Poniżej tygodniowy serwis informacyjny. Przygotowujemy omówienia, natomiast sposób dotarcia do pełnych tekstów wskazujemy poprzez systemem przypisów i aktywnych odsyłaczy


Wyjaśnienia MPiPS w sprawie art. 209(1) znowelizowanego Kodeksu pracyPobieranie 4,28 Mb.
Strona3/10
Data24.02.2019
Rozmiar4,28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Wyjaśnienia MPiPS w sprawie art. 209(1) znowelizowanego Kodeksu pracy

Znowelizowany Kodeks pracy, który wchodzi w życie od 18 stycznia 2009 roku, nakłada na pracodawców obowiązek wyznaczania pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, a także do udzielania pierwszej pomocy. Jest to realizacja dyrektywy Rady 89/391/EWG z 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Dyrektywa obowiązuje wszystkich pracodawców, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Przed nowelizacją Kodeksu pracy MPiPS prowadziło przez kilka lat negocjacje z  Komisją Europejską, wyjaśniając, że postanowienia tej dyrektywy są już wypełniane przez obowiązującą ustawę z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Komisja nie przyjęła tych wyjaśnień i w marcu 2007 roku wystąpiła na podstawie art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską z wezwaniem do usunięcia uchybienia, a następnie w styczniu 2008 roku z uzasadnioną opinią odnośnie tego naruszenia. Polsce groziły wysokie kary w przypadku niewdrożenia dyrektywy unijnej.

Przepisy znowelizowanego Kodeksu pracy nie zmieniają obowiązków pracodawców w sprawie wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Odsyłają one bowiem do wspomnianej ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W rozdziale 2  ustawy zapisano, że  osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej muszą posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Wywiązywanie się z tego obowiązku nie stanowiło w przeszłości problemu dla dużych przedsiębiorstw. Jednak, wraz z transformacją gospodarczą i powstaniem wielu małych firm, sytuacja zasadniczo się zmieniła. Pracodawcy, zatrudniający jedną lub kilka osób, mogą mieć problemy z wyznaczaniem pracownika do tego zadania, zwłaszcza w kontekście wymagań kwalifikacyjnych – posiadania przez niego wymaganego w ustawie średniego wykształcenia.

Dlatego Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak zwróciła się 8 stycznia 2009 r. do Głównego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Tadeusza Zająca z prośbą o niekorzystanie z posiadanych uprawnień, dotyczących karania pracodawców za niespełnianie wymagań kwalifikacyjnych przez pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. Minister proponuje wykorzystywanie w większym stopniu innych środków prewencyjnych. Równocześnie MPiPS podejmie próbę przekonania Komisji Europejskiej do wprowadzenia zmian legislacyjnych, uwzględniających potrzeby także małych przedsiębiorstw.

Link do źródła: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – „Wyjaśnienia MPiPS w sprawie art. 209(1) znowelizowanego kodeksu pracy” - http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1391

NEWS TYGODNIA
Kategorie:  » instruktorzy/wykładowcy nauki jazdy » PFSSK » WORD

Zagłosuj na tę inicjatywę

„ORLEN. Bezpieczne Drogi” to długofalowy program na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, zainaugurowany w 2006 roku i organizowany przez PKN ORLEN S.A. Program składa się z dwóch zasadniczych elementów: Konkursu Inicjatyw Bezpieczne Drogi oraz części edukacyjnej, która w poprzednich edycjach realizowana była poprzez emisję na antenie TVP 2 filmów zatytułowanych „Eksperyment Życie” z udziałem Krzysztofa Hołowczyca. Zaplanowane na III edycję Programu ORLEN. Bezpieczne Drogi działania edukacyjne realizowane będą w mediach oraz w szkołach. Kapituła Konkursu wybierze w terminie pomiędzy 1 stycznia a 10 lutego 2009 r. Laureatów Konkursu.

W najnowszej edycji Konkursu Inicjatyw 2008 organizowanej przez ORLEN, a odbywającej się kolejny rok pod hasłem BEZPIECZNE DROGI, znalazł się cykl konferencji regionalnych - Społeczna Misja Nauczycieli Jazdy. Organizatorzy - Polska Federacja Szkół Kierowców, przy wydatnej pomocy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego oraz Grupy IMAGE, w latach 2007-2008 przeprowadzili 14 konferencji regionalnych, w których wzięło udział ponad 1 500 osób.

Gorąco polecamy tę inicjatywę - http://www.orlenbezpiecznedrogi.pl/inicjatywa20080183

- pod powyższym adresem dodajcie Państwo swój komentarz(281-6)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna