Program edukacji informatycznej dla kl. IV – VI szkoły podstawowejPobieranie 384,37 Kb.
Strona1/12
Data07.12.2017
Rozmiar384,37 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Program edukacji informatycznej

dla kl. IV – VI szkoły podstawowej

W komputerowym świecie”

Opracowały:

Renata Gerlach

Joanna Grządka

Elżbieta Rakowska

Katarzyna Srebrowska – Budek

Kwidzyn 2005 r.


Spis treści

Wstęp

3

Charakterystyka programu

4

Założenia organizacyjne

6

Cele

8

Założone osiągnięcia uczniów po trzyletnim cyklu kształcenia

9

Tematyka zajęć:

Klasa IV

10

Klasa V

18

Klasa VI

24

Zasady oceniania w klasach IV – VI szkoły podstawowej

34

Zagrożenia

39

Ewaluacja

41

Przykładowe karty pracy

43

Bibliografia

53

Wstęp

Stosowanie informatyki w codziennym życiu stało się powszechne. Ma to duże znaczenie dla edukacji. Z technologią informacyjną w szkole jest związane kształcenie u uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji pochodzących z różnych źródeł.

Każda placówka szkolna powinna dążyć do tworzenia własnej koncepcji w zakresie edukacji informatycznej. Wskazane jest, aby każdy uczeń jak najwcześniej nauczył się korzystać z komputera nie tylko po to żeby pograć w ciekawą grę, ale przede wszystkim by potrafił przy jego pomocy tworzyć i realizować własne zadania.

Poprzez szerokie działania szkoły możemy zaszczepić uczniom nawyk wykorzystywania komputera do rozwiązywania codziennych zadań tak, aby sami potrafili dostrzegać czynności, których wykonanie można usprawnić przez użycie odpowiedniego programu komputerowego.

Informacja (wg Słownika pojęć komputerowych) to „dane, które zostały przetworzone w bardziej użyteczną i zrozumiałą formę przez komputer lub za pomocą innych środków”. Każda forma technologii, czyli każdy sprzęt i myśl naukowo – techniczna, używana do gromadzenia i przetwarzania informacji to technologia informacyjna. Termin ten odnosi się do technologii opartej na elektronice. Należą do niej: informatyka, telefonia, telewizja i inne dziedziny telekomunikacji. Technologia informacyjna ma zastosowanie w handlu, przemyśle, edukacji, nauce, medycynie i w domu. Sprawne korzystanie
z technologii informacyjnej wymaga wiedzy o możliwościach
i ograniczeniach sprzętu komputerowego.

Zaletą wykorzystania komputera w edukacji jest możliwość wykorzystania go w procesie nauczania – uczenia się. Nie można tego lekceważyć, bowiem komputer jako pomoc dydaktyczna pokazuje, że jest szczególnie przydatny ze względu na wszechstronność zastosowania.

Szkoła ma zadanie przygotować uczniów do życia we współczesnym świecie, toteż technologia informacyjna powinna
w edukacji przenikać do różnych dziedzin nauczania. Aby można było spełnić ten cel należy wyposażyć uczniów w niezbędne wiadomości
i umiejętności, dzięki którym będą sami potrafili docierać do potrzebnych im informacji.
Charakterystyka programu
Program nauczania informatyki W komputerowym świecie przeznaczony jest dla klas IV – VI szkoły podstawowej. Powstał w odpowiedzi na potrzeby szkoły i jest jednym z elementów jej planu rozwoju. Jego bazę stanowi program autorski realizowany w klasach młodszych Elementy informatyki dla klas I-III „Zabawy z komputerem”. Program uwzględnia podstawę programową informatyki drugiego stopnia kształcenia. Oparty jest również na treściach programu nauczania DKW-4014-56/99 "Informatyka 2000".

Podczas pracy nad programem przyjęto następujące założenia:  • Program współgra z perspektywicznym planem rozwoju szkoły.

  • Cele, treści i metody programu są dostosowane do zainteresowań
    i możliwości uczniów.


  • Program umożliwia indywidualizację pracy i wymagań wobec uczniów.

  • Program stwarza warunki do kształcenia kompetencji w zakresie poszukiwania i korzystania z informacji.

  • Program inspiruje aktywność uczniów.

Realizacja programu przewiduje trzy etapy:


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna