Procedura postępowania po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnymPobieranie 7,88 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar7,88 Kb.

Nazwa placówki/pieczątka …………………………….
Procedura postępowania po zranieniu
lub kontakcie
z materiałem zakaźnym.

Procedura dotyczy zasad postępowania w sytuacji zranienia skażonymi narzędziami i/lub kontaktu nieosłoniętej skóry lub śluzówki z krwią lub innym materiałem zakaźnym.


Za prawidłowe stosowanie poniższej procedury odpowiada każdy pracownik.
Za
wprowadzenie i nadzór nad odpowiednim stosowaniem odpowiada lekarz (praktyki indywidualne) lub kierownik zakładu, lub wyznaczony i przeszkolony do tego celu pracownik.

Zasady postępowania.

  1. W przypadku skaleczenia skażonym narzędziem medycznym nie należy tamować krwi - należy nawet spowodować większe krwawienie.

  2. Ranę zdezynfekować 3% wodą utlenioną (ew. umyć wodą z mydłem lub alkoholowym środkiem do dezynfekcji skóry).

  3. Osuszyć i nałożyć opatrunek.

  4. Jeśli na nieuszkodzonej skórze znajduje się materiał zakaźny, należy usunąć go poprzez wytarcie gazikiem lub ręcznikiem papierowym nasączonym alkoholowym środkiem do dezynfekcji rąk, a następnie skórę zdezynfekować, umyć i ponownie zdezynfekować.

  5. W przypadku dostania się materiału (np. kropli krwi) zakaźnego na spojówki oczu należy oczy i okolicę oczu starannie przepłukać 0,9% NaCl lub czystą wodą.

6. Jeśli materiał zakaźny dostanie się do jamy ustnej, należy natychmiast go wypluć, a jamę ustną zdezynfekować preparatem do odkażania błon śluzowych jamy ustnej, a w przypadku braku stosownego preparatu zwykłą wodą.

O zaistnieniu każdej z tych sytuacji należy powiadomić lekarza - właściciela praktyki lub kierownika zakładu lub upoważnioną do tego osobę.
Osoba/-y odpowiedzialna/-e za nadzór nad stosowaniem procedury:

1. …/


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna