Prognozowanie – racjonalne I naukowe przewidywanie przyszłości. PrognozaPobieranie 1,78 Mb.
Strona5/17
Data14.02.2018
Rozmiar1,78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Przykłady wyznaczania błędów prognozy ex post

Ex post – znamy realizację zmiennej prognozowanej  1. Błąd mierzący obciążenie prognoz:Jest to średnia z odchyleń, gdzie r- l. prognoz, Ytzmienna rzeczywista, Yp – zmienna prognozowana. Jeżeli dąży do zera ( jest bliska zero),to twierdzimy, że otrzymaliśmy prognozy nieobciążone. Jeżeli natomiast stwierdzimy, ze prognoza jest obciążona, to uwzględniamy wtedy poprawkę: Ytp*=Ytp+

  1. Wariancja błędu prognozSpempiryczny błąd prognozy  1. Współczynnik rozbieżności Theila

- średni względny błąd prognozy.

Im ta miara bliższa zeru tym lepiej.  1. Współczynnik Janisona

- odchylenia wartości empirycznych od teoretycznych

Porównanie rozrzutu zmiennych w okresie bazowym i w okresie prognozowanym.Jeżeli współczynnik będzie mniejszy od 1, to znaczy ze prognozy nie różnią się bardzo od realizacji. (tzn. że jest dobrze).

  1. Średni względny błąd prognozy liczony dla odchyleń (ewentualnie procentowy)

Jeżeli mniejszy niż 10%,to prognozy sa dobre.

Modele adaptacyjne
Zadaniem modeli adaptacyjnych jest opisanie przebiegu zmiennej endogenicznej w czasie bez wnikania w mechanizm przyczynowo-skutkowy jej rozwoju.

Zmienna czasowa t nie występuje w jawny sposób. Nie zakłada się stałości postaci analitycznej ani parametrów w czasie. Mogą się zmieniać z okresu na okres. Sprawdzają się w przypadku, gdy nie ma wyraźnej prawidłowości (np. zmienna jest nieregularna)

Modele te to średnia z tego co było w przeszłości i naszych ocen co do tego co było w przeszłości.

Nazwa modele adaptacyjne - wraz z dopływem nowych informacji nie trzeba szacować modelu od początku tylko wystarczają pewne obliczenia. Model przystosowuje się do nowych danych.


1. Modele wyrównania (wygładzania) wykładniczego1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna