Produkcja I odlewanie stali metodą konwertorowo tlenowąPobieranie 409,91 Kb.
Strona1/4
Data21.01.2018
Rozmiar409,91 Kb.
  1   2   3   4
  1. Produkcja i odlewanie stali metodą konwertorowo tlenową

Zastąpienie powietrza przez tlen w procesie produkcji stali zostało pierwotnie zaproponowane przez Henry Bessemera. Od roku 1950 tlen jest stosowany w produkcji stali bez względu na określoną metodę produkcji. Warunkiem efektywnego z ekonomicznego punktu widzenia zastosowania zasadowego konwertora tlenowego (BOF) na skalę przemysłową była dostępność wymaganej ilości technicznego tlenu, jak również opracowanie technologii lancy chłodzonej wodą niezbędnej do wprowadzenia tlenu do konwertora.


Pierwszy zasadowy konwertor tlenowy na skalę produkcyjną (nazywany również konwertorem tlenowym) został wybudowany w Linzu w 1953 roku.
Od tego czasu proces zasadowego konwertora tlenowego i elektryczny piec łukowy zastąpiły dotychczasowe bardziej energochłonne procesy wytwarzania stali takie, jak proces tomasowski i proces martenowski (Bessemer,Siemens-Martin). W Państwach Unii Europejskiej ostatnie piece Siemensa-Martina zostały wyłączone z eksploatacji pod koniec 1993 roku. Procesy zasadowego konwertora tlenowego i elektryczny piec łukowy są jedynymi procesami produkcji stali stosowanymi w Unii Europejskiej. Proces zasadowego konwertora tlenowego obejmuje dwie trzecie produkcji stali, a proces elektrycznego pieca łukowego pozostałą jedną trzecią (15 Państw Członkowskich UE w 1993 roku).
Na rysunku 8.1 przedstawiono zasadowy konwertor tlenowy w momencie ładowania gorącego metalu.


    1. Stosowane procesy i technologie

Celem konwertorowo tlenowego procesu produkcji stali jest wypalenie (tj. utlenienie) niepożądanych zanieczyszczeń zawartych w podawanym materiale metalicznym. Głównymi pierwiastkami przetwarzanymi w ten sposób na tlenki są węgiel, krzem, mangan, fosfor i siarka. Dlatego celem tego procesu utleniania jest:


Produkcja stali za pomocą procesu zasadowego konwertora tlenowego jest procesem przerywanym obejmującym następujące etapy:

● transport i magazynowanie gorącego metalu

● wstępne oczyszczanie gorącego metalu (odsiarczanie)

● utlenianie w konwertorze tlenowym (odwęglanie i utlenianie zanieczyszczeń)

● rafinacja pozapiecowa● odlewanie (ciągłe lub/i do wlewków)
Pojedyncze etapy i związane z nimi emisje zestawiono na rysunku 8.2.Rysunek 8.1: Kolejność operacji na stalowni konwertorowo tlenowej wskazująca poszczególne źródła emisji
  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna