Praca magisterska


Opis środowiska Delphi jako przykład narzędzia typu RADPobieranie 1,5 Mb.
Strona15/16
Data24.02.2019
Rozmiar1,5 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Opis środowiska Delphi jako przykład narzędzia typu RAD


Obecnie warsztat projektanta - programisty zdominowały narzędzia programistyczne umownie nazywane RAD. Skrót ów utworzony jest od nazwy ang. Rapid Application Development co w tłumaczeniu na język polski oznacza Szybkie tworzenie aplikacji.

O środowiskach programistycznych tego typu wywodzących się z generatorów programów zwykło się mówić, że odciążyły one projektanta (w zasadzie tak niewiele jest programowania w RAD’ach, większość czynności to właśnie projektowanie) tak, że przestało być trudne konstruowanie całej otoczki (tzw. interfejs użytkownika) głównej logiki programu, a całość prac związanych z powstawaniem aplikacji (prototypu) skoncentrowała się na „konsultowaniu” procesu tworzenia programu.

Praca programisty – projektanta przeniosła się ze sfery żmudnego tworzenia interfejsu użytkownika na poziom dostarczania logiki, która skłania ten interfejs do wykonywania produktywnych działań.

Jednym z ważnych środowisk programistycznych należących do klasy narzędzi typu RAD jest rodzina produktów firmy Inprise znanych pod nazwą handlową Delphi.

Nasz dydaktyczno - symulacyjny program komputerowy napisany został w środowisku programistycznym Delphi 3.0.

  1. Charakterystyka środowiska


Delphi 3 jest produktem firmy Inprise (dawniej Borland). Jest to środowisko do szybkiego i uproszczonego dla programisty tworzenia aplikacji użytkowych działających w systemie Windows.

Środowisko Delphi działa w oparciu o język programowania Pascal.


   1. Język programowania: Pascal (zarys)


Pascal jest dziełem umysłu Niclausa Wirtha - programisty (również prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Stanforda, a później w ETH na Politechnice w Zurychu), który potrzebował języka, za pomocą którego mógłby uczyć innych ludzi pisania czegoś innego niż kilometrowych programów. Stworzył coś, co teraz jest znane jako standard Pascal; nieco ograniczony język do tworzenia małych aplikacji zaprojektowany w latach 1970-1971.

Pascal jest pochodną PL1 (Język programowania 1) i ALGOLU (ALGOrytmiczny język). Pascal otrzymał nazwę na cześć Blaise Pascala – francuskiego matematyka, który w roku 1690, mając zaledwie 18 lat, zbudował pierwszą mechaniczną maszynę liczącą.

Jedną z głównych cech pierwszej wersji Pascala było to, że używany kompilator wymagał bardzo małej pamięci. Kiedy w końcu lat siedemdziesiątych na scenie zaczęły pojawiać się pierwsze mikrokomputery, wiele instytucji edukacyjnych wybrało Pascal do nauki programowania na tych maszynach.

Następna wersja Pascala (UCSD Pascal) była nieco silniejsza. Pozwalała ona programistom na tworzenie dojrzałych aplikacji, a nie tylko małych programów użytkowych, do czego Wirth początkowo przeznaczył Pascala.

Kiedy w roku 1984 Borland wprowadził Turbo Pascala, środowisko programistów rzeczywiście go zauważyło. Produkt ten charakteryzował się bardzo wysokimi osiągami jeśli chodzi o czas kompilacji.

Następnym krokiem Borlanda było wprowadzenie wersji Pascala pod Windows. W niedługim czasie notacja zaproponowana przez Wirtha została rozszerzona o specyfikację obiektową. Ten zabieg dokonany pod koniec lat osiemdziesiątych dał nową jakość, bądź co bądź lekko już wiekowemu rozwiązaniu jakim był Pascal Wirtha.

I właśnie ten już obiektowy, rozbudowany o potężne mechanizmy wspomagania projektowania język a właściwie środowisko z rdzeniem jakim pozostały język programowania Pascal.

   1. Środowisko RAD: Delphi


Jak już było nadmienione Delphi, a w szczególności jego wersja 3.0 zasadza się na języku programowania Pascal z mechanizmami obiektowymi (Inprise preferuję nazwę ObjectPascal). Jest to już w tym momencie narzędzie Windows 95/98/NT w pełni 32 bitowe (np. posiada „prawie ciągłą” przestrzeń adresową - o segmencie około 4 miliardy adresów itp.).

Poniższy rysunek przedstawia środowisko Delphi z otwartą do pracy aplikacją „PNeuron 1.0” (tak nazywa się program komputerowy, przedmiot niniejszego opracowania):Środowisko pracy programisty przedstawione na rysunku zwane IDE (ang. Integrated Development Environment – zintegrowane środowisko tworzenia aplikacji) jest podzielone na trzy obszary funkcjonalne: • Pasek szybkości (ang. Speed Bar) – dzieli się na trzy sekcję: menu w którym zgrupowane są opcje i narzędzia całego środowiska, zbiór przycisków (graficznie dość wyraźnie się odróżniających) z lewej strony – są to standardowe mechanizmy związane z ogólną obsługą realizowanego projektu (otwarcie pliku, otwarcie projektu, nowy formularz, nowy moduł, uruchom, praca korkowa, zatrzymaj itd.), zbiór zakładek i przycisków z prawej strony zawierający komponenty dołączone z pakietem Delphi oraz wytwarzane przez programistę na potrzeby projektów (bardzo istotne jest to, że nie są one związane z konkretnym projektem, ale stanowią bibliotekę gotowych, sprawdzonych mechanizmów i procedur możliwych do wykorzystanie w innych przedsięwzięciach),

 • Kontroler obiektu (ang. Object Inspector) – każdy element ze zbioru komponentów jest obiektem, który zgodnie z definicją udostępnia jakichś zasób cech stałych (ang. Properies) oraz funkcjonalności, które w momencie użycia (wytworzenia instancji) powinny być zainicjowane i właśnie do tego ma służyć kontroler obiektu,

 • Formularz z edytorem kodu (ang. Form & Code Edior) - formularz jest to obiekt z rodziny GUI (ang. Graphical User Interface – graficzny interfejs użytkownika), na który zgodnie z projektem nakładane są odpowiednie komponenty, które to stanowią kręgosłup i krwioobieg logiki działania okna, formularza czy całej aplikacji (programu); edytor kodu pozwala na wpisywanie procedur składających się na program a nie koniecznie powiązanych z dostępnymi komponentami, tam też można zobaczyć jak dodawanie komponentów modyfikuję istniejący kod programu w języku ObjectPascal.

Oczywiście to co jest widoczne na rysunku oraz zostało opisane powyższym wypunktowaniem nie stanowi jeszcze pełnego zakresu mechanizmów Delphi. Obok podstawowego IDE istnieje cała gama dodatkowych elementów wspomagających proces tworzenia aplikacji np. BDE (ang. Borland Database Engine – mechanizmy obsługi baz danych), SQL (ang. Structured Query Language) – język strukturalnych zapytań do baza danych, cała sfera funkcjonalności związanych obsługą sieci lokalnych (LAN) itd.
   1. Komponenty – nowa jakość w programowaniu


Jak opisywaliśmy w poprzednim punkcie w Delphi powstała nowa jakość związana z tworzeniem kodu programu: są nią komponenty. Są one magazynowane w bibliotekach komponentów VCL (ang. Visual Component Library – wizualne obiekty Delphi) oczekując tam na użycie w aplikacji.

Coraz częściej można się spotkać z twierdzeniem, że tworzenie aplikacji w Dephi nie polega na kodowaniu ale na pozyskiwaniu, katalogowaniu oraz wykorzystywaniu gotowych elementów programu: komponentów. Takie postawienie sprawy pozwala projektantowi przy wsparciu „bibliotekarza” (osoba lub instytucja zajmująca się doradztwem w zakresie bibliotek komponentów) naprawdę skupić się na konstrukcji logiki prototypu a później aplikacji.

Wśród zakresu różnorodności komponentów można wyróżnić bardzo proste - napisy (obiekt z dość pokaźną ilością właściwości związanych np. z położeniem, rozmiarem, kolorem itp.), pola do wprowadzania danych poprzez całe gotowe okna (np. okno typu About – opis o programie) aż do wysoce skomplikowanych oraz zaawansowanych technologicznie części lub całych serwerów internetowych stron WWW.

   1. Mocne i słabe strony Delphi


Delphi jest potężnym narzędziem dla większości aplikacji, jakie obecnie powstają w zakresie szeroko rozumianej informatyki. Jest to z pewnością właściwe narzędzie dla sekcji interfejsu użytkownika dowolnej aplikacji. Tu właśnie można zaznaczyć, że Delphi doskonale nadaje się do wykonywanie programów symulacyjno – dydaktycznych takich jak w celu tej pracy. Składa się na to:

 • łatwość oraz wysoki poziom efektowności konstruowanych oknie aplikacji,

 • doskonały język programowania ObjectPascal (oparty o sztandarowy język algorytmiczny Pascal z rozszerzeniami w kierunku obiektowości) pozwalający w sposób z jednej strony formalny, zaś z drugiej wysoce wydajny oddać sferę logiki części symulacyjnej,

 • dobrze przemyślane i wykonane przez firmę Inprise środowisko dla tworzenia oraz późniejszego uruchamiania aplikacji.

Jak widać Delphi dostarcza wielu bardzo efektywnych mechanizmów i funkcjonalności dla tworzenia aplikacji dla systemu Windows.

Niestety nie jest i raczej nie powinno to być jedyne narzędzie znajdujące się w zakresie wykorzystanie dla współczesnego, czynnego projektanta – programisty.Bardzo duża elastyczność, która czyni Delphi tak wielkim narzędziem ogólnego przeznaczenia, nie pozwala dostarczyć tych, których potrzebuje twórca DBMS (ang. Database Management System – systemy zarządzania bazą danych) dla stworzenia dużego oraz kompleksowego sytemu.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna