Produkt lokalny, produkt turystyczny a kreowanie marki regionuPobieranie 40,07 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar40,07 Kb.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”PRODUKT LOKALNY, PRODUKT TURYSTYCZNY A KREOWANIE MARKI REGIONU
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z siedzibą w Skoczowie wraz z Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie oraz Gminą Strumień zapraszają na konferencje pt. „Produkt lokalny, Produkt turystyczny a kreowanie marki regionu”.

Wydarzenie odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu pow. cieszyński w dniu 13 czerwca 2018 r., w godz. 10-14 i ma na celu promocję obszaru 12 gmin LGD „Cieszyńska Kraina’, jako spójnego terenu, bogatego pod względem krajoznawczym, turystycznym a tym samym i przedsiębiorczym.

Wstęp wolny. Zapraszamy do udziału!

Konferencja realizowana jest w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dodatkowo LGD „Cieszyńska Kraina” informuje, że w najbliższym czasie wyda przewodnik turystyczny pn. “Po Cieszyńskiej Krainie”. Celem operacji jest wydanie publikacji, która ma za zadanie promocję walorów przyrodniczo- krajobrazowych oraz kulturowych obszaru LGD „Cieszyńska Kraina”. Przewodnik będzie prezentował producentów lokalnych produktów lub usług stanowiąc zachętę do korzystania z nich a także realizacji swoich własnych pomysłów.

Opracowanie dostępne będzie w siedzibie LGD „Cieszyńska Kraina” w Skoczowie, oraz we wszystkich Punktach Informacji Turystycznej 12 gmin członkowskich LGD. Osoby uczestniczące w konferencji opisanej powyżej również otrzymają przewodnik. W wersji PDF przewodnik zostanie zamieszczony na stronie internetowej LGD „Cieszyńska Kraina”.

Wydawnictwo zostanie sfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019, operacja pn. „PRODUKT LOKALNY, PRODUKT TURYSTYCZNY A KREOWANIE MARKI REGIONU

Publikacja dostępna będzie także na stronie http://slaskie.ksow.pl/.

Zachęcamy Państwa do zarejestrowania się jako Partner KSOW na portalu http://ksow.pl.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiOperacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna