Ppłk mgr inżPobieranie 0,67 Mb.
Strona2/6
Data15.02.2018
Rozmiar0,67 Mb.
1   2   3   4   5   6

Załącznik nr 2.2
..............................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługa specjalistycznego szkolenia informatycznego.Część IISzkolenia specjalistyczne informatyczne autoryzowane przez Microsoft:

 1. Szkolenia powinny polegać na:

 1. przeprowadzeniu wykładów i prelekcji, uzupełnionych prezentacjami multimedialnymi,

 2. przeprowadzeniu zajęć praktycznych w oparciu o laboratorium szkoleniowe.

 1. Szkolenie prowadzone przez certyfikowanego instruktora.

 2. Wykonanie usługi należy udokumentować wydanym Certyfikatem dla każdego z uczestników szkolenia.

 3. Szkolenia mogą mieć formę otwartą.

 4. W cenie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia prowadzonego w języku polskim, materiały edukacyjne producenta w wersji elektronicznej (pożądane materiały szkoleniowe w języku polskim), certyfikaty. Lunch, kawa herbata.
Lp.

Nazwa

szkolenia

Ilość

osób

Czas
trwania


Proponowany
termin
szkolenia


Cena
za jedną osobę


w zł

Cena
całkowita


w zł

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Configuring Windows Server 2008 Active Directory Domain Services;

MS 6425


2

5 dni

maj,

wrzesień,

termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 2 i 3

…………….
JW 5699 Przasnysz

2.

Automating Administration with Windows Powershell;

MS 10961


1

5 dni

maj,

wrzesień


termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 1 i 3

……………
JW 5699 Przasnysz

3.

Troubleshooting and Supporting Windows 7 in the Enterprise;

MS 6293


2

3 dni

maj

wrzesień


termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 1 i 2

……………..
JW 5699 Przasnysz
4.

MS-20410 Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012

2

5 dni

maj

termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 5

……………
JW 4019 Białobrzegi

5.

MS-20410 Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012

3

5 dni

maj

termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 4

……………..
JW 4019 Białobrzegi

6.

MS-20411 Administering Windows Server 2012

2

5 dni

czerwiec

termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 7

……………..
JW 4019 Białobrzegi

7.

MS-20411 Administering Windows Server 2012

3

5 dni

czerwiec

termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 6

…………….
JW 4019 Białobrzegi

8.

MS-20412 Konfigurowanie zaawansowanych usług Windows Server 2012

2

5 dni

wrzesień

termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 9

……………..
JW 4019 Białobrzegi

9.

MS-20412 Konfigurowanie zaawansowanych usług Windows Server 2012

3

5 dni

wrzesień

termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 8

……………..
JW 4019 Białobrzegi

10.

MS-20341 Podstawowe zagadnienia Microsoft Exchange Server 2013

2

5 dni

październik

termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 11

……………..
JW 4019 Białobrzegi

11.

MS-20341 Podstawowe zagadnienia Microsoft Exchange Server 2013

3

5 dni

październik

termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 10

………………
JW 4019 Białobrzegi

12.

MS-20342 Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

2

5 dni

lipiec

termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 13

…………..
JW 4019 Białobrzegi

13.

MS-20342 Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

3

5 dni

lipiec

termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 12

……………..
JW 4019 Białobrzegi

RAZEMUwaga: w pozycji proponowany termin szkolenia, firma oferująca szkolenie wpisuje termin szkolenia w formacie: 17 – 21 marca 2014 r. Dla poszczególnych szkoleń podano terminy optymalne dla Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zaoferowania szkoleń w tych terminach, dopuszcza się wskazanie przez oferenta, terminu szkolenia wykraczającego poza okres określony przez Zamawiającego.

..................................., dnia ......................

.......................................................................... (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania

oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)Załącznik nr 2.3
..............................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługa specjalistycznego szkolenia informatycznego.


Część III Szkolenia specjalistyczne informatyczne autoryzowane e przez
Cisco
:

 1. Szkolenia powinny polegać na:

 1. przeprowadzeniu wykładów i prelekcji, uzupełnionych prezentacjami multimedialnymi,

 2. przeprowadzeniu zajęć praktycznych w oparciu o laboratorium szkoleniowe.

 1. Szkolenie prowadzone przez certyfikowanego instruktora.

 2. Wykonanie usługi należy udokumentować wydanym Certyfikatem dla każdego z uczestników szkolenia.

 3. Szkolenia mogą mieć formę otwartą.

 4. W cenie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia prowadzonego w języku polskim, materiały edukacyjne producenta w wersji elektronicznej (pożądane materiały szkoleniowe w języku polskim), certyfikaty. Lunch, kawa herbata.
Lp

Nazwa

szkolenia

Ilość

osób

Czas
trwania


Proponowany
termin
szkolenia


Cena
za jedną osobę


w zł

Cena
całkowita


w zł

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Interconnecting Cisco Network Devices 1 ver. 2.0 (ICND1 v2.0)

3

5 dni

maj

termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 2

…………….
JW 2189 Kazuń Nowy

2.

Interconnecting Cisco Network Devices 2 ver. 2.0 (ICND2 v2.0)

2

5 dni

maj

termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 1…………….
JW 2189 Kazuń Nowy

3.

Implementing Cisco Unified Wireless Networking Essentials, IUWNE

3

5 dni

maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad
…………….
CWMSD Warszawa   

4.

Implementing Cisco Advanced Unified Wireless Security, IAUWS

3

5 dni

maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad
……………
CWMSD Warszawa   

5.

Implementing Cisco Unified Wireless Mobility Services, IUWMS

2

5 dni

maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad
……………..
CWMSD Warszawa   

6.

Implementing Cisco Unified Wireless Voice Networks, IUWVN

2

5 dni

maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad
…………….
CWMSD Warszawa   

7.

Managing Cisco Wireless LANs, WMNGI

2

4 dni

maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad
………………
CWMSD Warszawa   

8.

Interconnecting Cisco Network Devices Part 1, ICND1

8

5 dni

maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad
…………….
CWMSD Warszawa    

9.

Interconnecting Cisco Network Devices Part 2, ICND2

4

5 dni

maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad
………………
CWMSD Warszawa    

10.

Implementing Cisco IP Routing, ROUTE

7

5 dni

maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad
…………..
CWMSD Warszawa    

11.

Implementing Cisco IP Switched Networks, SWITCH

7

5 dni

maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad
……………..
CWMSD Warszawa    

12.

Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks, TSHOOT

6

5 dni

maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad
…………….
CWMSD Warszawa    

13.

Deploying Cisco ASA Firewall Features, FIREWALL

3

5 dni

maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad
…………….
CWMSD Warszawa    

14.

Implementing Cisco Quality of Service, QoS

2

5 dni

maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, listopad
……………..
CWMSD Warszawa    

15.

CISCO – CCNA (Cisco Certified Network Accociate)

1

7 dni

maj, czerwiec,

………………

ORO

Białobrzegi16.

CISCO - CCNA Security (Cisco Certified Network Accociate Security)

1

5 dni

maj, czerwiec,
………………..ORO

Białobrzegi17.

CISCO - ASA

1

3 dni

maj, czerwiec,
……………….
ORO

Białobrzegi18.

CISCO - Voice

1

4 dni

maj, czerwiec,
……………….
ORO

Białobrzegi19.

CS-N10 Warsztaty przeznaczone dla administratorów i osób odpowiedzialnych za utrzymanie i diagnostykę sieci LAN w oparciu o urządzenia Cisco IOS

2

5 dni

Maj
…………….CSŁ i I

Zegrze


20.

Interconnecting Cisco Network Devices 2 ver. 2.0 (ICND2 v2.0)

2

5 dni

maj,

październik

termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 21

………………

CSŁ i I

Zegrze


21.

Interconnecting Cisco Network Devices 2 ver. 2.0 (ICND2 v2.0)

1

5 dni

październik

listopad


termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 20

………………..

CSŁ i I

Zegrze


22.

Implementing Cisco Voice Communications and QoS v 8.0 (CVOICE 8)

2

5 dni

wrzesień, październik, listopad
……………….
CSŁ i I

Zegrze


23.

Implementing Cisco MPLS (MPLS)

2

5 dni

maj, czerwiec

wrzesień, październik, listopad


……………….
CSŁ i I

Zegrze


24.

Implementing Cisco IP Routing;

ROUTE1

5 dni

Maj
………………

JW 5699 Przasnysz

25.

Implementing Cisco IP Switched Networks;

SWITCH


1

5 dni

czerwiec

termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 26

……………..
JW 5699 Przasnysz

26.

Introducing Cisco Voice and Unified Communications Administration v 8.0;

ICOMM


1

5 dni

czerwiec


termin szkolenia nie może się pokrywać z terminem szkolenia w poz. 25

……………..

JW 5699 Przasnysz

27.

Cisco – ICND 1(interconnecting Cisco Networking Devices Part 1)

1

5 dni

maj, czerwiec


………………
ORO Białobrzegi

28.

Cisco – ICND 2 (interconnecting Cisco Networking Devices Part 2)

1

5 dni

maj, czerwiec

……………
ORO Białobrzegi

29.

Cisco SWITCH (Implementing Cisco IP Switched Networks)

1

5 dni

maj, czerwiec


……………..
ORO Białobrzegi

RAZEM

Uwaga: w pozycji proponowany termin szkolenia, firma oferująca szkolenie wpisuje termin szkolenia w formacie: 17 – 21 marca 2014 r. Dla poszczególnych szkoleń podano terminy optymalne dla Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zaoferowania szkoleń w tych terminach, dopuszcza się wskazanie przez oferenta, terminu szkolenia wykraczającego poza okres określony przez Zamawiającego.

..................................., dnia ......................

.......................................................................... (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania

oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)

1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna