Prognozowanie – racjonalne I naukowe przewidywanie przyszłości. PrognozaPobieranie 1,78 Mb.
Strona11/17
Data14.02.2018
Rozmiar1,78 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

Zgodność prognoz

Możemy badać zgodność prognoz jeżeli do oszacowania prognoz stosujemy przynajmniej dwie metody. Dla jednego okresu w przyszłości mamy prognozy wyznaczone wieloma metodami. Prognozy na ten jeden okres ułatwiamy w ciągu malejącym:

YTp(1) YTp(2) YTp(3) … YTp(r)

Jeżeli zbudowane one są jedną metodą to możemy wyznaczyć błędy ex ante, jeżeli wieloma metodami to błędy ex post.

V(1) , V(2), …, V(r) błędy tych prognoz

Zgodność sprawdzamy: YTp(r) - YTp(1) ≤ б należy obliczyć rozstęp ( różnica miedzy minimalna i maksymalna wartością), oznacza to, że w podobny sposób określają kształtowanie się zmiennej prognozowanej.

YTp(r) + V(r) – (YTp(1) - V(1)) ≤ б

Jeżeli stwierdzimy ze prognozy nie sa zgodne, to należy przeprowadzić analizę od początku, sprawdzić metody.

Jeżeli stwierdzimy, ze prognozy sa zgodne, to może nas interesować prognoza ostateczna lub przedziały prognoz.

Prognozę ostateczną wyznaczamy:jest to średnia ważona, gdzie: ci – wagi ,

Każdej prognozie jest nadawana waga związana z jej błędem. Sa to odwrotności tych błędów.

Im mniejszy błąd prognozy tym większa nadawana jej waga. Sa tez inne metody ustalania prognozy ostatecznej.

Można tez zbudować przedział prognozy: (YTp(i) - V(i), YTp(i) + V(i))Inne rodzaje zgodności:

  1. zgodność wewnętrzna – budujemy prognozy na ten sam okres dla zmiennych powiązanych zależnościami definicyjnymi. (zależność definicyjna to np. zysk jest równy przychody minus koszty).Jeżeli prognozy spełniają zależność definicyjną to prognozy są wewnętrznie zgodne. Jeżeli Yp = f(Xp) to sa zgodne.

  2. Budujemy prognozy na rożne okresy jednostkowe ( o rożnej długości).Mamy jedna zmienna, ale interesują nas prognozy miesięczne i kwartalne albo kwartalne i roczne.Sa to takie prognozy gdzie mamy do czynienia ze zmiennymi typu addytywnego. Im większa agregacja tym wyraźnie widoczna prawidłowość.

Jeżeli YTP to mówimy ze korygujemy prognozy miesięczne za pomocą wskaźnika γ gdzie:

YT*p(i) = γ YTp(i) - mnożymy każdą prognozę miesięczną przez wskaźnik.


Wykład 61   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna