Postaci starego testamentuPobieranie 173,94 Kb.
Strona1/4
Data10.01.2018
Rozmiar173,94 Kb.
  1   2   3   4

ROK I_etap 3_______________________________________ Postaci Starego Testamentu


POSTACI STAREGO TESTAMENTUAbel i Kain zazdrość – sztuka bycia „przy” (Rdz 4,1-16)

Noe – powierzyć się Bogu (Rdz 6,1-2..)

Abraham – uwierzyć w niemożliwe (Rdz 18,1-15)

Józef Egipski zawsze wierny (Rdz 37,5...)

Samuel – nasłuchiwać Boga (1Sm 3,1-9)

Dawid – łaska i zdrada (2 Sm 11,1-20)

Salomon – być obdarowanym (1 Krl 3,4-14)

Rut – wierna miłość (Rt 1,1-22)

Estera poświęcenie i władza (Est 3,7...)

Daniel – wiara chroni przed rozpaczą (Dn 6,17-29)
SPOTKANIE 1

ZAZDROŚĆ A SZTUKA BYCIA „przy”.

Rdz 4,1-16


Cel dyd. - apoznajemy młodzież z historią Kaina i Abla. Na jej podstawie wyjaśniamy pojęcia: „zazdrość” i „przyjaźń”.

Cel wych. – Kształtujemy postawę wdzięczności wobec Boga za dary złożone w każdym człowieku.
WSTĘP

Otrzymałeś łaskę poprowadzenia swoich braci i sióstr przez dzisiejsze spotkanie. Zanim zaczniesz, sam spotkaj się z Bogiem na modlitwie. Znajdź dla siebie ustronne miejsce i zawierzaj Panu, to co najbardziej leży ci na sercu. Nie szukaj żadnej pomocy do tej modlitwy, po prostu mów do Przyjaciela.

Na spotkanie przygotuj napis „przyjaźń” i „zazdrość”. Porozcinaj litery z tych wyrazów i włóż do oddzielnych kopert, aby się nie pomieszały.
WPROWADZENIE

Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od pieśni do Ducha Świętego i będziemy prosili, aby On nauczył nas modlić się. (śpiewacie piosenkę). Teraz usiądźmy i niech każdy z nas spróbuje sam w czasie modlitwy oddać to, co leży mu na sercu. (po jakimś czasie zakończ tę modlitwę albo własnym słowami, albo np. „Chwała Ojcu”.  • Gdybyście mieli powiedzieć komuś, kto uczy się modlić, na czym polega trudność modlitwy indywidualnej we wspólnocie, to co byście postawili na pierwszym miejscu? Jaką trudność? (Taka trudnością może być konieczność duchowego odłączenia a się od wspólnoty. To, że musisz zostać sam z sobą, nie porównywać czy ktoś już skończył, czy ty masz modlić się dłużej, czy twoja postawa jest lepsza itp.)

  • Czy macie jakiś swój sposób na te problemy?
    (W tym miejscu każdy uczestnik może mówić o swoich własnych przemyśleniach czy praktykach.)


ROZWINIĘCIE

Jak zauważyliście mamy problemy z naszą relacją do Boga, ale możemy też mieć problemy w naszych relacjach z bliźnimi. Dziś mamy poznać dwie postaci, które spotykają się ze sobą właśnie w czasie modlitwy. Przeczytamy teraz fragment z Księgi Rodzaju, który przedstawia pierwszy obraz modlitwy we wspólnocie skierowanej do Boga. (czytacie fragment podany w temacie)  • Jaki problem przedstawia ten fragment Biblii? (Bóg przyjmuje ofiarę Abla a nie Kaina.)

  • Z jakiego powodu tak się właśnie dzieje? (Pozwól na różne propozycje odpowiedzi.)

  • A skąd Kain wie, że Bóg przyjmuje ofiarę Abla? (Kain zauważył tę sytuację. On cały czas składa Bogu ofiarę, ale obserwuje brata. To porównanie doprowadza go do smutku. Gdyby skoncentrował się tylko na swojej relacji do Boga, to być może Pan Bóg zachowałby się tak samo, ale Kain zacząłby zastanawiać się nad sobą. Może szukałby przyczyny jakiejś słabości w sobie, że Bóg nie chce przyjąć jego daru.)

Mam tutaj ukryte dwa wyrazy. Podzielimy się na dwie grupy i spróbujemy znaleźć ukryty wyraz. Zadanie należy wykonać w określonym czasie. (Możesz sobie ustalić jaki jest limit czasu dla grupy. Popatrz na reakcję zwycięzców i pokonanych.)

  • Jak się czują zwycięzcy? (Poproś, by nazwali swoje uczucia.)

  • A jak się czuje grupa zajmująca II miejsce? (Niech zrobią to samo.)

Zobaczcie, że gdybyście nie mieli możliwości porównywania się, to na pewno obie grupy cieszyły się np. uzyskanym czasem. Ale kiedy widzisz, że ktoś jest w lepszej sytuacji, to rodzi się w tobie jakieś dziwne uczucie przegranej.

Cały problem opisany w tym frg., który czytaliśmy o Kainie i Ablu, dotyczy porównania, które rodzi smutek. Tę formę smutku nazywamy zazdrością. Popatrzcie teraz na te dwa wyrazy.

Słowo „przy–jaźń”(ułóż ten wyraz z taką przerwą) pokazuje wyraźnie, że my mamy towarzyszyć komuś, być przy nim, ale nie wchodzić w jego życie całkowicie, w jego jaźń, czyli najgłębszą istotę jego samego. W przyjaźni ważną sztuką jest zaakceptowanie innego losu, innej drogi jaką ma odbyć ta druga osoba. Nawet bliźnięta nie mają takiego samego życia. Kain miał właśnie ten problem. On chciał, żeby u niego wszystko wyglądało tak jak u Abla. To jest właśnie „zazdr-ość”. Ponieważ tak się nie stało, poczuł się gorszy tak mocno, że to sprowadziło zbrodnię bratobójstwa. To jest właśnie ta zadra”, ta „ość”. Ten wyraz ma w sobie jakąś kulminację bólu, niespełnienia.
Jeśli chcesz się dobrze modlić, trzeba najpierw zaprzyjaźnić się z ludźmi i z Bogiem. Naucz się spokojnie kroczyć koło inności twoich kolegów, koleżanek.


  • Czy komuś z was udało się kiedyś przezwyciężyć w sobie zazdrość, albo zobaczyć do czego ona doprowadziła? A może ktoś jest dla was przykładem w przyjaźni, w przezwyciężaniu zazdrości? (Tu jest czas na wypowiedzi uczestników.)

Zauważcie, że pierwszy biblijny opis wspólnej modlitwy pokazuje problem. Zawsze możemy być Kainem lub Ablem. Autor tego tekstu pokazuje, że smutek, który Kain nosi w sercu sprawia, że źle się odnosi również do Boga. Na pytanie Stwórcy: „Gdzie jest Twój brat?” odpowiada „Nie jestem jego stróżem”. Tak, więc zazdrość niszczy w nas wszystko co dobre i zawsze prowadzi do jakiegoś zła.
POGŁĘBIENIE

Viva Gesu. Kochani Przyjaciele

Kiedy św. Ignacy Loyola – założyciel zakonu ojców Jezuitów, wchodził do kaplicy, otwierał drzwi i mówił tak: „Myśli moje zostańcie t aż do was nie wrócę”. Wchodził na modlitwę, by spotkać się tylko z Bogiem, poświęcić Jemu czas, od Niego uczyć się prawdziwej miłości. Wbrew pozorom, biblijne postaci Starego Testamentu uczą nas prawdziwej miłości i przyjaźni. Wygląda ona prosto: ZAPRAGNIJ DOBRA INNYCH I BĄDŹ WDZIĘCZNY BOGU ZA TO CO MASZ. Być może droga Kaina miała prowadzić przez jakieś oczyszczenie. Tak było w życiu wielu świętych, np. Marii Magdaleny, Augustyna, Piotra Apostoła. Jesteśmy wyryci na dłoniach Boga i każdy z nas jest wyjątkowy jak linie papilarne. Niech każdy poranek mówi nam o tym, że „Jestem cudem Boga”.

ZADANIE EWANGELIZACYJNE:  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna