Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07Pobieranie 0,97 Mb.
Strona4/9
Data23.10.2017
Rozmiar0,97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Wartość netto słownie złotych:……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………………………………..…

Wartość brutto słownie złotych:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………

pieczęć i podpis osób upoważnionych
………………………………..……….. 2017. Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć nagłówkowa firmy)Pakiet nr 8 Gwoździe śródszpikowe

Lp.

Nazwa Przedmiotu

ZamówieniaJ.m.

Ilość szacun

Cena jedn. netto

Wartość Zam. netto


Stawka VAT w %

Wartość Zam. brutto

Termin dostawy (dni)

Oferowany produkt

Producent

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w części dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm, Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm, Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne.

Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm

Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm

Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm

Szt.

szt
szt.

szt.

10

40
10

10

2.

Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 340-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9, 11, 13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 2000 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne.

Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm

Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm

Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm

Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 13 mm i dł. 5-15 mm

Szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

6
12
21
6

6

3.

Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w części dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm, Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm, Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne.

Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm

Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm

Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm

Szt.


szt.

Szt.

szt.

20


80

20

20

4.

Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm, Wszystkie elementy systemu sterylne.

Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm, dł. 20-60 mm

Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm

Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm i o dł. 0-25 mm

Szt.
szt.

szt.

szt.

9
36

9

9

5.

Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 540-780 mm, średnica gwoździa 11.5 i 13 mm. Promień wygięcia gwoździa 3000 mm. Gwoździe prawe/lewe. Wszystkie elementy systemu sterylne.

Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm

Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm

Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm

Szt.

szt.
szt.

szt.

2

10
2

2

6.

Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe. Wszystkie elementy systemu sterylne.

Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm

Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i 14.5 mm

Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm i o długości 4 mm oraz ø 12 mm i o długości 5, 10 i 15 mm

Szt.

szt.
szt.

szt.

3

15
3

3

Instrumentarium na czas trwania umowy

RAZEM:


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna