Poznań: Dostawa materiałów wiskoelastycznych, kaniul, noży okulistycznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 Numer ogłoszenia: 122250 2009; data zamieszczenia: 27. 04. 2009Pobieranie 21,32 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar21,32 Kb.

Poznań: Dostawa materiałów wiskoelastycznych, kaniul, noży okulistycznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3
Numer ogłoszenia: 122250 - 2009; data zamieszczenia: 27.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 65868 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów wiskoelastycznych, kaniul, noży okulistycznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: PAKIET I - Materiały wiskoelastyczne 1. 1/4 hialuronian sodu, preparat wiskoelastyczny, kohezyjny, jałowy do operacji zaćmy, w strzykawkach z dołączonymi kaniulami, (do każdej strzykawki jedna kaniula). Wymagana ilość - 1000 ml UWAGA!!! Do każdej strzykawki wymagana jest jedna kaniula. PAKIET II - Materiały wiskoelastyczne 1. 2% Metyloceluloza jałowa do operacji zaćmy, w strzykawkach z dołączonymi kaniulami, (do każdej strzykawki jedna kaniula) Wymagana ilość - 1800 ml UWAGA!!! Do każdej strzykawki wymagana jest jedna kaniula. PAKIET III - Kaniula 1. Kaniula do hydrodysekcji 25G(0,5mm) x 22mm, odgięta 35 stopni, 8mm od końca (okrągła) ze strzykawką 3ml tupu Luer- Lok Tip Wymagana ilość - 2000 szt. 2. Kaniula do hydrodysekcji 25G(0,5mm) x 22mm, odgięta 35 stopni, 8mm od końca (płaska)ze strzykawką 3ml tupu Luer- Lok Tip Wymagana ilość - 2000 szt. PAKIET IV - Noże okulistyczne 1. Nóż typu lance do paracentezy rogówki, prosty 15 stopni Wymagana ilość - 1000 szt. 2. Nóż typu slit, betel up., czubek ostry, zagięty 45 stopni Wymagana ilość - 700 szt...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3, 33.14.12.20-8, 33.14.14.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 113389.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Materiały wiskoelastyczne

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Croma Pharma Polska Sp. z o.o., Al. Wilanowska 267, 02-730 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 43900.00

 • Oferta z najniższą ceną: 43900.00 oferta z najwyższą ceną: 100986.60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Materiały wiskoelastyczne

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hand- Prod Sp. z o.o., ul. Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 15714.00

 • Oferta z najniższą ceną: 15714.00 oferta z najwyższą ceną: 72000.00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Kaniula

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LogiLens Doradztwo i Zaopatrzenie Medyczne, Oś. Bolesława Chrobrego 13/n/4, 60-681 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 32400.00

 • Oferta z najniższą ceną: 32400.00 oferta z najwyższą ceną: 52000.00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Noże okulistyczne

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Croma Pharma Polska Sp. z o.o., Al. Wilanowska 267, 02-730 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 21375.00

 • Oferta z najniższą ceną: 21375.00 oferta z najwyższą ceną: 35900.00

 • Waluta: PLN.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna