu 61

13.14.4 Zakres Kontraktu 62

13.14.5 Wymagania. 62

13.14.6 Dokumenty 63

13.14.7 Harmonogram prac 66

13.14.8 Polityka informacyjna 66

13.14.9 Przygotowanie placu budowy 66

13.14.10Materiały 72

13.14.11Sprzęt 73

13.14.12 Transport 73

13.14.13 Wykonanie robót 75

13.14.14Kontrola jakości robót 76

13.14.15 Odbiór robót 78

13.14.16 Zasady płatności 78

13.14.17Normy i przepisy związane 78

13.15 WW-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 8113.15.1 WSTĘP 81

13.15.2 MATERIAŁY 81

13.15.3 SPRZĘT 82

13.15.4 TRANSPORT 82

13.15.5 WYKONANIE ROBÓT 82

13.15.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 83

13.15.7 ODBIÓR ROBÓT 84

13.15.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 84

13.16 WW-01.01.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 8513.16.1 WSTĘP 85

13.16.2 MATERIAŁY 85

13.16.3 SPRZĘT WYKONAWCY 85

13.16.4 TRANSPORT 86

13.16.5 WYKONANIE ROBÓT 86

13.16.6Szczegółowe warunki wykonania robót. 89

13.16.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 90

13.16.8 OBMIAR ROBÓT 90

13.16.9 ODBIÓR ROBÓT 90

13.16.10 Dokumenty odniesienia 90

13.16.11 Elementy dokumentacji projektowej 91

13.17 WW-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 9113.17.1 WSTĘP 91

13.17.2 MATERIAŁY 92

13.17.3 SPRZĘT 92

13.17.4 TRANSPORT 93

13.17.5 WYKONANIE ROBÓT 93

13.17.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 95

13.17.7 ODBIÓR ROBÓT 96

13.17.8 DOKUMENTY ODNIESIENIA 96

13.18 WW-03.00.00 USZCZELNIENIE GEOSYNTETYKAMI 9713.18.1 WSTĘP 97

13.18.2 MATERIAŁY 98

13.18.3 SPRZĘT 98

13.18.4 TRANSPORT 98

13.18.5 WYKONANIE ROBÓT 98

13.18.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 100

13.18.7 ODBIÓR ROBÓT 101

13.18.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 101

13.19 WW-04.00.00 WARSTWY OCHRONNO-FILTRACYJNE 10213.19.1 WSTĘP 102

13.19.2 MATERIAŁY 102

13.19.3 SPRZĘT 103

13.19.4 TRANSPORT 103

13.19.5 WYKONANIE ROBÓT 103

13.19.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 104

13.19.7 OBMIAR ROBÓT 106

13.19.8 ODBIÓR ROBÓT 106

13.19.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 106

13.20 WW-05.00.00 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 10713.20.1 WSTĘP 107

13.20.2 MATERIAŁY 107

13.20.3 SPRZĘT 109

13.20.4 TRANSPORT 109

13.20.5 WYKONANIE ROBÓT 110

13.20.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 113

13.20.7 ODBIÓR ROBÓT 113

13.20.8 DOKUMENTY ODNIESIENIA 114

13.21 WW-06.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 11713.21.1 WSTĘP 117

13.21.2 MATERIAŁY 117

13.21.3 SPRZĘT 118

13.21.4 TRANSPORT 118

13.21.5 WYKONANIE ROBÓT 118

13.21.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 120

13.21.7 ODBIÓR ROBÓT 121

13.21.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 121

13.22 WW-06.01.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 12213.22.1 WSTĘP 122

13.22.2 MATERIAŁY 122

13.22.3 SPRZĘT 125

13.22.4 TRANSPORT 125

13.22.5 WYKONANIE ROBÓT 125

13.22.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 135

13.22.7 ODBIÓR ROBÓT 137

13.22.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 137

13.23 WW-08.00.00. INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE 13913.23.1 WSTĘP 139

13.23.2 MATERIAŁY 139

13.23.3 SPRZĘT 140

13.23.4 TRANSPORT 140

13.23.5 WYKONANIE ROBÓT 140

13.23.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 142

13.23.7 ODBIÓR ROBÓT 142

13.23.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 142

14 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 145

15 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 145

16 PRZEPISY PRAWNE I NORMY 145

17 MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 147

17.1 Kopia mapy zasadniczej 147

17.2 Wyniki badań gruntowo - wodnych 147

17.3 Inwentaryzacja zieleni 147

17.4 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery 147

17.5 Inwentaryzacja obiektów budowlanych 147

17.6 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu 148

SPIS TABELTabela 1. Udział poszczególnych frakcji w strumieniu odpadów na podstawie ilość odpadów i składu morfologicznego oraz liczby ludności w poszczególnych typach zabudowy 19

Tabela 2. Uśredniony skład morfologiczny strumienia odpadów oraz ilości powstających odpadów wytwarzanych na obszarze BSGO II 19

Tabela 3. Ilości odpadów wytworzonych w 2006 r. na terenie gmin BSGO-II etap wg GUS - Odpady komunalne - zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 20

Tabela 4. Ilości odpadów zebranych na terenie gmin na podstawie informacji uzyskanych z ankiet 20

Tabela 5. Ilości odpadów przemysłowych w 2006 r. na terenie gmin BSGO-II etap wg GUS - odpady przemysłowe - odpady wytworzone w ciągu roku 22

Tabela 6. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów 23

Tabela 7. Wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz ilości powstających odpadów komunalnych 24

Tabela 8. Całkowita ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok] 25

Tabela 9. Całkowita ilość wytwarzanych odpadów wg frakcji sitowych [Mg/rok] 26

Tabela 10. Charakterystyka jakościowo-ilościowa wskaźników powierzchniowo-kubaturowych sortowni odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów planowanej do zaprojektowania i wybudowania na terenie ZZO w Koszarówce. 33

Tabela 11. Charakterystyka jakościowo-ilościowa wskaźników powierzchniowo-kubaturowych budynku socjalno-sanitarnego przy hali sortowni planowanego do zaprojektowania i wybudowania na terenie ZZO w Koszarówce. 37

Tabela 12. Charakterystyka jakościowo-ilościowa wskaźników powierzchniowo-kubaturowych obiektów kompostowania odpadów do zaprojektowania i wybudowania na terenie ZZO w Koszarówce. 39Tabela 13. Inwentaryzacja obiektów budowlanych na terenie składowiska w Koszarówce. 147
Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

Opis ogólny przedmiotu zamówienia


  1. Pobieranie 2.07 Mb.

    Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna