Powrót do "Spis treści" N5Wersja Symetrie: część VI zachowanie P,C,G 25/11/2005Pobieranie 1,02 Mb.
Strona1/12
Data24.05.2018
Rozmiar1,02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12powrót do "Spis treści"

N5Wersja

Symetrie: część VI zachowanie P,C,G 25/11/2005
VI. Zachowanie parzystości P, C, G, CP, CPT, inwersja czasu T

Oprócz transformacji ciągłych w fizyce rozważamy także transformacje nieciągłe-dyskretne i związane z nimi symetrie. Ich znaczenie w fizyce jest bardzo ważne, odgrywają pryncypialną rolę. Także w tym przypadku musimy odpowiedzieć sobie na pytanie jak dalece tego typu liczby kwantowe są zachowane. Odpowiednie parzystości niosą z sobą niezwykle ważne informacje o procesach elementarnychZajmijmy się wpierw prostymi transformacjami związanymi z symetrią prawo - lewo, symetrią związaną ze światem cząstka – antycząstka, symetrią G.

VI.1 Parzystość P


Wprowadzamy operator P inwersji przestrzennej układu współrzędnych. Operator ten powoduje, że układ współrzędnych X(x,y,z) przechodzi w układ X’(-x,-y,-z). Odbicie układu wspólrzędnych możemy opisać przy pomocy macierzy R wprowadzonej już wcześniej do opisu obrotów w przesrzeni konfiguracyjnej. Jeżeli wyznacznik macierzy transformacji detR=-1 wtedy macierz R opisuje tak obroty jak i odbicia układu współrzędnych. Gdyby miała powodować jedynie odbicie układu współrzędnych to wtedy macierz R przyjęłaby następującą postać

(VI.1)

Odbicie układu współrzędnych powoduje, że układ prawoskrętny staje się układem lewoskrętnym. Przechodząc z układu prawoskrętnego R do układu lewoskrętnego L wektor położenia x oraz wektor pędu p zmieniają jedynie zwrot (znak) a wektor krętu L pozostaje taki sam, czylix=>=> -x, p=>=> -p, L=>=>L. (VI.2)


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna