Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07Pobieranie 0,97 Mb.
Strona5/9
Data23.10.2017
Rozmiar0,97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Wartość netto słownie złotych:……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………………………………..…

Wartość brutto słownie złotych:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………

pieczęć i podpis osób upoważnionych

………………………………..……….. 2017. Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć nagłówkowa firmy)Pakiet nr 9 Płyty i śruby do zespoleń kości długich i kości drobnych

Lp.

Nazwa Przedmiotu

ZamówieniaJ.m.

Ilość szacun

Cena jedn. netto

Wartość Zam. netto


Stawka VAT w %

Wartość Zam. brutto

Termin dostawy (dni)

Oferowany produkt

Producent

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej wprowadzana techniką miniinwazyjną.

Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco kompresyjna do dalszej nasady kości. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek, blokująco kompresyjne z możliwością stosowania śrub blokujących lub korowych /gąbczastych. W głowie otwory prowadzące pod różnych kątami o średn. 5mm i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością stosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych / gąbczastych 4,5/ 5mm. Śruby blokowane w płytce lite i kaniulowane ( 5/7,3mm) samogwintujące oraz samotnące / samogwintujące wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni rtg celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę.

Płyty o długości od 156mm do 458mm, od 5 do 22 otworów, płyty prawe i lewe. Wszystkie płyty stalowe, możliwość alternatywnie zastosowania płyt tytanowych.

płyta

śruba kaniulowana 5,0/ 7,3

śruba blokowana LCP 5,0

śruba korowa 4,5.szt.

szt.

szt.

szt.


4

4

10

4

2.

Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej/piszczelowej wprowadzane techniką

minimalnej inwazji. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością,

blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej/dalszej nasady kości

udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek,

blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub

korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory

prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach śr. 5,0. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane 5,0mm, samogwintujące oraz samo tnące/samo gwintujące z gniazdami

sześciokątnymi i gwiazdkowymi, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni

RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcenie śrub przez płytę.

- płyta do dalszej nasady kości udowej boczna, dł. od 156 do 316mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, materiał stal/tytan, płyty prawe i lewe -

Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej boczna, dł. od 140 do 300mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, materiał stal/tytan, płyty prawe i lewe.

Płytka

śruba blokowana 5,0

śruba korowa 4,5
szt.

szt.

szt.


30

15

4

3.

LCP 4.5 / 5.0 Proximal Tibia Plates

Płyty LCP 4.5 / 5.0 boczne i przyśrodkowe do bliższego końca kości piszczelowej

Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości

piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/ przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością

zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Materiał stal /tytan.

- płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0, dług. od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.

- płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0, dług. od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.

płytka

śruba blokowana 3,5

śruba korowa 3,5.szt.

szt.

szt.


10

7

5

4.

LCP 4.5/5.0 Proximal Tibia Plates

Płyty LCP 4.5/5.0 boczne i przyśrodkowe do bliższego końca kości piszczelowej

Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości

piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/ przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością

zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Materiał stal /tytan.

- płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0, dług. od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.

- płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0, dług. od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.

płytka

śruba blokowana 3,5

śruba korowa 3,5.szt.

szt.

szt.


5

20

2

5.

Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej

Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco kompresyjna, mocowana od strony przednio-bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek, z możliwością stosowania śrub blokujących lub korowo-gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami oraz otwory wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących w płytce i korowych. Śruby blokowane w płytce samogwintującej oraz samotnące wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego. Materiał stal. W razie potrzeby możliwość zastosowania materiału tytanowego.Rodzaje płyt

- płyta od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, z podparciem o długości od 117 do 252 mm i bez podparcia od 109 do 246 mm, od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie.

- płyta anatomiczna mocowana od strony przednio bocznej, prawa i lewa, długość od 80 do 288 mm.

- Płyta rekonstrukcyjna mocowana od strony przednio-bocznej i przyśrodkowej, posiadająca ramiona, które można doginać i przycinać do anatomii (Pillon-fracture)

płytka

śruba blokowana 3,5

śruba korowa 3,5.szt.

szt.

szt.


20

70

10

6.

Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej

Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco kompresyjna do dalszej nasady kości. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek, blokująco kompresyjne z możliwością stosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością stosowania śrub blokujących w płytce i korowych/gąbczastych 3.5mm/ 4mm. Śruby blokowane w płytce lite i kaniulowane (5/7.3mm) samogwintujące oraz samotnące wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni rtg celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Długość śrub od 90 mm do 270 mm. Materiał stal. W razie potrzeby możliwość zastosowania materiału tytanowego.

płytka

śruba blokowana 3,5

śruba korowa 3,5.szt.

szt.

szt.


5

30

5

7

Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej tylnobocznej.

Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco kompresyjna, mocowana od strony przyśrodkowej lub przednio-bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek z możliwością stosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płyty otwory pod różnymi kątami, w różnych kierunkach o średn. 2.4/2.7 mm. Płyta tylno-boczna w wariancie bez i z bocznym podparciem kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością stosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.3 mm/4mm.

Śruby wkręcane za pomocą dynamometru. Śruby wprowadzane za pomocą celownika. Płyty przyśrodkowe o długości od 59 mm do 201 mm, płyty przednioboczne o długości od 65 mm do 208 mm. Materiał stal. W razie potrzeby materiał tytanowy.

płytka

śruby blokowane 3,5

śruby blokowane 2,7

śruba korowa 3,5

śruba korowa 2,4.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.


5

10

15

5

5

8

Płyta dłoniowa i grzbietowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami blokowanymi w płycie zmienno- kątowymi.

Płytka o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek. W głowie płyty otwory prowadzące śruby, blokowane wielokątowo z odchyleniem w każdym kierunku o 15 stopni. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,4mm /2,7mm. Śruby blokowane dynamometrycznie. Materiał stal. W razie potrzeby materiał tytanowy.Rodzaje płyt:

-płytki pozastawowe – 3 do 5 otworów na trzonie: lewa i prawa

-płytki wielopoziomowe z różnymi strefami blokowania w głowie płytki, kolumna boczna, środkowa, otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne mocowanie odłamów, prawe i lewe.

płytka

śruba blokująca VA 2,4

śruba blokująca 2,4

śruba korowa 2,4

śruba korowa 2,7
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.


10

20

20

20

10

9

Płyty do zespoleń trzonów kości długich

Wielootworowe blokowane o różnej długości: kość udowa, piszczelowa, kość ramienna, kości przedramienia.


Szt.


15

10

Płyty + śruby do kości drobnych: rąk

stóp.


Szt.

Szt.

5

5

11

Zestaw śrub korowych do kości drobnych (paliczki, kości śródręcza), w tym śruba typu Herberta


Szt.


15

12

Płyty do złamań obojczyka (górno –przednie)

Szt.

4

13

Płyty wielootworowe do złamań kości piętowej wraz ze śrubami

Szt.

5

14

Śruba blokowana LCP 3,5

Śruba korowa 3,5

Szt.

Szt.

90

50

15

Płytka hakowa do bliższej nasady kości łokciowej, dalszej nasady kości strzałkowej

Płytka hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco kompresyjna, do bliższej nasady kości łokciowej

( wyrostek łokciowy), dalszej nasady kości strzałkowej . Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/ przejściówek blokująco -kompresyjne z możliwością stosowania śrub blokujących lub korowych/ gąbczastych

( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi katami – w różnych kierunkach śr. 3,5mm oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiające mocne zakotwiczenie płyty w korówce. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/ gąbczastych 3,5mm/ 4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5N. Śruby blokowane w płytce samogwintujące i samo tnące / samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Dł. 62mm, 3 otwory . Materiał stal/tytan.Szt.

3

16

Płytki anatomiczne do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych.

Szt.

4

17

Płyta LCP do bliższego końca kości udowej, płyta hakowa do kości udowej.

Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjną do bliższej nasady kości udowej.

Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/ przejściówek, blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/ gąbczastych (kompresja międzyodłamowa).

W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami- w różnych kierunkach średn. 5.0 i 7.3mm.

W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych / gąbczastych 4.5 /5.0Szt.5

Instrumentarium: na czas trwania umowy

RAZEM:


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna