Pomagamy zwierzętomPobieranie 144,14 Kb.
Strona1/3
Data23.01.2018
Rozmiar144,14 Kb.
  1   2   3

FAQ – 25 najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi na te pytania.

Poradnik "Pomagamy zwierzętom" został dofinansowany ze środków FIO i Eurogroup for Animals.

Spis pytań:

 1. Czy cyrki mogą rozprowadzać darmowe bilety na terenie szkoły?

 2. Znalazłem rannego ptaka – co mam zrobić?

 3. W mojej okolicy jest oczko wodne w którym żyją płazy. Chciałbym aby miejsce to było chronione.

 4. Jeżdżąc dużo samochodem zauważam czasami, że transportowane w tirach zwierzęta przewożone są w złych warunkach – gdzie mogę zgłosić w przyszłości taką sprawę?

 5. W parku miejskim w moim mieście właśnie zaczyna się przycinka drzew.
  W jednym z tych drzew gniazda mają ptaki. Co mogę zrobić?

 6. Zagłodzony pies bez dostępu do wody i jedzenia jest zamknięty na posesji. Właściciela nie ma od kilku dni. Co mam zrobić?

 7. Mieszkam blisko lasu. Już dwa razy widziałem jak podjeżdża samochód i wyrzuca psa, a potem odjeżdża. Co mogę zrobić jeśli zobaczę taką sytuację ponownie?

 8. Widziałam jak samochód przejechał psa i się nie zatrzymał. Co mogę zrobić, gdzie mogę tę sprawę zgłosić?

 9. Co roku przed Świętami na ulicach mojego miasta zabijane są na straganach ulicznych karpie. Często sceny te oglądają dzieci. Czy zabijanie karpi na ulicach na oczach dzieci jest dozwolone? Jeśli nie, to gdzie taki przypadek mogę zgłosić?

 10. Jak co roku na zimę na naszej rzece gromadzą się różne ptaki wodne. Dziś zauważyłem, że jeden z tych ptaków prawdopodobnie przymarzł do lodu. Gdzie mogę to zgłosić?

 11. Chciałabym zacząć dokarmiać ptaki na zimę. Jak to najlepiej zrobić?

 12. Kocham zwierzęta, dlatego też chciałbym wiedzieć jak mogę wpłynąć na poprawę ich losu przy zakupie jedzenia. Czy mogę mieć wpływ na ich los kupując np. jajka, czy mięso?

 13. Mój sąsiad źle traktuje swojego psa – gdzie mogę to zgłosić?

 14. Byłem ostatnio w zoo i zobaczyłem, że niektóre zwierzęta według mnie mają złe warunki – gdzie to zgłosić?

 15. Do mojego miasta ma przyjechać cyrk – gdzie mogę zgłosić interwencję aby sprawdzić

czy cyrk ten ma wszystkie wymagane prawem dokumenty?

 1. Na moim osiedlu w otworach wentylacyjnych żyją jaskółki oraz inne ptaki. Usłyszałem ostatnio, że spółdzielnia chce otwory te zatkać. Czy mogą to zrobić a jeśli tak to kiedy?

 2. Na drodze koło mnie co roku na wiosnę giną dziesiątki płazów. Co mogę zrobić?

 3. W sklepie zoologicznym zauważyłem, że niektóre zwierzęta trzymane są w złych warunkach – gdzie mogę to zgłosić?

 4. Będąc ostatnio u znajomych na wsi zauważyłem, że ich sąsiad ma kilka krów i koni. Moim zdaniem zwierzęta te są mocno wygłodzone. Co mogę zrobić, gdzie mogę to zgłosić?

 5. Niedaleko mnie jest ferma futrzarska, gdzie hodowane są lisy. Niedaleko od tego miejsca w małym lasku przy drodze pojawiają się czasami części martwych zwierząt prawdopodobnie z tej fermy. Co mogę zrobić?

 6. W rzece płynącej koło mojego domu żyje wiele gatunków ryb, płazów oraz jest to miejsce gdzie żyje wiele rzadkich ptaków. Ostatnio zauważyłem, że woda jest mocno zanieczyszczona. Przypuszczam, że ktoś spuszcza do rzeki zanieczyszczenia. Co mogę zrobić?

 7. Na moim osiedlu jest jeden człowiek który notorycznie drażni swojego psa aby ten polował na bezdomne koty mieszkające w piwnicach naszych bloków. Człowiek ten do tego stopnia nie lubi kotów, że gdy będąc bez swojego psa na podwórku widzi koty rzuca w nie kamieniami lub w inny sposób je straszy. Co ja mogę w takiej sytuacji zrobić? Gdzie mogę to zgłosić?

 8. Mój pies/kot boi się wybuchów podczas nocy sylwestrowej – co mogę zrobić?

 9. Będąc ostatnio w lesie znalazłem zastawione sidła prawdopodobnie przez kłusowników, gdzie mogę to zgłosić?

 10. Znalazłem przejechanego psa/kota na drodze, gdzie mogę to zgłosić?

 11. Wykaz lecznic i schronisk, do których możemy zwrócić się o pomoc.
 1. Czy cyrki mogą rozprowadzać darmowe bilety na terenie szkoły?

W odpowiedzi na takie pytanie należy rozważyć dwie możliwości.

Jeżeli przedmiotowy bilet jest rzeczywiście darmowy w potocznym tego słowa znaczeniu, tzn. nie zawiera żadnych ograniczeń wiekowych dla uczniów danej szkoły, itp. (co w praktyce raczej się nie zdarza), to rozprowadzanie tego typu biletów nie narusza przepisów prawa, przy założeniu iż przedstawienie, jest zgodne z obowiązującym prawem.

Jeżeli natomiast ów bilet nie jest biletem tak naprawdę darmowym, tzn. zawiera klauzule typu: „wstęp bezpłatny dla dziecka poniżej 10 roku życia, które musi posiadać opiekę osoby dorosłej (która za bilet musi zapłacić)”, to nie można uznać takiej wejściówki za darmową i takie działanie wypełnia przesłanki z art. 16 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i konsumentów (Dz.U.2003.153.1503) jako wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji a zatem jest czynem nieuczciwej konkurencji. Może bowiem się okazać, iż cena biletu dla osoby dorosłej została skalkulowana z uwzględnieniem ceny tak zwanego „biletu uczniowskiego”.

W takiej sytuacji warto zwrócić się do dyrektora szkoły (zarówno jako grupa uczniów, rada rodziców, samorząd uczniowski, samorząd klasowy, rodzic lub nauczyciel) o zakaz rozprowadzania biletów cyrkowych na terenie danej szkoły. Konsument może też w takim wypadku zwrócić się też do Rzecznika Konsumentów wskazując na naruszenie prawa i interesu konsumentów.

W tym miejscu cytuję treść pisma, które skierował do Klubu Gaja Rzecznik Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Pani Krystyny Łybackiej:

"W maju 2003 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka przesłała do Kuratoriów Oświaty list z prośbą o poinformowanie dyrektorów przedszkoli i szkół o skutkach prawnych prowadzenia akcji reklamowych w przedszkolach i szkołach i zobowiązanie ich do nie korzystania z usług reklamodawców.

 Jednocześnie zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, twórcy reklam wykorzystują dzieci jako pośredników w dotarciu do dorosłych odbiorców. Często czynią tak pod pozorem działań edukacyjnych i dlatego też przedszkole ani szkoła nie powinny być miejscem prowadzenia akcji reklamowych.

O wszystkim co dzieje się w szkole decyduje dyrektor szkoły, przy czym jego decyzje muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i podjęte we współpracy z organami szkoły. Istnieje też ważna zasada - dyrektor szkoły powinien podejmować decyzje razem z rodzicami. Jeśli bez takich konsultacji wyraża zgodę na reklamę w szkole różnego rodzaju produktów, zwłaszcza budzących kontrowersje, to robi to na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko i z całą pewnością naraża się na konflikt z rodzicami.

Zgodnie z art. 16 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) reklamą ukrytą jest wypowiedź, która zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji. Sposób prezentacji towaru lub usługi, któremu towarzyszy intencja zachęcania do nabycia, stanowi przypadek reklamy ukrytej, zakazanej ustawą."

Ze względu na cele ustawowe jednostek oświatowych, w tym przede wszystkim publicznych szkół, reklama towarów lub usług na ich terenach jest niedopuszczalna.

 1. Znalazłem rannego ptaka – co mam zrobić?

W takim przypadku należy rannego ptaka przewieźć do najbliższego lekarza weterynarii, który jest w stanie zaopiekować się ptakiem i mu pomóc.

Jeśli weterynarz nie może pomóc należy znaleźć lokalną organizacje pozarządową zajmującą się ptakami lub lokalne koło ornitologiczne. Można także skontaktować się z najbliższym ogrodem zoologicznym. Ogrody zoologiczne często przyjmują takie ranne ptaki i inne zwierzęta, lecząc je, a następnie, jeśli to możliwe, wypuszczają na wolność (np. przy warszawskim ZOO działa Ptasi Azyl tel. 022 670 22 07).

W ostateczności jeśli nie ma możliwości dostarczenia rannego ptaka do wskazanych wyżej miejsc, należy poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii (Powiatowy Inspektorat Weterynarii) i uzyskać informację, co należy w dalszej kolejności zrobić z takim ptakiem. Spis adresów i telefonów wszystkich Powiatowych Lekarzy Weterynarii w Polsce znajduje się na stronie Głównego Lekarza Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2094.

W kilku województwach działają również jednostki organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt, do których także można zwrócić się o pomoc. Dysponują one przeszkolonymi pracownikami oraz specjalistycznym sprzętem. Są to m.in. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (tel. do zarządu głównego: 022 825 75 35) oraz Straż dla Zwierząt (telefon alarmowy: 022 353 50 60). W związku z występującą od dwóch lat w Polsce influenzą ptaków o wysokiej zjadliwości HPAI (tzw. grypą ptaków) wielu miastach zadanie przewozu rannych i chorych zwierząt zostało powierzone Straży Miejskiej (tel. ogólnopolski 986).
 1. W mojej okolicy jest oczko wodne w którym żyją płazy. Chciałbym aby miejsce to było chronione.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić w odpowiednich rejestrach prowadzonych przez urzędy gmin oraz wojewodów czy dany teren nie jest już chroniony. Jeśli okaże się że teren ten nie jest (został) do tej pory objęty ochroną, obszar ten objąć można ochroną w formie użytku ekologicznego. Należy jednocześnie pamiętać, iż wszystkie płazy w Polsce są pod ochroną ścisłą na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 42 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2004.92.880 z późniejszymi zmianami) użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 44 tejże ustawy ustanowienie formy ochrony terenu jako użytku ekologicznego następuje w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form ochrony przyrody.

Dlatego też proponuję w pierwszej kolejności zwrócić się do właściwej rady gminy z wnioskiem o ustanowienie na tym terenie użytku ekologicznego. Jeśli wniosek ten nie zostanie przez radę gminy zaakceptowany można także zwrócić się z takim wnioskiem do właściwego wojewody.
 1. Jeżdżąc dużo samochodem zauważam czasami, że transportowane w tirach zwierzęta przewożone są w złych warunkach – gdzie mogę zgłosić w przyszłości taką sprawę?

Jeśli zauważymy w samochodzie w którym transportuje się żywe zwierzęta cokolwiek co budzi nasz niepokój powinniśmy niezwłocznie zadzwonić do najbliższego Powiatowego Lekarza Weterynarii (Powiatowego Inspektoratu Weterynarii), Inspekcji Transportu Drogowego, Policji lub w ostateczności na numer telefonu 112.

W pierwszej kolejności powinniśmy podać numer rejestracyjny samochodu oraz jego markę, a także określić w którym miejscu samochód stoi lub też na jakim odcinku drogi obecnie się znajduje i w jakim kierunku się przemieszcza. Możemy także, o ile istnieje taka możliwość, zrobić zdjęcia, które będą dowodem naruszeń prawa.

Wymienione instytucje mają obowiązek podjąć działania w celu zatrzymania samochodu oraz sprawdzenia stanu zdrowia zwierząt, ich kondycji oraz innych wymaganych prawem dokumentów.

Jeśli czas nam na to pozwala jedźmy za tym samochodem, aż do czasu gdy wspomniane instytucje pojazd ten zatrzymają. Możemy się w takiej sytuacji także zatrzymać oraz przekazać nasze zastrzeżenia co do warunków przewożenia zwierząt. Warto także poprosić pisemnie wspomniane instytucje o informacje o wynikach podjętej interwencji.Niezgodne z prawem transportowanie zwierząt, zgodnie z brzmieniem art. 37b ustawy o ochronie zwierząt, zagrożone jest karą aresztu lub grzywny.

Spis adresów i telefonów wszystkich Powiatowych Lekarzy Weterynarii w Polsce znajduje się na stronie Głównego Lekarza Weterynarii:

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2094.

Warunki przewozu zwierząt są ściśle określone prawem na terenie całej Unii Europejskiej:

- Rozporządzenie Rady Europejskiej (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. o ochronie zwierząt w transporcie i związanych z tym działaniami oraz zmieniające Dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/EWG oraz rozporządzenie 1255/97/WE (w Polsce rozporządzenia te weszły w życie 5 stycznia 2007 roku);

- Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.); Art. 6 ust. 2 pkt. 4, 6 i 7: „nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest zabronione. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień a w szczególności: (...) transport zwierząt w sposób powodujący zbędne cierpienie i stres”;

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Nr 69 poz. 165 z późn. zm.) określa wymagania weterynaryjne w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności - art. 1 pkt.1 a);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 października 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt (Dz. U. Nr 185 poz. 1809);

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności (Dz. U. Nr 100 poz. 1012);

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt (Dz. U. Nr 185 poz. 1914).
 1. W parku miejskim w moim mieście właśnie zaczyna się przycinka drzew.
  W jednym z tych drzew gniazda mają ptaki. Co mogę zrobić?


W takiej sytuacji należy telefonicznie poinformować urząd gminy oraz jeśli jest taka możliwość poinformować firmę, która ma przecinkę tą wykonać o ptasich gniazdach na drzewach które przeznaczone są do wycinki lub do przycięcia. W ślad za telefonem należy przesłać także pismo z informacją o występujących na tych drzewach ptakach. Jeśli mamy taką wiedzę warto podać gatunek ptaków które się tam znajdują.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie przyrody a przede wszystkim rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną wprowadzono m. in. zakaz niszczenia jaj, gniazd, siedlisk i ostoi. Zakazy te nie dotyczą: 1. usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków;

 2. usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne;

 3. czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej polityki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzegania zakazów.

Pielęgnacja drzew która miałaby skutkować zniszczeniem ptasiego gniazda lub budki lęgowej w okresie od końca lutego do 15 października jest zakazana (z wyjątkiem wskazanym z punkcie 3). W pozostałych przypadkach właściwy Wojewoda może w drodze rozporządzenia ustalić odstępstwa od zakazów na podstawie art. 53 ustawy o ochronie środowiska.

Jeśli nastąpiło naruszenie prawa w tym zakresie (np. dokonano ścięcia konaru drzewa na którym usytuowane było ptasie gniazdo, budka lęgowa) należy także powiadomić Policję z wnioskiem o ściganie sprawców.

Jako podstawę prawną należy przywołać art. 127 ustawy o ochronie przyrody w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Wskazanym jest również wykonanie dokumentacji zdjęciowej ukazującej gniazdo oraz zniszczenia, co z kolei można przekazać Policji jako dowód w sprawie.
 1. Zagłodzony pies bez dostępu do wody i jedzenia jest zamknięty na posesji. Właściciela nie ma od kilku dni. Co mam zrobić?

W takim przypadku należy natychmiast poinformować telefonicznie Powiatowego Lekarza Weterynarii (Powiatowy Inspektorat Weterynarii), Policję oraz lokalną organizację pozarządową, której celem statutowym jest ochrona zwierząt z prośbą o natychmiastową interwencję.

Należy dokładnie opisać sytuację podkreślając, iż zwierze bez wody i jedzenia jest zamknięte od kilku dni oraz podać dokładny adres miejsca gdzie zwierze przebywa.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 2 pkt. 10 ustawy o ochronie zwierząt, utrzymanie zwierząt w stanie rażącego niechlujstwa uważane jest za znęcanie się nad zwierzęciem, a to w związku z art. 35 tejże ustawy podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywnie. Jest zatem ścigane z urzędu, a obowiązkiem każdego obywatela jest powiadomienie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Jeśli istnieje taka możliwość należy także niezwłocznie nakarmić psa i umożliwić mu dostęp do wody. Należałoby także monitorować czy po naszej interwencji sytuacja zwierzęcia się poprawiła.

Warto zaznaczyć, iż policja, lekarz weterynarii lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której celem statutowym jest ochrona zwierząt po zapoznaniu się z zastaną sytuacją lub jeśli do takich sytuacji dochodziło wcześniej może złożyć wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o czasowe odebranie właścicielowi zwierzęcia. Postępowanie w takim wypadku reguluje art. 7 ustawy o ochronie zwierząt.

Spis adresów i telefonów wszystkich Powiatowych Lekarzy Weterynarii w Polsce można znaleźć na stronie Głównego Lekarza Weterynariihttp://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2094.


 1. Mieszkam blisko lasu. Już dwa razy widziałem jak podjeżdża samochód i wyrzuca psa, a potem odjeżdża. Co mogę zrobić jeśli zobaczę taką sytuację ponownie?

W takiej sytuacji należy jeśli to możliwe wykonać dokumentację zdjęciową, zapisać numer rejestracyjny samochodu, jego markę i kolor oraz godzinę kiedy zwierzę zostało porzucone. Należy także, jeśli to tylko możliwe, zadzwonić natychmiast na Policję podając wszystkie wymienione wcześniej dane. Jest wtedy duże prawdopodobieństwo, iż policji uda się taką osobę zatrzymać. Jeśli kontakt telefoniczny nie jest możliwy, to należy wystosować pismo na policję z dokładnym opisem sytuacji i z wnioskiem o ściganie sprawcy. Należy do niego dołączyć dokumentację zdjęciową, co może pomóc w udowodnieniu sprawcy tego czynu.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 2 pkt. 11 ustawy o ochronie zwierząt porzucanie zwierzęcia a w szczególności psa i kota jest traktowane jako znęcanie się nad zwierzęciem i zgodnie z brzmieniem art. 35 ust. 1 podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywnie.

Należy także zadbać o to aby porzucone zwierzę zostało przekazane do najbliższego schroniska dla zwierząt.


 1. Widziałam jak samochód przejechał psa i się nie zatrzymał. Co mogę zrobić, gdzie mogę tę sprawę zgłosić?

Art. 25 ustawy o ochronie zwierząt stanowi, iż prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia np. najbliższego Powiatowego Lekarza Weterynarii (Powiatowy Inspektorat Weterynarii), Policję, Straż Miejską lub Gminną lub także Straż Graniczną, Służbę Leśną lub Służby Parków Narodowych, strażnika Państwowej Straży Łowieckiej, strażnika łowieckiego lub strażnika Państwowej Straży Rybackiej. Sprawy takie zgłaszać można także pozarządowym organizacjom, które w swych celach statutowych mają ochronę zwierząt.

Ważne jest aby zapamiętać lub jeśli mamy taką możliwość - zapisać numer rejestracyjny samochodu który przejechał zwierzę i się nie zatrzymał, kolor samochodu i jego markę oraz datę z godziną kiedy do zdarzenia doszło jak również odcinek drogi na którym doszło do zdarzenia. Informacje te należy ustnie lub pisemnie przekazać Policji w celu podjęcia przez nią odpowiednich działań.

Zgodnie z brzmieniem art. 37 ustawy o ochronie zwierząt kto narusza zapisy art. 25 podlega karze aresztu lub grzywny.


 1. Co roku przed Świętami na ulicach mojego miasta zabijane są na straganach ulicznych karpie. Często sceny te oglądają dzieci. Czy zabijanie karpi na ulicach na oczach dzieci jest dozwolone? Jeśli nie, to gdzie taki przypadek mogę zgłosić?

Zgodnie z brzmieniem art. 34 ust. 4 pkt. 2 ustawy o ochronie zwierząt ubój i uśmiercanie zwierząt kręgowych przy udziale dzieci lub w ich obecności jest zabronione i w związku z art. 35 ust 1 zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Jeśli zauważymy, iż podczas ulicznej sprzedaży karpi, sprzedawca na miejscu zabija zwierzęta na oczach dzieci i młodzieży, sprawę taką należy zgłosić do Straży Miejskiej, Policji lub Powiatowego Lekarza Weterynarii (Powiatowy Inspektorat Weterynarii), gdyż sprzedawca taki narusza powołany wyżej przepis.
 1. Jak co roku na zimę na naszej rzece gromadzą się różne ptaki wodne. Dziś zauważyłem, że jeden z tych ptaków prawdopodobnie przymarzł do lodu. Gdzie mogę to zgłosić?

Trzeba po pierwsze zdać sobie sprawę z faktu, iż niektóre ptaki np. łabędzie poprzez swoją budowę ciała są przystosowane do radzenia sobie przy niskich temperaturach. Otóż ich gęste upierzenie oraz zgromadzony na zimę zapas tłuszczu jak również specyficzna budowa łap sprawia iż ograniczają one do minimum utratę ciepła. Często przy niskich temperaturach ptaki po prostu przez długi czas się nie poruszają aby nie tracić zbędnie energii i ciepłoty. Dlatego też należy w pierwszej kolejności upewnić się czy aby na pewno dany ptak przymarzł. Jeśli okaże się jednak iż ptak przymarzł do lodu należy powiadomić i poprosić o interwencję Straż Miejską lub Straż Pożarną i Powiatowego Lekarza Weterynarii (Powiatowy Inspektorat Weterynarii) lub występującą na danym terenie organizacje pozarządową zajmującą się zwierzętami lub klub ornitologiczny.


 1. Chciałabym zacząć dokarmiać ptaki na zimę. Jak to najlepiej zrobić?

Najistotniejsze przy zimowym dokarmianiu ptaków jest konsekwencja i odpowiedzialność jaką na siebie bierzemy na okres całej zimy. Otóż jeśli już chcemy dokarmiać ptaki musimy pamiętać i surowo tego przestrzegać aby dokarmianie trwało przez całą zimę bez przerw. Dokarmianie ptaków najlepiej rozpocząć już w październiku i kontynuować do końca marca. Nie można w tym okresie przerywać dokarmiania nawet na kilka dni, trzeba to robić systematycznie codziennie. Po drugie nie można ptakom rzucać spleśniałego chleba, starego zeschłego ciasta czy też solonej słoniny. Jeśli tych zasad nie będziemy przestrzegać może okazać się, iż zamiast ptakom pomóc zaszkodziliśmy im lub co gorsza doprowadziliśmy do ich śmierci – dlatego też powyższe zasady są bardzo ważne.

Dobór odpowiedniego miejsca na karmnik również jest bardzo ważny. Nie należy umieszczać karmnika w miejscu gdzie ptaki mogą być niepokojone przez ludzi lub psy czy też koty. Musi to być miejsce wokół którego jest otwarta przestrzeń tak aby ptaki nie mogły być zaatakowane przez np. kota. Trzeba także zwrócić uwagę aby taki karmnik nie był usytuowany przy dużych przeszklonych powierzchniach, gdyż ptaki mogą przy wlocie i wylocie rozbijać się o te powierzchnie. Konstrukcja karmnika musi być także dopasowana do wielkości ptaków które mają z niego korzystać. Jeśli mają korzystać z niego mniejsze ptaki konstrukcja powinna być taka aby większe ptaki nie mogły wyjadać pożywienia z karmnika. Karmnik musi mieć oczywiście daszek aby pożywienie przez nas wykładane nie było narażone na deszcz lub śnieg.

Jaką karmę najlepiej ptakom przygotować?

Zależy od gatunku ptaków, które będą korzystały z karmnika. Generalnie ptaki pojawiające się najczęściej w naszych karmnikach jak np. mazurki, wróble, sikorki, dzwońce czy grubodzioby najbardziej lubią słonecznik. Sikorki i dzięcioły lubią słoninę. Można zatem wywiesić im surową, niesoloną i nieprzyprawioną słoninę. Słoninę można także przetopić i np. dodać do niej całe ziarna słonecznika. Natomiast kosy uwielbiają suszone owoce, jak np. jabłka czy rodzynki. Wiele ptaków chętnie pożywi się też prosem jak np. wróble. Ziarna słonecznika należy mieszać z drobno potłuczonymi skorupkami jaj ponieważ dostarczy się w ten sposób ptakom niezbędny dla nich wapń, którego w słoneczniku jest zbyt mało.

  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna