Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07Pobieranie 0,97 Mb.
Strona3/9
Data23.10.2017
Rozmiar0,97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Wartość netto słownie złotych:……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………………………………..…

Wartość brutto słownie złotych:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………

pieczęć i podpis osób upoważnionych

………………………………..……….. 2017. Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć nagłówkowa firmy)

Pakiet nr 6 Zestawy do rekonstrukcji ACL i MPFL


Lp.

Nazwa Przedmiotu

ZamówieniaJ.m.

Ilość szacun

Cena jedn. netto

Wartość Zam. netto


Stawka VAT w %

Wartość Zam. brutto

Termin dostawy (dni)

Oferowany produkt

Producent

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Zestaw do MPFL

składjacy się z :

Przymiaru udowego przeziernego ze znacznikami rendgenowskimi– w celu znalezienia osi obrotu

2x Implanty Biokompozytowe. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA, implant wkręcany srednicy 4,75 PEEKowskim poczatkiem w kształcie oczka do przeprowadzenia przeszczepu. Załozony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umozliwia śródoperacyjną możliwośc kontroli napięcia przeszczepu

Śruba interferencyjna Biokompozytowa o średnicy 6mm

zest.

2

2.

Podszycie zerwanego ACL:

System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokata z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm szerokość 3,5mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badż piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciagnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. Implant dostarczany w jednym opakowaniu z drutem wiercącym –z miarką .

Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów METODA BEZWĘZŁOWA, implant wkręcanyo srednicy 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim poczatkiem do mocowania przeszczepu. Załozony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umozliwia śrudoperacyjna możliwośc kontroli napięcia przeszczepu

Igły do szycia zerwanego więzadła wewnątrz stawu z ostrym czubkiem oraz z wcięciem pod czubkiem igły pozwalającym na bezpieczne przeszycie nici przez nawet grube tkanki bez uszkodzenia nici.

Taśma wykonane z ultra mocnego materiału szewnego niewchłaniane o min. szerokości 2 mm. przeznaczone do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych oraz wzmocnienia ACL Taśmy zakończone typową nicią chirurgiczna grubości min.#2 umożliwiającą wykorzystanie jej kotwicami bezwęzłowymi. Długość części wzmocnionej 7’’ dł całkowita 30’’. Dostępna w minimum 2 kolorach sterylna

Taśma wykonane z ultra mocnego materiału szewnego niewchłaniane o min. szerokości 2 mm. przeznaczone do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych oraz wzmocnienia ACL Taśmy zakończone typową nicią chirurgiczna grubości min.#2 umożliwiającą wykorzystanie jej kotwicami bezwęzłowymi. Długość części wzmocnionej 36’’ dł całkowita54’’. sterylna

Drut wiercący do przygotowania kanału piszczelowego o średnicy 3,5mm

Implant niewchłanialny , nić o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i pleciony poliestrowych włókien zewnętrznych jednokolorowy zakończony pętla. Implant o długości min 70 cm i grubości wg USP 2 sterylne. Nić dostępna min. w 2 kolorach.

Drut celowniczny do śrub interferencyjnych, Sterylny

Drut prowadzący 2,4mm do piszczeli

Specjalistyczny szew wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP2. Nić-pętla z prostą igłą

Guzik rewizyjny do części udowej

- udowy tytanowy w rozmiarze 5x20System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach biokompozytowych. Implant zbudowany w 30% z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o kronikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10 mm, dł. 23 mm; 8-12 mm, dł. 28mm oraz 9-12 mm, dł. 35 mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej, pakowany pojedynczo.

Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika). Pętla z możliwością zmniejszania długości za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu. implant w wersji sterylnej, pakowany pojedynczo.

Guzik do mocowania piszczelowego, wypukły, tytanowy w trzech rozmiarach średnicy wewnętrznej 11mm, 14mm i 20 mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4, 7, 9. Guzik z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz dwoma otworami na przeprowadzenie nici. Zapakowany sterylnie, pojedynczo.


szt.

szt.


szt.


szt.


szt.


szt.
szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.

szt.

szt.


25

10


20


5


5


2
12

2

2

5
1
10

5

5

3.

ACL technika typu ALL INSIDE

System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm szerokość 3,5mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo

Drut wiercący o średnicy 3,5mm z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie retro. Druty do wiercenia kanałów retro o śr. od 6mm do 13 mm co 0,5mm. Drut sterylny

Specjalistyczny szew wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP2. Nić-pętla z prostą igłą


szt.


szt.


szt.


4


2


2

4.

Szycie łąkotki

System szycia łąkotek all – inside.

System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łąkotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomiczne narzędziu umożliwiające założenie implantów bez wyciągania z kolana.System szycia łąkotek inside –outside

System zaopatrzony w w prowadnice oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjentaIgła do przeszycia łąkotki i ACL w technice Internal Brace lub innych tkanek miękkich z ostrym czubkiem oraz z wcięciem pod czubkiem igły pozwalającym na bezpieczne przeszycie nici przez nawet grube tkanki bez uszkodzenia nici.


szt.
szt.


szt.


6
3


3


5

Bark AC Joint (w skład zestawu wchodzi 2x płytka ,2x taśma i pętla)

Płytka tytanowa w kształcie prostokąta z dwoma otworami otwartymi w celu łatwiejszego wprowadzenia nici.

Taśma krótka do szycia stożka rotatorów szerokość 2mm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym.

Taśma długa do szycia stożka rotatorów szerokość 2mm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym.

Drut nitynolowy do przeciągania taśm jednorazowy sterylnyszt.
szt.
szt.
szt.4
2
2
2

6

Implanty do artroskopii Barku

Implant w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, implant wbijany o średnicy 2,9mmx15,5mm , 3,5mm x19,5mm oraz 4,5mm x 24mm . Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia przeszczepu.

Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów metodą bezwęzłową, implant wkręcany o średnicy , 3,5mm 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia przeszczepu.

Narzędzie do przeszycia tkanek miękkich o kacie wygięcia 45° prawy /lewy z pętla nitynolową wewnątrz umożliwiającą przeciągnięcie nici. Narzędzie jednorazowe sterylne.

Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości 11,7mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania. Implant z jedną nitką #2, sterylny.

Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm, 5mm i 4,5mmx. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanianymi o grubości USP 2, w różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny dostępne w wersji z igłami i bez.

Kotwica miękka nitkowa o średnicy 1.6 mm z nicią niewchłanianą o grubości USP 2, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici.

Kotwica miękka nitkowa o średnicy 1.6 mm z 2 nićmi niewchłanianymi o grubości USP 2, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici.

Kotwica miękka nitkowa o średnicy 1.6 mm z niewchłanianą taśma o szerokości 1,3mm. Zestaw z taśmą i na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici.

Zestaw jednorazowy do kotwic miękkich sterylny zawierający prowadnicę prostą/zakrzywiona wraz z obturatorem oraz wiertło sztywne/giętkie.

Wiertło do kotwicy miękkiej – sterylne


szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.


2

5

1

2

10

5

5

5

5

3

RAZEM:
Wartość netto słownie złotych:……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………………………………..…

Wartość brutto słownie złotych:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………

pieczęć i podpis osób upoważnionych

………………………………..……….. 2017. Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć nagłówkowa firmy)Pakiet nr 7 Membrany do leczenia ubytków chrzęstnych, implanty do częściowej protezoplastyki kolana

Lp.

Nazwa Przedmiotu

ZamówieniaJ.m.

Ilość szacun

Cena jedn. netto

Wartość Zam. netto


Stawka VAT w %

Wartość Zam. brutto

Termin dostawy (dni)

Oferowany produkt

Producent

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1


Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji.
Czas biodegradacji do 24 tygodni.
Wymiary membrany 5 cm x 5 cm, grubość 2 mm,
Wymiary membrany 2 cm x 2 cm, grubość 2 mm.


szt.

szt.


1

4

2

Implant do częściowej protezoplastyki kolana umożliwiający zrekonstruowanie uszkodzeń chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych o powierzchni od 1,8 do 3,1 cm2. Implanty zbudowane z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE ) z dodatkiem usieciowanego kwasu hialuronowego w części chrzęstnej oraz ze stopu tytanu Ti-6AI-4V w części kostnej.

Instrumentarium umożliwia osadzanie implantu techniką mini artrotomii, po zaimplantowaniu powierzchnia implantu znajduje się 0,5 mm poniżej powierzchni chrzęstnej.szt.

2

RAZEM:


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna