Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07Pobieranie 0,97 Mb.
Strona8/9
Data23.10.2017
Rozmiar0,97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Wartość netto słownie złotych:……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………………………………..…

Wartość brutto słownie złotych:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………

pieczęć i podpis osób upoważnionych

………………………………..……….. 2017. Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć nagłówkowa firmy)

Pakiet nr 20 Elektrody waporyzacyjne


Lp.

Nazwa Przedmiotu

ZamówieniaJ.m.

Ilość szacun

Cena jedn. netto

Wartość Zam. netto


Stawka VAT w %

Wartość Zam. brutto

Termin dostawy (dni)

Oferowany produkt

Producent

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Elektroda waporyzacyjna z wbudowanym przewodem sterującym (dł. min. 3 m), automatycznie rozpoznawana przez konsolę, uchwyt elektrody z funkcją sterowania poziomem mocy. Współpraca z generatorem CrossFire.

Typ elektrody:

90-S MAX, 90-S, 50-S, 90°, Lat, Hook,

2,5 mm Micro-Claw, 2,5 mm Micro-Brush.Szt.


25


RAZEM:

Wartość netto słownie złotych:……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………………………………..…

Wartość brutto słownie złotych:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………

pieczęć i podpis osób upoważnionych

………………………………..……….. 2017. Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć nagłówkowa firmy)

Pakiet nr 21 Zestaw drenów do pompy artroskopowej


Lp.

Nazwa Przedmiotu

ZamówieniaJ.m.

Ilość szacun

Cena jedn. netto

Wartość Zam. netto


Stawka VAT w %

Wartość Zam. brutto

Termin dostawy (dni)

Oferowany produkt

Producent

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Zestaw drenów jednorazowych do operacji artroskopowych do pompy Flo Stedy 350-800-501 (1 op. = 10 szt.)

Op.

15

RAZEM:

Wartość netto słownie złotych:……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………………………………..…

Wartość brutto słownie złotych:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………

pieczęć i podpis osób upoważnionych

………………………………..……….. 2017. Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć nagłówkowa firmy)

Pakiet nr 22 Implanty do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego kręgosłupa


Lp.

Nazwa Przedmiotu

ZamówieniaJ.m.

Ilość szacun

Cena jedn. netto

Wartość Zam. netto


Stawka VAT w %

Wartość Zam. brutto

Termin dostawy (dni)

Oferowany produkt

Producent

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Płytka szyjna ABC

 • tytanowy, dynamiczny system do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego;

 • płytki o wymiarach 20-103mm

 • płytki 4 otworowe (20-32mm), 6 otworowe (34-58mm), 8 otworowe (49-64mm), 10 otworowe (67-85mm) i 12 otworowe (82-103mm), ze skokiem max. co 3mm;

 • Płytki o niskim profilu (wys. 2,7mm), wstępnie dostosowane kształtem do anatomii kręgosłupa (wygięcie wzdłużne i poprzeczne);

 • śruby samotnące i samogwintujące: jednokorowe (Ø4mm, dług. 10-18mm ze skokiem co 2mm), dwukorowe (Ø4,0mm, dług. 10-28mm ze skokiem co 2mm) oraz rewizyjne/osteoporotyczne (Ø4,5mm, dług. 13-17 mm ze skokiem co 2mm);

 • ruchomość śruby 35° wzdłuż i 8° w poprzek osi płytki;

 • śruby blokowane wewnętrznie (blokada zapobiega wykręcaniu się śruby, pozostawiając możliwość mikroruchów w obrębie stabilizowanych kręgów);

 • każda śruba blokowana jest niezależnie - brak dodatkowych elementów blokujących na powierzchni płytki;

 • rodzaje śrub kodowane kolorami z atraumatycznym zakończeniem śruby

 • trzon śruby jednokorowej i rewizyjnej - stożkowy;

 • możliwość dogięcia płytki bez utraty możliwości zablokowania/odblokowania śruby;

 • możliwość śródoperacyjnej, czasowej stabilizacji płytki przy pomocy specjalnych szpilek;

 • system umożliwia w pełni dynamiczną stabilizację

 • porowata powierzchnia dołu płytki zapobiegająca przesuwaniu się płytki na kręgach;

 • porowata powierzchnia trzonu śruby zwiększa kontakt i bezpieczeństwo połączenia kość-śruba;

 • zachowany niski profil głowy śrub;

 • trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;

 • możliwość wydłużenia stabilizacji bez konieczności wykręcania płytki – poprzez dołączenie do płytki bazowej specjalnych elementów wydłużających połączenie;

poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, jeden plastikowy , zamykany pojemnik na narzędzia oraz implanty;

Szt.

6

2.

Klatka międzytrzonowa szyjna – PEEK

 • wykonane z PEEK przezierne, ząbkowane implanty do międzykręgowej, tylnej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) o kształcie owalnych bloków;

 • implanty w czternastu rozmiarach o wys. 4-8 mm (ze skokiem co 1 mm) oraz średnicy 14mm (głęb. 11,5mm) lub 16mm (głęb. 13,5mm);

 • w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty mają kształt klinów pochylonych pod kątem 5°;

 • implanty o wypukłej górnej powierzchni, odtwarzającej naturalny kształt powierzchni kręgu;

 • zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością;

 • otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną;

 • dwa tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu;

 • stabilizacja pierwotna - press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząbkowana powierzchnia kontaktu z kręgami;

 • trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;

 • każdy implant osobno, sterylnie zapakowany;

 • narzędzie do zakładania implantu z- lub bez ogranicznika głębokości;

 • rozporowe, nie gwintowane mocowanie implantu w narzędziu do jego zakładania;

 • przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu;

 • podkładkę do wypełniania otworu wewnętrznego implantu;

 • plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia;

poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium;

szt.

30

Instrumentarium dostarczane na czas operacji tzw. „na hasło” – dotyczy pozycji nr 1 i 2

3.

Sztuczny substytut kostny – NANOGEL

 • nanocząsteczkowy hydroksyapatyt fosforanowo - wapniowy Ca10(PO4)6(OH)2, (stos. wagowy 30/70)

 • nanocząsteczki o wymiarach pomiędzy 100nm do 200nm

 • żel o ciastowatej konsystencji zachowujący stabilność in situ nawet przy komórkowym przepływie krwi

forma sterylnego żelu w wypełnionej strzykawce o pojemności 2,5 ml.

szt.

30

RAZEM:

Wartość netto słownie złotych:……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………………………………..…

Wartość brutto słownie złotych:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………

pieczęć i podpis osób upoważnionych

………………………………..……….. 2017. Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć nagłówkowa firmy)

Pakiet nr 23 Płyta DHS


Lp.

Nazwa Przedmiotu

ZamówieniaJ.m.

Ilość szacun

Cena jedn. netto

Wartość Zam. netto


Stawka VAT w %

Wartość Zam. brutto

Termin dostawy (dni)

Oferowany produkt

Producent

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Stalowa płyta przezkrętarzowa DSB sterylna. Kąt szyjkowo-trzonowy 130°, 135°, 140°, 145° i 150°. Długość poprzeczki 38 mm lub 25 mm. Ilość otworów w płycie: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12. Długości płyty: 47, 63, 79, 95, 111, 143, 175, 207 mm. Możliwość gwintowania otworów w płycie poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm

Stalowa płyta kondylarna DSK sterylna. Kąt nachylenia 95°. Długość poprzeczki 25 mm. Ilość otworów w płycie: 6, 8, 10, 12 i 14. Długości płyty: 111, 143, 175, 207 i 239 mm. Możliwość gwintowania otworów w płycie poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm

Śruba główna ciągnąca stalowa, sterylna ø13 mm lub ø15 mm, dł. śruby 50-130 mm, dł. gwinta 22 mm

Śruba kompresyjna stalowa, sterylna o długości 32.3 mm

Śruba korowa stalowa ø 4.5 mm, dł. 14-110 mm

Szt.
szt.

szt.
szt.

szt.


56
14

70
70

280

Instrumentarium na czas obowiązywania umowy

RAZEM:


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna