Premium vipPobieranie 117,18 Kb.
Data01.03.2018
Rozmiar117,18 Kb.


PAKIET PREMIUM VIP

Indywidualny Opiekun PacjentaKażdemu posiadaczowi pakietu Premium zostaje przydzielony Indywidualny Opiekun Pacjenta. Opiekun organizuje badania, konsultacje lekarskie, oraz indywidualnie opiekuje się Pacjentem w czasie jego pobytu w placówkach LUX MED


Kompleksowy przegląd stanu zdrowia

Program profilaktyczny „Zdrowy Manager” to coroczny przegląd stanu zdrowia, dostosowany do indywidualnych potrzeb, wieku i płci Pacjenta. Program „Zdrowy Manager” to kompleksowe badania, które pozwalają na precyzyjne zdiagnozowanie Pacjenta w wielu kierunkach, w tym zwłaszcza w kierunku profilaktyki kardiologicznej, która jest szczególnie ważna w przypadku osób zajmujących stanowiska kierownicze i obarczonych dużą odpowiedzialnością.

Program „Zdrowy Manager” to szeroki zakres badań i konsultacji. Program kończy konsultacja specjalistyczna, w ramach której Pacjent uzyskuje m.in. pełną informację i zaświadczenie o stanie swojego zdrowia oraz zalecenia na przyszłość.

Zakres programu obejmuje:

- badania laboratoryjne (kał na krew utajoną, ogólne badanie moczu + osad, mocznik, morfologia krwi, OB., glukoza, kreatynina, kwas moczowy, lipidogram (CHOL,HDL,LDL,TG), HCV przeciwciała, HBs Antygen, ALAT – aminotransferaza alaninowa, ASPAT - aminotransferaza asparaginianowa, TSH III generacji)

- EKG spoczynkowe

- EKG wysiłkowe

- EKG 24 h - Holter

- USG serca "echo serca"

- USG jamy brzusznej

- USG piersi - kobiety do 40 roku życia

- mammografia - kobiety po 40 roku życia

- USG transwaginalne - kobiety

- USG transrektalne gruczołu krokowego - mężczyźni po 40 roku życia

- cytologia - kobiety

- Rtg klatki piersiowej

- konsultacja kardiologiczna

- konsultacja ginekologiczna - kobiety

- konsultacja urologiczna - mężczyźni po 40 roku życia

- konsultacja okulistyczna

- konsultacja stomatologiczna - przegląd stomatologiczny

- końcowa konsultacja internistyczna - kompleksowa informacja i zaświadczenie o stanie zdrowia oraz zalecenia na przyszłość.
SzSzczepienia przeciwko grypie/anatoksyna p/tężcowa

W ramach profilaktyki chorób zakaźnych wykonujemy szczepienia przeciwko grypie i tężcowi.

Usługa obejmuje:

- konsultację lekarską przed szczepieniem

- szczepionkę (preparat)

- wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.
Szczepienia Profilaktyczne

W ramach profilaktyki chorób zakaźnych wykonujemy szczepienia przeciwko następującym chorobom: • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

 • odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych

 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B

 • różyczce, śwince, odrze

Usługa obejmuje:

- konsultację lekarską przed szczepieniem

- szczepionkę (preparat)

- wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.Uwaga:

Wszystkie szczepienia wykonywane są na podstawie zlecenia lekarskiego.

Kompleksowe konsultacje specjalistów
W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach. Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. W ramach abonamentu gwarantujemy Pacjentom dostęp do lekarzy niżej wymienionych specjalności bez skierowania:

 • choroby wewnętrzne (internista i / lub lekarz medycyny rodzinnej)

 • ginekologia i położnictwo

 • chirurgia

 • laryngologia

 • okulistyka

 • dermatologia

 • alergologia

 • ortopedia

 • kardiologia

 • neurologia

 • urologia

 • diabetologia

 • endokrynologia

 • gastroenterologia

 • nefrologia

 • onkologia

 • pulmonologia

 • reumatologia

 • hematolog

 • dietetyk


W przypadku gdy posiadaczem Karty jest dziecko:

 • pediatria

 • chirurgia dziecięca

 • ortopedia dziecięca

 • neurologia dziecięca

Ponadto przez lekarza pediatrę prowadzona jest działalność profilaktyczna.

Konsultacje u lekarzy pozostałych specjalności wymagają skierowania od lekarza LUX MED, a w przypadku gdy posiadaczem Karty jest dziecko – od lekarza pediatry.

W przypadku braku w palcówkach własnych Grupy wymaganego specjalisty, istnieje możliwość skierowania przez lekarza LUX MED Pacjenta na konsultację specjalistyczną do lekarza, który nie przyjmuje w LUX MED, ale jest dostępny w Polsce.

Uwaga:

Usługa ta nie obejmuje konsultacji z zakresu: stomatologii, rehabilitacji, psychiatrii oraz konsultacji u specjalistów innych zawodów, tj.np: logopeda, psycholog (w tym seksuolog).


Prowadzenie ciąży

Prowadzenie ciąży fizjologicznej zgodnie ze standardami postępowania obowiązującymi w Grupie LUX MED. obejmuje opiekę lekarza ginekologa, konieczne konsultacje, niezbędne badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo zdrowotne w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu.Koszyk usług obejmuje:

 • Badanie cytologiczne

 • Grupa krwi i czynnik Rh  oraz przeciwciała odpornościowe dla krwinek czerwonych

 • Przeciwciała odpornościowe dla krwinek czerwonych (BTA)

 • Morfologia krwi

 • Badanie ogólne moczu

 • Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo

 • Badanie stężenia glukozy na czczo i 2 godz. po podaniu doustnym 75 g glukozy

 • VDRL

 • Antygen HBs  

 • Przeciwciała anty-HBV

 • Przeciwciała anty-HCV

 • Przeciwciała anty HIV

 • Przeciwciała w kierunku różyczki (IgG, IgM)

 • Przeciwciała w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM)

 • Przeciwciała w kierunku cytomegalii (IgG, IgM)

 • Posiew w kierunku paciorkowców ß-hemolizujących z pochwy i okolicy odbytu

 • Posiew z kanału szyjki macicy

 • Badania ultrasonograficzne macicy i przydatkówKonsultacje Psychologia (w tym Seksuologa i Androloga) i Psychiatry

Pacjenci mogą w ramach abonamentu korzystać z konsultacji specjalistycznych lekarza psychiatry i psychologa (w tym seksuologa i androloga). Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Konsultacje te są limitowane i obejmują 3 porady w roku u każdego z tych specjalistów .
Konsultacje Profesorskie

Pacjenci mogą w ramach abonamentu, korzystać z konsultacji specjalistycznych, których przedmiotem jest problem diagnostyczny lub terapeutyczny, przeprowadzanych przez lekarza będącego samodzielnym pracownikiem naukowym. Na konsultację składa się analiza dokumentacji lekarskiej oraz badanie podmiotowe i przedmiotowe. Konsultacja profesorska nie wymaga wcześniejszego skierowania od lekarza specjalisty i nie pociąga za sobą dodatkowej odpłatności. Konsultacje profesorskie nie są limitowane (poza limitami dotyczącymi konsultacji lekarza psychiatry i psychologa).


Pełna diagnostyka ambulatoryjna wraz ze środkami kontrastowymi
W ramach abonamentu Pacjent ma zagwarantowany dostęp do wszystkich badań ambulatoryjnych dostępnych w Polsce. Liczba wykonywanych badań nie jest limitowana. Badania ambulatoryjne wykonywane są na podstawie skierowań wystawionych przez lekarza LUX MED. W przypadku braku usługi w Centrach Medycznych LUX MED, usługa realizowana jest poza placówkami własnymi, natomiast koordynowana jest przez LUX MED.


Skórne testy alergiczne

W ramach usługi wykonujemy - na zlecenie lekarza LUX MED - skórne testy alergiczne metodą nakłuć. Preparat do testów alergicznych uwzględniony jest w cenie usługi.


Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne

Usługi w formie zabiegów, które mogą być wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej w warunkach ambulatoryjnych. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji specjalistycznych, do których Pacjent jest uprawniony w ramach abonamentu. W ramach dostępu do konsultacji u wszystkich specjalistów, konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują:

Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:

 • pobranie wymazu/posiewu

 • pomiar ciśnienia tętniczego

 • pomiar wzrostu i wagi ciała

 • odczulanie (lek Pacjenta)

Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:

 • założenie i zmiana prostego opatrunku nie wymagającego opracowania chirurgicznego;

 • pobranie wymazu i posiewu

 • usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych w centrach własnych grupy LUX MED

 • usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza centrami własnymi grupy LUX MED – klasyfikacja przypadku po ocenie lekarza (nie wykonujemy zdejmowania szwów po porodzie)

 • znieczulenie miejscowe

 • usunięcie kleszcza

Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:

 • założenie i usunięcie przedniej tamponady nosa

 • przedmuchiwanie (kateteryzacja) trąbki słuchowej

 • koagulacja naczyń przegrody nosa

 • usunięcie ciała obcego z nosa, ucha

 • założenie/zmiana innego opatrunku laryngologicznego

 • założenie/zmiana/usunięcie sączka

 • płukanie ucha/nosa

 • laryngoskopia pośrednia

 • pobranie wymazu/posiewu

 • usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych w centrach własnych grupy LUX MED.

 • usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych poza centrami własnymi grupy LUX MED. – kwalifikacja przypadku po ocenie lekarza

 • donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa

Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:

 • badanie dna oka

 • pomiar ciśnienia śródgałkowego

 • usunięcie ciała obcego z oka

 • badanie ostrości widzenia

 • iniekcja podspojówkowa

 • badanie autorefraktometrem

 • podanie leku do worka spojówkowego

 • płukanie worka spojówkowego

 • gonioskopia

 • pobranie wymazu/posiewu

 • dobór okularów

Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:

 • założenie/zmiana/usunięcie opatrunku gipsowego

 • repozycja złamania (jeżeli standard przychodni na to pozwala)

 • założenie/zmiana opatrunku

 • iniekcje dostawowe i okołostawowe

 • punkcja stawu – pobranie materiału do badań

 • założenie opaski elastycznej

 • założenie szyny/temblaka

 • założenie/dopasowanie kortezy lub stabilizatora

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:

 • dermatoskopia

 • pobranie wymazu/posiewu

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

 • pobranie cytologii

Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie:

 • podanie leku doustnego

 • iniekcja podskórna, domięśniowa, dożylna

 • podłączenie wlewu kroplowego

 • pobranie wymazu/posiewu

 • założenie/zmiana opatrunku nie wymagającego zaopatrzenia chirurgicznego

 • pobranie krwi


Uwaga:

Wymienione powyżej zabiegi wykonywane są w ramach komplementarnej konsultacji jeżeli dostępne są w placówce. Materiały i środki medyczne, tj.: gips tradycyjny i syntetyczny, opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do w/w zabiegów są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do w/w zabiegów, od Pacjenta pobierana jest opłata z uwzględnieniem 10% rabatu.

Pozakonsultacyjne Zabiegi Ambulatoryjne

Usługi w formie zabiegów, które nie są integralną częścią konsultacji lekarskiej. Mogą być wykonywane w znieczuleniu miejscowym i nie wymagają hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej.

Zakres pozakonsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych jest uwarunkowany dostępnością w danej placówce Zleceniobiorcy. Pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują:

Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:


 • biopsja chirurgiczna (cienkoigłowa) guzka, prostaty, piersi, tarczycy, węzła chłonnego wraz z oceną histopatologiczną

 • założenie szwów w nagłych przypadkach wymagających niezwłocznej pomocy

Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:

 • unieruchomienie typu Dessault mały/duży

 • dobór i założenie ortezy: stawu kolanowego, stawu łokciowego, stawu skokowego, lędźwiowo-krzyżowej, nadgarstka

 • dobór i założenie kołnierza ortopedycznego

 • założenie gipsu syntetycznego: udowego, podudzia, przedramiennego, ramiennego, typu rękawiczka

 • założenie gipsu typu gorset

 • założenie longiety

 • założenie temblaka uniwersalnego

 • założenie prosto trzymacza – opatrunek ósemkowy

 • założenie szyny Stocka

 • założenie szyny na palec

 • założenie ochrony na gips – kończyna dolna

 • dobór kul łokciowych

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:

 • elektrokoagulacja dermatologiczna (1 punkt)

 • krioterapia dermatologiczna

 • ścięcie i koagulacja włókniaków skóry

 • wyłyżeczkowanie/laserochirurgia zmiany skóry

 • lampa PUVA

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

 • elektrokoagulacyjne leczenie nadżerek

 • kriochirurgiczne leczenie nadżerek

 • założenie wkładki domacicznej

 • usunięcie wkładki domacicznej

Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:

 • laryngologiczne zabiegi kriochirurgiczne

 • punkcja zatok

 • zabieg płukania zatok metodą Petza

 • wlewka krtaniowa

 • nastawienie nosa zamknięte

 • nacięcie krwiaków małżowiny usznej

 • nacięcie krwiaków przegrody nosa

 • obliteracja żylaków nasady języka

 • podcięcie wędzidełka języka

Pozostałe zabiegi ambulatoryjne:

 • premedykacja

 • enema

 • założenie/zmiana cewnika

 • kule łokciowe - wypożyczenie

Uwaga:

Materiały i środki medyczne, tj.: gips tradycyjny i syntetyczny, opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do w/w zabiegów, są bezpłatne.
Chirurgia 1-go dnia

Usługa obejmuje rabat w wysokości 20% na poniższy zakres zabiegów. Usługa realizowana jest w miejscu wskazanym przez Zleceniobiorcę w miastach: Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Łódź, Bydgoszcz, Olsztyn. • Nacięcie tkanki podskórnej, ropnia z drenażem w znieczuleniu miejscowym

 • Operacja palca zatrzaskującego

 • Gruczołu Bartholine’a marsupializacja torbieli

 • Operacja jądra, wodniaka jądra

 • Operacja nosa polipectomia – jednostronna, obustronna, obustronna w znieczuleniu ogólnym

 • Operacja nosa septoplastyka

 • Operacja paznokcia/łożyska/wału paznokciowego – oczyszczenie, usunięcie

 • Operacja prącia grzbietowo-boczne nacięcie napletka

 • Operacja prącia obrzezanie w znieczuleniu miejscowym/w znieczuleniu ogólnym

 • Operacja prącia wydłużenie wędzidełka prącia

 • Operacja sutka ginekomastia jednostronna/obustronna w znieczuleniu ogólnym

 • Operacja sutka - miejscowe wycięcie zmiany sutka w znieczuleniu miejscowym

 • Operacja sutka – tumorectomia sutka w znieczuleniu miejscowym

 • Operacja żylaków kończyn miniflebectomia – 1 noga w znieczuleniu miejscowym

 • Operacja żylaków kończyn nastrzykniecie pajączków

 • Operacja żylaków kończyn nastrzykniecie żylaków

 • Plastyka sromu

 • Plastyka sromu w znieczuleniu miejscowym

 • Plastyka ścięgna Achillesa

 • Przeszczep ścięgna kończyny górnej

 • Radykalne wycięcie zmiany skóry

 • Radykalne wycięcie zmiany skóry diatermia, diatermia – okolica oka

 • Radykalne wycięcie zmiany skóry kaszaka, tłuszczaka

 • Radykalne wycięcie zmiany skóry plastyczne

 • Radykalne wycięcie zmiany skóry, usunięcie ciała obcego

 • Wycięcie modzela skórnego z palca młotkowatego

 • Zabiegi w obrębie szyjki macicy – konizacja, zniszczenie lub wycięcie polipa

 • Zabiegi w okolicy oka – gradówka, kępki żółte.
Rehabilitacja

Usługa kierowana jest do Pacjentów:

- po urazach ortopedycznych

- cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów

- cierpiących z powodu chorób zawodowych

- cierpiących z powodu neurologicznych zespołów bólowych.

Usługa składa się z leczenia ruchem (kinezyterapia) i/lub wykorzystania leczniczego działania energii (fizykoterapia). Zakres i rodzaj zabiegów rehabilitacyjnych określany jest przez kierującego na nie lekarza LUX MED przy usługach specjalistycznych i uzależniony jest od możliwości techniczno-sprzętowych danej placówki. Rehabilitacja prowadzona w Centrach Medycznych LUX MED zawiera następujące usługi:


- elektrostymulację

- jonoforezę

- galwanizację

- kinezyterapię

- prądy diadynamiczne

- prądy interferencyjne

- terapię laserową

- terapię manualną

- ultradźwięki

- ultradźwięki w wodzieUwaga:

Abonament nie obejmuje kosztów rehabilitacji w przypadku wad wrodzonych i ich następstw, urazów okołoporodowych, przewlekłych chorób tkanki łącznej i ich następstw, rehabilitacji po zabiegach operacyjnych w okresie 1 miesiąca po zabiegu, po incydentach wieńcowych, po incydentach neurolgicznych i naczyniowo-mózgowych oraz usług o charakterze fitness i gimnastyki korekcyjnej.

Wizyty domowe


Konsultacja lekarska udzielana przez lekarza zespołów wyjazdowych (lekarza rodzinnego/internistę) realizowana w miejscu zamieszkania chorego, konieczna z uwagi na stan zdrowia Pacjenta, który uniemożliwia mu przybycie do Centrum Medycznego. Wizyty domowe obejmują tylko przypadki nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, w tym zaostrzenia dolegliwości przewlekłych, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia. Wizyta domowa w domu chorego ma na celu postawienie rozpoznania i rozpoczęcie leczenia, natomiast kontynuacja leczenia, a także wizyty kontrolne odbywają się w Centrach Medycznych Grupy LUX MED. W szczególności, niedogodny dojazd do Kliniki, wypisanie recepty lub zwolnienia nie są okolicznościami uzasadniającymi wizytę w domu Pacjenta. Wizyta domowa jest świadczeniem pomocy doraźnej, które jest udzielane wyłącznie w dniu jego zgłoszenia. W przypadku wizyty domowej nie ma możliwości swobodnego wyboru lekarza. O przyjęciu lub odmowie wizyty domowej decyduje Dyspozytor, na podstawie przeprowadzonego wywiadu. Usługa realizowana jest w obrębie granic administracyjnych miast w których Zleceniobiorca posiada własne centra medyczne i w ich okolicach - szczegółowy zasięg terytorialny opisany jest na www.luxmed.pl .


Usługi Pielęgniarskie w domu Pacjenta

Pacjenci w ramach abonamentu mogą korzystać z opieki pielęgniarki w domu.

Zakres usługi obejmuje:


 • wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji

 • pobranie krwi do analizy

 • zmiana opatrunku

 • założenie holtera w domu pacjenta

 • założenie/zmiana cewnika

Usługa ta jest wykonywana w przypadku braku możliwości przybycia Pacjenta do placówki LUX MED, ze względu na stan zdrowia. Usługa jest limitowana do 10 wizyt pielęgniarki w domu Pacjenta w ciągu roku.

Usługi pielęgniarskie w domu Pacjenta mogą odbywać się codziennie w godzinach 8-20. Usługa realizowana jest w obrębie granic administracyjnych Warszawy i okolic W-wy oraz granic administracyjnych miast i okolic, w których LUX MED posiada własne placówki medyczne. Szczegółowy zasięg terytorialny opisany jest na www.luxmed.pl.


Interwencja karetki

Korzystanie z interwencyjnego zespołu wyjazdowego możliwe jest w przypadku nagłych zachorowań i wypadków. Nagłe zachorowanie jest stanem polegającym na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagające podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. Każdorazowo decyzję wyjazdu ambulansu sanitarnego podejmuje dyspozytor po rozmowie z Pacjentem lub jego rodziną. W zależności od sytuacji, świadczenie może być realizowane przez własny zespół interwencyjny, zespół współpracujący lub zespół Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego.

Zespół medyczny, wyposażony w specjalistyczny środek transportu oraz sprzęt medyczny i leki umożliwiające podjęcie medycznych czynności ratunkowych w przypadku nagłego zagrożenia zdrowotnego udziela pomocy (w zależności od zapisów umowy) w siedzibie Klienta, w ustalonych z Klientem lokalizacjach lub/oraz na terenie, którego szczegółowy zasięg terytorialny opisany jest na www.luxmed.pl, a w razie konieczności wykonania badań przewozi Pacjenta do placówki LUX MED, zaś w przypadku zagrożenia życia do najbliższego szpitala. Usługa ta nie zastępuje świadczeń realizowanych w ramach Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. Usługa ta jest nielimitowana.
Transport Medyczny

Transport medyczny jest dostępny na terenie Polski przez 24 godziny na dobę, w razie:

- konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia

- nagłego zachorowania

- potrzeby zachowania ciągłości leczenia

Transport medyczny jest dostępny w sytuacjach, w których przewiezienie Pacjenta innymi środkami transportu publicznego, zagrażałoby jego zdrowiu i życiu. Transport medyczny możliwy jest tylko w przypadku, gdy nie ma do tego przeciwwskazań medycznych. Na wykonanie niniejszej usługi musi być zgoda z placówki z której Pacjent będzie transportowany. Transport na terenie Polski jest bezpłatny.


Stomatologia

Zakres stomatologii obejmuje poniższe usługi wraz z materiałami: • profilaktykę stomatologiczną - w tym: przegląd stomatologiczny dwa razy w roku, fluoryzację zębów, usuwanie kamienia nazębnego (scaling), uszczelnianie bruzd, piaskowanie;

 • konsultacje specjalistyczne: stomatologa, ortodonty, chirurga stomatologicznego, periodontologa, protetyka (plan leczenia);

 • stomatologię zachowawczą w tym: leczenie ubytków próchniczych, leczenie kanałowe zębów, odbudowa zębów, suchy zębodół, dewitalizacja, amputacja i ekstyrpacja miazgi, impregnacja zębiny;

 • chirurgię stomatologiczną: w tym: dłutowanie, ekstrakcja zęba, nacięcie ropnia, plastyka wędzidełka, plastyka wyrostka, resekcja wierzchołka korzenia, wycięcie kieszonki dziąsłowej, kauteryzacja brodawki dziąsłowej, zaopatrzenie chirurgiczne rany.

 • RTG zęba, pantomogram, znieczulenie miejscowe.

Aby Pacjent mógł w pełni korzystać z zakresu stomatologii, zostanie dokonany wyjściowy przegląd stomatologiczny przez lekarza stomatologa Zleceniobiorcy. Przegląd ten jest bezpłatny. Jeżeli wyjściowy stan uzębienia wymaga leczenia, to od Pacjenta pobierana jest opłata za wykonane usługi wraz z materiałem z 50% rabatem. Po wyleczeniu i ponownym przeglądzie stomatologicznym, potwierdzającym sanację jamy ustnej, dalsze leczenie jest bezpłatne, pod warunkiem dokonywania przeglądów stomatologicznych, co najmniej raz na 6 miesięcy.

Dodatkowo Pacjentom Pakietów Premium przysługuje rabat w wysokości 20% na usługi ortodontyczne, protetyczne oraz 10% na usługi z zakresu implantologii stomatologicznej.

W zależności od możliwości konkretnej placówki medycznej w skład usługi stomatologicznej wchodzi także nocna pomoc stomatologiczna (pomoc doraźna) w godzinach 20.00-8.00, w czasie której w ramach abonamentu wykonywane bezpłatnie są usługi w razie bólu i nagłych


przypadkach. Kwalifikacji przypadku do pomocy doraźnej dokonuje lekarz dyżurny.

Uwaga:

Abonament nie obejmuje leczenia periodontologicznego.

Konsylium Medyczne
W razie potrzeby Pacjent będzie miał zorganizowane Konsylium Medyczne, złożone z wybitnych przedstawicieli medycyny polskiej. Honoraria uczestników konsylium pokrywa Pacjent z 30% rabatem.
Druga Opinia Medyczna - Best Doctors

Usługa dotyczy przypadków zdiagnozowania najcięższych chorób. Pacjent może się zwrócić o drugą opinię medyczną do najlepszych na świecie lekarzy specjalizujących się w danej dziedzinie i uzyskać ją bez konieczności opuszczania Polski – opinia zostaje wydana na podstawie dokumentacji medycznej. Pacjent otrzymuje oryginał opinii wraz z tłumaczeniem na język polski.

Druga opinia medyczna zawiera także propozycję procesu leczenia oraz wskazanie trzech najlepszych specjalistów na świecie mogących proces ten przeprowadzić.

Usługa ta obejmuje również pomoc przy umawianiu wizyt u tych lekarzy, załatwieniu spraw związanych z terapią (organizacja przyjęcia do szpitala, wizyty, zakwaterowanie w hotelu, transport i obsługa Pacjenta), monitoring opieki medycznej, nadzór nad jakością opieki medycznej, obsługę płatności oraz negocjowanie korzystnych rabatów na usługi zdrowotne.

Drugą opinię medyczną można uzyskać, gdy zostaną stwierdzone przypadki medyczne uznawane za stan zdrowia krytyczny, chroniczny, zwyrodnieniowy, w szczególności zaś


 • głuchota

 • AIDS

 • choroba Parkinsona

 • poważne poparzenia

 • udar

 • śpiączka

 • paraliż

 • choroba Alzheimera

 • ślepota

 • nowotwór

 • choroby serca

 • stwardnienie rozsiane

 • niewydolność nerek

 • utrata mowy

 • transplantacja organów

 • choroby neuronu ruchowegoUbezpieczenie w podróży zagranicznej
W ramach Pakietu ubezpieczeń oferujemy Państwu ochronę ubezpieczeniową we wszystkich krajach świata, z wyłączeniem terytorium Polski oraz kraju zamieszkania. Maksymalny okres ochrony ubezpieczeniowej podczas jednorazowego pobytu za granicą wynosi do 180 dni. Ubezpieczenie działa bez ograniczeń wiekowych.

Zakres i sumy ubezpieczenia:Zakres ubezpieczenia

Limit odpowiedzialności

Następstwa nieszczęśliwego wypadku NNW

(zgon, inwalidztwo, uszczerbek)200 000 zł na wypadek śmierci

100 000 zł za uszczerbek na zdrowiuKoszty leczenia i assistance

Podlimit na koszty leczenia stomatologicznego300 000 zł

600 zł


Odpowiedzialność cywilna (na rzeczy i osoby)

200 000 zł

Bagaż podróżny

2 500 zł

Ubezpieczeniem objęte jest również:

• ryzyko związane z uprawianiem m.in. następujących sportów: narciarstwa, snowboardu, windsurfingu oraz nurkowania bez akwalungu.

• koszty leczenia związane z ciążą i powikłaniami w czasie ciąży do 32 tygodnia ciąży.

• zaostrzenia i powikłania wszelkich chorób przewlekłych.

Szczegółowe informacje dotyczące pakietu ubezpieczeniowego i zasad przystąpienia do ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w procedurze przystąpienia stanowiących załączniki do Umowy.


Hospitalizacja porodowa

W ramach abonamentu zapewniamy posiadaczkom pakietu w przypadku porodu planowego(pod warunkiem zgłoszenia nie później niż na 3 m-ce przed planowanym terminem porodu, zamiaru skorzystania z Hospitalizacji porodowej LUX MED):

- pomoc w ustaleniu miejsca w wybranym przez Pacjentkę szpitalu.

- poród rodzinny ze znieczuleniem zewnątrzoponowe (na życzenie pacjentki) oraz salę o podwyższonym standardzie do porodu.

Usługa realizowana jest w miejscu wskazanym przez Zleceniobiorcę w miastach: Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Łódź, Opole, Szczecin, Olsztyn, Bydgoszcz.

Uwaga:

Na usługę obowiązuje karencja 10 miesięcy od objęcia opieką.
Koordynacja Hospitalizacji


Zleceniobiorca zapewnia swoim klientom pomoc w uzyskaniu hospitalizacji. Usługa ta dotyczy hospitalizacji planowej realizowanej standardowymi metodami leczenia. Hospitalizacja ma miejsce w szpitalach, z którymi Zleceniobiorca ma podpisaną umowę o współpracy, w miarę możliwości w salach o podwyższonym standardzie, na oddziałach: internistycznym, pediatrycznym, kardiologicznym, chirurgicznym, laryngologicznym, urologicznym, ortopedycznym oraz ginekologiczno –położniczym (poza patologią ciąży). Maksymalny okres hospitalizacji to 30 dni w roku kalendarzowym. Usługa hospitalizacji realizowana jest w miejscu wskazanym przez Zleceniobiorcę w miastach: Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Łódź, Opole, Szczecin, Olsztyn, Bydgoszcz.

Do Państwa dyspozycji oddajemy specjalnie wyznaczonego opiekuna (koordynatora hospitalizacyjnego), który jako osoba upoważniona, będzie nadzorował opiekę nad Państwem w szpitalu, a w szczególności:

- uczestniczył w przyjęciu do szpitala;

- kontaktował sie z lekarzem prowadzącym Pacjenta

- przekazywał Pacjentowi informacje dotyczące przebiegu leczenia

- odwiedzał Pacjenta (na życzenie Pacjenta - do 1h dziennie).Nasz Opiekun będzie z Państwem w stałym kontakcie, służąc pomocą w organizacji pobytu i powrotu do domu.
Uwaga:

Hospitalizacja nie obejmuje: chorób wcześniej zdiagnozowanych, chirurgii plastycznej, operacji na otwartym sercu, HIV, HCV, HBV i ich powikłań, chorób psychicznych, operacji neurochirurgicznych, transplantologii, wszczepiania implantów, dializ, chemio-, kobalto- i rtg-terapii, zapłodnienia pozaustrojowego, leczenia wad wrodzonych, urazów okołoporodowych i ich powikłań oraz leczenia uzależnień i ich powikłań.Status dokumentu: o ograniczonym dostępie Strona z


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna