Powód: Marcin Mąka zam w Warszawie 00-999 ul. Nadwiślańska 78 m. 99 PozwanyPobieranie 9,23 Kb.
Data11.11.2017
Rozmiar9,23 Kb.

Warszawa, dnia 12 września 2010 r.

Do


Sądu Rejonowego

Wydział Cywilny

w Warszawie

Powód: Marcin Mąka

zam. w Warszawie 00-999

ul. Nadwiślańska 78 m. 99

Pozwany: Szpital nr 100

z siedzibą w Warszawie 00-010

ul. Podzamcze 36

Wartość sporu: 17 200 złPozew o odszkodowanie, zadośćuczynienie i o rentęWnoszę o:

1. Zasądzenie od pozwanego Szpitala nr 100 na rzecz powoda Marcina Mąki kwoty 5 tysięcy (pięć tysięcy) zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty odszkodowania za utracone zarobki.

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 10 tysięcy (dziesięć tysięcy) z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty z tytułu zadośćuczynienia.

3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 200 (dwieście) zł z tytułu renty płatnej do 10 dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami do dnia zapłaty.

4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadnienie:

Powód – Marcin Mąka 15 lipca 2009 r. trafił do Szpitala nr 100 w Warszawie z powodu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. Od razu został poddany operacji. W szpitalu przebywał do 23 lipca 2009r.Dowód:

Karta informacyjna wydana przez szpital

Na początku września u Marcina Mąki wystąpiły objawy żółtaczki i z rozpoznaniem ostrego wirusowego zapalenia wątroby został 3 września 2009 r. przyjęty do szpitala zakaźnego w Warszawie, gdzie stwierdzono, że ostre wirusowe zapalenie wątroby zostało spowodowane zarażeniem wirusem typu C. W szpitalu zakaźnym leczył się do 15 listopada 2009 r., a następnie jeszcze przez miesiąc przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Dowód:

Karta informacyjna wydana przez szpital zakaźny

Na skutek pobytu w szpitalu i przebywania na zwolnieniu lekarskim nastąpiło znaczne obniżenie zarobków powoda. Łącznie przez ten czas stracił z tego tytułu kwotę 5 tysięcy zł, ponieważ o taką kwotę zasiłek chorobowy, jaki otrzymał, był niższy od wynagrodzenia za pracę, które zostałoby mu za ten okres wypłacone, gdyby w tym czasie świadczył pracę. Uzasadnia to roszczenie powoda o odszkodowanie w tej wysokości.

Dowód:

Zaświadczenie o zarobkach

Wirusowe zapalenie wątroby może w konsekwencji prowadzić do marskości wątroby, a następnie do raka i śmierci pacjenta. Zagrożenie to wywołuje olbrzymi stres u powoda. Pogłębia go również fakt, że musi on prowadzić oszczędnościowy tryb życia, nie pić alkoholu i przestrzegać diety. Uzasadnia to roszczenie powoda o zadośćuczynienie.

Dowód:

Zaświadczenie z zaleceniami odnośnie do diety i oszczędnościowego trybu życia wydane przez szpital zakaźny

Stosowanie diety i konieczność zakupu leków podtrzymujących funkcjonowanie wątroby zalecanych przez lekarza prowadzącego narażają powoda na dodatkowe wydatki co miesiąc na ten cel. Stąd roszczenie powoda o comiesięczną rentę jest uzasadnione.

Dowód:

rachunki z apteki za zakupione leki – 8 szt.

Z powyższego wynika, że wszystkie żądania powoda są uzasadnione.
Marcin Mąka

(własnoręczny podpis)Załączniki:

zaświadczenie ze szpitala

karta informacyjna – 2 szt.

zaświadczenie o zarobkachrachunki z apteki – 8 szt.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna