Praca dyplomowaPobieranie 0,79 Mb.
Strona10/11
Data24.10.2017
Rozmiar0,79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


 • powodować możliwie minimalne uszkodzenie tkanek żywych elementami stabilizatora,

 • zawierać małą liczbę elementów w zestawie stabilizatora, minimalną masę,

 • stabilizować możliwie krótkimi odcinkami,

 • wykazywać jak najmniejszy zakres obróbki mechanicznej podczas zabiegu,

 • dawać możliwość multiplikacji na bazie zestawu podstawowego,

 • charakteryzować się wysoką wytrzymałością i regulowaną podatnością stabilizatora,

 • umożliwiać dokonywanie korekcji osi zestawu w trzech różnych płaszczyznach,

 • wykazywać biotolerancję,

 • zachowywać sztywność układu kręgosłup-stabilizator, zbliżoną do kręgosłupa nieuszkodzonego.

Stabilizator powinien ponadto zapewniać odpowiednie przenoszenie obciążeń występujących między kręgami oraz jednocześnie stwarzać warunki do pełnego zrostu spondylodezy, występującej w rejonie uszkodzenia kręgosłupa. Reasumując, funkcja użytkowa stabilizatora wewnętrznego powinna umożliwić wykonanie następujących czynnościError: Reference source not found:

 • rozsunięcie kręgów sąsiadujących ze zniszczonym kręgiem,

 • obrót kręgów sąsiadujących z kręgiem zniszczonym w celu przywrócenia pierwotnej krzywizny kręgosłupa,

 • unieruchomienie kręgów w żądanym położeniu aż do uzyskania pełnego zrostu wykonanej spondylodezy.

Odrębnym, lecz bardzo trudnym, problemem jest opracowanie implantu krążka międzykręgowego. Z uwagi zarówno na właściwości sprężyste i ruchowe, jak również wytrzymałościowe, zastąpienie tego elementu kręgosłupa jest bardzo trudne. Jednym z rozwiązań jest sztuczny krążek międzykręgowy opracowany przez prof. Hansa Zippela (Charite). Na rysunkach 73 a i b pokazano konstrukcję i obraz rentgenowski tego sztucznego dysku. Pierwsze implantacje krążka przeprowadzono w Berlińskiej Klinice Charite - z tego wzięła się jego nazwaError: Reference source not found.

Rys. 73. Sztuczny krążek międzykręgowy Charite: a) widok, b) obraz rentgenowski zaimplantowanego krążka1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna