Procesy transportowo magazynowe Cel pracyPobieranie 128,03 Kb.
Strona1/4
Data03.01.2018
Rozmiar128,03 Kb.
  1   2   3   4


Procesy transportowo - magazynowe


 1. Cel pracy:

Celem niniejszej pracy jest zapoznanie się i opracowanie środków technicznych infrastruktury procesów transportowo-magazynowych jak również procesów związanych z dystrybucją oraz zaopatrzeniem na podstawie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. 1. Podstawy teoretyczne:

Każda Firma musi magazynować swój towar, gdy czeka on na sprzedaż. Jest to konieczne, gdyż cykl produkcyjny rzadko pokrywa się z cyklem konsumpcji. Wiele np. materiałów rolnych jest produkowana sezonowo, podczas gdy zapotrzebowanie na nie jest równomierne w ciągu roku.

Jednym z ważniejszych elementów dystrybucji wyrobów w przedsiębiorstwie jest gospodarka magazynowa. Gospodarka magazynowa obejmuje problemy związane z jak najlepszym zorganizowaniem przepływu wyrobów przez magazyn i ich składowaniem.
Do funkcji gospodarki magazynowej zalicza się:1


 • funkcje w zakresie tworzenia, adaptacji i eksploatacji powierzchni magazynowych,

 • funkcje w zakresie przyjmowania i wydawania materiałów produktów, włączając w to procesy transportowe, ewidencyjne, rozdzielone, komplementacyjne itd.,

 • funkcje w zakresie zabezpieczania przeciwpożarowego, przeciw kradzieży i ubytkom,

 • funkcje w zakresie technologii przechowywania wartości użytkowej, np.: chłodnie, klimatyzacja, wentylacja, smarowanie,

 • funkcje w zakresie produkcji przygotowawczej do specjalistycznych procesów przetwórczych, np.: cięcie prętów, blach itp.

Konieczność wykonywania tych funkcji przez gospodarkę magazynową łączy się z odpowiednim jej wyposażeniem. Na wyposażenie to składa się cała infrastruktura magazynowania i manipulacji.


Tworzą ją:2 • budowle magazynowe,

 • techniczne środki manipulacji i transportu wewnętrznego,

 • urządzenia magazynów, zwłaszcza urządzenia do składowania, pomiarowo-kontrolne, przeciw pożarowe i inne,

 • inne środki techniczne, zwłaszcza środki techniki informatycznej, wykorzystywane do sterowania operacjami magazynowymi.  1. Część badawcza
   1. Opis działalności przedsiębiorstwa3

Gospodarstwo Ogrodnicze T.Mularski S.C. jest gospodarstwem rodzinnym założonym w 1976 roku przez Tadeusza i Marię Mularskich w miejscowości Sobienie Biskupie koło Otwocka i na dzień dzisiejszy prowadzone wspólnie z dziećmi (Maciej, Beata, Marcin, Mateusz Mularscy). Firma rozpoczęła produkcję ogrodniczą na powierzchni 0,5 ha szklarni i zajmowała się produkcją kwiatów. W 1993 roku wydzierżawiono pierwszy duży obiekt szklarniowy 6 ha - Bory Malinowskie w Sarnowie. Od tego momentu datuje się rozpoczęcie produkcji pomidorów na dużą skalę. Następne etapy powiększenia powierzchni to: • 1997 rok zakup Zakładu Ogrodniczego w Różankach (9 ha szklarni) od AWRSP,

 • 2000 rok zakup Zakładu Ogrodniczego w Pszczynie (12 ha szklarni) od Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach,

 • 2002 rok wydzierżawienie Zakładu Sadowniczego Drzymałowo w Strzelcach Krajeńskich (110 ha sadów, 140 ha gruntów ornych) od AWRSP.

Od samego początku Gospodarstwo prowadzi intensywną rozbudowę i modernizację obiektów. Na dzień dzisiejszy dysponuje 33 ha szklarni, zatrudniając około 500 osób, gdzie uprawa pomidorów prowadzona jest według najnowocześniejszej technologii tj.: komputerowego systemu sterowania klimatem i nawadnianiem, ochrony biologicznej oraz zastosowania trzmieli do zapylania kwiatów. Od 5 lat nie jest stosowana w Gospodarstwie ochrona chemiczna roślin. Gospodarstwo przywiązuje dużą wagę do jakości własnych produktów. Produkuje co roku 1.000.000 sadzonek pomidora dla ogrodników z całej Polski. Gospodarstwo należy do grona: Sygnatariuszy Międzynarodowej deklaracji Czystszej Produkcji ULEP (Unitek Nations Environment Programme) oraz do stowarzyszenia "Zielona Etykieta".

Kierując się dewizą "nie konkurujemy ceną tylko jakością", firma zbudowała bardzo mocną markę swoich produktów, która cechuje się wysokimi walorami smakowymi i jakościowymi, jednolitością partii, wybarwieniem zgodnym z zamówieniem oraz wysokim poziomem przygotowania produktu dla klienta. Powyższe cechy pozwalają umacniać jej pozycję na rynku polskim i na rynkach zagranicznych, o czym świadczą długoletnie kontakty handlowe z kontrahentami z całej Europy. Gospodarstwo produkuje około 15 000 ton pomidorów rocznie, które są sprzedawane na rynku polskim, czeskim i rynkach Unii Europejskiej. Osiągane wyniki uplasowały przedsiębiorstwo jako największego producenta i eksportera pomidorów pod osłonami w Polsce.  1. System magazynowy

Podstawę procesów infrastruktury magazynowania stanowią urządzenia i budowle magazynowe. Charakteryzują się one następującymi elementami techniczno-użytkowymi:4 • rodzaj i wielkość,

 • parametry konstrukcyjne: podstawowe wymiary (długość, szerokość, wysokość itp.),

 • parametry użytkowe: powierzchnia całkowita, składowa, transportowa itp.,

 • inne szczególne elementy :wyposażenie, klimatyzacja, urządzenia przeciwpożarowe.

Zarówno urządzenia, jak i budowle powinny być odpowiednio dostosowane do warunków składowania i rodzaju produktu z uwzględnieniem stopnia mechanizacji i automatyzacji procesów magazynowania.

1.2 BUDOWLE MAGAZYNOWE


Halę magazynową tworzy budynek o wymiarach: 24 m długości i 72 m szerokości, łączna powierzchnia hali – 1728 m2. Maksymalna wysokość budynku wynosi 6 m. W hali wyodrębnione następujące pomieszczenia (schemat 1):

 1. komora chłodnicza – niesort o powierzchni 216 m2. Bezpośrednio z działu produkcji transportowane są tu pomidory w skrzynkach 20 kilogramowych, skąd materiał pobierany jest do kolejnego etapu – procesu klasyfikacji. Temperatura w komorze wynosi +3°C

 2. przechowalnia urządzeń transportowych (wózków) o powierzchni 144m2

 3. sortownia o powierzchni 504m2 i temperaturze +18°C. Proces sortowania pomidorów odbywa się na 2 sortownicach według koloru i wielkości. Wg wielkości (rozmiar mm)
  rozróżnia się:

Pomidor 47-57 klasa A

Pomidor 57-67 klasa B

Pomidor 67-82 klasa BB

Pomidor 82-102 klasa BBBPomidor powyżej 102 klasa BBBB

Pomidory poza wyżej wymienionymi klasami segregowane są jako PW (poza wyborem).


Sortownica automatycznie klasyfikuje każdego pomidora i wysyła taśmowo na odpowiednie stanowisko, przy którym pracownik odważa 6 kilogramowe kartony bądź skrzynki przy użyciu wagi. Skrzynki i kartony układne są na paletach typu EURO w dwóch wariantach: 96 lub 112 skrzynek.

 1. komory chłodnicze (jedna o powierzchni 66m2, pozostałe po 72 m2), w których temperatura wynosi +3°C. Palety składowane są bezpośrednio na podłożu pojedynczo ściśle jedna obok drugiej tworząc konfigurację z jednym przejściem. W komorze znajduje się odpowiednio 22 i 2×24 palety. Korytarz o szerokości 1,6 m ogranicza powierzchnię użytkową komór do odpowiednio 48,4 i 52,8 m2.

 2. Skład opakowań o powierzchni 78m2

 3. Hala zbytu o powierzchni 432m2 i temperaturze +15°C. Pomieszczenie przedziela korytarz o szerokości 2 m a powierzchnia użytkowa magazynu to 374 m2.Zastosowanie znajduje tutaj składowanie wjezdne ze względu na duże partie jednorodnego produktu. Takie wykorzystanie powierzchni pozwala na magazynowanie do 170 palet wyrobów gotowych.

 4. Myjka o powierzchni 48 m2, gdzie ma miejsce proces oczyszczani opakowań zwrotnych – skrzynek

 5. Biuro o powierzchni 96m2,

Plan hali magazynowej zamieszczono w załączniki nr 1.
1.3 Urządzenia transportu wewnętrznego
Na wyposażeniu zakładu znajdują się następujące urządzenia transportowe:

 • Zremb Gliwice wózki paletowe ręczne typ NF 30 RN/2 o udźwigu 3000 kg i długości wideł 1150mm w liczbie sztuk 7

 • Zremb Gliwice wózki paletowe ręczne typ NF 25 RN/2-nierdzewny o udźwigu 2500 kg i długości wideł 1150 mm w liczbie sztuk 3

 • Zremb Gliwice wózek widłowy czołowy typ GPW-1611D, udźwig 1600kg

 • Zremb Gliwice wózek widłowy typ GPW-2510, udźwig 2500 kg, wysokość podnoszenia 2800mm

 • Zremb Gliwice wózek widłowy typ GPW-3210, udźwig 3200 kg

 • Black Rook wózki paletowe z akumulatorowym napędem jazdy i podnoszenia typu NF 20 APL SP. Udźwig 2000kg, wysokość podnoszenia 2160mm. Na stanie jest 6 sztuk takich wózków

 • Black Rook wózki paletowe z akumulatorowym napędem jazdy i podnoszenia typu NF 20 APL . Udźwig 2000kg, wysokość podnoszenia 1660mm. Na stanie jest 6 sztuk takich wózków.


  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna