Prawa algebry zbioróWPobieranie 49,96 Kb.
Data14.05.2018
Rozmiar49,96 Kb.

PRAWA ALGEBRY ZBIORÓW


Prawa algebry zbiorów są zbudowane ze zmiennych reprezentujących nazwy zbiorów, stałych: , , -, V, , , = oraz operatorów logicznych. Nie występuje w nich symbol 

1. AA prawo zwrotności zawierania się zbiorów

2. AB BC AC prawo przechodniości zawierania się zbiorów

3. A  B= B A prawa przemienności iloczynu

4. AB= BA prawa sumy zbiorów

5. AB = (A’B’)’ prawo zastępowania sumy zbiorów iloczynem

6. A  B = (A’B’)’ ’ prawo zastępowania iloczynu zbiorów sumą

7. A’’= A dopełnienie dopełnienia zbioru A jest równe zbiorowi A

8. AA’ =V suma zbioru A i jego dopełnienia jest równa zbiorowi uniwersalnemu

 A zbiór pusty jest zawarty w dowolnym zbiorze

10. AV każdy zbiór jest zawarty w zbiorze uniwersalnym

11. AB  CD  AC BD Prawo dodawania inkluzji stronamiEx. 35. Operacja AB=(A-B)  (B-A) nazywa się różnicą symetryczną

podać interpretację graficzną

wykazać, że AA=

wykazać, że (AB) C = A(BC)wykazać, że jeżeli A  B=, to AB= A  B©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna