Poznań, dnia 07Pobieranie 0,58 Mb.
Data04.06.2018
Rozmiar0,58 Mb.

Wałcz dnia: 10.10.2008r


 1. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44

78-600 Wałcz

Tel./Fax. (067) 250 28 61

e-mail : apteka@107sw.mil.pl


Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym – znak 20/med/2008, na dostawę materiałów opatrunkowych, pomocniczych chirurgicznych, soczewek ocznych, materiałów wiskoelastycznych, stomatologii - ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej pod numerem 213047 – 2008 ,dnia 11.09.2008r

Pytanie 1 – dotyczące zadania V Stomatologia


Produkty Parapasta i Tepasta pozycja 19 i 20 w/w przetargu, produkowane były przez firmę Chemia-Elektromet jako wyroby medyczne. W związku ze zmianą statusu tych wyrobów przez Jednostkę Notyfikowaną (prowadzącą nadzór nad firmą w zakresie produkcji wyrobów medycznych ), produkty te nie mogą być juz wprowadzane do obrotu jako wyroby medyczne zgodnie z dyrektywą 93/42/ECC Wyroby medyczne. Rejestracja tych preparatów jako produkty lecznicze budziła wiele wątpliwości zarówno merytorycznych jak i ekonomicznych , dlatego Chemia-Elektromed zdecydowała się na zaprzestanie produkcji wyrobów Parapasta i Tepasta.

W związku z powyższym jako zamiennik Parapasty proponujemy Devipastę , również produkcji Chemia-Elektromet. Natomiast zamiast Tepasty możemy zaproponować produkt Tempophore produkcji Septodont.

Proszę tez o wyjaśnienie pozycji 12 opisanej jako „Life , Dycal”. Czy te produkty uznają Państwo za zamienniki?

Odpowiedz

Zamawiający wyraza zgodę na zamianę wycofanych produktów na proponowane.

Life , Dycal” - uznajemy za zamienniki.

Pytanie 2 – dotyczące zadania III , Pakiet B – poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego pokrowca na przewody o wymiarach 16 x 200 cm , wykonanego z mocnej przezroczystej folii PE , teleskopowo założonego z taśmami do mocowania na końcówkach ?Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza oferowanego produktu.Pytanie 3 – dotyczące zadania III , Pakiet B – poz.5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłon na kończynę o wymiarach 37 x 75 cm i pakowanych po 2 szt. o wymiarach 55 x 120 cm ?Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w osłon.Pytanie 4 – dotyczące zadania III , Pakiet E – poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety sterylnej , z taśmą lepną z jednej strony, w rozmiarze 75 x 90 cm ?Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej serwety sterylnej.Pytanie 5 – dotyczące zadania III , Pakiet G – poz. II

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji ginekologicznych o następującym składzie:

a – Sterylna serweta do zabiegów ginekologicznych dolnych wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 150 x 200 cm , zintegrowana części nogawicami, w części kroczowej serweta posiada otwór o wym. 10 x 15 cm

b – serweta 150 x 180 cm , będąca owinięciem zestawu , która może służyć jako przykrycie stolika z oddzielnie pakowanymi ściereczkami do rąk?Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza oferowanego zestawu do operacji ginekologicznych.Pytanie 6 – dotyczące zadania III , Pakiet G – poz. III

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o następujących składzie:

a – serweta główna o wymiarach 180 x 300 cm , części centralnej serwety znajduje sie otwór o wymiarach 20 x 30 x 20 cm wypełniony folią chirurgiczną. Otwór ten okala worek z usztywnionym brzegiem przechwytującym płyny. Worek posiada zawór do podłączenia drenu

b – serweta – owinięcie noworodka , wykonane z materiału bawełnopodobnego 80 x 90 cm – 1 szt.

c – pokrowiec na stolik Mayo 80 x 140 cm – 1 szt.

d – taśma samoprzylepna 10 x 50 cm – 1 szt.

e – ściereczki chłonne – 4 szt.

Całość owinięta w serwetę 150 x 200 cm , która może służyć jako przykrycie stolika?Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza oferowanego zestawu do cięcia cesarskiego.Pytanie 7 – dotyczące zadania III , Pakiet J

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do atroskopii o następującym składzie:

a – serweta główna o wymiarach 220 x 320 cm , wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego , wyposażona w warstwę chłonną i samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem 7 cm , dodatkowa serweta jest zintegrowana z workiem przechwytującym płyny, która również posiada samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem 6 cm

b – osłona na kończynę o wym. 37 x 75 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu

c – dwie taśmy lepne 10 x 50 cm do mocowania osłony kończyny

d – ręczniki chłonne – 2 szt.

e – osłona na stolik Mayo 80 x 140 cm

f – dren 100 cm

g – całość owinięta w serwetę o wymiarze 150 c 180 cm , która służy jako przykrycie stolika?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza oferowanego zestawu do atroskopii.Pytanie 8 – dotyczące zadania III , Pakiet K

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do kraniotomi z serwetą główną o wymiarze 180 x 240 cm?Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie w/w zestawu do kraniotomi z serwetą główną o wymiarze 180 x 240 cm.Pytanie 9 – dotyczące zadania III , Pakiet L

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji kończyny o następującym składzie:

a – serweta górna o wymiarze 180 x 260 cm wyposażona jest w warstwę chłonną 50 x 150 cm i płat z neoprenu 6 cm , który szczelnie przylega na kończynę,

b – serweta dolna 180 x 180 cm wykończona taśma lepną,

c – całość owinięta w serwetę o wymiarze 150 x 200 cm , która może służyć jako przykrycie stolika

d – serweta na stolik Mayo 80 x 140 cm

e – ręczniki chłonne – 2 szt ?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie w/w zestawu do operacji kończyny.Pytanie 10 – dotyczące zadania III , Pakiet Ł – poz. 1/5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii chirurgicznej o wymiarach 40 x 41 cm ?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w folii chirurgicznej o wymiarach 40 x 41 cm.


Pytanie 11 – dotyczące zadania III , Pakiet M

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie samoprzylepnej kieszeni sterylnej o wymiarach 30 x 30 cm ?Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania samoprzylepnej kieszeni sterylnej o wymiarach 30 x 30 cm.


Pytanie 12 – dotyczące zadania III

Czy Zamawiający wymaga aby zestawy i fartuch oferowane w zadaniu III spełniały normę EN 13795 – 1, 2, 3 ?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza aby zestawy i fartuch oferowane w zadaniu III spełniały normę EN 13795 – 1, 2, 3.Pytanie 13 – dotyczące zadania I , Pakiet D – poz.6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania operacyjnej serwety 4 – warstwowej , 20 nitkowej, z elementem radiacyjnym w formie chipa i tasiemką, po procesie prania wstępnego oraz czy dopuści możliwość zaoferowania serwety z tolerancją rozmiarową +/- 10 %. W/w serweta przed praniem wstępnym posiada rozmiar 45 x 45 cm /zgodnie z zapisami SIWZ?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w/w serwety operacyjnej.


Pytanie 14 – dotyczące zadania III , Pakiet C – poz.10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety przylepnej z otworem 10 x 12 cm w rozmiarze 60 x 90 cm?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w/w serwety.Pytanie 15 – dotyczące zadania III , Pakiet G – poz. II

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu serwet z włókniny o gramaturze 54g/m2 (pozostałe parametry zgodne z SIWZ) ?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w produkty.Pytanie 16 – dotyczące zadania III , Pakiet G – poz. III

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia pola operacyjnego z włókniny o gramaturze 54g/m2 o następującym składzie: • 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm

 • 1 serweta do ciecia cesarskiego z torba na płyny oraz samoprzylepnym oknem 250 x 200 x 315 cm

 • 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm

 • 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

 • 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie pozycji III z pakietu G i utworzenie z niej oddzielnej części zamówienia, co zwiększy konkurencyjności postępowania .

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.Pytanie 17 – dotyczące zadania III , Pakiet J

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia pola operacyjnego o następującym składzie: • 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm

 • 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

 • 1 serweta nieprzylepna (podkład pod kończynę) 150 x 175 cm

 • 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm

 • 1 serweta do obłożenia kończyny z elastycznym samouszczelniającym się otworem ( 7 x 10 cm) i uchwytem Velcro do mocowania kabli i drenów 245 x 320 cm

 • 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

 • 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.Pytanie 18 – dotyczące zadania III , Pakiet L

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia pola operacyjnego z dodatkowym uchwytem Velcro do mocowania kabli i drenów ?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania obłożenia pola operacyjnego z dodatkowym uchwytem Velcro do mocowania kabli i drenów.
Pytanie 19 – dotyczące minimalnych wymagań , parametry krytyczne

Punkt 3 – czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania grubości folii ( w specyfikacji wymagane min. 0,06 mm). Prosimy zwrócenie uwagi , iż dokumentacja techniczna każdej z firm, różni się w zakresie danych nie wymaganych przez ogólne przyjęte standardy (np. Normy PN-EN). Z uwagi na powyższe prosimy o odstąpienie od wymogu wyszczególniania poszczególnych komponentów materiałowych wchodzących w skład obłożenia. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie osłony na stolik Mayo , gdzie gramatura foli wynosi 57g/m2Odpowiedz

Zamawiający odstępuje od wymogu podawania grubości folii oraz od wymogu wyszczególniania poszczególnych komponentów materiałowych wchodzących w skład obłożenia i dopuszcza osłonę na stolik Mayo , gdzie gramatura foli wynosi 57g/m2.Pytanie 20 – dotyczące minimalnych wymagań , parametry krytyczne

Punkt 5 – Prosimy o odstąpienie od wymogu podania paroprzepuszczalności jako MVTR – czy Zamawiający dopuści WVTR min. 250?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza WVTR min.250 , odstępując od wymogu podania paroprzepuszczalności jako MVTR.
Pytanie 21 – dotyczące zadania III , Pakiet R

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowego fartucha z włókniny o gram. 28g/m2 z mankietami ściąganymi lekko gumką ?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania niejałowego fartucha z włókniny o gram. 28g/m2 z mankietami ściąganymi lekko gumką.Pytanie 22 – dotyczące SIWZ paragraf 1 ust.2 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę we wzorze umowy w paragrafie 1 ust.2: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jaj realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”?Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w umowie.Pytanie 23 – dotyczące SIWZ paragraf 2 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę we wzorze umowy w paragrafie 2 : „W przypadku , gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy , 80% ilości towarów określonej , w niniejszej umowie , okres obowiązywania umowy automatycznie przedłuża się do dnia zrealizowania przez Wykonawcę umowy w takim (80%) zakresie , nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania”?Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w umowie.Pytanie 24 – dotyczące Zadania II , Pakiet 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie klipsów innej firmy wraz z udostępnieniem w ramach umowy klipsownicy ?Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie klipsów innej firmy z udostępnieniem bezpłatnym w ramach umowy klipsownicy, pod warunkiem spełnienia podstawowych cech klipsownicy firmy Aesculap - charakteryzowały sie zamykaniem „oczkowym” oraz wymiary klipsów w stosunku do produktu wyjściowego miały tolerancję max +\- 5%.


Pytanie 25 – dotyczące Zadania II , Pakiet 4

Czy Zamawiający poprzez podanie nr.kat. klipsów tytanowych do klipsownic firmy Aesculap wymaga, aby z danymi producenta tych klipsów ( firma Aesculap), klipsy o nr.katalogowym PL568T lub ich odpowiedniki innych producentów, charakteryzowały sie zamykaniem „oczkowym” tj. Zamykane były poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości ( co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa) i posiadały wymiary ( dot. Otwartego klipsa) : długość 7,9 mm rozwartość ramion : 8,1 mm , długość zamkniętego klipsa 9 mm oraz klipsy o nr katalogowym PL561T lub ich odpowiedniki innych producentów, charakteryzowały sie zamykaniem „oczkowym” tj. zamykane były poprzez zetknięcie końców ramion klipsa , a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa) i posiadały wymiary ( dot. otwartego klipsa): długość 10,7 mm , rozwartość ramion: 11,0 mm , długość zamkniętego klipsa 12,5 mm?Odpowiedz

Zamawiający wymaga poprzez podanie nr.kat. klipsów tytanowych do klipsownic firmy Aesculap wymaga, aby z danymi producenta tych klipsów ( firma Aesculap), klipsy o nr.katalogowym PL568T lub ich odpowiedniki innych producentów, charakteryzowały sie zamykaniem „oczkowym” tj. Zamykane były poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości ( co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa) i posiadały wymiary ( dot. Otwartego klipsa) : długość 7,9 mm rozwartość ramion : 8,1 mm , długość zamkniętego klipsa 9 mm oraz klipsy o nr katalogowym PL561T lub ich odpowiedniki innych producentów, charakteryzowały sie zamykaniem „oczkowym” tj. zamykane były poprzez zetknięcie końców ramion klipsa , a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa) i posiadały wymiary ( dot. otwartego klipsa): długość 10,7 mm , rozwartość ramion: 11,0 mm , długość zamkniętego klipsa 12,5 mm.
Pytanie 26 – dotyczące Zadania nr 1 Pakiet A, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów chłonnych o wymiarach

80x180cm?

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na na zaoferowanie podkładów chłonnych o wymiarach .
Pytanie 27 – dotyczące Zadania nr 1 Pakiet B, poz. 5-6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi

większej liczbie oferentów złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Pragniemy zwrócić uwagę, że w/w pozycje posiada w swojej ofercie jedynie jeden producent, co w znaczny sposób ogranicza krąg potencjalnych oferentów.Odpowiedz

Zamawiający wydziela z zadania nr 1 pakiet B poz.5 i 6 , tworząc pakiet B1.Pytanie 28 – dotyczące Zadania nr 1 Pakiet I, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów do wkłuć centralnych o

wymiarach 9x12cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza plastry o w/w wymiarach.Pytanie 29 – dotyczące Zadania nr 2 Pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający w celu zachowania gwarancji na posiadany pistolet będzie wymagał

oryginalnych igieł do aparatu Magnum?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga oryginalnych igieł do aparatu Magnum w celu zachowania gwarancji.Pytanie 30 – dotyczące Zadania nr 3 Pakiet A, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ściereczek o wymiarach 37,5 x 40cm?Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ściereczek o wymiarach 37,5 x 40cm.


Pytanie 31 – dotyczące Zadanie nr 3 Pakiet A, poz. 3

l-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła o gramaturze min.

45g/m2?

2-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła o wymiarach 160 x 80?Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na na zaoferowanie prześcieradła o gramaturze min.

45g/m2 oraz na zaoferowanie prześcieradła o wymiarach 160 x 80.

Pytanie 32 – dotyczące Zadania nr 3 Pakiet B, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca o wymiarach 14x250?Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na na zaoferowanie pokrowca o wymiarach 14x250.Pytanie 33 – dotyczące Zadania nr 3 Pakiet B, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 150 x 180 lub 150 x 240cm?Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie serwety 150 x 240 cm.Pytanie 34 – dotyczące Zadania nr 3 Pakiet B, poz. 3

l-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę o wymiarach 30 x 60 lub 30 x 80 w zamian za rozmiar 37 x 75cm?

2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę o wymiarach 35 x 120 w zamian:za rozmiar 37 x 105cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w osłon na kończynę.Pytanie 35 – dotyczące Zadania nr 3 Pakiet B, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni o wymiarach 50 x 50 cm?Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w kieszeni.Pytanie 36 – dotyczące Zadania nr 3 Pakiet B, poz. 5

l-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę górną o wymiarach 30 x 60cm w zamian za rozmiar 22 x 75cm?

2-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę górną o wymiarach 35 x 120cm w zamian za rozmiar 32 x 120cm?

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie osłony na kończynę górną o wymiarach 30 x 60cm w zamian za rozmiar 22 x 75cm , jednocześnie dopuszczając słony na kończynę górną o wymiarach 35 x 120cm w zamian za rozmiar 32 x 120cmPytanie 37 – dotyczące Zadania nr 3 Pakiet B, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety spełniającej wymagania SIWZ z otworem 10 x 10 wypełnionym folią operacyjną oraz kieszenią?Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w serwety.Pytanie 38 – dotyczące Zadania nr 3 Pakiet C, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski chirurgicznych z trokami o dł. min 37cm?Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w masek chirurgicznych.Pytanie 39 – dotyczące Zadania nr 3 Pakiet C, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50 x70cm w zamian za 45 x 75cm?Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w serwety


Pytanie 40 – dotyczące Zadania nr 3 Pakiet C, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 90 x 120cm lub 120 x 150cm?Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w serwety


Pytanie 41 – dotyczące Zadania nr 3 Pakiet F, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na sprzęt medyczny o wymiarach 80 x 150cm?Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w osłony.
Pytanie 42 – dotyczące Zadanie nr 3 Pakiet G, poz. I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet operacyjnych gdzie poszczególne elementy posiadają następujące wymiary:

- serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 140 w zamian za 80 x l45cm?

- 2 samoprzylepne serwety o wymiarach 70 x 90cm w zamian za 75 x 90cm?

- serweta samoprzylepna o wymiarach 170 x 240cm w zamian za 150 x 240cm

Spełniającego wszystkie pozostałe wymogi SJWZ?Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w zestawu.Pytanie 43 – dotyczące Zadania nr 3 Pakiet G, poz. III

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego gdzie poszczególne elementy posiadają następujące wymiary:

-prześcieradło dla noworodka o wymiarach 75 x 80

-serweta do cięcia cesarskiego o wymiarach 200 x 320 z otworem 25 x 30

-taśmy o wymiarach 10 x 50cm?

Spełniającego wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w zestawu.Pytanie 44 – dotyczące Zadania nr 3 Pakiet I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji stawu biodrowego gdzie poszczególne elementy posiadają następujące wymiary:

- serweta o wymiarach 200 x 260cm w zamian za 200 x 290cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 8,5 x 85 cm w zamian za 9 x 100 cm

- serweta o wymiarach 170 x 300 cm w zamian za 150 x 240

-4 ściereczki celulozowe w zamian za 2

-oddzielnie pakowaną kieszeń dwukomorową na ssak i koagulację

-pokrowiec na kończynę oraz dwie w zamian za wymagane 3 taśmy lepne

Całość zwinięta w serwetę oraz dodatkowo pokrycie stolika o wymiarze 150 x 190 Spełniającego wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w zestawu.Pytanie 45 – dotyczące Zadania nr 3 Pakiet J

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii gdzie poszczególne elementy posiadają następujące wymiary:

- serweta na stolik Mayo o wymiarach 80 x 140cm w zamian za 80 x 145

- jedna taśma osobno dodana w zamian za 2 taśmy

- serweta na stół składana o wymiarach 150 x 190 w zamian za 140 x 190

- osłonę na kończynę o wymiarach 30 x 60 w zamian za 25 x 80

- serwetę do operacji kończyn z otworem o wymiarach 6 x 8cm

- serwetę na stół do instrumentarium o wymiarach 150 x 190cm w zamian za 150 x

150cm?

Spełniającego wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w zestawu.Pytanie 46 – dotyczące Zadania nr 3 Pakiet L

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji kończyny gdzie poszczególne elementy posiadają następujące wymiary:

- serweta na stolik Mayo 80 x 140cm w zamian za 80 x 145em

- serweta operacyjna o wymiarach 170 x 180 lub 170 x 280 w zamian za 150 x l00

- serweta z otworem o średnicy 3,5cm w zamian za 3cm

- serweta na stół 150 x 190cm w zamian za 140 x 190cm

- dodatkowo przylepiec 10 x 50em

Spełniającego wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w zestawu.Pytanie 47 – dotyczące Zadania nr 3 Pakiet Ł

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii operacyjnej o wymiarach jak poniżej:

-l5cm x 28cm

-40cm x 42cm

-45cm x 28cm

-40cm x42cm

-45cm x 55cm

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w folii operacyjnejPytanie 48 – dotyczące Zadania nr 3 Pakiet M

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni o wymiarach 40 x 30cm?Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w kieszeni.Pytanie 49 – dotyczące Zadania 5

Czy Zamawiający w przypadku Zadania 5 – stomatologia odstąpi od wymogu dostarczenia dokumentów dopuszczających oferowane wyroby do obrotu i stosowania a w zamian dopuści przedłożenie w ofercie oświadczenia o posiadaniu w/w dokumentów?Odpowiedz

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia dokumentów dopuszczających oferowane wyroby do obrotu i stosowania w Zadaniu 5 jednocześnie w zamian wymaga przedłożenia w ofercie oświadczenia o posiadaniu w/w dokumentów pod warunkiem dostarczenia ich na żądanie kupującego w terminie 3 dni.Pytanie 50 – dotyczące Zadania 5 , poz.19 i 20

Czy Zamawiający wyłączy z zadania nr 5 pozycje 19 i 20 ze względu na zaprzestanie produkcji przez producentów Para pasty i T-pasty?Odpowiedz

Zamawiający oczekuje ze względu na zaprzestanie produkcji w pozycji 19 zamiast Parapasty – Devipastę a w poz. 20 zamiast T-pasty - Tempophore


Pytanie 51 – dotyczące Zadania III Pakiet B:

Czy Zamawiający dopuści w poz.1 długość pokrowca również 240cm?Odpowiedz

Zamawiający oczekuje takiej długości pokrowca.Pytanie 52 – dotyczące Zadania III Pakiet B:

Czy Zamawiający dopuści w poz.2 również serwetę o wielkości 150x240cm?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w wielkość serwety.Pytanie 53 – dotyczące Zadania III Pakiet B:

Czy Zamawiający w poz.2 wymaga serwety z przylepcem?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza serwetę z przylepcem.
Pytanie 54 – dotyczące Zadania III Pakiet B:

Czy Zamawiający dopuści w poz.3 osłonę o wymiarach 75x120cm w ramach obu pozycji?Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w osłony.Pytanie 55 – dotyczące Zadania III Pakiet B:

Czy Zamawiający dopuści w poz.6 również otwór w obłożeniu o wymiarach 10x12cm?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w serwetę sterylną z otworem 10 x 12 cm.Pytanie 56 – dotyczące Zadania III Pakiet B:

Czy Zamawiający wymaga w poz.6 w zestawie również obłożenie na stolik z instrumentarium do zabiegu?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w zestawie również obłożenie na stolik z instrumentarium do zabieguPytanie 57 – dotyczące Zadania III Pakiet C:

Czy Zamawiający dopuści w poz.2 osłony o rozmiarze 78x145cm?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozmiar.Pytanie 58 – dotyczące Zadania III Pakiet C:

Czy Zamawiający w poz.2 wymaga osłony wzmocnionej?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w poz.2 osłonę wzmocnioną.


Pytanie 59 – dotyczące Zadania III Pakiet C:

Czy Zamawiający w poz.6 dopuści również serwetę o wymiarach 182x180cm?Odpowiedz

zamawiający nie dopuszcza serwety o w/w rozmiarach.


Pytanie 60 – dotyczące Zadania III Pakiet C:

Czy Zmawiający w poz.6 wymaga serwety z przylepcem?Odpowiedz

Zamawiający nie wymaga serwety z przylepcem.Pytanie 61 – dotyczące Zadania III Pakiet C:

Czy Zmawiający w poz.11 dopuści również maskę z trokami, spełniającą wszystkie pozostałe wymogi?Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych masek z trokami.


Pytanie 62 – dotyczące Zadania III Pakiet C:

Czy Zamawiający dopuści w poz.5 serwetę w rozmiarze 75x90cm?Odpowiedz

W zadaniu III pakiet c poz.5 umieszczone są taśmy włókninowePytanie 63 – dotyczace Zadania III Pakiet D:

Czy Zamawiający dopuści w poz.1 serwetę z otworem 12 x12cm o wymiarach 230x250cm?Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety.Pytanie 64 – dotyczace Zadania III Pakiet E:

Czy zamawiający dopuści w poz.1 również rozmiar serwety 50x60 z częścią samoprzylepną 60cm?Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w serwetę.Pytanie 65 – dotyczace Zadania III Pakiet F:

Czy Zamawiający w poz.1 dopuści również osłonę o wymiarach 140x140cm?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w osłonę.Pytanie 66 – dotyczące Zadania III Pakiet G:

Czy Zamawiający dopuści w punkcie I również serwetę do nakrycia stolika MAYO o wymiarach 78x145cm?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w serwetę do nakrycia stolika MAYO o wymiarach 78x145cm.Pytanie 67 – dotyczące Zadania III Pakiet G:

Czy Zamawiający dopuści w punkcie I przylepiec taśmowy o wymiarach 9x50cm?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w przylepiec taśmowy o wymiarach 9x50cm.


Pytanie 68 – dotyczące Zadania III Pakiet G:

Czy Zamawiający dopuści w punkcie II serwetę 2-częsciową o wymiarze 150x255cm?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza serwetę 2-częsciową o wymiarze 150x255cm.Pytanie 69 – dotyczące Zadania III Pakiet I:

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 230x260cm z wycięciem U 20x100cm?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.Pytanie 70 – dotyczące Zadania III Pakiet I:

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik MAYO o wymiarach 78x145cm?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w osłonę.Pytanie 71 – dotyczące Zadania III Pakiet I:

Czy Zmawiający dopuści kieszeń o wymiarach 30x40cm?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w kieszeń.


Pytanie 72 – dotyczące Zadania III Pakiet I:

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na kończyny o wymiarze 30x120cm oraz taśmy samoprzylepne o rozmiarze 9x50cm?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w pokrowiec na kończyny.Pytanie 73 – dotyczące Zadania III Pakiet I:

Czy Zamawiający dopuści serwetę na pokrycie stolika o rozmiarze 150x190cm?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w serwetę.Pytanie 74 – dotyczące Zadania III Pakiet J:

Czy Zmawiający dopuści serwetę na stolik MAYO o wymiarze 78x145cm, taśmy o wymiarze 9x50cm, serwetę na stół o wymiarze 150x190cm oraz osłonę na kończynę 22x75cm?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.Pytanie 75 – dotyczące Zadania III Pakiet L:

Czy Zmawiający dopuści serwetę na stolik MAYO 78x145cm, serwetę operacyjną 150x190cm oraz serwetę na stół o rozmiarze 150x190cm?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik MAYO 78x145cm oraz serwetę na stół o rozmiarze 150x190cm , jednocześnie nie dopuszcza serwety operacyjnej 150x190cm zamiast serwety operacyjnej 230 x 300 cm.Pytanie 76 – dotyczące Zadania III Pakiet L:

Czy Zmawiający dopuści otwór w serwecie o średnicy 3,5cm?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza otwór w serwecie o średnicy 3,5cm.Pytanie 77 – dotyczące wymagań krytycznych w Pakietach B, C, D, E, G, H, I, J, K, L w Zadaniu III:

Czy Zmawiający dopuści wyroby posiadające odporność na penetrację płynów na mokro 90kPa, na sucho 150kPa o gramaturze min 50gm2, spełniające normy produkcji ISO 9001, ISO 13485 oraz Dyrektywę 93/42 EEC dla Produktów Medycznych i EN 13795?Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w pakietach B, C, D, E, G, H, I, J, K, L w Zadaniu III wyroby posiadające odporność na penetrację płynów na mokro 90kPa, na sucho 150kPa o gramaturze min 50gm2, spełniające normy produkcji ISO 9001, ISO 13485 oraz Dyrektywę 93/42 EEC dla Produktów Medycznych i EN 13795.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna