Problems exporting to usPobieranie 224,17 Kb.
Strona1/6
Data16.11.2017
Rozmiar224,17 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Porównanie przepisów amerykańskiego rozporządzenia dot. mleka pasteryzowanego Klasy „A” z 2003 r. z ujednoliconymi przepisami prawnymi UE.

Terminy użyte w niniejszym dokumencie zawarte są w tytule 21, Code of Federal Regulations (CFR) oraz/lub Federalnej Ustawie o Żywności, lekach i Kosmetykach z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie dot. mleka pasteryzowanego dostarcza dodatkowych definicji:


  1. Definicje


Rozporządzenie dot. mleka pasteryzowanego

Ujednolicone przepisy prawne UE

Wnioski

Mleko: Mleko ssaków kopytnych jest naturalną mleczną wydzieliną, praktycznie bez colostrum, uzyskaną w trakcie całkowitego dojenia jednego lub więcej ssaków kopytnych. Niniejszy produkt będzie produkowany zgodnie ze standardami sanitarnymi niniejszego rozporządzenia.

A-1. Mleko wykazujące niewłaściwe cechy: Mleko, które wyraźnie zmieniło kolor, zapach oraz/lub konsystencję.

A-2. Mleko nieodpowiednie: Mleko, które już przed dojeniem zwierzęcia uznane zostało za nieodpowiednie do sprzedaży, na przykład colostrum.

A-3. Skażone mleko: Mleko, które nie nadaje się do sprzedaży, lub konsumpcji po tym jak zwierze leczone było produktami weterynaryjnymi, tj. antybiotykami, które zostały zakazane, lekami lub środkami owadobójczymi nie zatwierdzonymi dla stosowania u zwierząt mlecznych przez Amerykańską Komisję ds. Żywności i Leków oraz przez Agencję Ochrony Środowiska.Rozporządzenie 853/2004

Definicje są podobne.

Element „zdrowotny” zawarty jest w amerykańskiej definicji „mleka zwierząt kopytnych” (patrz poniżej).MAŚLANKA: Maślanka to płynny produkt będący efektem wytworzenia masła z mleka lub śmietany. Zawiera nie mniej niż 8¼ procent chudego proszku mlecznego.

1. Klasa “A”„ Maślanka w Proszku


2. Klasa “A” Produkty Wytwarzane z Maślanki w Proszku
3. Skondensowana (Zagęszczona) Maślanka
4. Skondensowana (Zagęszczona) Maślanka, Maślanka w Proszku, oraz Produkty Wytwarzane z Maślanki Klasy „A”

SKONDENSOWANE (ZAGĘSZCZONE) MLEKO: Nie sterylizowane, nie słodzone, jest efektem odparowania znacznej części wody z mleka, co w połączeniu z wodą pitną w proporcjach wyznaczonych w instrukcji wydrukowanej na etykietce pojemnika daje produkt, który spełnia wymogi określone w niniejszej Sekcji dotyczące poziomu tłuszczu mlecznego, oraz chudego proszku mlecznego w mleku.

ZAMROŻONY KONCENTRAT MLECZNY: Połączenie tłuszczów mlecznych i chudego proszku mlecznego w takich proporcjach, aby po zmieszaniu konkretnej ilości koncentratu z konkretną ilością wody uzyskać zregenerowany produkt spełniający wymogi dotyczące tłuszczy mlecznych oraz chudego proszku mlecznego mleka pełnego. W procesie produkcji można wykorzystać wodę aby dostosować koncentrat podstawowy do ostatecznego właściwego koncentratu. Dostosowany koncentrat jest pasteryzowany, pakowany i natychmiast zamrażany. Produkt jest przechowywany, transportowany i sprzedawany w postaci zamrożonej.

PRODUKTY Z SERWATKI: Produkty z serwatki to wszelkie płynne produkty usunięte z serwatki; stworzone przez usunięcie jakiegokolwiek składnika z serwatki; lub przez dodanie jakiejkolwiek pożywnej substancji do serwatki, lub jej części.

GOSPODARSTWO MLECZNE: Gospodarstwo mleczne to każde miejsce lub teren, na którym jedno (1) lub więcej zwierząt mlecznych (krowy, kozy, owce, bydło domowe lub inne zwierzęta kopytne) są utrzymywane do produkcji mleka, a część lub całość tego mleka lub produktów mlecznych jest dostarczana, sprzedawana lub wystawiana na sprzedaż zakładom mleczarskim, w zlewni mleka lub punkcie skupu mleka.

KOZIE MLEKO: Kozie mleko jest naturalną mleczną wydzieliną, praktycznie bez colostrum, uzyskaną w trakcie całkowitego dojenia jednej (1) lub kilku zdrowych kóz. Kozie mleko sprzedawane w opakowaniach detalicznych będzie zawierało nie mniej niż 2½ procent tłuszczu mlecznego i nie mniej niż 7½ procent chudego proszku mlecznego. Kozie mleko będzie produkowane zgodnie z standardami sanitarnymi niniejszego rozporządzenia. Znaczenie słowa „mleko” będzie obejmowało kozie mleko.

DYSTRYBUTOR MLEKA: Dystrybutorem mleka jest każda osoba, która wystawia na sprzedaż, sprzedaje drugiej osobie mleko lub produkty mleczne.

ZAKŁAD MLECZARSKI
PRODUCENT MLEKA


PRODUKTY MLECZNE: Do produktów mlecznych należą: śmietana, chuda śmietana, śmietana kremówka o niskiej zawartości tłuszczu, tłusta śmietana, tłusta śmietana kremówka, bita śmietana, chuda bita śmietana, kwaśna śmietana, śmietana zakwaszona, śmietana z dodatkiem szczepów bakterii, pół na pół, śmietana lekko kwaśna, śmietana lekko zakwaszona, śmietana z niewielką ilością szczepów bakterii, zregenerowane lub rekombinowane mleko oraz produkty mleczne, skondensowane (zagęszczone) mleko, skondensowane (zagęszczone) produkty mleczne, skondensowane (zagęszczone) produkty mleczne w proszku, beztłuszczowe (odtłuszczone) mleko, mleko niskotłuszczowe, o mniejszej zawartości tłuszczu, zamrożony koncentrat mleczny, ajerkoniak, maślanka, produkty wytwarzane z maślanki, serwatka, produkty z serwatki, mleko z dodatkiem szczepów bakterii, mleko niskotłuszczowe, o mniejszej zawartości tłuszczu z dodatkiem szczepów bakterii, beztłuszczowe (odtłuszczone) mleko z dodatkiem szczepów bakterii, jogurt, jogurt niskotłuszczowy, jogurt nie zawierający tłuszczu, zakwaszone mleko, zakwaszone mleko niskotłuszczowe, o mniejszej zawartości tłuszczu, beztłuszczowe (odtłuszczone) zakwaszone mleko, mleko o niskiej zwartości sodu, mleko niskotłuszczowe, o mniejszej zawartości sodu, beztłuszczowe (odtłuszczone) mleko, o mniejszej zawartości sodu, mleko o zmniejszonej zawartości laktozy, mleko niskotłuszczowe, o mniejszej zawartości tłuszczu i zmniejszonej zawartości laktozy, beztłuszczowe (odtłuszczone) mleko, o zmniejszonej zawartości laktozy, mleko i produkty mleczne przetwarzane i pakowane w warunkach sterylnych, tak jak zostało to określone w niniejszej Sekcji, mleko o mniejszej zawartości tłuszczu, niskotłuszczowe, lub , beztłuszczowe (odtłuszczone) mleko, do którego dodano bezpieczne i odpowiednie organizmy drobnoustrojowe oraz każdy inny produkt mleczny uzyskany przez dodanie lub odjęcie tłuszczów mlecznych, lub przez dodanie bezpiecznych i odpowiednich dodatkowych składników aby umocnić skład białek, witamin, lub minerałów produktów mlecznych określonych powyżej.

Do produktów mlecznych należą również mleczne artykuły żywnościowe uzyskane dzięki modyfikacji produktów znormalizowanych na szczeblu federalnym, wymienionych w niniejszej Sekcji zgodnie z Wymogami 21 CFR 130.10 dotyczącymi artykułów żywnościowych wymienionych przy wykorzystaniu zawartości odżywczej oraz standardowych terminów

Niniejsza definicja obejmuje również to mleko i te produkty mleczne, określonych powyżej, które były przetwarzane i pakowane w warunkach sterylnych.

Mleko i produkty mleczne, które zostały wysterylizowane po zapakowaniu, lub zostały skondensowane (zagęszczone) lub wysuszone również należą do niniejszej Definicji pod warunkiem, że wykorzystywane są jako składnik przy produkcji mleka lub produktów mlecznych określonych powyżej, lub jeśli oznaczone są jako Klasa „A” zgodnie z opisem w Sekcji 4.

Niniejsza definicja nie obejmuje substancji dietetycznych, (oprócz tych określonych powyżej), preparatów do początkowego żywienia niemowląt, lodów lub innych mrożonych deserów, masła ani sera.

OFICJALNE LABORATORIUM: Oficjalne laboratorium to biologiczne, chemiczne lub fizyczne laboratorium, które bezpośrednio podlega Instytucji Nadzorującej.

OFICJALNIE WYZNACZONE LABORATORIUM: Oficjalnie wyznaczone laboratorium to komercyjne laboratorium upoważnione przez Instytucję Nadzorującą do prowadzenia oficjalnych prac, lub laboratorium przemysłu mleczarskiego oficjalnie wyznaczonego przez Instytucję Nadzorującą do zbadania udostępnionych przez producentów próbek surowego mleka Klasy „A” przeznaczonego do pasteryzacji oraz do zbadania zmieszanych próbek surowego mleka, przewożonych specjalnymi pojazdami przeznaczonymi do transportu mleka, na obecność pozostałości po lekach oraz dopuszczalnej ilości bakterii.

PASTERYZACJA: Określenia „pasteryzacja”, „pasteryzowany” oraz określenia podobne będą oznaczać proces podgrzewania każdej cząstki mleka lub produktu mlecznego, w odpowiednio zaprojektowanym i obsługiwanym sprzęcie, do jednej (1) z temperatur podanych w następnej tabeli oraz utrzymania lub przekroczenia tej temperatury co najmniej przez odpowiedni, określony czas:

Temperatura Czas:

63°C (145°F)* 30 minut

72°C (161°F)* 15 sekund

89°C (191°F) 1.0 sekunda

90°C (194°F) 0.5 sekundy

94°C (201°F) 0.1 sekundy

96°C (204°F) 0.05 sekundy

100°C (212°F) 0.01 sekundy

*Jeśli zawartość tłuszczu w produkcie mlecznym wynosi dziesięć procent (10%)lub więcej, lub jeśli zawiera słodziki, lub jest skondensowane (zagęszczone), określona temperatura powinna zostać podniesiona o 3°C (5°F).

Pod warunkiem, że ajerkoniak będzie podgrzewany przynajmniej do następujących temperatur przez następującą ilość czasu:Temperatura Czas:

69°C (155°F) 30 minut

80°C (175°F) 25 sekund

83°C (180°F) 15 sekund

Pod warunkiem również, że niczego nie będzie się interpretować jako zakazu wszelkich innych procesów pasteryzacji, które zostały uznane przez Amerykańską Komisję ds. Żywności i Leków za równie skuteczne i które zostały zatwierdzone przez Instytucję Nadzorującą.

ZREGENEROWANE LUB REKOMBINOWANE MLEKO ORAZ PRODUKTY MLECZNE: Zregenerowane lub rekombinowane mleko oraz/lub produkty mleczne będą oznaczać mleko lub produkty mleczne określone w niniejszej Sekcji będące efektem zregenerowania lub rekombinowania cząsteczek mleka z pitną wodą, jeśli stosowne.

DEZYNFEKCJA: To zastosowanie wszelkich skutecznych metod lub substancji aby dokładnie wyczyścić powierzchnie i zlikwidować czynniki chorobotwórcze oraz inne mikroorganizmy, w takim stopniu w jakim jest to możliwe. Nie powinno to negatywnie wpłynąć na urządzenia, mleko oraz/lub produkty mleczne, lub zdrowie konsumentów oraz musi być zaakceptowane przez Instytucję Nadzorującą.

MLEKO OWCZE: Mleko owcze jest naturalną mleczną wydzieliną, praktycznie bez colostrumm, uzyskaną w trakcie całkowitego dojenia jednej (1) lub kilku zdrowych owiec. Mleko owcze musi być produkowane zgodnie z standardami sanitarnymi niniejszego rozporządzenia. Znaczenie słowa „mleko” będzie również obejmowało owce.

ULTRA-PASTERYZACJA: Określenie „Ultra-Pasteryzacja” wykorzystywane przy opisywaniu produktów mlecznych, oznacza, że taki produkt został poddany obróbce termicznej przy temperaturze przynajmniej 138°C (280°F), przez co najmniej dwie (2) sekundy, przed lub po zapakowaniu, aby uzyskać produkt o przedłużonym terminie ważności w warunkach chłodniczych. (Patrz 21 CFR 131.3) mleko.


MLEKO BYDŁA DOMOWEGO: Mleko bydła domowego jest naturalną mleczną wydzieliną, praktycznie bez colostrumm, uzyskaną w trakcie całkowitego dojenia jednej (1) lub kilku zdrowych zwierząt. Mleko bydła domowego musi być produkowane zgodnie z standardami sanitarnymi niniejszego rozporządzenia. Znaczenie słowa „mleko” będzie również obejmowało bydło domowe.


Rozporządzenia 1411/71 oraz 2597/97

Rozporządzenie 213/2001

Rozporządzenie 1255/1999

Rozporządzenie 853/2004,

Rozporządzenie 882/2004


Przepisy UE dotyczące higieny stosuje się wobec wszystkich produktów mlecznych Klasy A. Stosuje się je również do serów oraz innych produktów mlecznych, których nie dotyczy amerykańskie rozporządzenie dot. mleka.

Amerykańskie rozporządzenie dot. mleka zawiera treści dotyczące organizacji rynku, które nie odnoszą się do statusu sanitarnego omawianych produktów.

Definicja „produktów mlecznych” w ustawodawstwie UE o higienie żywności obejmuje wszystkie produkty Klasy A.


  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna