Prawa I właściwości operacji (działań) logicznych


Charakterystyka i opis działania licznika pierścieniowegoPobieranie 2,88 Mb.
Strona11/11
Data14.02.2018
Rozmiar2,88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Charakterystyka i opis działania licznika pierścieniowego


W liczniku pierścieniowym bity się przesuwają w taki sposób że bit z wyjścia ostatniego przerzutnika zostaje przekazany do pierwszego przerzutnika. Powstaje zapętlona cyrkulacja przesuwanych bitów. Taki licznik składa się z szeregowo połączonych rejestrów przesuwnych z czego wyjście ostatniego jest połączone z wejściem pierwszego.
  1. Różnice struktury i działania układów kombinacyjnych i sekwencyjnych.


Układ kombinacyjny to taki, którego stan na wyjściu zależy tylko i wyłącznie od stanów wejść. Zakłada się że odpowiedź na zdarzenie, zmianę sygnału wejściowego odbywa się natychmiastowo, choć wiadomo że układy rzeczywiste wnoszą niechciane opóźnienie między zmianą sygnału na wejściu a zmianą na wyjściu. W układach tego typu każda kombinacja sygnałów wejściowych jednoznacznie określa kombinację sygnałów wyjściowych.

Rodzaje układów kombinacyjnych.

Elementy zaliczane jako kombinacyjne to wszelkiego rodzaju funktory logiczne podstawowe z nich to: OR, AND , NOT. Mając do dyspozycji powyższe elementy można za ich pośrednictwem stworzyć dowolny układ cyfrowy.Schemat blokowy układu kombinacyjnego:Układ sekwencyjny to taki, którego zadaniem jest zachowywanie się według ściśle określonych reguł w sposób powtarzalny według znanego algorytmu. Wpływa on na stan sygnału podanego na wyjście, poprzez uzależnienie go od: stanu jego wejść i stanów poprzedzających aktualny stan, stanu wewnętrznego umieszczonego w rejestrach będących pamięcią. Do tego typu układów możemy zaliczyć wszelkiego rodzaju elementy, które w swojej budowie zawierają „komórki pamięci”:

  • przerzutniki

  • rejestry

Podział układów sekwencyjnych.

Układy sekwencyjne dzielimy na:  • Asynchroniczne – działają niezależnie od jakichkolwiek czynników synchronizujących w afekcie czego zmiana jakiegokolwiek stanu następuje poprzez własną reakcję na sygnał podany do wejścia. Należą one do układów szybkich, ponieważ reakcja odbywa się natychmiastowo bez jakiegokolwiek opóźnienia związanego z synchronizacją zegara. Szybko jednak pojawia się dosyć istotna wada a mianowicie pojęcie hazardu - związane jest z niezerowym czasem propagacji np. bramek, a także wyścigu wywołane zmianą stanów sygnałów na wejściach układu asynchronicznego.

  • Synchroniczne – działanie polega na przetworzeniu informacji podanej w momencie (takcie) wystąpienia impulsu zegarowego (lock), synchronizującego cały szereg połączonych ze sobą modułów. Jest to metoda wolniejsza przetwarzania sygnałów niemniej jednak w znacznym stopniu eliminuje ona zjawisko hazardu jak i wyścigu.

Schemat blokowy układu sekwencyjnego wygląda następująco:


  1. Definicje (opis) kodera, dekoder i konwertera kodu.


W przesyłaniu sygnałów cyfrowych istnieje zwykle potrzeba przetwarzania informacji z jednej zakodowanej postaci w drugą. Do tego celu służą specjalne układy cyfrowe zwane konwerterami kodów. Układy służące do przetwarzania kodu "1 z n" na dowolny inny kod dwójkowy przyjęto nazywać koderami, natomiast układy wykonujące operację odwrotną - dekoderami. W związku z tym pozostałe układy, tj. układy przetwarzające dowolny kod dwójkowy na inny, lecz nie "1 z n" nazywa się ogólnie konwerterami. Układy logiczne koderów, dekoderów i konwerterów są układami kombinacyjnymi.

Koderami są nazywane układy służące do przetworzenia kodu "1 z n" podanego na wejście układu w określony dwójkowy kod wyjściowy

Dekoderem jest nazywany układ realizujący zamianę dowolnego kodu dwójkowego na kod pierścieniowy "1 z n". Zatem zadanie dekodera jest odwrotne niż kodera. Ważne znaczenie mają dekodery dwójkowo-dziesiętne, służące do konwersji 4-bitowego kodu BCD na kod "1 z 10"

Konwerter przetwarza jeden określony kod dwójkowy na inny kod dwójkowy, ale nie "1 z n".


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna