Praca magisterska


Samouczenie sieci neuronowejPobieranie 0.74 Mb.
Strona11/16
Data24.02.2019
Rozmiar0.74 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Samouczenie sieci neuronowej


W przypadku gdy sieć nie może być uczona pod nadzorem nauczyciela poczytne miejsce zajmują strategie uczenia oparte na idei wprowadzonej do dziedziny neuropsychologii przez amerykańskiego badacza D.O. Hebba w 1949 roku. [16] Jednak ta idea znaczenia dla dziedziny sieci neuronowych zaistniała naprawdę w 1981 roku kiedy to inny badacz Sutton opracował formalne metody wykorzystania jej w uczeniu sieci neuronowych. Opracowana technika uczenia zwykle nazywana jest uczeniem Hebba lub uczeniem bez nauczyciela (ang. unsupervised lerning albo hebbian learning). Zasada tego uczenia polega na tym, że waga i-tego wejścia m-tego neuronu wzrasta podczas prezentacji j-tego wektora wejściowego proporcjonalnie do iloczynu i-tej składowej sygnału wejściowego docierającego do rozważanej synapsy i sygnału wyjściowego rozważanego neuronu. Opis formalny tego w postaci wzoru wygląda następująco:


Pobieranie 0.74 Mb.

Share with your friends:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu