Polskie państwo podziemne – bibliografiaPobieranie 9,71 Kb.
Data13.11.2017
Rozmiar9,71 Kb.

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE – BIBLIOGRAFIA SELEKTYWNA
Administracja cywilna Polskiego Państwa Podziemnego i jej funkcja w okresie powstania warszawskiego, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2011
Akcja czynna” Polskiego Państwa Podziemnego, red. W. Grabowski, Warszawa 2007
Armia Krajowa i konspiracja poakowska na ziemi rybnickiej 1942–1947, red. A. Dziurok, Katowice 2004
Armia Krajowa. Szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, red. K. Komorowski, Warszawa 1999
W. Borzobohaty, „Jodła” Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AK 1939-1945, wyd. III, Warszawa 1988
T. Bór-Komorowski, Armia podziemna, wyd. 8, Warszawa 2009
C. Chlebowski, Wachlarz. Monografia wydzielonej organizacji dywersyjnej Armii Krajowej wrzesień 1941 - marzec 1943, wyd. II, Warszawa 1985
S. Dzięciołowski, Parlament Polski Podziemnej 1939-1945, Warszawa 2004
Z. Fedorowicz, Trzydzieści lat mego pobytu w Wilnie 1914-1944, Bydgoszcz 2010
T. Gąsiorowski, Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK w latach 1939–1944/45, Kraków 2009
J. Gozdawa-Gołębiowski, Obszar Warszawski Armii Krajowej. Studium wojskowe, Lublin 1992
J. Karski, Tajne państwo. Opowieść o polskim podziemiu, Warszawa 2000
S. KORBOŃSKI, Polskie Państwo Podziemne, Warszawa 2008
K. Krajewski, Na ziemi nowogródzkiej. „Nów” – Nowogródzki Okręg Armii Krajowej, Warszawa 1997
A.K. Kunert, Ilustrowany przewodnik po Polsce Podziemnej 1939-1945, Warszawa 1996
M.J. Kwiatkowski, Polskie Radio w konspiracji 1939-1944, Warszawa 1989
M. NEY-KRWAWICZ, Armia Krajowa. Siły Zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 2009
M. Ney-Krwawicz, Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945, Warszawa 1990
M. NEY-KRWAWICZ, Komendanci Armii Krajowej, Warszawa 1992
Operacja „Burza” i Powstanie Warszawskie 1944, red. K. Komorowski, Warszawa 2004
G. Ostasz, Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na Kraj 1941-1945, Rzeszów 1996
Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce 1939–1945, t. 1–4, Poznań 2007

Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce. 1939–1945, t. 5, Poznań 2012
Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa, 2006
K. Przybysz, Polska myśl polityczna 1939-1945. Zarys problematyki, Warszawa 2000
T. Strzembosz, Rzeczpospolita podziemna, Warszawa 2000
T. Szarota, Stefan Rowecki Grot, Warszawa 1985
P. Szopa, Armia Krajowa w Strzyżowskiem, Rzeszów–Strzyżów 2009
J. ŚLASKI, Polska walcząca (1939-1945), wyd. 2, Warszawa 1990
L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945, Warszawa 2001
Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej, red. W. Bułhak, Warszawa 2008
J.K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna