Prof dr hab med. Włodzimierz Liebert Katedra I Klinika Neurochirurgii I Neurotraumatologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wykaz publikacjiPobieranie 67.03 Kb.
Data06.01.2018
Rozmiar67.03 Kb.Prof. dr hab. med. Włodzimierz Liebert

Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu

Wykaz publikacji


 1. Huber Z., Liebert W., Szymaś J.: Próba interpretacji zależności czynnościowo-strukturalnych w padaczce pourazowej. Neur. Neurochir. Pol. 1974, 3, 321-326
 1. Huber Z., Szymaś J., Liebert W.: Konfrontacja czynnościowo-patomorfologiczna w padaczce pourazowej. Patol. Pol. 1974, 3, 461-468
 1. Huber Z., Liebert W., Jacewicz A.: Doświadczalne pourazowe ognisko padaczkorodne aktywowane penicyliną. Neur. Neurochir. Pol. 1974, 3, 307-312
 1. Szymaś J., Huber Z., Liebert W.: Dynamika zmian patomorfologicznych w pourazowych padaczkorodnych ogniskach doświadczalnych. Neur. Neurochir. Pol., 1974, 3, 313-320
 1. Huber Z., Liebert W., Matłosz Z.: Charakterystyka 25 przypadków dzieci zmarłych z powodu urazów czaszkowo-mózgowych. Pat. Pol. 1974, 3, 509-514
 1. Kukla W., Matłosz Z., Liebert W., Kocur L., Bartkowiak E.: Analiza kliniczno-anatomopatologiczna guzów mózgu u dzieci leczonych w Klinice Neurochirurgii AM w Poznaniu w latach 1963-1972. Problemy Lekarskie 1975, 3, 519-523
 1. Liebert W.: Ocena przydatności kleju tkankowego 2 cyjanoakrylanu n-butylu w niektórych zespoleniach tętnic u psa. 1977 rok. Rozprawa doktorska
 1. Tokarz F., Liebert W.: Tętniak umiejscowiony wewnątrz nerwu wzrokowego. Neur. Neurochir. Pol. 1977, 2, 263-265
 1. Tokarz F., Liebert W., Rostek J., Mazur L.: Wrodzona przetoka tętniczo-zatokowa; szyjno-strzałkowa. Neur. Neurochir. Pol. 1977, 5, 615-618
 1. Tokarz F., Nowak S., Liebert W.: Urazowe uszkodzenie tętnicy szyjnej wewnętrznej - klinika i leczenie. Pol. Przegl. Chir., 1979, supl., 739 -744
 1. Szymaś J., Liebert W.: Autogenny wszczep oligodendroglioma do otoczenia rany operacyjnej oraz do móżdżku. Pat. Pol. 1979, 4, 597-602
 1. Szymaś J., Liebert W.: A meningeoma associated with a glioblastoma. Sera M. Neurocirurg. Brazylia. 1980, 79-86
 1. Liebert W., Szymaś J.: Ocena przydatności kleju do tkanek 2-cyjanoakrylanu n-butylu do rekonstrukcji uszkodzonych tętnic u psa. I. Ocena kliniczna. Polimery w medycynie 1980, 4, 225-232
 1. Szymaś J., Liebert W.: Ocena przydatności kleju do tkanek 2-cyjanoakrylanu n-butylu do rekonstrukcji uszkodzonych tętnic u psa. II. Ocena morfologiczna. Polimery w medycynie 1980, 4, 233-241
 1. Tokarz F., Nowak S., Liebert W., Jankowski R., Szymaś J.: Wczesne wyniki postępowania operacyjnego i usprawniającego w niedrożności tętnicy szyjnej. W: Zdolności kompensacyjne i możliwości ich wykorzystania w rehabilitacji osób z ogniskowymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Red.: W. Dega, K.Milanowska, PZWL Warszawa 1985, 158-160
 1. Liebert W., Sowiński J., Lisiak W.: Evaluation of thyroid scanning and of the pituitary thyroid axis in cases of carotid artery thrombosis. Wiss. Z. Univ. Halle XXXV 1986, M, H. 6, 39-41
 1. Szymaś J., Liebert W.: Wieloogniskowy skąpodrzewiak. Opis przypadku. Patol. Polska. 1989, 40, 129-134
 1. Liebert W., Tokarz F.: Ocena wewnątrzczaszkowego krążenia obocznego krwi, obrazu KT i stanu neurologicznego u chorych z niedrożnością tętnicy szyjnej wewnętrznej. Nowiny Lekarskie 1990, 2, 13-15
 1. Kosowicz J., Kozak W., Liebert W., Waśko R.: Leczenie hormonalne chorych z guzami przysadki przed i po leczeniu operacyjnym. W: Rola układu nerwowego autonomicznego w rehabilitacji medycznej. Red. W.Dega, K. Milanowska, PZWL, Warszawa, 1990, 107-108
 1. Liebert W., Szymaś J., Majewski T.: Analiza kliniczna 27 pierwotnych chłoniaków ośrodkowego układu nerwowego. Neur. Neurochir. Pol. 1992,supl.1, 144 -148
 1. Liebert W., Tokarz F.: Czynniki rokujące niepomyślnie u chorych z niedrożnością lub zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej. W: Rahabilitacja chorych z uszkodzeniami wielonarządowymi. Red.: K.Milanowska, Wrocław, Warszawa, Kraków Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN 1992, 90-93
 1. Żukiel R., Liebert W., Jankowski R., Nowak S., Tokarz F.: Mnogie obrażenia ciała z wiodącym urazem czaszkowo-mózgowym w kompleksie wczesnego postępowania leczniczego i usprawniającego. W: Rehabilitacja chorych z uszkodzeniami wielonarządowymi. Red.: K. Milanowska, Wrocław, Warszawa, Kraków, Zakład Narodowy im.Ossolińskich, Wyd. PAN 1992, 83-86
 1. Żukiel R., Liebert W., Jankowski R., Nowak S., Tokarz F.: Urazy czaszkowo-mózgowe izolowane i w obrażeniach wielonarządowych. Nowiny Lekarskie 1993, 2, 88-96
 1. Żukiel R., Liebert W., Jankowski R., Nowak S., Szymaś J., Pawlak Z., Tomczak B., Tokarz F.: Ryzyko wznowy po operacjach oponiaków wewnątrzczaszkowych. Nowiny Lekarskie 1993, 4, 104-110
 1. Tokarz F., Majewski T., Liebert W., Szymaś J., Nowak S., Jankowski R., Żukiel R.: Vascular malformations of the brain treated in the Department of Neurosurgery Academy of Medicine in Poznań. Neur. Neurochir. Pol. 1993, supl.2, 111-115 1. Liebert W., Szymaś J.: Paraganglioma of the cauda equina. Neur. Neurochir. Pol. 1993, supl.2, 151-155
 1. Nowak S., Liebert W.: Neurochirurgiczne leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego. Poznańska Stomatologia,1993, 45-49
 1. Szyfter W., Tokarz F., Szmeja Z., Paprzycki W.: Chirurgiczne leczenie gruczolaków przysadki mózgowej z dojścia przez zatokę klinową. Otolaryng. Pol.1994, 3, 260-265
 1. Żukiel R., Jankowski R.., Nowak S., Hoffmann A., Liebert W., Tokarz F.: Urazy centralnego układu nerwowego u dzieci. Analiza kliniczna 782 przypadków. Neur. Neurochir. Pol. 1994, 28, 201-209
 1. Liebert W., Szyfter W.: Leczenie gruczolaków przysadki mózgowej z dojścia przez nos i zatokę klinową.Technika chirurgiczna. Otolaryng. Pol. 1994, supl. 16, 93-95
 1. Grądzki J., Nowak S., Paprzycki W., Liebert W.: MRI w diagnostyce guzów okolicy III komory mózgu. Neur. Neurochir. Pol. 1994, 28, supl.2, 27-33
 1. Żukiel R., Liebert W., Jankowski R., Nowak S., Szymaś J., Pawlak Z., Tokarz F.: Czynniki sprzyjające odrostowi oponiaków wewnątrzczaszkowych i wskazania do pooperacyjnej radioterapii. Neur. Neurochir. Pol. 1994, 28, 343-350
 1. Paprzycki W., Liebert W., Grądzki J., Sosnowski P., Stajgis M.: Znaczenie wzmocnienia kontrastowego Gd-DTPA w ocenie gruczolaków przysadki. Rez. MagnMed. 1994, 2, 33-37
 1. Nowak S., Żukiel R., Bartkowski M., Jankowski R., Liebert W., Szymaś J.: Ocena ryzyka operacyjnego w guzach mózgu. Anestezjologia Intensywna Terapia. 1994, 26, 307-310
 1. Żukiel R., Liebert W., Jankowski R., Bartkowski M., Arabi A., Tokarz F.: Obrażenia wielonarządowe z dominującym urazem czaszkowo-mózgowym. Anestezjologia Intensywna Terapia. 1994, 26, 311-314
 1. Liebert W., Nowak S., Szymaś J., Majewski T.: Wewnątrzkomorowy neurocytoma. Opis trzech przypadków. Neur. Neurochir. Pol. 1994, 28, supl.2, 203-209
 1. Nowak S., Żukiel R., Szymaś J., Jankowski R., Hoffmann A., Liebert W., Smól S.: Wznowy glejaków-retrospekcyjna analiza 74 chorych leczonych w latach 1986-1995. Przeg. Lek. 1996, 53, supl.1, 236-238
 1. Szyfter W., Liebert W., Szymiec E., Paprzycki W.: Penetracja guzów przysadki mózgowej do zatoki klinowej. Otolaryng. Pol. 1996, supl.21, 128-130
 1. Liebert W., Szymaś J., Młynarczyk W., Kołaczkowska M., Majewski T., Hoffmann A.: Przerzut do mózgu raka płuca. Wyniki leczenia chirurgicznego i zachowawczego. Nowiny Lekarskie. 1996, 6, 685-69
 1. Liebert W.: Skuteczność odbarczenia skrzyżowania nerwów wzrokowych w makrogruczolakach przysadki mózgowej operowanych drogą przez klinową. 1998, Rozprawa habilitacyjna
 1. Żukiel R., Liebert W., Jankowski R., Dobrzycki Z.: Analiza kliniczna przypadków pourazowych płynotoków nosowych leczonych operacyjnie. Neur. Neurochir. Pol. 1998, 32, 1, 91-102

 2. Majewski T., Liebert W., Nowak S., Smól S.: Leczenie zachowawcze naczyniaków tętniczo-żylnych mózgu. Badania kat amnestyczne 31 przypadków. Neur. Neurochir. Pol. 1998, 32, 3, 573-579

 3. Szymaś J., Hufnagi P., Liebert W.: Invasive pituitary macroadenomas and nucleolar organizer region (AgNORs) counts. E. J. Pathol. 1998, 981-07. Txt

 4. Szymaś J., Liebert W., Hufnagi P.: Relative fraction of nuclei positive for MIB-1 is significant for gross infiltration of pituitary adenoma. E. J. Pathol. 1998, 981-02. Txt

 5. Liebert W., Szymaś J., Hufnagi P.: Prognostic significance of proliverative markers MIB-1, PCNA, and AgNORs count in defining invasiveness of pituitary adenomas. Pol. J. Pathol. 1998, 49, 3, 215

 6. Liebert W., Szymaś J., Majewski T., Paprzycki W.: Nerwiak zwojowokomórkowy w płacie ciemieniowym i potylicznym prawej półkulu mózgu. Opis przypadku. Neur. Neurochir. Pol. 1998, 32, 1, 191-199

 7. Żukiel R., Nowak S., Liebert W., Jankowski R., Dobrzycki Z.: Pourazowe płynotoki nosowe. Wskazania do operacji i metody operacyjne. W: Chirurgia podstawy czaszki i zastosowanie minimalne inwazyjnych technik w neurochirurgii. Red. B. L. Imieliński, P. Słoniewski. Wyd. ATEXT 1998, 46-48

 8. Liebert W., Szymaś J., Nowak S., Majewski T.: Intraventricular neurocytoma presenting as subarachnoid heamorrhage. Case report. E. J. Pathol. 1999, 994-05. Txt

 9. Żukiel R., Blok T., Majewski T., Liebert W., Dobrzycki Z.: Tętniaki mnogi mózgu. Analiza kliniczna 31 przypadków. Neuroskop 1999, 1, 13-19

 10. Szymaś J., Liebert W., Beil M.: Potencjał proliferacyjny makrogruczolaków przysadki na podstawie analizy morfometrycznej srebrochłonnych białek obszarów transkrypcyjnych jąderek. Neuro. Neurochir. Pol 1999, 5, 1089-1097

 11. Jankowski R., Stachowska-Tomczak B., Żukiel R., Liebert W., Dobrzycki Z.: Skurcz naczyń krwionośnych mózgu w następstwie krwawienie podpajęczynówkowego. Neuroskop 1999, T.1,1, 55-61

 12. Liebert W., Nowak S., Smól S., Majewski T., Dobrzycki Z.: Tętniaki tętnicy środkowej mózgu. Neuroskop. 1999, T 1, 1, 73-77

 13. Wróbel M., Kowalski Z., Ptak K., Owecki ł., Borucki W., Liebert W., Szyfter W.: Problemy rynologiczne w operacjach gruczolaków przysadki mózgowej metodą teranssfenoidalną. Rehabilitacja w otologii. Stowarzyszenie Naukowe „Lepiej słyszeć - Better hearing” . Poznań 1999, s.118-121

 14. Liebert W., Szyfter W., Paprzycki W., Waśko R., Janicki J.: Wstępne doświadczenia z zastosowaniem endoskopu w operacji transsfenoidalnej gruczolaków przysadki). Problemy współczesnej diagnostyki i terapii w neurochirurgii. Red. S. Nowak, R. Żukiel. Poznań: Wydaw. PTPN, 1999, 285-289

 15. Liebert W.: Migrena: leczenie. Bóle głowy. Patofizjologia i leczenie. J.W. Lance, P.J. Goadsby. Tłm. VI, wyd. pod red. S. Nowaka. Polish Edition. D.W. Publishing Co. Cleveland OH, USA, 1999, 105-139

 16. Liebert W.: Bóle głowy typu napięciowego. Bóle głowy. Patofizjologia i leczenie. J.W. Lance, P.J. Goadsby. Tłm. VI, wyd. pod red. S. Nowaka. Polish Edition. D.W. Publishing Co. Cleveland OH, USA, 1999, 140-154

 17. Waśko R., Ruchała M., Sawicka M., Kotwicka M., Liebert W., Sowiński J.: Short-term pre-surgical treatment with somatostatin analogues, octreotide and lantreotide in acromegaly. J. Endocrionol. Invest. 2000, 23, 12-18

 18. Liebert W., Majewski T., Smól S., Janicki J.: Guzy przerzutowe móżdżku. Neuroskop 2000, 2, 93-98

 19. Liebert. W., Czyżewski P., Majewski T., Dobrzycki Z.: Torbiele pajęczynówki tylnego dołu czaszki. Neuroskop 2000, 2, 109-116

 20. Jankowski R., Żukiel R., Stachowska-Tomczak B., Liebert W., Matłosz Z.: Pourazowa przetoka płynu mózgowo-rdzeniowego w złamaniach przedniego dołu czaszki. Neuroskop 2001, 3, 41-50

 21. Waśko R., Bolko P., Kostrzewski J., Horst-Sikorska W., Liebert W., Sowiński J.: Ocena skuteczności stosowania oktreotydu LAR u pacjentów z guzami przysadki typu somatotropinoma. Pol. Arch. Med. Wewn. 2001, 106, 2, 693-698

 22. Żeromski J., Jenek R., Niemir Z., Liebert W.: CD56(n-CAM) antygen and mRNA expresion in human endocrine glands. Adv. Exp. Med. Biol. 2001, Vol.495, 335-339

 23. Skowronek J., Adamska K., Zwierzchowski G., Liebert W.: Pulsed Dose Rate and High Dose Rate brachyterapy in treatment of malignant glioma recurrences- preliminary assessment. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowaska. Lublin. 2001 Sectio D, vol.LVI, suppl. VIII, 189-198

 24. Liebert W., Wieloch M.: Złamania kości czaszki. Neuroskop 2001, 3, 41- 44

 25. Szymaś J., Schluens K., Liebert W., Petersen I.: Genomic instability in pituitary adenomas. Pituitary, 2002, 5, 4, 211-219

 26. Liebert W., Jankowski R., Czyżewski P., Blok T.: Nadnamiotowe przerzuty mózgowe. Neuroskop 2002, 4, 16-21

 27. Smól S., Majewski T., Liebert W., Blok T.: Niepowodzenia i powikłania leczenia tętniaków metodą embolizacji wewnątrznaczyniowej. Neuroskop 2002, 4, 91-98

 28. Liebert W., Wieloch M.: Dr med. Jerzy Rostek - pierwszy ordynator Oddziału Diagnostycznego Katedry i Kliniki Neurochirurgii Poznaniu. Neuroskop 2002, 4, 115-118

 29. Liebert W., Szymaś J., Waśko R., Wieloch M.: Expression of matrix metalloproteinases and their inhibitors in invasive pituitary adenomas. 12 th European Congress of Neurosurgery (EANS). Neurosurgery 2003. Monduzzi Editore, 229-232

 30. Szymaś J., Schluens K., Liebert W., Petersen I.: Chromosomal imbalances in pituitary adenomas. 12 th European Congress of Neurosurgery (EANS). Neurosurgery 2003. Monduzzi Editore, 207-211

 31. Waśko R., Jankowska A., Kotwicka M., Liebert W., Sowiński J., Warchoł JB.: Effects of treatment with somatostatin analogues on the occurrence of apoptosis in somatotropinomas. Neuroendocrionol Lett. 2003, 24 (5), 334-338

 32. Wieloch M., Liebert W.: Guzy okolicy piramidy i stoku. Neuroskop 2004, 6, 20-25

 33. Liebert W., Szymaś J., Nowak S., Piestrzeniewicz R., Smól S.: Pierwotne chłoniaki centralnego układu nerwowego. Neuroskop 2004, 6, 41-46

 34. Szyfter W., Wróbel M, Liebert W., Borucki L.: Sphenoid sinus surgery. Otolaryngol. Pol. 2005, 59 (2), 189-194

 35. Juszkat R., Liebert W., Smól S., Kociemba W.: Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej pękniętego do zatoki jamistej. Intravascular treatment of internal carotid artery aneurysm ruptured to the cavernous sinus. Neuroskop 2005, 7, 71-74

 36. Liebert W., Szymaś J., Kacprzak E., Stachowska-Tomczak B.: Mózgowa bąblowica wielojamowa (Alweolarna echinokokoza). Neuroskop, 2006, 34-39

 37. Waśko R., Jaskuła M., Plewa R., Komorowska H., Poręba E., Goździcka-Józefiak A., Liebert W., Bednarek J., Sowiński J.: The evaluation of gherlin m RNA expression in human somatotrph adenomas. Neuroendcrinol. Lett. 2006, 27(1-2) 169-73

 38. Blok T., Majewski T., Nowak S., Szymaś J., Wieloch M., Liebert W., Piestrzeniewicz R.: Oponiaki tylnego dołu czaszki – wyniki leczenia. Neuroskop 2007, 9, 34-39

 39. Liebert W., Szymaś J., Majewski T.: Wieloletnie przeżycie chorego z glejakiem wielopostaciowym. Opis przypadku. Neuroskop 2007,9, 44

 40. Jankowska A., Waśko R., Waligurska-Stachura J., Andrusiewicz M., Jaskuła M., Liebert W., Sowiński J.: Survivin products in pituitary tumors. Neuroendocrinol. Lett. 2008, 29 (6), 1033-1037

 41. Waśko R., M. Jaskuła, Kotwicka M., Andrusiewicz M., Jankowska A., Liebert W., Sowiński J.: The expression of gherlin In somatotroph and other types of pituitary adenomas. Neuroendocrinol. Lett. 2008, 29(6),929-938

 42. Kopras A., Liebert W., Moskal J.: Balistyka końcowa ran postrzałowych głowy z broni strzeleckiej. Neuroskop 2008, 10, 23-30

 43. Liebert W., Kopras A., Moskal J.: Rany postrzałowe głowy. Neuroskop 2008, 10, 31-37

 44. Juszkat R., Nowak S., Majewski T., Zarzycka A., Liebert W., Moskal J.: Zastosowanie abciximabu w leczniu ostrej zakrzepicy naczyń tętniczych z powodu tętniaków wewnątrzczaszkowych. Neuroskop 2009, 11, 108-115

 45. Liebert W., Blok T., Czyżewski P., Szymaś J., Moskal J.: Leczenie chirurgiczne nadnamiotowych przerzutów do mózgu. Neuroskop 2009, 11, 59-63

 46. Żukiel R., Nowak S., Jankowski R., Moskal J., Liebert W.: Nierówność źrenic jako wyraz wgłobienia mózgu przez wcięcie namiotu. Neuroskop 2009, 11, 16-24

 47. Waśko R., Waligórska-Stachura J., Jankowska A., Warchoł J.B., Liebert W., Sowiński J.: Coexpression of survivin and PCNA in pituitary tumors and normal pituitary. Neuroendocrionol. Lett. 2009, 4, 382-386

 48. Liebert W., Blok T., Czyżewski P., Szymaś J., Sokół B.: Leczenie chirurgiczne nadnamiotowych przerzutów do mózgu u ludzi starszych. Neuroskop 2010, 12, 49-52

 49. Juszkat. R., Nowak S., Zarzecka A., Kopaczewski B., Liebert W.: Wewnątrznaczyniowe leczenie objawowej przetoki szyno-jamistej typu C za pomocą PVA. Neuroskop, 2010, 12, 63

 50. Liebert W., Szymaś J., Waśko R., Paprzycki W.: Pituitary abscess: a case report. Neuroendocrinol. Lett. 2010, 31, 5, 101-105

 51. Baszko-Błaszyk D., Slynko J., Liebert W., Sosnowski P., Sowiński J., Waśko R.: Difficulties in diagnosis and treatment of acromegaly in a patient with a McCune-Albright syndrome. A case report and a review of literature. Neuroendocrinol. Lett. 2010, 31, 5, 101-103

 52. Waligórska –Stachura J., Jankowska A., WaskoR., Liebert W., Biczysko M., Czrnywojtek A., Baszko-Błaszczyk D., Shimek V., Ruchała M.: Survivin-prognostic tumor biomarker inhuman neoplasms-review. Ginel Pol 2012, 83, 7, 537-540

 53. Jazierska D., Adamska K., Liebert W.: Evaluation of results of linac-based radiosurgery for brain metastases from primary lung cancer. Rep Pract Oncol Radiother 2014, 19, 19-29

 54. Waligórska-Stachura J., Andrusiewicz M., Sawicka-Gutaj N., Kubiczak M, Jankowska A., Liebert W., Czarnywojtek A.m, Wasko R., Blanco-Gangoo R., Ruchała M.: Evaluation of survivin splice variants in pituitary tumors. Pituitary, 2015, 18, 3 410-416

 55. Juszkat R., Liebert W., Stanisławska K., Tomczyk T., Wronka J., Wąsik N., Perek B.: Extracranial internal carotid artery dissection treated with self-expandable stents: a single-centre experience.: Cardiovasc Intervent radiol, 2015, 38, 6, 1451-1457

 56. Juszkat R., Stanisławska K., Wąsik R., Jankowski R., Liebert W.: very late in-stent trombosis 9 years after double stent treatment of fusiform basilar artery aneurysm. Interv Neuroradiol, 2015, 21, 3, 329-331

 57. Juszkat R., Stanisławska K., Kopińska K., Liebert W., Moskal J.: Embolisation of internal carotid artery using the double microcatheter technigue – a case report. Pol J radiol 2015, 80, 191-194

 58. Juszkat R., Jończyk-Potoczna K., Stanisławska K., Bartkowska-Śniatkowska A., Rosada-Kurasińska J., Liebert W., Moskal J.: Endovascular treatment of an adolscent patient with a ruptured intracranial aneurysm- case report and review of literature. Pol J Radiol 2015, 80, 10-12

 59. Waligórska - Stachura J., Gut P., Sawicka-Gutaj N., Liebert W., Gryczyńska M., Baszko-Błaszczyk D., Blanco-Gangoo R., Ruchała M.: Growth hormnone-secriting macroadenoma of the pituitary gland successfully treated with the radiolabeled somatostatin analog Y-DOTATATE: case report. J Neurosurgery 2015, December4, 1- 4

 60. Andrusiewicz M., Komarowska H., Skibińska I., Chmielewska M., Jaskuła- Świtek M., Liebert W., WaskoR., Kotwicka M.: Expression of ghrelin and ghrelin functional receptor in human pituitary adenomas.: Pol Arch Intern Med., 2017, 127, 3, 163-169

 61. Sokól B., Stanisławska K., Jankowski R., Liebert W., Juszkat R.: Unusual presentation of traumatic pseudoaneurysm of the posterior auricular artery manifesting by massive bleeding from the external auditory canal: a case report. J Clin Case Rep 2017, 7, 3

Pobieranie 67.03 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna