Prawa I właściwości operacji (działań) logicznychPobieranie 2,88 Mb.
Strona7/11
Data14.02.2018
Rozmiar2,88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Charakterystyka i tablica działania przerzutnika typu T.

Przerzutnik typu T to taki przerzutnik, który po podaniu wartości logicznej 1 na wejście T i wyzwoleniu zboczem sygnału zegarowego (przeważnie opadającym), zmienia stan wyjść na przeciwny. Podanie 0 na wejście T powoduje zachowanie bieżącego stanu przerzutnika.

Przerzutnik typu T może służyć, jako prosty układ dzielenia częstotliwości przez 2. W niektórych przypadkach umożliwia zbudowanie znacznie prostszych układów (np. liczników synchronicznych) niż przy zastosowaniu przerzutników typu D lub JK. Jednak przerzutniki te są stosowane bardzo rzadko ze względu na ich właściwości.

Tabela przejść przerzutnika typu T:


T

Q(T)

Q(T+1)

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0


  1. Schemat i wykres przebiegu sygnałów licznika binarnego (min. Pojemność 16).

Liczniki synchroniczne to takie liczniki, w których przerzutniki zmieniają swój stan jednocześnie z taktem zegarowym. Licznik synchroniczny posiada sieć logiczną, która steruje odpowiednio wejściami przerzutników na podstawie stanów ich wyjść. Sygnał zegarowy doprowadzany jest do każdego przerzutnika, zatem zmiana stanów będzie odbywała się wg napływających taktów zegarowych.

  1. Zmiana pojemności licznika za pomocą sprzężenia zwrotnego zerującego.

Załóżmy, że pojemność licznika P = 6 (modulo 6). Do budowy tego układu należy użyć trzech przerzutników, a cykl pracy licznika szeregowego skrócić o dwa stany wewnętrzne. Po zliczeniu sześciu impulsów ma nastąpić powrót do warunku początkowego QCQBQA=000. Pracę takiego licznika można zilustrować następującą sekwencją (tablica stanów):

Pozycja x oznacza numer kolejnego impulsu zliczanego. Po wprowadzeniu sześciu impulsów licznik zostaje wyzerowany, zanim pojawi się impuls siódmy. Wartości QCQB=11 powinny wyzerować licznik.  1. Objaśnić zasadę wpisu równoległego synchronicznego do licznika binarnego.

Polega na znalezieniu liczby, od której licznik ma zacząć liczyć. Na przykład chcemy licznik liczący, do 27, więc wybieramy licznik liczący do 32. W takiej sytuacji mamy nadmiar w liczniku. Odejmujemy od maksymalnej liczby, do której liczy licznik liczbę, od której chcemy liczyć. 32-27 daje nam o 5 za dużo liczb w liczniku. Przedstawiamy liczbę 5 w postaci binarnej 00101. I tą właśnie liczbę wpisujemy od góry do przerzutnika. I licznik zaczyna liczenie od tej właśnie liczby.

  1. Zmiana pojemności licznika za pomocą wpisu równoległego.

Zasada opisana w pkt.16.

  1. Schemat i wykres przebiegu sygnałów licznika binarnego odejmującego.
  1. Zasada liczenia (budowy licznika) w kodzie BCD.

Kod BCD (Binary-Coded Decimal czyli dziesiętny zakodowany dwójkowo)jest to sposób zapisu liczb polegający na zakodowaniu kolejnych cyfr dziesiętnych liczby dwójkowo przy użyciu czterech Taki zapis pozwala na łatwą konwersję liczby do i z systemu dziesiętnego, jest jednak nadmiarowy (wykorzystuje tylko 10 czterobitowych układów z 16 możliwych).

W takim razie liczbę (123)10 zapiszemy (0001 0010 0011)BCDSchemat budowy szeregowego licznika BCD:Cyfra dziesiętna

Kod BCD

8421


0

0000

1

0001

2

0010

3

0011

4

0100

5

0101

6

0110

7

0111

8

1000

9

1001W szeregowym liczniku BCD bramka AND wykrywa dziesiątkę (stan 1010) i zeruje licznik za pomocą asynchronicznych wejść kasujących . Liczniki BCD zawarte są w układach 7490.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna