Poradnik dla pacjentaPobieranie 44,25 Kb.
Data03.12.2017
Rozmiar44,25 Kb.PORADNIK DLA PACJENTA


SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. A. FALKIEWICZA
WE WROCŁAWIU
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 2

Tel. 71-37 74 100
Fax. 71- 346 51 72

SPIS TREŚCI 1. Oddziały szpitalne

 2. Przychodnia przyszpitalna

 3. Skierowanie do szpitala

 4. Rejestracja do szpitala

 5. Skierowanie do poradni

 6. Rejestracja do poradni

 7. Wymagane dokumenty ubezpieczenia

 8. Jak przygotować się do pobytu w szpitalu

 9. Pełnomocnik do Spraw Praw Pacjenta

 10. Depozyt rzeczy wartościowych

 11. Odwiedziny

 12. Opieka duszpasterska

 13. Wyżywienie

 14. Sklepiki

CENTRALNA IZBA PRZYJĘĆ :
INTERNISTYCZNA tel. 71-37 74 205

GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA tel. 71-37 74 143

PEDIATRYCZNO – REUMATOLOGICZNA tel. 71-37 74 230

ODDZIAŁY SZPITALNE
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GERIATRII tel. 71-37 74 210 Ordynator

tel. 71-37 74 212 sekretariat

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY tel. 71-37 74 140 Ordynator

tel. 71-37 74 141 sekretariat

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY tel. 71-37 74 192 Ordynator

tel. 71-37 74 189 sekretariat

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNO – REUMATOLOGICZNY tel. 71-37 74 235 Ordynator
PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA
Rejestracja

PORADNIA REUMATOLOGII DZIECIĘCEJ tel. 71-37 74 230

PORADNIA NEONATOLOGICZNA tel. 71-37 74 195

PORADNIA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA tel. 71-37 74 147

PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY tel. 71-37 74 147

PORADNIA GERIATRYCZNA tel. 71-37 74 212

SZKOŁA RODZENIA tel. 71-37 74 144

SKIEROWANIE DO SZPITALA

Chorzy przyjmowani są do szpitala w trybie nagłym lub planowym. Nagłe przyjęcie do szpitala odbywa się bez skierowania ewentualnie ze skierowaniem z pomocy doraźnej.


Planowe przyjęcie pacjenta odbywa się na podstawie pisemnego skierowania lekarskiego, zgodnie z listą oczekujących na przyjęcie do szpitala i ustaloną datą planowanego przyjęcia oraz nazwą oddziału.
W przypadku stwierdzenia przez lekarza dyżurnego zaistniałych przeciwwskazań do planowego przyjęcia pacjenta do oddziału szpitalnego, lekarz dyżurny ustala datę kolejnego planowego przyjęcia.

Skierowanie powinno zawierać czytelne informacje dotyczące:

 1. nazwisko i imię (imiona) pacjenta,

 2. datę urodzenia pacjenta,

 3. płeć pacjenta,

 4. adres miejsca zamieszkania pacjenta,

 5. numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 6. w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,

 7. rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą,

 8. dane placówki kierującej wraz z numerem umowy, z NFZ, numer kodu resortowego część V, VII, VIII,

 9. oznaczenie osoby kierującego: nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer wykonywania zawodu, podpis,

 10. daty wystawienia skierowania.

Skierowanie traci ważność w momencie przyjęcia pacjenta do szpitala.Oryginał skierowania należy dostarczyć do 14 dni roboczych (osobiście lub za pośrednictwem poczty) od momentu ustalenia terminu hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

REJESTRACJA DO SZPITALA
Przy rejestracji do oddziału pacjent powinien posiadać:


 1. ważny dowód osobisty ( lub skrócony akt ślubu w przypadku kobiet rodzących),

 2. PESEL, NIP pracodawcy,

 3. w przypadku rejestracji dzieci – książeczka zdrowia dziecka,

 4. skierowanie do szpitala w przypadku przyjęcia planowanego,

 5. osoby nie ubezpieczone w Polsce, a uprawnione do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych muszą posiadać odpowiedni dokument np. Kartę EKUZ.SKIEROWANIE DO PORADNI

W celu odbycia wizyty u specjalisty niezbędne jest posiadanie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza specjalisty, które należy przedstawić podczas rejestracji do wybranej poradni.

Skierowanie powinno zawierać czytelne informacje dotyczące:


 1. nazwisko i imię (imiona) pacjenta,

 2. datę urodzenia pacjenta,

 3. płeć pacjenta,

 4. adres miejsca zamieszkania pacjenta,

 5. numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 6. w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,

 7. rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą,

 8. cel porady,

 9. dane placówki kierującej wraz z numerem umowy, z NFZ, numer kodu resortowego część V, VII, VIII,

 10. oznaczenie osoby kierującego: nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer wykonywania zawodu, podpis,

 11. daty wystawienia skierowania.

Do skierowania należy dołączyć wszystkie dotychczasowe wyniki badań diagnostycznych.

Skierowanie wystawione do poradni specjalistycznej ważne jest do czasu zakończenia leczenia i nie jest wymagana jego aktualizacja.

Do poradni ginekologicznej i poradni patologii ciąży pacjenci rejestrowani są bez skierowań, ale z ważnym dowodem ubezpieczenia.

O konieczności objęciem leczenia i częstotliwości wizyt w poradni specjalistycznej decyduje lekarz specjalista.Oryginał skierowania należy dostarczyć do 14 dni roboczych (osobiście lub za pośrednictwem poczty) od momentu ustalenia terminu wizyty. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.
REJESTRACJA DO PORADNI

Punkty rejestracyjne do poradni specjalistycznych czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 14.00

Poradnia Neonatologiczna, Poradnia Reumatologii Dziecięcej, Poradnia Ginekologiczno – Położnicza i Poradnia Patologii Ciąży znajdują się na parterze Szpitala w prawym skrzydle.

Poradnia geriatryczna znajduje się na parterze Szpitala w lewym skrzydle.


Pracownicy rejestracji udzielają informacji dotyczących:

 1. rejestracji pacjenta,

 2. ważności skierowań,

 3. ważności dowodu ubezpieczenia,

 4. czasu oczekiwania na wizytę,

 5. innych wyjaśnień związanych z organizacją pracy poszczególnych poradni.

W przypadku braku możliwości uzyskania porady w dniu zgłoszenia się prowadzona jest lista oczekujących i wyznaczania terminu przyjęcia.

W przypadku nagłych zachorowań lub pogorszenia stanu zdrowia porada specjalistyczna, w miarę możliwości, powinna być udzielona w dniu zgłoszenia się pacjenta.Pacjent bez ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z płatnej porady ( zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem ).

WYMAGANE DOKUMENTY UBEZPIECZENIA
Dla osób ubezpieczonych – do leczenia bezpłatnego

Pracownicy

Dowód osobisty

Emeryci i renciści

Dowód osobisty lub Legitymacja emeryta/rencisty

Członek rodziny ( np. uczeń, student, niepracujący małżonek )

Dowód osobisty , legitymacja szkolna

Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej

Dowód osobisty

Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne

Dowód osobisty

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy

Dowód osobisty

Pacjenci z Unii Europejskiej

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Osoby prowadząca działalność gospodarczą

Dowód osobisty

Rolnicy ubezpieczeni w KRUS

Dowód osobisty

Osoby objęte dobrowolnym ubezpieczeniem

Dowód osobisty


DLA OSÓB NIEUBEZPIECZONYCH
Osoby bez ubezpieczenia mogą być przyjęte do szpitala odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem .
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO POBYTU W SZPITALU


 1. Przed przybyciem do szpitala należy zaopatrzyć się w osobiste rzeczy codziennego użytku /m.in. przybory toaletowe, piżamę, szlafrok i ręcznik/.

Prosimy nie zabierać ze sobą dużych sum pieniędzy oraz biżuterii.

 1. W przypadku planowych hospitalizacji w wyznaczonym dniu przyjęcia, ustalonym wcześniej, należy zgłosić się w izbie przyjęć celem dokonania formalności związanych z przyjęciem do szpitala.

 2. Prosimy zabrać ze sobą wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji, wszystkie dokumenty dotychczasowego leczenia oraz leki stosowane w leczeniu ambulatoryjnym przewlekłych schorzeń towarzyszących.

 3. Kobiety ciężarne przyjmowane do szpitala do porodu muszą posiadać:

  • Wyniki badań: WR,USG,HIV Grupa krwi i GBs, Hbs

  • Rzeczy dla siebie: przybory toaletowe, biustonosz z odpinanymi miseczkami, duże podpaski, woda mineralna nie gazowana, szlafrok, kapcie i klapki pod prysznic, dwie koszule nocne rozpinane z przodu, sztućce, kubek, termometr,

  • Rzeczy dla dziecka: pieluszki jednorazowe kilka sztuk., chusteczki nawilżające dla niemowląt 1 op., krem do pielęgnacji dla niemowląt.


PEŁNOMOCNIK DO SPRAW PRAW PACJENTA
Stosownie do oczekiwań pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu powołano Pełnomocnika do Spraw Praw Pacjenta.

Obecnie funkcje pełnomocnika pełni Pani Agata Klakočar. Pełnomocnik przyjmuje w sprawach skarg i wniosków pacjentów szpitala od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00. w pokoju nr 15 – na parterze w pionie ginekologiczno - położniczym. • Osobiście

 • Telefonicznie 883 077 996


Zadania Pełnomocnika do Spraw Praw Pacjenta:

 1. Czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

 2. Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach łamania praw pacjentów.

 3. Analiza skarg i wniosków pacjentów.

 4. Współpraca z Dyrekcją Szpitala przy procedurze udzielania odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów.

 5. Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie przestrzegania praw pacjenta.

 6. Monitorowanie poziomu satysfakcji pacjenta z usług świadczonych przez Szpital i wykorzystanie wyników badań do usprawnienia działalności jednostki.


DEPOZYT RZECZY WARTOŚCIOWYCH
Każdy hospitalizowany pacjent ma prawo pozostawić rzeczy wartościowe. Pacjentowi wydaje się kartę depozytową będącą pokwitowaniem przyjęcia określonych przedmiotów do depozytu.

Przedmioty przechowywane w depozycie mogą być wydane pacjentowi, jego małżonkowi, wstępnym lub rodzeństwu pacjenta, a także innym osobom uprawnionym, na podstawie odrębnych przepisów, do dysponowania ruchomościami pacjenta, na podstawie okazanej karty depozytowej.


ODWIEDZINY
Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godz. od 12.00 do 20.00. Ordynator oddziału może wyrazić zgodę na odwiedziny również poza wyznaczonymi godzinami.

W oddziale pediatryczno – reumatologicznym matki mogą przebywać wraz z dziećmi całą dobę za dodatkową opłatą wynikającą z zarządzenia Dyrektora Szpitala.

Ze względów epidemiologicznych lub ze względu na warunki przebywania innych pacjentów, ordynator lub dyrektor szpitala może wprowadzić okresowo zakaz odwiedzin pacjentów w oddziale lub w całym szpitalu. W czasie odwiedzin odwiedzający zobowiązani są do zachowania ciszy i porządku szpitala.
OPIEKA DUSZPASTERSKA
Pacjenci hospitalizowani na oddziałach szpitala mają zapewnioną opiekę duszpasterską. Osobom przebywającym w szpitalu przysługuje prawo do uczestniczenia w czynnościach i obrzędach religijnych oraz wypełniania obowiązków religijnych i obchodzenia świąt religijnych zgodnie ze swoim wyznaniem, jak również do posiadania i korzystania z przedmiotów do uprawiania kultu i praktyk religijnych. Na pierwszym piętrze szpitala w pionie internistycznym znajduje się kaplica szpitala, w której odprawiane są msze święte niedzielne w soboty o godz. 19.00. Odwiedziny chorych z posługą kapłańską odbywają się we wtorki i soboty w godzinach dopołudniowych.
WYŻYWIENIE

Pacjentom hospitalizowanym szpital zapewnia całodobowe wyżywienie. Dodatkowo na terenie szpitala do dyspozycji chorych i odwiedzających jest bufet, który mieści się na parterze szpitala.Bufet czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00, sobota- niedziela w godz. 09.00 – 15.00.
SKLEPIKI
Na parterze szpitala funkcjonuje sklepik z prasą oraz artykułami wielobranżowymi czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00, sobota w godz. 10.00 – 18.00, niedziela w godz. 11.00 – 17.30.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna