Połoznictwo I opieka połOŻnicza II lic treści zajęĆPobieranie 9,25 Kb.
Data01.12.2017
Rozmiar9,25 Kb.

POŁOZNICTWO I OPIEKA POŁOŻNICZA II LIC

TREŚCI ZAJĘĆ

1. Styl życia w ciąży: tryb życia, aktywność fizyczna, podróże, odżywianie, higiena. Radzenie sobie z typowymi dolegliwościami okresu ciąży

2. Ciąża ryzyka, czynniki ryzyka, ocena ryzyka. Ciąża ryzyka a ciąża zagrożona

3. Opieka nad kobietą i jej rodziną w ciąży powikłanej ( niepowściągliwe wymioty ciężarnych, poronienie, zagrożenie porodem przedwczesnym, ciąża obumarła)

4. Opieka nad kobietą i jej rodziną w ciąży przeterminowanej

5. Opieka nad kobietą w sytuacji krwawienia w ciąży, porodzie i połogu

6. Opieka nad kobietą i jej rodziną w ciąży powikłanej cukrzycą – przygotowanie do samo opieki

7. Opieka nad kobietą i jej rodziną w zaburzonym przebiegu połogu

8. Odżywianie kobiet karmiących piersią. Trudności w przebiegu laktacji ze strony matki i dziecka

9. Rozwiązywanie problemów laktacyjnych

10. Sytuacja szczególne w połogu: matka młodociana, matka dziecka chorego, wcześniaka, przeciwwskazania do karmienia piersią.

11. Przygotowanie rodziny do prokreacji z uwzględnieniem czynników ryzyka

12. Zagrożenie porodem przedwczesnym

13. Krwawienia w czasie ciąży, porodu i połogu

14. Zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrostu płodu i postępowanie z noworodkiem

15. Poradnictwo genetyczne oraz diagnostyka i terapia wewnątrzmaciczna płodu

16. Prowadzenie ciąży po zapłodnieniu pozaustrojowym

17. Zakrzepica w położnictwie

18. Zakażenia u kobiet w ciąży

19. Wytyczne dotyczące postępowania z ciężarną, rodzącą, położnicą i noworodkiem zakażonymi wirusami HIV, HBV, HSV, HCV

20. Przygotowanie kobiety w ciąży wielopłodowej i jej rodziny do samoopieki i opieki nad dziećmi

21. Konflikt serologiczny

22. Choroby indukowane ciążą: cholestaza wewnątrzwątrobowa, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze

23. Choroby niepołożnicze współistniejące z ciążą: wady serca, cukrzyca, choroby tarczycy, astma oskrzelowa

24. Powikłania połogu

25. Promocja karmienia piersią

26. Rola położnej w naturalnym karmieniu

27. Sytuacje szczególne w karmieniu piersią (poród operacyjny, poród przedwczesny, oddzielenie matki od dziecka

28. Planowanie i realizacja opieki nad kobietą ciężarna w sytuacji konfliktu serologicznego

29. Planowanie opieki nad kobietą ciężarną z problemem nadciśnienia tętniczego. Przygotowanie kobiety do samoobserwacji i samoopieki

30. Planowanie i realizacja opieki nad kobietą ciężarną, u której stwierdzono cholestazę wewnątrzwątrobową

31. Planowanie i realizacja opieki nad kobietą ciężarna z cukrzycą. Przygotowanie kobiety do samoobserwacji i samo opieki

32. Diagnostyka w ciąży powikłanej występowaniem chorób współistniejących z ciążą, indukowanych przez ciążę i w ciąży zagrożonej

33. Udział położnej w prowadzeniu intensywnego nadzoru położniczego w stosunku do ciężarnej, rodzącej i położnicy w stanach nagłych

34. Zasady stosowania terapii farmakologicznej w stosunku do kobiet w ciążyLiteratura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Bień A.M.(red): Opieka nad kobietą ciężarną. PZWL, Warszawa 2009

2. Boyle M. Stany nagłe w okresie okołoporodowym. PZWL, Warszawa 2008

3. Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo – podręcznik dla położnych i pielęgniarek. PZWL, Warszawa 2006

4. Dudenhausen J.W., Pschyrembel: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. PZWL, Warszawa2007

5. Makara-Studzińska M., Iwanowicz-Palus G.(red): Psychologia w położnictwie i ginekologii. PZWL©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna