Ppłk mgr inżPobieranie 0,67 Mb.
Strona3/6
Data15.02.2018
Rozmiar0,67 Mb.
1   2   3   4   5   6

Załącznik nr 2.4
..............................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługa specjalistycznego szkolenia informatycznego.Część IVSzkolenia specjalistyczne informatyczne autoryzowane e przez Cisco:


 1. Szkolenia powinny polegać na:

 1. przeprowadzeniu wykładów i prelekcji, uzupełnionych prezentacjami multimedialnymi,

 2. przeprowadzeniu zajęć praktycznych w oparciu o laboratorium szkoleniowe.

 1. Szkolenie prowadzone przez certyfikowanego instruktora.

 2. Wykonanie usługi należy udokumentować wydanym Certyfikatem dla każdego z uczestników szkolenia.

 3. Szkolenia mogą mieć formę otwartą.

 4. W cenie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia prowadzonego w języku polskim, materiały edukacyjne producenta w wersji elektronicznej (pożądane materiały szkoleniowe w języku polskim), certyfikaty. Lunch, kawa herbata.
Lp

Nazwa

szkolenia

Ilość

osób

Czas
trwania


Proponowany
termin
szkolenia


Cena
za jedną osobę


w zł

Cena
całkowita


w zł

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Implementing Cisco IOS Network Security v2.0 (IINS)

2

5 dni

maj, czerwiec

……………..
JW 3984 Białobrzegi

Zapewnienie podejścia do egzaminu 640-552 IINS2.

Implementing Cisco Secure Access Solutions (SISAS)

1

5 dni

maj czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień,

……………..


JW 3984 Białobrzegi

Zapewnienie podejścia do egzaminu 300-208 SISAS3.

Implementing Cisco Edge Network Security Solutions (SENSS)

1

5 dni

maj czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień,

…………….
JW 3984 Białobrzegi

Zapewnienie podejścia do egzaminu 300-206 SENSS4.

Implementing Cisco Secure Mobility Solutions (SIMOS)

1

5 dni

maj czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień,

………………

JW 3984 Białobrzegi

Zapewnienie podejścia do egzaminu 300-209 SIMOS5.

Implementing Cisco Threat Control Solutions (SITCS)

1

5 dni

maj czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień,

……………..

JW 3984 Białobrzegi

Zapewnienie podejścia do egzaminu 300-207 SITCSRAZEMUwaga: w pozycji proponowany termin szkolenia, firma oferująca szkolenie wpisuje termin szkolenia w formacie: 17 – 21 marca 2014 r. Dla poszczególnych szkoleń podano terminy optymalne dla Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zaoferowania szkoleń w tych terminach, dopuszcza się wskazanie przez oferenta, terminu szkolenia wykraczającego poza okres określony przez Zamawiającego.

..................................., dnia ......................

.......................................................................... (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania

oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)Załącznik nr 2.5
..............................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługa specjalistycznego szkolenia informatycznego.Część VAutoryzowane szkolenie informatyczne Offensive Security – Penetration Testing with Kali Linux (Online):

 1. Realizacja usługi polega w szczególności na:

 1. dostarczeniu kont dostępowych umożliwiających logowanie do portalu edukacyjnego Offensive Security zawierającego materiały szkoleniowe dla wszystkich uczestników szkolenia,

 2. dostarczeniu zestawu plików konfiguracyjnych na potrzeby zdalnego dostępu z wykorzystaniem usługi szyfrowanego połączenia sieciowego VPN (ang.: Virtual Private Network) umożliwiającego dostęp do zdalnego laboratorium Offensive Security Lab, na okres 30 dni dla wszystkich uczestników szkolenia,

 3. zapewnieniu podejścia wszystkich uczestników szkolenia do egzaminu Offensive Security Certified Professional (OSCP),

 1. szkolenie w trybie nauczania na odległość Advanced Distance Learning (ADL).

 2. W cenie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia prowadzonego w języku polskim, materiały edukacyjne producenta, certyfikaty.
Lp

Nazwa

szkolenia

Ilość

osób

Czas
trwania


Proponowany
termin
szkolenia


Cena
za jedną osobę


w zł

Cena
całkowita


w zł

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Offensive Security – Penetration Testing with Kali Linux (Online)

10

30

maj, czerwiec

……………..

JW 3984 Białobrzegi

RAZEMUwaga: w pozycji proponowany termin szkolenia, firma oferująca szkolenie wpisuje termin szkolenia w formacie: 17 – 21 marca 2014 r. Dla poszczególnych szkoleń podano terminy optymalne dla Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zaoferowania szkoleń w tych terminach, dopuszcza się wskazanie przez oferenta, terminu szkolenia wykraczającego poza okres określony przez Zamawiającego.

..................................., dnia ......................

.......................................................................... (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania

oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 2.6
..............................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługa specjalistycznego szkolenia informatycznego.Część VI - Autoryzowane szkolenie informatyczne: ANALIZA I PROJEKTOWANIE OBIEKTOWE ZA POMOCĄ JĘZYKA UML

 1. Szkolenie powinno polegać na:

 1. przeprowadzeniu wykładów i prelekcji, uzupełnionych prezentacjami multimedialnymi,

 2. przeprowadzeniu zajęć praktycznych w oparciu o laboratorium szkoleniowe.

 1. Szkolenie prowadzone przez certyfikowanego instruktora.

 2. Wykonanie usługi należy udokumentować wydanym Certyfikatem dla każdego z uczestników szkolenia.

 3. Szkolenie może mieć formę otwartą.

 4. W cenie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia prowadzonego w języku polskim, materiały edukacyjne producenta (pożądane materiały szkoleniowe w języku polskim), certyfikaty. Lunch, kawa herbata.
Lp

Nazwa

szkolenia

Ilość

osób

Czas
trwania


Proponowany
termin
szkolenia


Cena
za jedną osobę


w zł

Cena
całkowita


w zł

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Analiza i projektowanie obiektowe za pomocą języka UML

1

3 dni

maj, czerwiecJW 3984 Białobrzegi

RAZEMUwaga: w pozycji proponowany termin szkolenia, firma oferująca szkolenie wpisuje termin szkolenia w formacie: 17 – 21 marca 2014 r. Dla poszczególnych szkoleń podano terminy optymalne dla Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zaoferowania szkoleń w tych terminach, dopuszcza się wskazanie przez oferenta, terminu szkolenia wykraczającego poza okres określony przez Zamawiającego.

..................................., dnia ......................

.......................................................................... (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania

oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 2.7
..............................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługa specjalistycznego szkolenia informatycznego.Część VII - Autoryzowane szkolenie informatyczne: SQL

 1. Szkolenie powinno polegać na:

 1. przeprowadzeniu wykładów i prelekcji, uzupełnionych prezentacjami multimedialnymi,

 2. przeprowadzeniu zajęć praktycznych w oparciu o laboratorium szkoleniowe.

 1. Szkolenie prowadzone przez certyfikowanego instruktora.

 2. Wykonanie usługi należy udokumentować wydanym Certyfikatem dla każdego z uczestników szkolenia.

 3. Szkolenie może mieć formę otwartą.

 4. W cenie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia prowadzonego w języku polskim, materiały edukacyjne producenta (pożądane materiały szkoleniowe w języku polskim), certyfikaty. Lunch, kawa herbata.
Lp

Nazwa

szkolenia

Ilość

osób

Czas
trwania


Proponowany
termin
szkolenia


Cena
za jedną osobę


w zł

Cena
całkowita


w zł

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

PostgreSQL - kurs podstawowy

1

2 dni

maj, czerwiec
……………….
JW 3984 Białobrzegi

2.

SQL - język dostępu do bazy danych MySQL

1

2 dni

maj, czerwiec
……………….
JW 3984 Białobrzegi

3.

PostgreSQL - implementacja baz danych

1

2 dni

maj, czerwiec
……………….
JW 3984 Białobrzegi

4.

PostgreSQL - strojenie wydajnościowe

1

2 dni

maj, czerwiec
……………….
JW 3984 Białobrzegi

RAZEMUwaga: w pozycji proponowany termin szkolenia, firma oferująca szkolenie wpisuje termin szkolenia w formacie: 17 – 21 marca 2014 r. Dla poszczególnych szkoleń podano terminy optymalne dla Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zaoferowania szkoleń w tych terminach, dopuszcza się wskazanie przez oferenta, terminu szkolenia wykraczającego poza okres określony przez Zamawiającego.

..................................., dnia ......................

.......................................................................... (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania

oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)Załącznik nr 2.8
..............................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługa specjalistycznego szkolenia informatycznego.

Część VIII - Szkolenia akredytowane przez LPI ATP (Linux Professional Institute Approved Training Partner).

Składniki systemu operacyjnego Linux – mechanizmy systemowe
W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest:

 1. przeprowadzić szkolenie w formie zamkniętej,

 2. przeprowadzić wykłady i prelekcje, uzupełnione prezentacjami multimedialnymi (25% czasu szkoleniowego),

 3. przeprowadzić zajęcia praktyczne w oparciu o laboratorium szkoleniowe wykonawcy (75% czasu szkoleniowego),

 4. umożliwić konsultacje/modyfikacje zakresu tematycznego z trenerem,

 5. zapewnić materiały szkoleniowe również w wersji elektronicznej,

 6. zapewnić przerwy regeneracyjne i catering,

 7. przedstawić fachową wiedzę z zakresu:

  • Budowa systemu:

   • Parametry jądra

   • Skrypty startowe

  • System operacyjny a sprzęt

  • Procesy, wątki, szeregowanie:

   • Monitorowanie pracy systemu (procesy),

   • Sygnały

   • Szeregowanie: priorytety i klasy

   • Synchronizacja i wątki (pthread)

   • Semafory

   • OpenMP

   • Ładowanie bibliotek, śledzenie wykonywania

  • Gniazda:

   • Uniksowe

   • Sieciowe

   • Zarządzanie połączeniami (select)

  • Sygnały (w tym sygnały POSIX RT)

  • Tworzonych struktur współdzielonych i sposób ich wykorzystania przez poszczególne podsystemy systemu operacyjnego

  • Synchronizacja oraz IPC:

  • Zarządzanie zasobami systemowymi:

   • wymuszenia

   • ograniczanie zasobów

Wykonanie usług zostanie udokumentowane wydanym Certyfikatem Szkolenia przez Wykonawcę dla każdego z uczestników.

W kwocie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia, materiały edukacyjne producenta, certyfikaty, poczęstunek (catering) itp.Lp

Nazwa

szkolenia

Ilość

osób

Czas
trwania


Proponowany
termin
szkolenia


Cena
za jedną osobę


w zł

Cena
całkowita


w zł

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Składniki systemu operacyjnego Linux – mechanizmy systemowe

6

4 dni

maj czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień,
……………..
JW 3984 Białobrzegi


1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna